Stadnamn på M

NAMN       Magerotholli

UTTA        'ma:gæro:thålle

DATI         'ma:gæro:thåll'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       63,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G2

INNR         321

INFO         Dokk‑Gurigard, Margit født 1914

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Det blir stundom sagt "Magrothålle". Ei hall med bjørke­skog nær heimstølane. magerot f ʻtepperotʼ (NO 7:999).

 

NAMN       Magnusbakka

UTTA        'magnusbakka

DATI         'magnusbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       39,1 ‑ 39,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d6

INNR         157

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Jamm bakke på austsida av 156 Magnushaugen. Tidlegare åker. Delt av fylkesvegen, sjå same namn på nr. 127. I 1612‑40‑åra var Magnus (Mogens) odelsbonde i 150 Reiars­gard. Namnet finst i dok. frå 1691 som "Magnusteigen".

 

NAMN       Magnusbakken

UTTA        'magnusbaKin

DATI         'magnusbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       37,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         127

INFO         Arnfinn Bøygard, 1919

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Framhald av 157 Magnusbakken, åkeren på bruket ovanfor, ova vegen.

 

NAMN       Magnushaugen

UTTA        'magnushåugæn

DATI         'magnushåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       39,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d6

INNR         156

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Haugen som 155 Reiarsgard ligg oppå i dag. Sjå 157 Magnusbakken.

 

NAMN       Maidekkan

UTTA        'ma:idækkad'n

DATI         'ma:idækko

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       123,52‑53

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       B1

INNR         55

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Hamnestykke NV for 43 Mefarningsvatnet.

 

NAMN       Mangset

UTTA        "maGsæ:t

DATI         "maGsæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       d‑e3‑4

INNR         15

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Heimstølar.

 

NAMN       Mangsethovda

UTTA        "maGsæthøvda

DATI         "maGsæthøvda(e)

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       e3

INNR         16

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Hovda nord for 15 Mangset.

 

NAMN       Mannelortfloti

UTTA        "mannæloTfLå:te

DATI         "mannæloTfLå:t'n

PREP        på

LOKA        plass

GBNR       123,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         59

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Plass der doen vart tømd.

 

NAMN       Maradysa

UTTA        "ma:radyssa

DATI         "ma:radyssun

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       114,2,12/114,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g5

INNR         428

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Blaut myr i stølsvegen. Fraus vanskeleg til om vinteren. Lei for hestane.

 

NAMN       Marahaugan

UTTA        "ma:rahåugad'n

DATI         "ma:rahåugad'n

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       123,13

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G5

INNR         57

INFO         Laa, Lars født 1922

OPPS       Laa, Lars 1982

KOMM      Haugar i stølshamni.

 

NAMN       Maramyri

UTTA        "ma:ramy:re

DATI         "ma:ramy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       14,4

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A3

INNR         81

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Blaut myr, der vintervegen gjekk over.

 

NAMN       Maratjørngrovi

UTTA        "ma:raKød'ngro:ve

DATI         "ma:raKød'ngro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       Sameige

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       b4

INNR         20

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Grov frå 21 Marattjørni.

 

NAMN       Maratjørni

UTTA        "ma:raKødne

DATI         "ma:raKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       102,1 o.fl.

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       b4

INNR         21

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Tjørn i myr. Vinterveg over der.

 

NAMN       Mardeildsbekken

UTTA        "ma:Ldail(d)sbækkæn

DATI         "ma:Ldail(d)sbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       107,8 ; 98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       578 461

INNR         171

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Delebekk mellom 169 Jonstølen og 205 Lyserbotten.

 

NAMN       Mardeildsfossen

UTTA        "ma:Ldailsfåss'n

DATI         "ma:Ldailsfåsse

LOKA        foss

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F4

INNR         47

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Foss i Hesteåni der delet mot Hovdastølen 78,9 går ut i åni. Namn i berget, inngrave av grunneigarar.

 

NAMN       Mardeildshaugan

UTTA        "ma:Dailshåugad'n

DATI         "ma:Dailshåugo

LOKA        haug

GBNR       63,1

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       G1

INNR         193

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dele mellom Lauvdalen og Bræastølen.

 

NAMN       Mardeildshaugen

UTTA        "ma:Ldaildshåugæn

DATI         "ma:Ldaildshåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       80,1

GBNR       81,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       A4

INNR         70

INFO         Kaslegard, Embrik L. født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Høgde med delestein i grensa melllom Kaslegard, 80,1 og Havardsgard 81,1, i skogen på sørsida av Vatsfjorden.

 

NAMN       Mardeildshaugen

UTTA        "ma:Ldaildshåugæn

DATI         "ma:Ldail(d)shåuji

LOKA        haug

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F5

INNR         53

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug sør for 47 Mardeildsfossen. Stor grensestein på haugen.

 

NAMN       Mardeildshovda

UTTA        "ma:Ldaishåvda

DATI         "ma:Ldaishåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F3

INNR         8

INFO         Stave, Torand født 1913

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hovde i grensa mellom utmarki til Nørdre Øylii 73,2 og skogremmen 74,4. Bratt mot ANA, grensemerke.

 

NAMN       Mardeildshovda

UTTA        "ma:Ldail(d)shåvda

DATI         "ma:Ldail(d)shåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       107,8; 98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       584 468

INNR         172

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Hovda med grensemerke, kross i fjellet. Sjå ogso 171 Mardeildsbekken.

 

NAMN       Mardeildsåkeren

UTTA        "ma:Ldailså:kæN

DATI         "ma:Ldailså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         67

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tidlegare åker N for 66 Flåtin i 50 Havardsgard, inn til skiftegarden. Jf markdeilddelestein

 

NAMN       Mardeildsåkeren

UTTA        "ma:Ldaiså:kæN

DATI         "ma:Ldaiså:kære

LOKA        åker

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         115

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker på 104 Nørdre Berg sør for grendevegen, ved delet mot 140 Søre Toresgard.

 

NAMN       Margitbakken

UTTA        "marjitbaKin

DATI         "marjitbakka

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       51,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G5

INNR         125

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Margitbakken

UTTA        "marjitbaKin

DATI         "marjitbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       25,7

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       E5

INNR         3

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      I skogen. Udyrka.

 

NAMN       Margitbakken

UTTA        "marjitbaKin

DATI         "marjitbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       12,1,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c3

INNR         107

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Åker, med svær reine. Segn om ei Margit.

 

NAMN       Margitmålet

UTTA        "marjitmå:Læ

DATI         "marjitmå:Le

LOKA        åker

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         170

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker på 165 Torkjellsgard, S for grendevegen. "Margit skar denne åkeren på ein dag."

 

NAMN       Margitskotberget

UTTA        "marjitskåtbærgæ

DATI         "marjitskåtbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         34

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Ogso kalla Margitskotklanten. Segn om ei gjente som datt utfor her.

 

NAMN       Marimusfloti

UTTA        "ma:rimusfLå:te

DATI         "ma:rimusfLå:t'n

PREP        på

LOKA        plass

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b4

INNR         73

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Gamal nedlagd bustadplass?

