Tale

Lars Hallingstad gjorde gjennom fleire år opptak av hallingar som fortel frå livet sitt. Opptaka vart gjort på spoleband og er no digitalisert.

Dette finn de no her: Dei gamle fortel.

Desse fortel:

Andres T Hagen
Anne Bergo
Anne Helling
Anne Underberg
Asle Aslesen Bakka

Birgit Olsdotter Noss
Birgit Solheim
Borghild Nestegrad
Borghild Sundre

Eilev Vangen
Eirik Larsen Sveingard
Eirik Rimehaug
Eirik Sveingard
Embrik Ellingsgard

Gjertrud Myreslåtta Knausen

Helga Holo
Håkon Aslesen Medgard
Håkon Torsteinsslåtta

Ingebjørg Tolleivsdotter Underberg
Ivar Sletto

Johan Sundre

Knut Anfinnset
Knut Haltehaugen
Knut Knutsen Pålgardhaugen

Knut Sveinunggard
Kristi Hallingstad
K Løkensgard

Lars K Haugen
Lars Larsen Sundrebråten
Lars Rønning Rudningen
Lars Sehl

Margit Myking
Mari Luksengard
Marta Larsen Rime
Mikkel Lappegard

Nils H Krosshaug

Ola Hajem
Ola K Uthus
Ola Perstølen
Ola S Kvinnegard
Olav Hjalmeplass
Olav Larsgard

Sander Veslegard Sudndalen
Sjugurd Gurigard
Svein Aslaksen Holto
Svein Kittilsen Larsgard
Svein Nestegard
Svein Nygard
Syver Nygard
Syver Tormodsgard

Torkjell Kveldprud
Torleiv Randen
Tormod O Slåtto
Torstein Seim

Ågot Eriksen