Stadnamn på I og J

NAMN       Idrettsplassen

UTTA        "i:drætspLass'n

DATI         "i:drætspLasse

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         179

INFO         Pukerud, Knut født 1949;Birgit Eikra, 1927

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Fin slette der ungdom samlast.

 

NAMN       I hallen

UTTA        i 'hall'n

DATI         i 'halle (?)

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       105,6

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e3

INNR         56

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       I Leino

UTTA        i: "laino

DATI         i: "laino

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       F2

INNR         176

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Holo, Syver T. 1981

KOMM      Austhellingar i fjellhamni.

 

NAMN       Illvershaugen

UTTA        "ilvæShåugæn

DATI         "ilvæShåuji

LOKA        tomt

LOKA        åker

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         75

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, med haug i øvre (nørdre) kanten. Lengst V på jordet til 74. Søre Arnegard. Verhardt. No hytte‑ tomt.

 

NAMN       Illversmyri

UTTA        "ilvæSmy:re

DATI         "ilvæSmy:N

LOKA        myr

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         76

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Like N for 75. Illvershaugen.

 

NAMN       Ingridplassen

UTTA        "iGripLass'n

DATI         "iGripLasse

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       1,1

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       C4

INNR         35

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass under Nørdre Sire.

 

NAMN       Ingridstølen

UTTA        "iGristø:l'n

DATI         "iGristø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       53,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d3

INNR         70

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Ingridtjørni

UTTA        "iGriKødne

DATI         "iGriKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       1,3/5,5 s

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       H4

INNR         80

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Liti tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Ingridtjørni

UTTA        "iGriKædne

DATI         "iGriKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       A4

INNR         58

INFO         Olav Sire, født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tjørn i stølshamni.

 

NAMN       I Kjørro

UTTA        i "Kørro

DATI         i "Kørro

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       47,5

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b3

INNR         319

INFO         Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Slåttemark, mellom bjørkekjvo.

 

NAMN       Inngjerdingi

UTTA        'innjæLiGi

DATI         'innjæLiGæn

PREP        i

LOKA        slåtteteig

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         267

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Slåtteteig.

 

NAMN       Inngjerdingi

UTTA        'innjæLiGi

DATI         'innjæLiGæn

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       123.5,6,7,8

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 5

INNR         100

INFO         Lars A. Strand, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare dyrka slåttemark. No hamn. Bratt.

 

NAMN       Inngjerdingi

UTTA        'innjæLiGi

DATI         'innjæLiGæn

PREP        i

LOKA        voll

GBNR       119,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b‑c2

INNR         44

INFO         Emil Noss, 1903

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Nedre delen av vollen på 12. Ivar Torsbu.

 

NAMN       Inngjerdingi

UTTA        'innjæLiGi

DATI         'innjæLiGæn

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       30,2 og 32,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c6

INNR         13

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Flat slåttemark. Ein åker i kanten.

 

NAMN       Inngjerdshagen

UTTA        'innjæSha:jin

DATI         'innjæSha:ga

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         48

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Teig, inngjerd med steingard.

 

NAMN       Inngjerdshagen

UTTA        "innjæSha:jin

DATI         "innjæSha:ga

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       35,2,8

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e5

INNR         19

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Jordstykke med steingardar rundt.

 

NAMN       Innkvelvlibekken

UTTA        "inkvæLvlibækkæn

DATI         "inkvæLvlibæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       94,2 og 6 ‑ 96, 5 og 8 og 9

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       c‑d1‑3

INNR         66

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Bekken frå 41. Innkvelvlii.

 

NAMN       Innkvelvlii

UTTA        "innkvæLvli:e

DATI         "innkvæLvli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       94,6‑94,5‑96,8‑96,9

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       d3

INNR         41

INFO         Emil Noss, 1903

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Lii på V‑sida av 66. Innkvelvlibekken, det som stort sett hellar mot A og SA.

 

NAMN       I Røyso

UTTA        i: "råyso

DATI         i: "råyso

PREP        i

LOKA        røys

GBNR       47,5

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b3

INNR         320

INFO         Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Stad i hamnehage, der det var oppbrote stein og lagt i små røysar.

 

NAMN       Ismølnefossen

UTTA        "i:smølnæfåss'n?

DATI         "i:smølnæfåsse

PREP        i

LOKA        foss i åni

GBNR       110,98

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D4

INNR         19

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Foss i åni, der dei drog ei kvern ut på isen om vinteren.