 

NAMN       Maristøldalen

UTTA        "ma:ristølda:N

DATI         "ma:ristølda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       93,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       d‑e2

INNR         69

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Dal med 68 Maristølen lengst inne.

 

NAMN       Maristølen

UTTA        "ma:ristø:l'n

DATI         "ma:ristø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       17,71‑80

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       F2

INNR         48

INFO         Haugen, Thorvald født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Maristølen

UTTA        "ma:ristø:l'n

DATI         "ma:ristø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       93,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       d1

INNR         68

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Maristølhovda

UTTA        "ma:ristølhøvda

DATI         "ma:ristølhøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       G2

INNR         50

INFO         Haugen, Thorvald født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Hovda A for 48 Maristølen.

 

NAMN       Markalihovdun

UTTA        "markalihåvdud'n

DATI         "markalihåvdo

PREP        på/i

LOKA        kjede

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G‑H 5‑6

INNR         12

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lang kjede (omlag 1500 m) med høgder og hovder langs Vesle‑Frosen, over til ØK BM 064.

 

NAMN       Marteinstakken

UTTA        "maTainstakkæn

DATI         "maTainstaKi

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       22,57

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       D4

INNR         26

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Utslåtter. Løe.

 

NAMN       Martinsbakken

UTTA        'maTinsbaKin

DATI         'maTinsbakka

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,72

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       G2

INNR         122

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Matlandstjørni

UTTA        "matlan(d)sKødne

DATI         "matlan(d)sKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ?

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       c2 (?)

INNR         298

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Sjå nr. 287 Damtjørnnatten.

 

NAMN       Mattjørni

UTTA        "ma:tKædne

DATI         "ma:tKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C3

INNR         116

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Liti tjørn, der dei eingong køyrde gjenom isen med eit matlass frå stølen.

 

NAMN       Mattjørni

UTTA        "ma:tKødne

DATI         "ma:tKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       F5

INNR         114

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn, nær stølane.

 

NAMN       Maureberget

UTTA        "måuræbærgæ

DATI         "måuræbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       123.52, 124.2

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       D 5

INNR         3

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Lite berg ved stølsvegen.

 

NAMN       Mauredalen

UTTA        "måuræda:N

DATI         "måuræda:Le

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       c3‑4

INNR         12

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Hamneområde. Lydbandet: store og mange maurtubbu der.

 

NAMN       Maurehaugen

UTTA        "måuræhåugæn

DATI         "måuræhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       123,13

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b4

INNR         1

INFO         Lars Laa, f. 1922

OPPS       Lars Laa 1982

KOMM      Ein haug i fjellhamni.

 

NAMN       Maureteigen

UTTA        "måuretaigæn

DATI         "måuretaiji

PREP        på

LOKA        danseplass

GBNR       4,32

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       B2

INNR         8

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Gamal danseplass i kanten av jordet, ved gamal grendeveg.

 

NAMN       Maurevegen

UTTA        "måurævæ:gæn

DATI         "måurævæ:ji

PREP        på/i

LOKA        stig

GBNR       123,13

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b5

INNR         3

INFO         Lars Laa, f. 1922

OPPS       Lars Laa 1982

KOMM      Stig framan 1 Maurehaugen ‑ mot der 2 Maurevollen ligg.

 

NAMN       Maurevollen

UTTA        "måurævåll'n

DATI         "måurævålle

PREP        på

LOKA        stølsvoll

GBNR       123,13

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b‑c5

INNR         2

INFO         Lars Laa, f. 1922

OPPS       Lars Laa 1982

KOMM      Gamal stølsvoll med tufter ca 900 m A for 1 Maurehaugen

 

NAMN       Medbergi

UTTA        "me:bærji

DATI         "me:bærgo

PREP        på/i

LOKA        bergrygg

GBNR       106,8

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d‑e5‑6

INNR         14

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Bergrygg øvst i lii, på langs.

 

NAMN       Medbergi

UTTA        "me:bærji

DATI         "me:bærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       124,3

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C1

INNR         14

INFO         Thune, Svein født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Berg ved stigen mellom 7 Fetjastølen og Stokksenn.

 

NAMN       Medbergvegen

UTTA        "me:bærgvæ:gæn

DATI         "me:bærgvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       107,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e5‑6

INNR         15

INFO         Tor Underberg, 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Veg langsetter lii, under 14 Nedbergi.

 

NAMN       Medbrotet

UTTA        "me:brå:tæ

DATI         "me:brå:te

PREP        på

LOKA        område

GBNR       mange

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       D‑G1‑4

INNR         16

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Midtpartiet i lii, mellom den brattare lii nedanfor og toppane ovanfor.

 

NAMN       Medbrotet

UTTA        "me:brå:tæ

DATI         "me:brå:te

PREP        på

LOKA        brote

GBNR       Fleire

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f‑g4‑5

INNR         227

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Framkanten av eit slakare stykke halvvegs oppe i skoglii. Same namn på BP 061‑5‑3 Strandastølen.

 

NAMN       Medgardan

UTTA        "megga:Lad'n

DATI         "megga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       69,‑

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D‑E3

INNR         180

INFO         Lappegard, Turid født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Stundom blir det sagt "Megardsgardadn". Gardar i 260 Leveld. Delt ca 1775.

 

NAMN       Medgardan

UTTA        "meggaLad'n

DATI         "meggå:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       24,1 ‑ 24,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c‑d3‑4

INNR         255

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      To gardar i 168 Liagarden, nr. 240 241.

 

NAMN       Medgardshaugen

UTTA        "meggaShåugæn

DATI         "meggaShåuji

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       69,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         181

INFO         Medgard, Ola født 1913

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bruk, frådelt 182 Søre Medgard 1884.

 

NAMN       Medgardsroni

UTTA        "meggaSro:ne

DATI         "meggaSro:n

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       24,5

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         267

INFO         Medgard, Eilev født 1917

INFO         Medgard, Engebret født 1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Lite bruk, utskildt frå Medgard 1912. Dagleg: Rone.

 

NAMN       Medgardstølen

UTTA        "meggaSTø:l'n

DATI         "meggaSTø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       69,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E1

INNR         179

INFO         Lappegard, Turid født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl til 178 Nørdre Medgarden.

 

NAMN       Medgardstølen

UTTA        "meggaSTø:l'n

DATI         "meggaSTø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       69,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E1

INNR         186

INFO         Medgard, Ola født 1913

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl til 182 Søre Medgarden.

 

NAMN       Medhusbakken

UTTA        "me:husbaKin

DATI         "me:husbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a3

INNR         233

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1983

KOMM      Skibakke ‑ fram til ca. 1970.

 

NAMN       Medhusgardan

UTTA        "me:husga:Lad'n

DATI         "me:husga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       21,1,3,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a1‑2

INNR         195

INFO         Ål Bygdebok III o. a

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Torpo-gardar mellom 189 Hellinggardan og Uppheims­gardan. 1527: i Mijdhusum. Delt i 3 gardar fyrst på 1700‑t.

