Staveloftet

 Staveloftet

 

Dalens eldste byggverk næst etter stavkirkene er Staveloftet fra Stave i Ål. Det antas av sakkyndige å være opført i det 13. årh. altså før Svartedauens tid 1349.


Det er et sjelden vakkert byggverk i to høgder. Det er opført av tømmer med svære dimensjoner, der er overalt ringhugget. At ringhugge tømmer bestod i at tømmeret blev teljet gjennem en jernring, saa stokkene blev like tykke i begge ender. Loftet er opført uten stolper som underlag, som var det mest brukelige i den eldste tid.

I annen høgd har man svalgang, der finnes flere spissformede glugger, som antas å ha vært skydeskår for bue.

 

Det ligger således nær å anta, at det er blit anvendt som en slags bygdeborg, hvor gårdens folk har verget sig for overfall av røverpakk, som ofte for gjennem bygderne på den tid. Loftet blev innkjøpt til Hallingdals Folkemuseum i 1908.

 

 

 

Foto: Hallingdal Museum.
Biletet er henta frå digitaltmuseum.no.