Rubb og Stubb


IDRETTSLAG FOR JERNBANEPERSONALET VED ÅL STASJON
STIFTA 7. FEBRUAR 1923


- Protokoll 1963 – 1965
- Lagsavisa ”Rubinen” 1927 – 1946.  Inneheld m.a. bilete frå eit skirenn i 1929
- Korrespondanse 1963 – 1964
      * Eit brev frå 1949
      * Telegram frå J.P.S., Bergen i samband med feiring av 30-årsjubileet i 1953
- Organisasjonsrapportar 1951 – 1954
- Diverse reglar og vedtekter