 

NAMN       Medhusgutu

UTTA        "me:(h)usgu:tu

DATI         "me:(h)usgu:tun

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         84

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Gamal stølsveg gjennom grendi. Ogso kalla Nupegutu.

 

NAMN       Medhushaugen

UTTA        "me:(h)ushåugæn

DATI         "me:(h)ushåuji

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,51

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A4

INNR         55

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Nedlagt bruk under Medhus. Før husmannsplass Martehaugen

 

NAMN       Medhusjordet

UTTA        "me:husjo:Le

DATI         "me:husjo:Le

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a3

INNR         230

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Tidlegare husmannsplass under Medhus.

 

NAMN       Medhusteigen

UTTA        "me:hustaigæn

DATI         "me:hustaiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       22,3

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a1

INNR         254

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1988

KOMM      Jorde på 194 Øvre Medhus ved delet mot Uppheim.

 

NAMN       Medhusteigen

UTTA        "me:(h)ustaigæn

DATI         "me:(h)ustaiji

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       19,3

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A4

INNR         106

INFO         Sander Medhushaugen, født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Jorde ova Medhus.

 

NAMN       Medhusvegen

UTTA        "me:husvæ:gæn

DATI         "me:husvæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G 2‑3

INNR         49

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Køyrevegen frå Medhusgardane til stølane.

 

NAMN       Medhusvollen

UTTA        "me:(h)usvøll'n

DATI         "me:(h)usvølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       21,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       F 3‑4

INNR         66

INFO         Per‑Egil kolsrud,

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Heimstølvoll til Medhus.

 

NAMN       Medliesbakken

UTTA        "m:liesbaKin

DATI         "me:liesbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       127.14

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       B3

INNR         2

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Bakke i 6 Gamle Stølsvegen, omlag midt i lii.

 

NAMN       Medliessteinan

UTTA        "me:liestainad'n

DATI         "me:liestaino

PREP        ved

LOKA        steinar

GBNR       127.14

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       B4

INNR         3

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Steinar ved 6 Gamle Stølsvegen, oppå 2 Medliesbakken.

 

NAMN       Mefarningen

UTTA        "me:faNiGæn

DATI         "me:faNiGji

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       123,37

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       D1

INNR         42

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Heimstøl, halvveges ("me fare") mellom Skottebøl og Rødungen ‑ mellom gard og langstøl.

 

NAMN       Mefarningsdalen

UTTA        "me:faNiGsda:N

DATI         "me:faNiGsda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       fleire

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       D‑E1

INNR         77

INFO         Thoreplass, Ole født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Bekkedal, NA‑over frå 42 Mefarningen.

 

NAMN       Mefarningshovda

UTTA        "me:faNiGshåvda

DATI         "me:faNiGshåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       D1

INNR         41

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Hovda ved 42 Mefarningen.

 

NAMN       Mefarningsvatnet

UTTA        "me:faNiGsvatnæ

DATI         "me:faNiGsvatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

GBNR       fleire

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       C2

INNR         43

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Vatn ved 42 Mefarningen.

 

NAMN       Mehjallen

UTTA        "me:jall'n

DATI         "me:jalle

PREP        på

LOKA        hjall

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       E5

INNR         47

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hylle i lendet, N for 46 Veslestølen.

 

NAMN       Melrakkhaugan

UTTA        "mæ:Lrakkhåugad'n

DATI         "mæ:Lrakkhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       62,3/70,5‑20

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       B4

INNR         23

INFO         Torsteinsrud, Sigv. født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haugar ved/i myrane. Her hadde melrakken hi.

 

NAMN       Melrakkhaugan

UTTA        'mæ:Lrakkhåugad'n

DATI         'mæ:Lrakkhåugo

PREP        på/i

LOKA        sandhaugar

GBNR       45.2,3

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       E 6

INNR         132

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Sandhaugar der det tidlegare var melrakkhi.

 

NAMN       Melrakkhaugan

UTTA        "mæ:Lrakkhåugad'n

DATI         "mæ:Lrakkhåugo

PREP        på/i

LOKA        morene

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ‑ikkje kartfest

INNR         167

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Morenehaugar NV for buene på 115 Flæi, mellom 135 Veslebottgrovi og 136 Storegrovi.

 

NAMN       Melrakkhaugan

UTTA        "mæ:Lrakkhåugad'n

DATI         "mæ:Lrakkhåugo

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       703 371

INNR         339

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Grushaugar. Øvre og nedre M. Melrakk  kvitrev.

 

NAMN       Melrakkhaugan

UTTA        "mæ:Lrakkhåugad'n

DATI         "mæ:Lrakkhåugo

PREP        i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       656 426

INNR         389

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Sandhaugar, der det før var kvitrøvhi.

 

NAMN       Melrakkhaugen

UTTA        "mæ:Lrakkhåugæn

DATI         "mæ:Lrakkhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       78,9

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g1

INNR         274

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Sandhaug ved fiskedammen på Sirestølen. Gamalt hi for kvitrev. Namnet brukt i dokument frå 1730‑åri.

 

NAMN       Melrakkhaugen

UTTA        "mæ:Lrakkhåugæn

DATI         "mæ:Lrakkhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       687 417

INNR         302

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Der mælrakken, kvitrøven, hadde hi.

 

NAMN       Melrakkhaugen

UTTA        "mæ:Lrakkhåugæn

DATI         "mæ:Lrakkhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       63,1/64,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D6

INNR         62

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haug med tidl. hi for fjellrev (kvitrev).

 

NAMN       Melrakkhaugen

UTTA        "mæ:Lrakkhåugæn

DATI         "mæ:Lrakkhåuji

PREP        på/i

LOKA        morenehaug

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A 2

INNR         52

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Morenehaug, der det før var kvitrøvhi.

 

NAMN       Melrakkhaugen

UTTA        "mæ:Lrakkhåugæn

DATI         "mæ:Lrakkhåuji

PREP        på, i

LOKA        haug

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       B3

INNR         53

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sandhaug med revehi. Tidlegare var her kvitrev, melrakk

 

NAMN       Melrakkholet

UTTA        "mæ:Lrakkhå:Læ

DATI         "mæ:Lrakkhå:Le

PREP        i

LOKA        hi

GBNR       ?

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         404

INFO         Lars Hus,f. 1905

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Revehi.

 

NAMN       Melrakktjørni

UTTA        'mæ:rakkKødne

DATI         'mæ:rakkKød'n

PREP        på/i

LOKA        B5

GBNR       123,‑

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B5

INNR         30

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn. Melrakk  kvitrev.

 

NAMN       Melset

UTTA        'mæ:lsæ:t

DATI         'mæ:lsæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A1

INNR         100

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Heimstølar. Ogso reg. på BQ 063‑5‑2.


NAMN       Melset

UTTA        'mæ:lsæ:t

DATI         'mæ:lsæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       11,1 ‑ 19,1

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       a‑b5

INNR         23

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Heimstølar. Også reg. på BQ 063-5-4.

 

NAMN       Melsethaugen

UTTA        'mæ:lsæthåugæn

DATI         'mæ:lsæthåuji

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A‑B 2

INNR         99

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Haug(‑ar) i hamni til 100 Melset.

