Stadnamn på D

 
NAMN  Dagskvelja
UTTA  "da:gskvæLja
DATI  "da:gskvæLjun
PREP  i
LOKA  løk
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  467 412
INNR  23
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Løk i myrane   uti 60. Djupsvatnet. Lenger oppe heiter det 24. Djupedalsbekken. Truleg av skvelja fløyme, renne.
 
NAMN  Dagskvelodden
UTTA  "da:gskvæLådden
DATI  "da:gskvæLådda
PREP  på
LOKA  odde
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  464 410
INNR  25
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Odde S for 23. Dagskvelja. Neddemd. Sjå 23. Dagskvelja.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  dal
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  697 425
INNR  291
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  utslåtte
GBNR  22,96
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  E3
INNR  129
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Utslåtte. No utskift.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  18,1 16,1
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  D5
INNR  33
INFO  Ruud, Lars født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Dalar i utmarki, langs og over stølsvegen. Øvre og nedre D.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  14,2
KART  ØK BQ Dråpalii 063 5 1
KARU  G3
INNR  54
INFO  Per Kolsrud, født 1894
OPPS  Per Egil Kolsrud 1983
KOMM  Dalar og glenner i lauskogen.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  dal
KONR  0616 Nes
GBNR   
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  D5
INNR  68
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  2 3 dalar med bekker.
 
NAMN  Dalan
UTTA  "da:Lad'n
DATI  "da:Lo
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  90,4
KART  ØK BN 063 5 1 Bergsjø
KARU  f5
INNR  6
INFO  Olav Bakken, f. 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  2 skriedalar, V det delet, i heimehamni til Lappegarden, nørdre.
 
NAMN  Dalarsteigen
UTTA  "da:LaStaigæn
DATI  "da:LaStaiji
PREP  på, i
LOKA  jorde
KONR  0619 Ål
GBNR  92,4
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
INNR  254
INFO  Skarsgard, Syver født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dyrka stykke, truleg N for 253. Stølsrud. Ikkje kartfest sikkert.
 
NAMN  Dalbergi
UTTA  "da:Lbærji
DATI  "da:Lbærgo
PREP  på, i
LOKA  berg
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  DE5
INNR  49
INFO  Thon, Ebmbrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Berg, V og NV for 48. Dalen.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  da:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  82,1,5
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  f5
INNR  93
INFO  Luksengard, Lars født 1897
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Dal bekkefar i V re kanten på jordet på 87. Logsengard. "Nord i dale".
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  da:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  80,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g5
INNR  30
INFO  Embrik Kaslegard, f. 1906
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Dalsenking på jordet på 29. Nørdre Kaslegarden, frå fylkesvegen opp langs delet mot 50. Havardsgard.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  da:Le
PREP  i
LOKA  bruk
GBNR  26,1,7
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b3
INNR  296
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Nedlagt bruk.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  da:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  48,2
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  g4
INNR  231
INFO  Øygard, Olav født 1909
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Djup skridedal.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  'da:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  123,12
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  c4
INNR  261
INFO  Breie, Torleiv A. født 1924
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Del av 152. Tjørndalen. Ogso kalla Øvre Tjørndalen.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:n
DATI  da:'Le
PREP  i
LOKA  slåttemark
GBNR  103,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  D5
INNR  44
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Slåttemark.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  'da:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  74,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  E5
INNR  48
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Grunn dal, retning N S. NNA for 46. Veslestølen.
 
NAMN  Dalen
UTTA  da:N
DATI  'da:Le
PREP  i
LOKA  bekk
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  G H4
INNR  15
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Paralellt med   og på N sida av 14 Langehaugen. Bekk.
 
NAMN  Dalfloti
UTTA  "da:LfLå:te
DATI  "da:LfLå:t'n
PREP  på
LOKA  slette
GBNR  84,3
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  e4
INNR  176
INFO  Brattegard, Eirik født 1924
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Slette ved bekk. NV for 174. Kveflåti. Jarnslagg.
 
NAMN  Dalo
UTTA  "då:Lo
PREP  i
LOKA  hamn
GBNR  123.5,6,7,8
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  G 5
INNR  97
INFO  Lars A. Strand, 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Skrededalar. Hamn, tidlegare utslåttar. Namnet visstnok brukt berre i "stivna" dativ.
 
NAMN  Dalsgrovi
UTTA  'da:Sgro:ve
DATI  'da:Sgro:væn
PREP  i
LOKA  bekk
GBNR  59,1
KART  ØK BP 063 5 1 Løkenstjørn
KARU  B5
INNR  70
INFO  Etterlid, Aslaug født 1915
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Grensebekk i dal.
 
NAMN  Dalsåkeren
UTTA  'da:Så:kæN
DATI  'da:Så:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  29,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  5c
INNR  162
INFO  Ola Opsata, f.1913
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
 
NAMN  Dalsåkeren
UTTA  'da:Så:kæN
DATI  'da:Så:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  63,2
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G4
INNR  323
INFO  Gurigard, Jørand født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Åker, i hellingi ned mot grovi.
 
