Breie

Breie skule
Breie skoleforening


- 22 nummer av den handskrivne skuleavisa ”Jolesnø” - ”strøydd av borni ved Breie skule” 1934 – 1962
- 10 årsmelding for Breie Skoleforening 1954 - 1964