 

NAMN       Melsethaugen

UTTA        'mæ:lsæthåugæn

DATI         'mæ:lsæthåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       14,5

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G1

INNR         50

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Haug V for heimstølane Melset på ØK Vermelii.

 

NAMN       Melsethovda

UTTA        'mæ:lsæthåvda

DATI         'mæ:lsæthåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       13,3/13,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C5

INNR         66

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Hovda litt N for heimstølane Melset.

 

NAMN       Melsettjørni

UTTA        'mæ:lsætKødne

DATI         'mæ:lsætKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0620 Hol

GBNR       13,1/13,3

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C‑D5

INNR         61

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Tjørn ved 66 Melsethovda ved Heimstølane Melset.

 

NAMN       Mereinun

UTTA        "me:rainud'n

DATI         "me:raino

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       CD2

INNR         91

INFO         Thoen, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Veikt markerte haugar i jamnt stigande lende mellom 87 Reinun og Reineskarvet. Av Midtreinun.

 

NAMN       Merihaugan

UTTA        'me:rihåugad'n

DATI         'me:rihåugo

PREP        på/i

LOKA        område

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       E‑F3‑4

INNR         9

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Haugar og myrer mellom 6 Presttjørni og 10 Meriåni

 

NAMN       Meriåni

UTTA        'me:riå:ne

DATI         'me:riå:n

PREP        i

LOKA        ån

GBNR       111,1‑7

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       F‑G4‑5

INNR         10

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Åni/bekken frå 11 Våmannsløken til Rautjørni.

 

NAMN       Merkesteinhovda

UTTA        "mærKistainhåvda

DATI         "mærKistainhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       123,58/125,1

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       A‑B2‑3

INNR         70

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Hovda i stølshamni. Grensepunkt.

 

NAMN       Midtieikrun

UTTA        'mittiaikrud'n

DATI         'mittiaikro

PREP        på

LOKA        eikrer

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         122

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Eikrer midt på jordet.

 

NAMN       Midtilui

UTTA        'mittilu:e

DATI         'mittilu:n

PREP        i

LOKA        løe

GBNR       58,3

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         99

INFO         Løken, Hroar født 1930

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Utløe (Midt i)

 

NAMN       Midtiteigen

UTTA        'mittitaigæn

DATI         'mittitaiji

LOKA        teig

GBNR       91,13,25

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         117

INFO         Arnegård, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Teig N for 116 Godfarmyri ved delet mot 159 N Arnegard

 

NAMN       Midtivegen

UTTA        'mittivæ:gæn

DATI         'mittivæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       111,4,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g‑h5

INNR         309

INFO         Ola Sataslåtten, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Veg frå tunet og ut i hamni.

 

NAMN       Midtiåkeren

UTTA        'mittiå:kæN

DATI         'mittiå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         30

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker like N for tunet i 18 Myljo‑Toni mellom 29 Øvreåkeren og 31 Trædesåkeren.

 

NAMN       Midtli

UTTA        "mittli:

DATI         "mittli:

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       23,19

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         242

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Bruk, frådelt, tinglese i 1917.

 

NAMN       Midtre Galden

UTTA        "mitræ 'gald'n

DATI         "mitræ 'galde

LOKA        gald

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C5

INNR         138

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Den midtre av Galdane, sjå 125 Øvre Galden.

 

NAMN       Midtre Skålin

UTTA        "mittræ "skå:Lid'n

DATI         "mittræ "skå:Lo

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a2

INNR         313

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Sjå namn nr 311 Skålin.

 

NAMN       Midtøyni

UTTA        "mittåyne

DATI         "mittåyn

PREP        på

LOKA        øy

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       632 451

INNR         126

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885 (oppskrift)

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Øy midt i 168 Flævatnet. Neddemd. Og kalla Rundeøyne.

 

NAMN       Mikkelstykket

UTTA        "mekkælstyKi

DATI         "mekkælstyKi

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       105,6

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e3

INNR         54

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Mikkelsåkeren

UTTA        "mekkælså:kæN

DATI         "mekkælså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         47

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Åker. Etter Mikkel. Uviss plassering ‑ kanskje namn frå før utskifingi 1910. Kanskje same som 18 Stolphusåkeren.

 

NAMN       Mikkelsåkeren

UTTA        "mekkælså:kæN

DATI         "mekkælså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       118,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         191

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker. Etter mannsnamnet.

 

NAMN       Minnehøgdi

UTTA        "minnæhøgde

DATI         "minnæhøgd'n

PREP        på

LOKA        høyeste punkt på gammel vei

GBNR       ‑

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B5

INNR         29

INFO         Knut Hago, født 1920

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Høgaste punkt i gamlevegen ova 140 Fredriksminne.

 

NAMN       Mjelshovd

UTTA        'mjælshøvd

DATI         'mjælshøvd

PREP        på

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       33,15/35,2

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C3

INNR         67

INFO         Sorteberg, Astrid født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda i fjellhamni.

 

NAMN       Mjelshøgd

UTTA        "mjælshøgd

DATI         "mjælshøgd

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       10,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E‑F5

INNR         77

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda. Berg stikk opp i toppen, med laus jord omkring

 

NAMN       Mjeltsnatten

UTTA        "mjælsnatt'n

DATI         "mjælsnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       E5

INNR         43

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Natt, nemnt i dok. 1682. Der vart fyrste mjelti av kyrne tømt, frå stølane omkring (offer). Har det likevel heitt Mjelsnatten, etter mjele  fin sandjord? Slike namn finst andre stader i Ål.

 

NAMN       Mjeltstad

UTTA        "mjællsta

DATI         "mjællsta

PREP        på

LOKA        stad

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B4

INNR         34

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Stad i heimehamni der kyrne vart mjølka. Morenerand.

 

NAMN       Mjolga

UTTA        "mjåLga

DATI         "mjåLgun

PREP        i

LOKA        elv

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       451 436

INNR         37

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stor elv frå skarvet frå 7 Mjolgedalen gjenom 75 Mjolge­vatnet og i 60 Djupsvatnet. Siste del er grenseelv. Av  mjolugr  mjølut, siktar til farga på vatnet (NG V:147)

 

NAMN       Mjolgebotnen

UTTA        "mjåLgæbått'n

DATI         "mjåLgæbåtte

PREP        i

LOKA        botn

GBNR       83,2

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       454 463

INNR         72

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Driftelæger ca 1200 moh. Har vistnok vore støl på 1800‑t. Sjå 37 Mjolga og nr. 38 74 75.

 

NAMN       Mjolgebreda

UTTA        "mjåLgæbræa

DATI         "mjåLgæbræun

PREP        på/i

LOKA        fjell

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       455 483

INNR         84

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      S‑enden av 83 Gråhydneran.

 

NAMN       Mjolgedalen

UTTA        "mjåLgæda:N

DATI         "mjåLgæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       463 490

INNR         74

INFO         Trygve Haug, f. 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Langt dalføre på A‑sida av 83 Gråhydneran. Elva 37 Mjolga kjem her ifrå.