 

NAMN       I Sundet

UTTA        i: "sunde

DATI         i: "sunde

PREP        ‑

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A5

INNR         51

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Iungsdalsvatnet

UTTA        'jugdaSvatnæ

DATI         'jugdaSvatne

PREP        på/i

LOKA        vik

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       427 419

INNR         99

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Den store viki i 60. Djupsvatnet som går mot Iungdalen. Kommunegrense mot Hol.

 

NAMN       Ivarberget

UTTA        "i:varbærgæ

DATI         "i:varbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       70,7

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D1

INNR         162

INFO         Bergaplass, Nils L. født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Truleg etter Ivar f. 1850. Tidlegare "Gjehlestølberge", sjå 153 Underberget.

 

NAMN       Ivarsgarden

UTTA        "i:vaSga:N

DATI         "i:vaSga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       119,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b3‑4

INNR         230

INFO         Torleiv Sorteberglien, f. 1913

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Ein av 198. Nasagardan.

 

NAMN       Ivarsholli

UTTA        "i:vaShålle

DATI         "i:vaShåll'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e4

INNR         182

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Skoghall, på grensa mellom 160. Brattegard, øvre og 85,1, under 183. Ivarshollberget.

 

NAMN       Ivarshollberget

UTTA        "i:vaShållbærgæ

DATI         "i:vaShållbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e4

INNR         183

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Berg, S og SSV for 181. Søre stølen. På grensa mellom 84,3 og 85,1.

 

NAMN       Ivarskardet

UTTA        "i:vaSka:Læ

DATI         "i:vaSka:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       75,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       D4

INNR         62

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skard opp åsen frå V, mellom 52. Høgehaug og 61. Kambebergi.

 

NAMN       Ivarslivollen

UTTA        "i:vaSlivøll'n

DATI         "i:vaSlivøll'n

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0616 Nes

GBNR       ?

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       F5

INNR         84

INFO         Otto Garnås, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Voll på 76. Buglebjørk.

 

NAMN       Ivarslåtta

UTTA        "i:vaSlåtta

DATI         "i:vaSlåttun

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       119,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A 4

INNR         187

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimstøl til Ivarsgarden.

 

NAMN       Ivarsteigen

UTTA        "i:vaSTaigæn

DATI         "i:vaSTaiji

LOKA        teig

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B1

INNR         159

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stykket mellom 158. Nylendet og 160. Fjøsåkeren.

 

NAMN       Ivars‑Torsbu

UTTA        "i:vaSToSbu

DATI         "i:vaSToSbu

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       119,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b2

INNR         12

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Langstøl til Ivarsgarden‑Nos.

 

NAMN       Ivarstrædet

UTTA        "i:vaStræ:e

DATI         "i:vaStræ:e

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       119,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b3‑4

INNR         199

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Træe norda/vesta husi i 230. Ivarsgarden.

 

NAMN       Ivarstølen

UTTA        "i:vaStø:l'n

DATI         "i:vaStø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       sameige

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       F1

INNR         49

INFO         Haugen, Thorvald født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Ivershaugen

UTTA        "i:væShåugæn

DATI         "i:væShåuji

LOKA        haug

LOKA        åker

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A12

INNR         211

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker A mot 206. Lappegrovi ved høgspent‑ lina.

 

NAMN       Ivershaugen

UTTA        "i:væShåugæn

DATI         "i:væShåuji

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         108

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Haug med bergklantar og skog, i heimehamni.

 

NAMN       Iverstugu

UTTA        'i:væSTu:gu

DATI         'i:væSTu:gun

PREP        i

LOKA        tomt

GBNR       123,75

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d4

INNR         170

INFO         Lars O.Vangen, f. 1919

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Tomt, frådelt 1922.

 

NAMN       Ivjun

UTTA        "ivjud'n

DATI         "ivjo

PREP        på

LOKA        skog

KONR       0620 Hol

GBNR       5/5

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       AB2

INNR         87

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Skogteig ved åni.

 

 

NAMN       Jagarusbekken

UTTA        'ja:garusbækkæn

DATI         'ja:garusbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B4

INNR         2

INFO         Ola K. Trintrud, 1916

OPPS       Ola K. Trintrud 1982

KOMM      Namnet brukt i dok. etter 1900.

