Tidsskrift

Hallingdølen

Her finn du Hallingdølen innbunde frå 1936-1941 og frå 1945 og framover. Per i dag er avisene t.o.m fyrste halvår 2016 på plass i hyllene.
 

Heimen

er organet for Landslaget for lokalhistorie.

Me har desse utgåvene: 
2009: 2, 3, 4
2010: 1, 2, 3
2011: 1, 2, 3, 4
2012: 1, 2, 3, 4
 

Norsk Pelsdyrblad

- 1935 nr.2 – 27.    16 nummer i alt
- 1936 nr. 1 – 24    20 nummer i alt
- 1937 nr. 1 – 24     23 nummer i alt
- 1938 nr. 9 – 13       4 nummer i alt


 

Hytta vår

Informasjonsblad for hus og hytteeiere. Nr 1 - 1992 - nr 4 - 2010


Kyrkjeblad

Kyrkjeblad for Ål prestgjeld nr 1 - juni 1959 - 2013
_DSC8816

 

Julehefte

Jul i Hallingdal. Utgjevar Hallingdal fylkeslag 1958 - 1999
_DSC8817
Tunsberg vårt bispedømme. Årbok/julehefte. Julen 1951, 1979, 1980, 1987, 1989, 1990, 1991,
 

Nikolay

Arkeologisk tidsskrift utgitt av arkeologistudenter ved IAHK, Universitetet i Oslo.

Nr 57 * 1992 - Nr 59 * 1992
Nr 60 * 1992 25-års jubileum
Nr 61 * 1993 - Nr 62 * 1993
Nr 64 * 1993 - Nr 65 * 1995
Nr 67 * 1995 - Nr 91 * 2003
Nr 92 * 2004 Temanummer basert på ekskursjon til Andalucia, Spania
Nr 93 * 2004 Begravelser fra fjern og nær fortid
Nr 94 * 2005 Stein
Nr 96 * 2005 100 år utan Søta bror Tack...
Nr 97 * 2005 - Nr 100 * 2006
Nr 102 * 2007 - Nr 104 * 2008
Nr 105 * 2008 Feltnummer
Nr 106 * 2008 Kulturminneforvaltning
Nr 107 * 2009 Eksperimentell arkeologi
Nr 108 * 2009
Nr 109 * 2009 Jernalder
Nr 110 * 2010 Skip
Nr 111 * 2010 Feltnummer
Nr 112 * 2010 Middelhavsarkeologi
Nr 113 * 2011 Landskap
Nr 114 * 2011 Feltnummer
Nr 115 * 2011 Middelalder og reformasjon
Nr 116 * 2012 Religion
Nr 117 * 2012 Feltnummer

 

Medlemsblad

Måltrosten

Lagsblad for Ål og Torpo mållag
Måltrosten.  nr 1 1982, nr 1 1983

 

Skuleavis

Avis for Ål ungdomsskule
Skolelyset. Utgjevar Mediagruppa ved Ål ungdomsskule 12.11.1986
 

Hallinglaget i Amerika

Halling-minne Utgitt av Hallinglaget i Amerika. Frå 1908 - 1912.
Hallingen Utgitt av Hallinglaget i Amerika, nr 1 fyrste årgang (juli 1912) ->  . Siste heftet som er i hyllene då dette vert skrive vart gitt ut i september 2012.
 

Norsk namnelag

Norsk namnelag gir ut meldingsbladet Nytt om namn og tidsskriftet Namn og nemne. NNL har til føremål å vekkje interesse for og styrkje kjennskapen til namn, namnevitskap og namnevern.

Namn og nemne
Årgang 1 (1984) til årgang 13 (1996)
Årgang 15 (1998) til årgang 16 (1999)
Årgang 18 (2001) til årgang 29 (2012)

Nytt om namn
Nr. 1 (1984)
Nr. 33 (2001) - nr. 44 (2006)
Nr. 46 (2007) - nr. 53 (2009)
Nr. 55 (2012)