 

NAMN       Mjolgeflotin

UTTA        "mjåLgæfLå:tid'n

DATI         "mjåLgæfLå:to

PREP        på

LOKA        lende

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       450 447

INNR         115

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Flatvore lende ved 37 Mjolga, S for 75 Mjolgevatnet.

 

NAMN       Mjolgenuten

UTTA        "mjåLgænu:t'n

DATI         "mjåLgænu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       453 451

INNR         38

INFO         Ola L Thon, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      A for 75 Mjolgevatnet og 37 Mjolga

 

NAMN       Mjolgetjørni

UTTA        "mjåLgæKødne

DATI         "mjåLgæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       463 500

INNR         86

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti tjørn i 74 Mjolgedalen. Sjå 37 Mjolga.

 

NAMN       Mjolgevatnet

UTTA        "mjåLgævatnæ

DATI         "mjåLgævatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       446 458

INNR         75

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Vatn i 72 Mjolgebotten. Sjå 37 Mjolga.

 

NAMN       Mjølkarstad

UTTA        "mjøLkaSTa

DATI         "mjøLkaSTae

PREP        på

LOKA        stad

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         30

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Ova husi i øvre tunet på 2 Underberg, der buferdene frå Sundbrei kvilde og mjølka, når dei flutte frå heimstølane på nordåsen til langstølane på søråsen.

 

NAMN       Mjølkeberget

UTTA        "mjåLkæbærgæ

DATI         "mjåLkæbærji

PREP        på

LOKA        stad

GBNR       129,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G4

INNR         16

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Stad i heimehamni der kyrne vart mjølka.

 

NAMN       Mjåvassbekken

UTTA        'mjå:vassbækkæn

DATI         'mjå:vassbæKi

LOKA        bekk

GBNR       79,1‑88,1 88,2 87,1 86,2 86,10

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D‑E2‑3‑4‑5

INNR         95

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bekk frå Mjåvatnet (ØK BN 062) til Votna.

 

NAMN       Mjåvasstølen

UTTA        'mjå:vasstø:l'n

DATI         'mjå:vasstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F2

INNR         20

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langstøl A for 15 Mjåvatnet.

 

NAMN       Mjåvatnet

UTTA        'mjå:vatnæ

DATI         'mjå:vatne

PREP        på, i

LOKA        vatn

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       AB6

INNR         24

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Grensevatn. Samandemd med 151 Vesle‑Frosen. Før langvore.

 

NAMN       Mjåvatnet

UTTA        'mjå:vatnæ

DATI         'mjå:vatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       E1‑2

INNR         15

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langt, smalvore vatn.

 

NAMN       Mobakken

UTTA        'mo:baKin

DATI         'mo:bakka

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       120,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         99

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Rund haug på 98 Skomakarmoen. Utsiktspunkt.

 

NAMN       Moen

UTTA        mo:n

DATI         'mo:e

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       67,8

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D4

INNR         204

INFO         Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gamalt bruk (plass?). No slåttemark, S for Votna.

 

NAMN       Moen

UTTA        mo:n

DATI         'mo:e

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       110,9,10

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C5

INNR         141

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bruk, på flatene ved fjorden.

 

NAMN       Moflatin

UTTA        'mo:fLa:tid'n

DATI         'mo:fLa:to

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       121,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         180

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Flater neda 106 Tveitemoen. No idrettsplass.

 

NAMN       Mofossen

UTTA        'mo:fåss'n

DATI         'mo:fåsse

PREP        i

LOKA        foss

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         88

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Kvernfoss under 93 Søremoen.

 

NAMN       Moheimtjørni

UTTA        'mo:haimKødne

DATI         'mo:haimKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E3

INNR         53

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn ved "heimvegen". Moen hadde støl på 63 Steinstølen. Sjå ogso 54 Hoveheimtjørni.

 

NAMN       Moldbakkan

UTTA        "måldbakkad'n

DATI         "måldbakko

PREP        på/i

LOKA        morene

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       609 428

INNR         27

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Morenehaug. Om fleirtallsformi sjå 26 Sandbakkan.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       62,3/70,5‑20

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       B3

INNR         21

INFO         Lappegard, Astrid født 1919

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        på/i

LOKA        morenehaug

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B4

INNR         3

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Morenehaug A for gardsvegen, litt ovanfor halvveges mellom fylkesvegen og tunet, ved ei tuft.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       63,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G2

INNR         320

INFO         Gurigard, Jørand født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bakke med torvlaus jord. Nær heimstølen.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       sameige

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       G5

INNR         54

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Bakke utan vegetasjon, i stølsvegen.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       123.50

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B 4

INNR         7

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Ein bakke i stølsvegen.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        måldbaKin

DATI         måldbakka

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       120,12

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       d4

INNR         51

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stigen går i ein skråning der det er opptrakka.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin/møld‑

DATI         "måldbakka

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       9,13

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       g3

INNR         57

INFO         Ål Bygdebok III, s.128

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Lite bruk. Før husmannsplass. Dagleg: Bakkjin.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ‑ikkje kartfest

INNR         143

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Jordbakke i A‑re enden av 142 Nosrandan. Og kalla Moldbakkberget.

 

NAMN       Moldbakken

UTTA        "måldbaKin

DATI         "måldbakka

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       1,3/5,5

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G5

INNR         72

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Grushaug, stig opp der.

 

NAMN       Moldbanken

UTTA        "måldbaGkæn

DATI         "måldbaGKi

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D2

INNR         82

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug NV for 150 Nørdre Reinevollane.

 

NAMN       Moldbanken

UTTA        "måldbaGkæn

DATI         "mållbaGKi

PREP        på, i

LOKA        haug

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       B3

INNR         54

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liten haug.

 

NAMN       Moldbankhola

UTTA        "måldbaGkhå:Lu

DATI         "måldbaGkhå:Lun

PREP        i

LOKA        søkk

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D2

INNR         36

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Søkk i landskapet S for myri mellom 9 Buvatnet og Svaravatnet.

 

NAMN       Moldbankhøgdi

UTTA        "måldbaGkhøgde

DATI         "måldbaGkhøgd'n

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D2

INNR         67

INFO         Skrattegard, Lars O. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haug ved 36 Moldbankhola.

 

NAMN       Moldhaugen

UTTA        "måldhåugæn

DATI         "måldhåuji

PREP        på

LOKA        bakke

GBNR       127.3

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       F 1

INNR         12

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Bratt bakke med mold i, utan grastorv.

 

NAMN       Moldhaugen

UTTA        "måldhåugæn

DATI         "måldhåuji

PREP        på

LOKA        rand

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       F4‑5

INNR         96

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Rand i myrane ‑ grus/kvabb.

 

NAMN       Moldpautan

UTTA        "måldpåutad'n

DATI         "måldpåuto

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       572 439

INNR         71

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      To runde haugar av sand/kvabb. Kløvvegen går mellom haugane.

 

NAMN       Moldpauten

UTTA        "måldpåuten

DATI         "måldpåute

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G2

INNR         32

INFO         Lappegard, Ola T. født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liten jordhaug.