 

NAMN       Jakobsdalen

UTTA        'ja:kopsda:N

DATI         'ja:kopsda:Le

PREP        i

LOKA        dal

LOKA        søkk

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C45

INNR         72

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dalsøkk frå 73 Gjøtun opp til 75 Gjerdingsmyri. Namnet etter Jakob Øyno, som hogde ved der, etter 1910.

 

NAMN       Jakobsmyri

UTTA        'ja:kopsmy:re

DATI         'ja:kopsmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       118,2

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       G1

INNR         107

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Warberg, Thor 1984

KOMM      Myr i fjellhamni.

 

NAMN       Jarnbletrun

UTTA        'jødd'nbLætrud'n

DATI         'jødd'nbLætro

PREP        ?

LOKA        berg

GBNR       113,11

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       D6

INNR         34

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Rusta berg i bekk.

 

NAMN       Jarnbuhaugen

UTTA        'jødd'nbuhåugæn

DATI         'jødd'nbuhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       94,7

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         40

INFO         Ola S. Gurigard, født 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Haug i delet mellom gardane. Ein del oppdyrka. Det er funne jarnslagg der.

 

NAMN       Jarnbulii

UTTA        'jødd'nbuli:e

DATI         'jødd'nbuli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       mange

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D‑E 5‑6

INNR         87

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Skogli med heimstølar, A for 86 Nysetlii. Noko merke etter jarnvinne. Sjå namn nr. 63 og 65 ‑ Jønnbustølane.

 

NAMN       Jegermoen

UTTA        'jæ:gærmo:n

DATI         'jæ:gærmo:e

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       36,7

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E3

INNR         208

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bruk, tidlegare husmannsplass. Eit eldre namn var visst­nok "Gullhagamoen".

 

NAMN       Jehansbakken

UTTA        "je:hansbaKin

DATI         "je:hansbakka

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       110,37

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A6

INNR         128

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker

 

NAMN       Jehansskorri

UTTA        "je:hanskårre

DATI         "je:hanskåN

PREP        i

LOKA        berghylle

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       E 5

INNR         20

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Berghylle i 21 Kvamsbergi.

 

NAMN       Jehansslåtta

UTTA        "je:hanslåtta

DATI         "je:hanslåttun

PREP        ?

LOKA        ‑

GBNR       ‑

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       ‑

INNR         229

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Namn som ikkje kan stadfestast no.

 

NAMN       Jehansvangen

UTTA        "je:hansvaGæn

DATI         "je:hansvaGi

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       115,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         159

INFO         Lars O.Vangen, f. 1919

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Småbruk.

 

NAMN       Jensenåkeren

UTTA        'jæns'nå:kæN

DATI         'jæns'nå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       49,1,8

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         217

INFO         Solve Håheim, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker, broten opp av Jensen. (feil uttale på lydbandet)

 

NAMN       Jenslandstjørni

UTTA        'jænslansKødne

DATI         'jænslansKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       C2

INNR         45

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Tjørn i myr. Segn om at Jensland (Jens Land?) drukna der.

 

NAMN       Jentebakken

UTTA        "jæntæbaKin

DATI         "jæntæbakka

PREP        på

LOKA        punkt

GBNR       10,36

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a‑b5‑6

INNR         64

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Utsiktspunkt. Åker i hellingi.

 

NAMN       Jentefeten

UTTA        "jæntæfe:t'n

DATI         "jæntæfe:te

PREP        på

LOKA        flate

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       700 368

INNR         338

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Flate inn til vollane på 316 Blåbergstølen.

 

NAMN       Jentemyran

UTTA        "jæntæmy:rad'n

DATI         "jæntæmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myrar

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 5

INNR         129

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Myrar i fjellhamni. Nokre haugar inniblant.

 

NAMN       Jentemyrhaugan

UTTA        "jæntæmyrhåugad'n

DATI         "jæntæmyrhåugo

PREP        på/i

LOKA        Haugar

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 5

INNR         130

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Haugar ova 129 Jentemyran.

 

NAMN       Jenteskorri

UTTA        "jæntæskårre

DATI         "jæntæskåN

PREP        i

LOKA        skorr

GBNR       94,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f‑g2

INNR         109

INFO         Ivar I. Sletto, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Skorr i berget. Tradisjon om at ei jente miste livet her.

