Nossvegen


- Protokoll 1933 – 1942.  Bak i boka ”Fortegnelse over veiarbeid. Fra Elling Jøta 1919 – 1923”
- Rekneskapsbok med bilag 1947 – 1967.  Oversyn over arbeid som er utført og kven som har utført det 
  mot betaling.  Som lausblad ligg det ein del korrespondanse som gjeld erstatningar o.a.
- Brev frå 1983 med vedlegg som gjeld parkeringsplass Bakketeigvegskillet.