 

NAMN       Moldpauten

UTTA        "måldpåut'n

DATI         "måldpåute

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       117,5

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f4

INNR         24

INFO         Thorleif Sorteberglien,f. 1910

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Jordhaug ved åni.

 

NAMN       Moldpautfloti

UTTA        "måldpåutfLå:te

DATI         "måldpåutfLå:t'n

PREP        på

LOKA        flot

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       572 439

INNR         72

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ved 71 Moldpautan.

 

NAMN       Molii

UTTA        'mo:li:e

DATI         'mo:li:n

PREP        i

LOKA        li

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1 og 5/2

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         89

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Skoglii som høyrer til 139 Slettemogardan.

 

NAMN       Molivegen

UTTA        'mo:livæ:gæn

DATI         'mo:livæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1 og 5/2

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         90

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Veg i 89 Molii.

 

NAMN       Molteberg

UTTA        'måZtæbærg

DATI         'måZtæbærg

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D‑E 2‑3

INNR         112

INFO         Skrindo, Håkon K.M. født 1935

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Berg med ei lita myr oppå.

 

NAMN       Molteberget

UTTA        "måltæbærgæ

DATI         "måltæbærji

PREP        på

LOKA        berg

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       B eller C4

INNR         62

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langvore berg med skrå flate, V for gamle Svaravatnet, S for 47 Karka. Også kalla Sneberge. Neddemd.

 

NAMN       Moltebergi

UTTA        "måltæbærji

DATI         "måltæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       576 464

INNR         170

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Haugar med berg i. Moltemyrar nær ved.

 

NAMN       Moltebergi

UTTA        "møltæbærji

DATI         "møltæbærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         32

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Småberg ved moltemyrane.

 

NAMN       Moltehola

UTTA        "måZtæhå:Lu

DATI         "måZtæhå:Lun

PREP        i

LOKA        myr

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       ikkje kartfest.

INNR         75

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti moltemyr i eit søkk A for 88 Grovi.

 

NAMN       Moltemyrdalen

UTTA        "møZtæmyrda:N/måZtæ‑

DATI         "møZtæmyrda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B3

INNR         50

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Grunn dal med myrar i.

 

NAMN       Moltemyri

UTTA        "møltæmy:re

DATI         "møltæmy:N

PREP        i

LOKA        myr

LOKA        torvtak

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C3

INNR         165

INFO         Medhus, Olav født 1924

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Moltemyr og torvtak.

 

NAMN       Molui

UTTA        'mo:lu:e

DATI         'mo:lu:n

LOKA        tuft

LOKA        løe

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A3

INNR         205

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      No tuft, før løe på eit slætte S for Votna, SSV for 185 Torkjellsmoen, husmannsplassen som vistnok dette slættet høyrde til.

 

NAMN       Molutuftin

UTTA        'mo:lu:tuftid'n

DATI         'mo:lu:tufto

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D4

INNR         201

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flater, delvis dyrka, N for bygdevegen ved 298 Nordheim. Molu-tuftene syner ikkje.

 

NAMN       Molåven

UTTA        'mo:lå:ven

DATI         'mo:lå:va

LOKA        låve

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       AB2

INNR         209

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Løe/låve på 208 Lappemoen.

 

NAMN       Momyri

UTTA        'mo:my:re

DATI         'mo:my:N

LOKA        myr

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D2

INNR         50

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

INFO         Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr, langs S‑sida av fylkesvegen, lengst V i eigni til Søre Hovdegard.

 

NAMN       Monsebekken

UTTA        "monsæbækkæn

DATI         "monsæbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       111,1

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B1

INNR         5

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Bekk mellom 3 Store‑Monsa og 1 Kroktjørni. Kløvveg der.

 

NAMN       Monsefossen

UTTA        "monsæfåss'n

DATI         "monsæfåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       111,1/123,43

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B2

INNR         6

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Foss i bekken som renn ut frå 3 Store‑Monsa.

 

NAMN       Monsehaugan

UTTA        "monsæhåugad'n

DATI         "monsæhåugo

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       111,1

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B2

INNR         4

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haugar A for 3 Store‑Monsa.

 

NAMN       Monsehytta

UTTA        "monsæhytta

DATI         "monsæhyttun

PREP        i

LOKA        hytte

GBNR       111,1

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B1

INNR         9

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hytte NA for 3 Store‑Monsa. Bygt i 1880‑åri.

 

NAMN       Monseplassen

UTTA        "månsæpLass'n

DATI         "månsæpLasse

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,93

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         10

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Bruk. Namnet etter Mons. No kalla Rudningen eller Bakken.

 

NAMN       Morbrortrædet

UTTA        'mobrotræ:e

DATI         'mobrotræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       45,2,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         255

INFO         Botolv Sehl, 1909

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Namnet etter ein morbror som dyrka og brukte stykket.

 

NAMN       Mosaberget

UTTA        "må:sabærgæ

DATI         "må:sabærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G1

INNR         122

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Mosavakse berg.

 

NAMN       Mosagi

UTTA        'mo:sa:ji

DATI         'mo:sa:gæn

PREP        på

LOKA        sagbruk

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         92

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare sagbruk, under 93 Søremoen.

 

NAMN       Mosahaugen

UTTA        "må:sahåugæn

DATI         "må:sahåuji

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F2

INNR         172

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Mosahovda

UTTA        "mø:sahøvda

DATI         "mø:sahøvda

PREP        på

LOKA        hovd

GBNR       127,51‑53

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       C5‑6

INNR         68

INFO         Dokken, Halvor født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Hovda der det vaks mykje mose.

 

NAMN       Mosaranden

UTTA        "må:sarand'n

DATI         "må:sarande

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       F3

INNR         66

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Langvoren haug.

 

NAMN       Mosarud

UTTA        'må:saru

DATI         'må:saru

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       ?

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d5

INNR         139

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Mosarudodden

UTTA        'må:saruådden

DATI         'må:saruådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       123,30

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d4

INNR         132

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Odde ned for heimstølen 139 Mosarud.

 

NAMN       Mosaskardet

UTTA        "må:saska:Læ

DATI         "må:saska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       55,22 o.fl.

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G1

INNR         123

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Skard NV for 122 Mosaberget. Vinterveg gjenom.

 

NAMN       Mosatjørni

UTTA        "må:saKødne

DATI         "må:saKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,14

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       C‑D 3‑4

INNR         33

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Moslett

UTTA        'mo:slætt!

DATI         'mo:slætt!

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       94,7

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       d3

INNR         38

INFO         Ola S. Gurigard, født 1899

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Ei grasslette i fjellhamni.

 

NAMN       Moslåtta

UTTA        'mo:slåtta

DATI         'mo:slåttun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       23,25

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e6

INNR         4

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Småbruk, før hpl. Ikkje langt fra Øvre Moen reg. på BQ 062‑5‑3

 

NAMN       Movassåkeren

UTTA        'mo:vasså:kæN

DATI         'mo:vasså:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,2

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B1

INNR         73

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker ved 72 Reintongrovi. Truleg har det vore vad over grovi nær Slettemogardan.