 

NAMN       Jiggjeiråkeren

UTTA        "jigjairå:kæN/"jigair‑

DATI         "jigjairå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       40,8

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         175

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Namnet etter han som brann opp åkeren. Også kalla "Jiggaråker'n".

 

NAMN       Jobakkan

UTTA        'jo:bakkad'n

DATI         'jo:båkko

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       58,2‑4

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         109

INFO         Arnegard, Gro født 1899

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Udyrka slåttemark, med mykje ljogras, vikke.

 

NAMN       Jobakkan

UTTA        'jo:bakkad'n

DATI         'jo:bakko/-båkko

LOKA        hamnehage

GBNR       91,35

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F12

INNR         55

INFO         Ruud, Sissel født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hamnehage til 45 Fagervoll. Innfelt i innmarki til 26 Tullegarden.

 

NAMN       Jobakken

UTTA        'jo:baKin

DATI         'jo:bakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       28,4

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       D1

INNR         101

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Av jogras, ei art vikke, truleg fuglevikke.

 

NAMN       Jolprupytten

UTTA        'jo:Lprupytt'n

DATI         'jo:Lprupytte

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       62,3/70,5‑20

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C4

INNR         10

INFO         Torsteinsrud, Sigv. født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Myrpytt, der kyre Jolpru søkte seg ned.

 

NAMN       Jomfrumariamyri

UTTA        "jomfruma:riamy:re

DATI         "jomfruma:riamy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       110,6/110,35

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       E3

INNR         49

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Myr oppå åsen, ved 47 Nørdre Lessingshaugen.

 

NAMN       Jonholet

UTTA        'jo:nhå:Læ

DATI         'jo:nhå:Le

PREP        i

LOKA        voll

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       600 458

INNR         146

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grasvoll, i delet mellom 115 Flæi og 169 Jonstølen.

 

NAMN       Jonset

UTTA        'jonnsæ:t

DATI         'jonnsæ:t

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       111,6

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       B3

INNR         6

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Heimstøl til Prestgarden, sidan husmannsplass, eige bruk frå 1889.

 

NAMN       Jonsokberget

UTTA        'jønnsåkbærgæ

DATI         'jønnsåkbærji

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       E 5

INNR         33

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Høgde A for 34 Klyvset, der stølsfolki feira jonsok.

 

NAMN       Jonstykket

UTTA        'jo:nstyKy

DATI         'jo:nstyKy

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         203

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slåttestykke på jordet til 200 Søre Skarsgarden, N for 202 Tubbevoni, A ved skiftegarden.

 

NAMN       Jonstølen

UTTA        'jonnstø:l'n

DATI         'jonnstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       588 458

INNR         169

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Jonstølen

UTTA        'jonnstø:l'n

DATI         'jonnstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       32,9

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       D2

INNR         109

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Jonstølmyran

UTTA        'jonstølmy:rad'n

DATI         'jonstølmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       C‑E2

INNR         72

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Vide myrar ved 109 Jonstølen.

 

NAMN       Jonstølnuten

UTTA        'jonnstølnu:t'n

DATI         'jonnstølnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       593 474

INNR         180

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratt nut. Ogso kalla Veslebottnuten.

 

NAMN       Jordbersletti

UTTA        'jo:LbæSLette

DATI         'jo:LbæSLett'n

PREP        på

LOKA        Heimstøl

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F 2

INNR         185

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Nedlagd heimstøl.

 

NAMN       Jordeberget

UTTA        "jo:Læbærgæ

DATI         "jo:Læbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       123.52

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 5

INNR         52

INFO         Helge O. Strand, 1910

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Berg øvst i jordet. Der var visst tunet sist på 1600-talet.

 

NAMN       Jordesbakkan

UTTA        "jo:Lesbakkad'n

DATI         "jo:Lesbakko

PREP        på/i

LOKA        jorde

GBNR       70,7

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         154

INFO         Bergaplass, Nils L. født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Del av jordet til 153 Underberget. Høyrde før til 134 Øvre Espegard, som ogso vart kalla "Uppi Jorde".

 

NAMN       Jordesbakkan

UTTA        "jo:Lesbakkad'n

DATI         "jo:Lesbåkko

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       96,2,16

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         112

INFO         Hans Holto, født 1902

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Hamnehage.

 

NAMN       Jordesbakken

UTTA        "jo:LesbaKin

DATI         "jo:Lesbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       125,9

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         153

INFO         Ingrid Dalseide, 1929

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Bakke neda 155 Sundbreijordet.

