Prestegardskloakken


- Ein del uordna korrespondanse i lausbladsystem ca. 1974 – 1978
- 5 rundskriv frå Miljøverdepartementet om innføring av vann- og kloakkavgifter
- Lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomskatt til kommunane