 

NAMN       Movegen

UTTA        'mo:væ:gæn

DATI         'mo:væ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d‑e5‑6

INNR         109

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Grendeveg. Gjekk frå 107 Gutu ned på Moan.

 

NAMN       Moåkeren

UTTA        'mo:å:kæN

DATI         'mo:å:kære

LOKA        åker

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       AB2

INNR         210

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker på 208 Lappemoen, N for 209 Molåven.

 

NAMN       Moåkeren

UTTA        'mo:å:kæN

DATI         'mo:å:kære

LOKA        åker

GBNR       88,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C2

INNR         132

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker i morenehaug (i S‑hellingi) V for 12 Sisselmoen.

 

NAMN       Moåkeren

UTTA        'mo:å:kæN

DATI         'mo:å:kære

LOKA        åker

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B1

INNR         188

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Før åker på 185 Torkjelsmoen N for fylkesvegen ved 206 Lappegrovi.

 

NAMN       Munnen

UTTA        "munnen

DATI         "munna

PREP        på

LOKA        plass

GBNR       9,12 ‑ 10,15

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       b2

INNR         3

INFO         Flatland, Halvor født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Lunningsplass for tømmer der 4 Ridalen munnar ut. Ei tid stod det oppgangssag der.

 

NAMN       Muran

UTTA        "mu:rad'n

DATI         "mu:ro

PREP        på

LOKA        røys

GBNR       114,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         307

INFO         Thorleif Stave, f. 1940

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Røysar/murar på jordet. Neda 306 Søre Bakkeåkeren.

 

NAMN       Muren neda eldhuset

UTTA        mu:N ne:a "ældhu:sæ

DATI         'mu:re ne:a "ældhu:sæ

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       9,1,2,5

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         144

INFO         Eivind Torpe, 1938

OPPS       Margit Torpo 1983

KOMM      Tufter etter gamle uthus.

 

NAMN       Muråkeren

UTTA        "mu:rå:kæN

DATI         "mu:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       34,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         50

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Åker langsmed steingarden, skiftegarden.

 

NAMN       Musebakkmyri

UTTA        "mu:sæbakkmy:re

DATI         "mu:sæbakkmy:N

PREP        i

LOKA        Myrdrag

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         53

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Myrdrag med bekk. Musebakken er ukjent no.

 

NAMN       Musåkeren

UTTA        "mu:så:kæN

DATI         "mu:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       38,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         140

INFO         Ole A. Bøygard, 1907

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Liten åker. Uvisst om det er Musåkern eller Museåkern.

 

NAMN       Myking

UTTA        "my:KiG

DATI         "my:KiG

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       93,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e3

INNR         104

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Gard lengst vest i grendi. 1679: ‑øde Miuuking.

 

NAMN       Mykinggrovi

UTTA        "my:KiGgro:ve

DATI         "my:KiGgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       93,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e2

INNR         101

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Grov ved 104 Myking.

 

NAMN       Mykinghaugen

UTTA        "my:KiGhåugæn

DATI         "my:KiGhåuji

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3

INNR         75

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Gard, før plass under 104 Myking.

 

NAMN       Mykingstølen

UTTA        "my:KiGstø:l'n

DATI         "my:KiGstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       93,4,6

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       c4

INNR         1

INFO         Oppskrivaren, født 1952

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Før langstøl til Myking. Ei tid gardsbruk, no støl att.

 

NAMN       Mykingstølshøgdene

UTTA        "my:KiGstølshøgdid'n

DATI         "my:KiGstølshøgdo

PREP        på

LOKA        høgdene

GBNR       93,4,6

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       b‑c4

INNR         2

INFO         Oppskrivaren, født 1952

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Høgdene V for 1 Mykingstølen.

 

NAMN       Myljoarnegard

UTTA        'myljoåd'nga:L

DATI         'myljoåd'nga:L

LOKA        gard

GBNR       91,6

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E2

INNR         96

INFO         Arnegård, Svein født 1895

INFO         Ådnegard, Knut født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Gard i Vats. Sjå 74 Søre Arnegard, 159 Nørdre Arnegard, 300 Arnegard.

 

NAMN       Myljoberget

UTTA        'myljobærgæ

DATI         'myljobærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       4,1

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c4

INNR         94

INFO         Vigger Liahagen, 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Berg i utmarki, mellom 116 Rispedokkberget og 117 Hesteberget.

 

NAMN       Myljobrotet

UTTA        'myljobrå:tæ

DATI         'myljobrå:te

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       115,4

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         352

INFO         Ola Øyno, f. 1905

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      God kornåker. Og kalla "sy Brote". Sjå 353 og 355.

 

NAMN       Myljodalen

UTTA        myljoda:N

DATI         myljoda:Le

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         201

INFO         Per Kolsrud, 1894

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Myljodalen

UTTA        'myljoda:N

DATI         'myljoda:Le

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       114,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         303

INFO         Thorleif Stave, f. 1940

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Dalsøkk etter skrie. Tidlegare slåttemark.

 

NAMN       Myljodjupetjørni

UTTA        'myljoju:pæKønne

DATI         'myljoju:pæKønn

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       118,1,2

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e6

INNR         61

INFO         Syver Haga (Tunhovd)

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Tjørn mellom 60 Øvre og Nedre Djupetjørni.

 

NAMN       Myljoforskotet

UTTA        'myljofåSkå:tæ

DATI         'myljofåSkå:te

PREP        på/i

LOKA        slåtteteig

GBNR       35,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5

INNR         9

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Slåttestykke mellom to åkrar som tilhøyrde kvar sin gard før utskiftingi.

 

NAMN       Myljogarden

UTTA        'myljoga:N

DATI         'myljoga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       54,1,17

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d2

INNR         88

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Midtre garden i 101 Svarteberggardane.

 

NAMN       Myljogarden Bjella

UTTA        'myljoga:N "bjælla

DATI         'myljoga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       104,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         284

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Ein av nr 4 Bjellagardan.

 

NAMN       Myljogjerda

UTTA        'myljojæ:La

DATI         'myljojæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C3

INNR         48

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Skiftevoll på 44 Nedremyrstølen. Sjå 47 og 49.

 

NAMN       Myljogrøthovda

UTTA        'myljogrø:thåvda

DATI         'myljogrø:thåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       123,23

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       E2

INNR         5

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Hovda. Syner som berg i lii. Blokkut.

 

NAMN       Myljohaugan

UTTA        'myljohåugad'n

DATI         'myljohåugo

PREP        på

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       619 463

INNR         147

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tre haugar VNV for vollane på 115 Flæi.

 

NAMN       Myljohaugen

UTTA        'myljohåugæn

DATI         'myljohåuji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       22,63

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         2

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Gard, ogso kalla Sveinsrud‑Haugen.

 

NAMN       Myljohaugen

UTTA        'myljohåugæn

DATI         'myljohåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       41,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C1

INNR         97

INFO         Botolv Baklien født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Haug mellom Søre og 95 Nørdre Baklii.