 

NAMN       Jordesbekken

UTTA        "jo:Lesbækkæn

DATI         "jo:LesbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a3

INNR         228

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Delebekk mellom 193 Nedre Medhus og 191 Jorde.

 

NAMN       Jordesgarden

UTTA        "jo:Lesga:N

DATI         "jo:Lesga:Le

PREP        i

LOKA        tuft

GBNR       24,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c3

INNR         266

INFO         Medgard, Eilev født 1917

INFO         Medgard, Engebret født 1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Gamle tufter, øvst i jordet.

 

NAMN       Jordessvingen

UTTA        "jo:LæsviGæn

DATI         "jo:LæsviGi

PREP        i

LOKA        sving

GBNR       31,2

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b4

INNR         201

INFO         Lars Opsata, f. 1899

OPPS       Margit Vindegg 1981.

KOMM      Sving i gamle grendevegen, i gardstunet i 126 Botlushus(?), også kalla Jordet. Sjå nr. 126.

 

NAMN       Jordesteigen

UTTA        "jo:Lestaigæn

DATI         "jo:Lestaiji

PREP        på

LOKA        slåtteteig

GBNR       70,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         137

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Slåtteteig. Sjå 134 Øvre Espegard/"Uppi Jorde".

 

NAMN       Jordesvollen

UTTA        "jo:Lesvåll'n

DATI         "jo:Lesvålle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,22

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       G2

INNR         120

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Jordet

UTTA        "jo:Le

DATI         "jo:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       22,48

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a3

INNR         191

INFO         Ål Bygdebok III o. a

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Gard ‑ lengst ned mot åni. Før husmannsplass, kalla Perplassen.

 

NAMN       Jordet

UTTA        "jo:Le

DATI         "jo:Le

PREP        på

LOKA        jordet

GBNR       34,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         44

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Den delen av jordet som er neda vegen "Ne'på jorde"

 

NAMN       Jordet

UTTA        "jo:Le

DATI         "jo:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       55.2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 5

INNR         248

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Ein av 269 Tveitegardan. I skrift: Tveitojordet.

 

NAMN       Jordkjellaren

UTTA        "jo:LKællaN

DATI         "jo:LKællare

PREP        i

LOKA        kjellar

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         396

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Mura kjellar, nedst i det bratte jordet, neda ein åker.

 

NAMN       Jordmorhaugen

UTTA        "jo:Lmorhåugæn

DATI         "jo:Lmorhåuji

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         146

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Tufter etter eit hus der jordmori budde.

 

NAMN       Jordpruberg

UTTA        'jo:Lprubærg

DATI         'jo:Lprubærg

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       E‑F2

INNR         114

INFO         Skrindo, Håkon K.M. født 1935

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Etter kua Jordpru. Frå 167 Haugestølen har det vorte hevda at J. er det same som 115 Tveitestølberg.

 

NAMN       Jordåkeren

UTTA        "jo:Lå:kæN

DATI         "jo:Lå:kære

LOKA        åker

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         173

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker, VSV for tunet på 165 Torkjellsgard, N for grendevegen.

 

NAMN       Jukulen

UTTA        "ju:kull'n

DATI         "ju:kulle

PREP        under

LOKA        issvull

GBNR       58,2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         70

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Stor issvull utover eit loddrett berg.

 

NAMN       Jukulen

UTTA        "ju:kull'n

DATI         "ju:kulle

PREP        i

LOKA        berg

KONR       0620 Hol

GBNR       5,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       A‑B5

INNR         81

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Høgt berg, med vass‑sig som lagar isjøklar.

 

NAMN       Jukulen

UTTA        "ju:kull'n

DATI         "ju:kulle

PREP        i

LOKA        isjøkel

GBNR       9,2

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       C5

INNR         77

INFO         Helling, Ola L. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

OPPS       Rotneim, Kari 1983

KOMM      Isjøkel i bergi.

 

NAMN       Jukulskardet

UTTA        "ju:kullska:Læ

DATI         "ju:kullska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       10,7

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       C5

INNR         78

INFO         Helling, Ola L. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

OPPS       Rotneim, Kari 1983

KOMM      Skard ova 77 Jukulen.

 

NAMN       Jukulsvingen

UTTA        "ju:kullsviGæn

DATI         "ju:kullsviGæn

PREP        i

LOKA        sving

KONR       0620 Hol

GBNR       5,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       A5

INNR         82

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Sving i vegen, ved 81 Jukulen.

