Bygdebøker I - Å


Krødsherad

Bind 1: Gard og slekt ved Andreas Mørch. Utgitt av Krødsherad kommune i 1974

Lier herred

Lier herred i Buskerud Amt; en beskrivelse av bygden og dens utvikling i 100 aar, 1814 - 1914 av I Riddervold
 

Gards og ættesoge for Luster kommune

Band 1: Fortun sokn Skrive av Lars E. Øyane. Utgitt av Luster kommune 1984.
Band 2: Dale 1 sokn Skrive av Lars E. Øyane. Utgitt av Luster kommune 1986.

Bøkene er i både norsk og engelsk språkdrakt

Lærdal bygdebok

Bind I: Heim og ætt, Borgund sokn. Utgitt av Lærdal kommune i 1987.
Bind II: Heim og ætt, Tønjum sokn; Galdane - Bø. Utgitt av Lærdal kommune i 1990.
 

Nes i Hallingdal

Nesboka. Skrive av Rønningen, John  Bind I og II. 1979

Gards- og slektshistorie for Nes i Hallingdal. Skrive av Østro, Terje
 Bind I: Bergs- og Lifjerdingen. 2002
 Bind II: Nesfjerdingen A. 2006
 Bind III: Nesfjerdingen B. 2007


 

Nore - Uvdal i forn og nye

Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band I skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune
Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band II skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune 
Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band III skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune  
Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band IV skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune
Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band V skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune
Del I: Gards- og ættesoge for Nore, band VI Registerbind skrive av T. K. Loftsgard. Utgitt av Nore - Uvdal kommune  

Del II: Gards- og ættesoge for Uvdal, band I skrive av Kåre Sønsterud. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1997.  Frå Veraldrud til Bjerkeflåta. 
Del II: Gards- og ættesoge for Uvdal, band II skrive av Kåre Sønsterud. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1997. Frå Ståland til  Grønneflåta.
Del II: Gards- og ættesoge for Uvdal, band III skrive av Kåre Sønsterud. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1998. Frå Rudi til Kyllesdal.
Del II: Gards- og ættesoge for Uvdal, band IV skrive av Kåre Sønsterud. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1999. Frå Harang til Haugen.
Del II: Gards- og ættesoge for Uvdal, band V skrive av Kåre Sønsterud. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 2000. Frå Koggelien i Uvdal til Nørstedokken i Sør-Skurdalen.

Bygdehistrie for Nore og Uvdal, bind I. Skrive av Kåre Olav Solhjell. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1992.
Frå steinalderen til år 1800.
Bygdehistrie for Nore og Uvdal, bind II. Skrive av Kåre Olav Solhjell. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 1995.
Frå 1800 - 1940.
Bygdehistrie for Nore og Uvdal, bind III. Skrive av Kåre Olav Solhjell. Utgitt av Nore og Uvdal kommune 2000.
Frå 1940 - 1965.
 

Rakkestad

Rakkestads historie, bind IV, bygdehistorien 1940-2000. Skrive av Guro Nordby, utgitt av Rakkestad kommune, bygdebokkomiteen 2002.
 

Randaberg

Randaberg, gard og ætt 1 og 2. Skrive av Birger Lindanger. Utgitt av Randaberg kommune 1983 - 1984.
 

Ringebu

Nedlagde heimar i Ringebu - og folket som budde der. Utgitt av Ringebu Historielag 1996.
 

Sveio

Sveio Gards- og ættesoge III, Lid skulekrins og gamle Vestre Vikebygd. Skrive av Simon Steinsbø. Utgitt av Sveio Kommune 1987.
 

Toten

Totens bygdebok bind IV. Totenvika. Skrive av Svein-Erik Ødegaard. Utgitt av Totens bygdebok/Toten museum 1984
Totens bygdebok bind V. Eina. Skrive av Svein-Erik Ødegaard, Hilde Larsen Austarheim og Bjørn Bækkelund. Utgitt av Toten økomuseum og historielag 1988.

 

Våler

Våler bygdebok. Gårdshistorie for Våler, Del 2 Gnr 29 - 60. Skrive av Einar J. Pedersen. Utgitt av Våler kommune 2005


Ål

Bygdebøkene er produserte i to bolkar. Fyrst ei bygde- og gardssoge. Seinare ættesoge.

Aal bygdesoge  
  Bind I skrive av Fonnum, Helge og Svarteberg, Kristen 1950
  Bind II skrive av Svarteberg, Kristen. 1955
  Bind III skrive av Opsata, Lars. 1968
  Bind IV skrive av Opsata, Lars. 1969
Aal bygdesoge - slektssoga bind I - X skrive av Thor Warberg 2008 
  Rettingar og tillegg 2010