 

NAMN       Myljohauggrovi

UTTA        'myljohåugro:ve

DATI         'myljohåugro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       616 462

INNR         134

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, O. født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liten grov som renn ut i NV‑re viki i 168 Flævatnet. Mykje neddemd.

 

NAMN       Myljohovda

UTTA        'myljohåvda

DATI         'myljohåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       482 418

INNR         55

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Mellom 54 Skriuhovda og 58 Djupedalsbrea.

 

NAMN       Myljohåheim

UTTA        'myljohåaim

DATI         'myljohåaim

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       71,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         113

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Ein av 80 Håheimsgardane.

 

NAMN       Myljoknabben

UTTA        'myljoknabbæn

DATI         'myljoknabbe

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       51,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         155

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker.


NAMN       Myljokvinnegarden

UTTA        'myljokvinnæga:N

DATI         'myljokvinnæga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         169

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Ein av 167 Kvinnegardan.

 

NAMN       Myljolarshus

UTTA        'myljola:Shu:s

DATI         'myljola:Shu:s

LOKA        utmark

GBNR       35,12

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e5

INNR         17

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Utmark. Sjå 18 Larshus.

 

NAMN       Myljomyri

UTTA        'myljomy:re

DATI         'myljomy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       110,35‑37

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       A3

INNR         4

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Myr S for 3 Grostølmyri.

 

NAMN       Myljonuten

UTTA        'myljonu:t'n

DATI         'myljonu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       536 445

INNR         109

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratt nut mellom 108 Storenuten og 221 Vestre Skalanuten.

 

NAMN       Myljoreinedalen

UTTA        'myljorainæda:N

DATI         'myljorainæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E3

INNR         38

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Dal i fjellhamni.

 

NAMN       Myljo Rudningen

UTTA        'myljo "rudniGæn

DATI         'myljo "rudniGi

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       120,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b3

INNR         270

INFO         Sigmund Grue, f. 1934

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Tufter.

 

NAMN       Myljoskardet

UTTA        'myljoska:Læ

DATI         'myljoska:Le

PREP        på/i ?

LOKA        Skog og hamn

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B2

INNR         83

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Skog og hamn mellom 50 Skardet, husmannsplassen og 82 Skardet, heimstølen.

 

NAMN       Myljoskjervheim

UTTA        'myljosjærvaim

DATI         'myljosjærvaim

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       35,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5

INNR         410

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Ein av 92 Skjervheimsgardane.

 

NAMN       Myljoslættet

UTTA        'myljoslætte

DATI         'myljoslætte

PREP        i

LOKA        slætte

GBNR       4,56

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       B3

INNR         49

INFO         Ole Løvsletten, f. 1913/Olav Sire f. 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Slætte i stølshamni.

 

NAMN       Myljoslættet

UTTA        'myljoslette

DATI         'myljoslette

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       10,15

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       c3

INNR         36

INFO         Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Storrslætte, langs 12 Storegrovi.

 

NAMN       Myljostølen

UTTA        'myljostø:l'n

DATI         'myljostø:le

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D5

INNR         51

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl. Skiftestøl til 50 Orsen og 52 Nørdrestølen.

 

NAMN       Myljostølhaugen

UTTA        'myljostølhåugæn

DATI         'myljostølhåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D‑E5

INNR         54

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haug mellom 50 Orsen og 51 Myljostølen.

 

NAMN       Myljostøltjørni

UTTA        'myljostølKødne

DATI         'myljostølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D5

INNR         55

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Liti tjørn ved 51 Myljostølen.

 

NAMN       Myljoteigen

UTTA        'myljotaigæn

DATI         'myljotaiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a‑b5

INNR         56

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Stykke på jordet. Sjå nr. 55 og 57.

 

NAMN       Myljoteigen

UTTA        'myljotaigæn

DATI         'myljotaiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       82,15

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g5

INNR         97

INFO         Luksengard, Lars født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Slåtteteig A for 96 Nordre teigen, N for 92 Hallin.

 

NAMN       Myljotoni

UTTA        'myljoto:ne

DATI         'myljoto:n

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         18

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hovudbølet i det som 1647 var Søndre Thoenn, "en øde plads Ton fjeldgods". Sjå 8 Søre Toni og 73 Toni.

 

NAMN       Myljotune

UTTA        'myljotu:ne

DATI         'myljotu:ne

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       124,8

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         222

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Ein av 213 Tunegardane.

 

NAMN       Myljotveito

UTTA        'myljotvaito

DATI         'myljotvaito

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       55/11

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E4

INNR         235

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Ein av 269 Tveitogardan. Dette er Nørdre Myljo-Tveito, etter garddelingi 1832. Sjå nr 237

 

NAMN       Myljotveito

UTTA        'myljotvaito

DATI         'myljotvaito

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       55/10

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E5

INNR         237

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Ein av 269 Tveitogardan. Dette er Søre Myljo-Tveito, etter garddelingi 1832. Sjå nr 235

 

NAMN       Myljovadet

UTTA        'myljova:æ

DATI         'myljova:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G5

INNR         84

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Vad over åni mellom dei to sandvatni.

 

NAMN       Myljovegen

UTTA        'myljovæ:gæn

DATI         'myljovæ:ji

LOKA        veg

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B56

INNR         156

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Kløvveg/bufarveg for mange stølar. Over Eitra 127 Tubbe­- vadet. Dels neddemd. Myljo- i høve til vegen om Eitre­stølen høgare opp, og vegen om Rødungstølen lengere ned

 

NAMN       Myljovegen

UTTA        'myljovæ:gæn

DATI         'myljovæ:ji

LOKA        stig

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F3

INNR         167

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stig både lenger oppe og lenger nede.

 

NAMN       Myljoåkeren

UTTA        'myljoå:kæN

DATI         'myljoå:kære

LOKA        åker

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         13

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker N for nedre tunet på 7 N. Lappegarden, midt i eigni.

 

NAMN       Myljoåkeren

UTTA        'myljoå:kæN

DATI         'myljoå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       68,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         190

INFO         Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker mellom 191 Stallåkeren og det nedre, flatare jordet med 189 Nedre Åkeren.

 

NAMN       Myljoåkeren

UTTA        'myljoå:kæN

DATI         'myljoå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       50,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         131

INFO         Ola A. Stølen, 1921

OPPS       Syver T. Holo 1982.

 

NAMN       Myljoåkeren

UTTA        'myljoå:kæN

DATI         'myljoå:kære

LOKA        åker

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         22

INFO         Dusegard, Ola født 1935

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Før åker på 85,1 Dusegard. A for 23 Dusa, V for 215 Brattegardslåtta.

 

NAMN       Myljo åkro

UTTA        'myljo "å:kro

DATI         'myljo "å:kro

PREP        ?

LOKA        høgde

GBNR       125,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G5

INNR         58

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Høgde mellom åkrane.

 

NAMN       Myran

UTTA        "my:rad'n

DATI         "my:ro

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       32,19

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       b3

INNR         30

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Gard. Før husmannsplass. Ogso kalla 75 Kanafetmyran.

 

NAMN       Myran