NAMN  Dalåkeren
UTTA  "da:Lå:kæN
DATI  "da:Lå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  14,2
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  b3
INNR  196
INFO  Per Kolsrud, 1894
OPPS  Per Egil Kolsrud 1986
KOMM  Åker i 184. Nørde Kolsrud.
 
NAMN  Dalåkeren
UTTA  'da:Lå:kæN
DATI  'da:Lå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  35,4,5,6
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b3
INNR  303
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker ved 296. Dalen. Sjå ogso Dalåkeren på nr 295.
 
NAMN  Dalåkeren
UTTA  'da:Lå:kæN
DATI  'da:Lå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  26,1,7
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b3
INNR  295
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Åker like ova 296. Dalen.
 
NAMN  Damfoten
UTTA  'dammfo:t'n
DATI  'dammfo:te
PREP  på
LOKA  dam
GBNR   
KART  ØK BP 063 5 3 Trintrud
KARU  C3
INNR  141
INFO  Trintrud, Ola K. født 1916
OPPS  Trintrud, Ola K. 1982
KOMM  Skrådam i åni, for sagbruk   kanskje ogso kvern. Nemnt i dok. i 1720 åri.
 
NAMN  Damman
UTTA  "dammad'n
DATI  "dammo
PREP  ved
LOKA  dal
GBNR  40,18
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  g5
INNR  103
INFO  Botolv Buset, 1910
OPPS  Solveig Stølen 1982
KOMM  Rålendt slae ( grunn, svakt hallande dal ) med oppkome, bekk og dammar.
 
NAMN  Damman
UTTA  "dammad'n
DATI  "dammo
PREP  i
LOKA  dam
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  C2
INNR  174
INFO  Sletto, Olav O. født 1925
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1984
KOMM  Dammar i ein bekk.
 
NAMN  Dammegrindi
UTTA  "dammægrinde
DATI  "dammægrinde
PREP  ved
LOKA  grind
GBNR  9,1,2,5
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  d2
INNR  139
INFO  Eivind Torpe, 1938
OPPS  Margit Torpo 1983
KOMM  Grind i stigen, ova ein liten damn.
 
NAMN  Dammen
UTTA  'dammæn
DATI  'damme
PREP  i
LOKA  dam
GBNR  45,2,3
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  d4
INNR  256
INFO  Botolv Sehl, 1909
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Dam i utløpet frå myri, for kvern og sliping.
 
NAMN  Dammyri
UTTA  "dammy:re
DATI  "dammy:N
PREP  i
LOKA  myr
KONR  0620 Hol
GBNR  4,3 4 5 6
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  C3 4
INNR  93
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Der vart Reintogrovi (reg. på BO 060 5 1) demd opp, for kvern  og slipevatn.
 
NAMN  Damsagi
UTTA  "damsa:ji
DATI  "damsa:gæn
PREP  på
LOKA  bekkesag
GBNR  24,1
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  B4
INNR  68
INFO  Tormodsgard, Ola født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1986
KOMM  Tidlegare bekkesag ved 67 Sagabekken.
 
NAMN  Damtjørnbekken
UTTA  "damKæd'nbækkæn
DATI  "damKæd'nbæKi
PREP  i
LOKA  bekk
GBNR  111,3
KART  ØK BQ 059 Såtenatten
KARU  d e2
INNR  99
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1982
KOMM  Bekk frå 35. Damtjørni.
 
NAMN  Damtjørnhallin
UTTA  'damKød'nhallid'n
DATI  'damKød'nhallo
PREP  i
LOKA  hall
GBNR  ?
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  c d1 2 (?)
INNR  288
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Sjå nr. 287. Damtjørnnatten.
 
NAMN  Damtjørnhaugan
UTTA  "damKød'nhåugad'n
DATI  "damKød'nhåugo
PREP  på/i
LOKA  haug
GBNR  Sameige
KART  ØK BN 063 5 1 Bergsjø
KARU  f g3
INNR  15
INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  N for 22. Torkjels Damtjørni. Bekk mellom dei 2 haugane. Vinterveg slepe på A sida.
 
NAMN  Damtjørnhovda
UTTA  "damKød'nhåvda
DATI  "damKød'nhåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovde
GBNR  123,106 / 124,108
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  B1
INNR  53
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Hovda ved Damtjørni, som er reg. på anna kartblad.
 
NAMN  Damtjørni
UTTA  "damKødne
DATI  "damKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
GBNR  123,2 34 44 58
KART  ØK BP 061 5 3 Strandastølen
KARU  C4 5
INNR  18
INFO  Breie, Torleiv født 1924
OPPS  Grue, Sigmund 1983
KOMM  Kjelda for 17 Sagagrovi.
 
