Ål I KFUK


- Troppsprotokoll 1951  1964
- Referatbok for Stjernepatruljen 1951 – 1952 med innlagt brev, truleg frå ei venskapspatrulje i Ettrick, Wisconsin, USA 1952
- Referatbok for Stjernepatruljen 1952 – 1954
- Referatbok for Stjernepatruljen 1958  1964
- Referatbok for Ikornpatruljen 1951 – 1954
- Referatbok for Blåveispatruljen 1956 – 1961
- Referatbok for Blåveispatruljen 1962 – 1967
- Referatbok for Maurpatruljen 1960 – 1961
- Blåveispatruljen 1966
- Referatbok for ? 1955 – 1959
- Referatbok for Solstrålepatruljen 1953 – 1957
- Referatbok for Liljepatruljen 1956 – 1963
- Referatbok for Hvitveispatruljen 1956 – 1968
- Referatbok for Lerkepatruljen 1967 - 1970
- Sagabok for Stifinnarane 1969 – 1970
- 17 patruljebøker
- Bilde frå 1. opptaking 1951
- Arbeidsperm for Maurpatruljen 1957
- Arbeidsark for Ekornpatruljen
- Jubileumsrapportar/jubileumskonkurransen ”20 år” frå 1970:
      * Rapport frå Ål Stifinnarflokk
      * Avisutklipp
      * Teikningar
- Bok for hjelpetjenesten 1973
- Arbeidsark om Ål
- Arbeidsbok Bjørkepatruljen 1956 – 1957
- Arbeidsbok Bjørkepatruljen 1957  1958
- Arbeidsbok om Ål
- Kretskonkurransen for Hvitveispatruljen 1957
- Kretskonkurransen for Blåveispatruljen 1957
- Arbeidsbok bok ”Festen vår og turen vår” ca. 1954
- Liljepatruljen: Buskerudtevlingen 1961 – 1962
- Lerkepatruljen: Buskerudplanen 1957 – 1958
- Hvitveispatruljen: Kretskonkurransen 1957 – 1958
- Blåveispatruljen: Buskerudplanen 1957 – 1958
- Stjernepatruljen: ”Attest” frå prost Holm om godkjend 1. gradsprøve 1956
- Stjernepatruljen: Kretskonkurransen hausten 1961
- Bilete og teikningar 1950 – 1956
- Årsrapport 1958 – 1959
- Fargebok for speiderdrakter og flagg i mange land
- Maurpatruljen: Buskerudplanen 1956 – 1957
- Skogstjernepatruljen: Kretskonkurransen 1954
- Ingrid Stig: Blåveispatruljen. Oslo 1930
- Referatbok Hvitveispatruljen 1969
- Bjørkpatruljen: Patruljeflagg
- Perm med korrespondanse, skriv og årsmeldingar frå forbund og krins
- Arbeidsperm for meiser med Ingfrid Rasdal som meisemor
- Songbok ”Meisesong” 1964
- Rekneskapsbok for Ål I meisetropp 1951 – 1982
- Referatbok for Ål I meiseflokk 1955 – 1963
- Storevingen: Frammøtebok 1959/60
- Frammøte- og medlemsbok 1955 – 1960
- Nokre ark med referat frå ei patrulje 1961
- Arbeidsperm med arbeid av Bjørg Vindegg, songbok og nokre nummer av Meiseposten 1960 – 1961
- Fotoalbum: Speidaralbum 1968 - 1985
- Fotoalbum med bilete frå eldreleirane
- Kretskonkurransen 1980: Knutar
- Perm med program og oversyn over eldreleirane 1970 – 1999
- Medlemslister 1970 – 1995
- Deltakarar på leirar og turar
- 6 ubrukte diplom
- 40-årsjubileet i 1990: Avisomtale - telegram, helsingar - kulturpris til Margit Stølen - Utstillinga i Prestegardslåven - deltakarar på jubileumsfesten
- Korte historiske glimt:
      * Alle troppar i Ål: Datoar og leiarar
      * Speiderjobben: Innsamla middel 1970 – 1990
      * Leirar 1970 – 1990
- Årsmeldingar, budsjett og rekneskap 1950 – 1996
- Film og foto til speidarutstillinga i 1990
- Ein perm med diplom tildelt etter konkurransar
- Strathyre: Songhefte med engelske songar
- Speidersang
- Meisesang
- Speiderpikenes sangbok
- Hefte: Troppslederkurs
- ”På speiding”: Handbok for KFUK-speidere 1954. (Bjørg Vindegg si bok)
- Boka ”Grunnlaget for vårt arbeide”
- Prøveprogram for vandrere. 1968
- Prøveprogram for stifinnere. 1969
- Norges KFUK – speidere 1920 – 1970
- Troppslederens oppgaver
- Georg Johnsen: ”Rett kurs”
- Lover og vedtak for Norges KFUK-speidere
- Speidernes loggbok (for Marit Skaugen)
- Ein del speidermerke
- Lyngblomsten - handskriven avis 1930 – 1932
- Skogstjernen - handskriven avis 1934  1935