 

NAMN       Julebandet

UTTA        "ju:Læbandæ

DATI         "ju:Læbande

PREP        på

LOKA        fjellhylle

GBNR       117.12

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 4

INNR         60

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Fjellhylle i bergi.

 

NAMN       Juliusbakken

UTTA        'ju:liusbaKin

DATI         'ju:liusbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       40,9,10,41

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g4

INNR         106

INFO         Botolv Baklien, 1910

OPPS       Solveig Stølen 1982

KOMM      Bakke, oppkalla etter dyrkingsmannen.

 

NAMN       Julsengbekken

UTTA        "ju:SæGbækkæn

DATI         "ju:SæGbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       467 458

INNR         93

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Frå 45 Julsengtjørni.

 

NAMN       Julsengkvelvi

UTTA        "juSæGkvæLve

DATI         "juSæGkvæLvæn

PREP        i

LOKA        kleiv

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       478 462

INNR         62

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Kvelvi under 61 Julsengnuten, mot 45 Julsengtjødni. Kvileplass for drifteferdsla.

 

NAMN       Julsengnosi

UTTA        "ju:SæGnå:se

DATI         "ju:SæGnå:s'n

PREP        på/i

LOKA        ‑

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       472 473

INNR         67

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Det høge, vide skarvet mellom 72 Mjolgebotten og 92 Storefjellsbotten. Sjå namn nr. 45, 61 og 62.

 

NAMN       Julsengnuten

UTTA        "juSæGnu:t'n

DATI         "juSæGnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       481 467

INNR         61

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Den framspringande nuten med varde SA for 67 Julsengnosi.

 

NAMN       Julsengtjørni

UTTA        "ju:SæGKødne

DATI         "ju:SæGKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       475 450

INNR         45

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stor tjørn. Andre Julseng-namn nr. 61, 62, 67 og 93.

 

NAMN       Jusseikra

UTTA        'jussaikra

DATI         'jussaikrun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       124,2

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         209

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Bratt åker på 203 Nørdre Tune. Høyrde før utskiftingi i 1880‑åri til 233 Søre Tune.

 

NAMN       Jutleskot

UTTA        "ju£æskå:t

DATI         "ju£æskå:t

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       107,11

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g6

INNR         86

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Heimstøl. Av jutul?

 

NAMN       Jutulholet

UTTA        "ju£æhå:Læ/"ju:tull‑

DATI         "ju£æhå:Le

PREP        i

LOKA        berghole

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         21

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Berghole

 

NAMN       Jutullyftet

UTTA        "ju:tullyftæ

DATI         "ju:tullyftæ

PREP        ved

LOKA        stein

KONR       0620 Hol

GBNR       1,1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       C2

INNR         61

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Stor stein. Segnbakgrunn for namnet.

 

NAMN       Jutultjørni

UTTA        "ju:tulKødne

DATI         "ju:tulKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       427 292

INNR         147

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Juvbakken

UTTA        'ju:vbaKin

DATI         'ju:vbakka

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         210

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Bakke V for 158 Juvi.

 

NAMN       Juvbergi

UTTA        'ju:vbærji

DATI         'ju:vbæro

PREP        på

LOKA        juv

GBNR       23,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         124

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      På grensa mot 158 Juven.

 

NAMN       Juveberget

UTTA        "ju:væbærgæ

DATI         "ju:væbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       115,17

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c2

INNR         370

INFO         Erling Skalle, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Stupbratt berg ned mot åni.

 

NAMN       Juvebrotet

UTTA        "ju:væbrå:tæ

DATI         "ju:væbrå:te

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         81

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Stykke på jordet. Ein kar frå Juven braut opp stykket.

 

NAMN       Juveeikra

UTTA        "ju:væaikra

DATI         "ju:væaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       119,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         103

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Eikre, ned mot juvene ved åni.

 

NAMN       Juvefossen

UTTA        "ju:væfåss'n

DATI         "ju:væfåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       B3

INNR         249

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fosssen i 248 Juvin.

 

NAMN       Juvefossen

UTTA        "ju:væfåss'n

DATI         "ju:væfåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       115,29

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         346

INFO         E.E. Rimehaug, f. 1915

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Foss i Kvinda.

 

NAMN       Juvevegen

UTTA        "ju:vævæ:gæn

DATI         "ju:vævæ:ji

PREP        på, i

LOKA        veg

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B5

INNR         135 og 158

INFO         Håheim, Torstein født 1894

INFO         Lars O.Vangen, f. 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Den A‑re kløvvegen som gjekk over 25 Juvåni ved 126 Tvistvatnet.

 

NAMN       Juveåkran

UTTA        "ju:væå:krad'n

DATI         "ju:væå:kro

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C3

INNR         246

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      To bratte åkrar SA for 248 Juvin.

 

NAMN       Juvi

UTTA        'ju:ve

DATI         'ju:væn

PREP        i

LOKA        juv

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       E4

INNR         18

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Det djupe elvefaret åt 17 Svori.

 

NAMN       Juvi

UTTA        'ju:ve

DATI         'ju:væn

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       110,37

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       F‑G4‑5

INNR         59

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Dal der 58 Dokkgrovi renn.

 

NAMN       Juvi

UTTA        'ju:ve

DATI         'ju:væn

PREP        i

LOKA        juv

GBNR       112,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f1

INNR         401

INFO         Lars Hus, f. 1905

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Juvi der grovi renn ned vesta jordet på Hus.

 

NAMN       Juvi

UTTA        'ju:ve

DATI         'ju:væn

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       23,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         158

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Tidlegare husmannsplass. No attåtlagd 156 Øvre Toni.

 

NAMN       Juvi

UTTA        'ju:ve

DATI         'ju:væn

LOKA        skard

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         90

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt, trongt skard opp der 94 Arnegardsgrovi kjem ned.

 

NAMN       Juvin

UTTA        "ju:vid'n

DATI         "ju:vo

PREP        i

LOKA        juv

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a‑c3

INNR         175

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Juvene langs 25 Lya.

 

NAMN       Juvin

UTTA        "ju:vid'n

DATI         "ju:vo

PREP        i

LOKA        juv

GBNR       94,4

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f2

INNR         102

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Juv ved 77 Hodnanåni.

 

NAMN       Juvin

UTTA        "ju:vid'n

DATI         "ju:vo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       116,2,6,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c2

INNR         58

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Bratte hellingar ned mot åni Kvinda.

 

NAMN       Juvin

UTTA        "ju:vid'n

DATI         "ju:vo

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       120,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         102

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Utslått, i bakkane ned mot åni.

 

NAMN       Juvin

UTTA        "ju:vid'n

DATI         "ju:vo

PREP        i

LOKA        juv

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       BC34

INNR         248

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Trongaste juvet V for tunet på 236 Nørdre Skarsgarden, i 263 Storeåni.

 

NAMN       Juvsjordet

UTTA        'jiffsjo:Le

DATI         'jiffsjo:Le/jo:N

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       42,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         180

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Bruk. I dialekti blir det ogso sagt "i Jifsjord'n".

 

NAMN       Juvsjordvollen

UTTA        'jifsjoLvåll'n

DATI         'jifsjoLvålle

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       34,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A3

INNR         48

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Tidlegare støl til garden Juvsjord.

 

NAMN       Juvstølen

UTTA        'ju:vstø:l'n

DATI         'ju:vstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       19,1

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       F4

INNR         45

INFO         Haugen, Thorvald født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Heimstøl til husmannsplassen Juvi, namn 74 på Øk Lien.

 

NAMN       Juvvegen

UTTA        'ju:væ:gæn

DATI         'ju:væ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d‑e5

INNR         111

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Gjekk frå 109 Movegen til 158 Juvi.

 

NAMN       Juvåkeren

UTTA        "ju:vå:kæN

DATI         "ju:vå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       115,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         345

INFO         E.E. Rimehaug, f. 1915

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Svært bratt åker ned mot åni Kvinda.

 

NAMN       Juvåni

UTTA        "ju:vå:ne

DATI         "ju:vå:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B6

INNR         25

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åni gjennom juvi mellom 24 Mjåvatnet og 126 Tvistvatnet.

 

NAMN       Jørandvatnet

UTTA        "jø:råndvatnæ

DATI         "jø:råndvatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       462 500

INNR         87

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tjørni i 74 Mjolgedalen, langt N.

 

NAMN       Jørandåkeren

UTTA        "jø:råndå:kæN

DATI         "jø:råndå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       115,32

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         316

INFO         Hermann Disen, f. 1937

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Gamal åker.