NAMN  Damtjørni
UTTA  "damKødne
DATI  "damKød'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0620 Hol
GBNR  4,2 / 4,3 4 5 6
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  C1 2
INNR  112
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Tjørn med damstøde, for kvern og sagbekk.
 
NAMN  Damtjørni
UTTA  "damKødne
DATI  "damKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
GBNR  111,1
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  D5
INNR  81
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Liti tjørn i myri S for 78 Tjyruhjallhaugen. Ein kjenner ikkje til nokon dam idag, (altso demning).
 
NAMN  Damtjørni
UTTA  'damKødne
DATI  'damKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
GBNR  111,3
KART  ØK BQ 059 Såtenatten
KARU  d2
INNR  35
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1982
KOMM  Tjørn som vart oppdemd for å få vatn i 99. Damtjørnbekken.
 
NAMN  Damtjørnmyran
UTTA  'damKød'nmy:rad'n
DATI  'damKød'nmy:ro
PREP  på/i
LOKA  myr
GBNR  111,3
KART  ØK BQ 059 Såtenatten
KARU  d2
INNR  36
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1982
KOMM  Myrane ved 35. Damtjørni.
 
NAMN  Damtjørnnatten
UTTA  'damKød'natt'n
DATI  'damKød'natte
PREP  på/i
LOKA  natt
GBNR  ?
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  c d1 2 (?)
INNR  287
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Namni på nr. 287, 288, 289, 290 og 298 finst i oppskrifter frå 324. Søre Bjella, 1928 30. Men dei kan ikkje stadfestast nøye i dag. Det er likevel rimeleg at dei har vore i området rundt 293 og 294  Damtjørna.
 
NAMN  Danilplassberget
UTTA  'da:nilpLassbærgæ
DATI  'da:nilpLassbærji
PREP  på
LOKA  bergfus
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  C 3 4
INNR  46
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Ein bergfus ova 56. Danilplassen.
 
NAMN  Danilplassen
UTTA  'da:nilpLass'n
DATI  'da:nilpLasse
PREP  i (?)
LOKA  husmannsplass
GBNR  19,3
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  B5
INNR  77
INFO  Barskrind, Embrik født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Tidlegare husmannsplass.
 
NAMN  Danilplassen
UTTA  'da:nilpLass'n
DATI  'da:nilpLasse
PREP  på/i (?)
LOKA  husmannsplass
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  D4
INNR  56
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Husmannsplass
 
NAMN  Danilskardet
UTTA  'da:nilska:Læ
DATI  'da:nilska:Le
PREP  på
LOKA  Utslåttar
GBNR  109,1
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  B3
INNR  51
INFO  Ulshagen, Ole født 1908
OPPS  Hermann Ulshagen 1982
KOMM  Utslåttar, truleg til husmannsplassen 56. Danilplassen.
 
NAMN  Danilsteinen
UTTA  'da:nilstain
DATI  'da:nilstaine
PREP  ved
LOKA  stein
GBNR  123,30
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  d4
INNR  167
INFO  Lars O.Vangen, f. 1919
OPPS  Sigmund Grue 1982
KOMM  Stein som var eine veggen i eit hus. Burtsprengd no.
 
NAMN  Danmark
UTTA  "danmark
DATI  "danmark
PREP  på
LOKA  øy
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  C5
INNR  91
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Øy i 126. Tvistvatnet.
 
NAMN  Dansarberget
UTTA  "dansarbærgæ
DATI  "dansarbærji
PREP  på
LOKA  berg
GBNR  45,3
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  e4
INNR  257
INFO  Botolv Sehl, 1909
OPPS  Botolv Sehl 1981.
KOMM  Flatt berg ved heimstølen. So flatt at dei kunne danse der.
 
NAMN  Dansarberget
UTTA  "dansarbærgæ
DATI  "dansarbærji
LOKA  berg
KONR  0619 Ål
GBNR  86,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E1
INNR  62
INFO  Hovdegard, Embrik født 1930
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Liten, flat bergknatt der det etter tradisjonen vart halde dansarmoro. Etter oppskr. av Hovdeg., O. født 1896.
 
NAMN  Dansarberget
UTTA  "dansarbærgæ
DATI  "dansarbærji
PREP  på
LOKA  berg
GBNR  23,12
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  f5
INNR  149
INFO  Sørbøen, Ola H. født 1905
OPPS  Asle Kvelprud 1982.
KOMM  Berg, som er nemn i skogdelekontrakt frå 1700 talet.
 
NAMN  Dansarfeten
UTTA  "dansarfe:t'n
DATI  "dansarfe:te
PREP  på
LOKA  slette
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  G3
INNR  25
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1983
KOMM  Finntoppfet, der det var dansarstemne i gamal tid.
 
NAMN  Dansarflati
UTTA  "dansarfLa:te
DATI  "dansarfLa:t'n
PREP  på
LOKA  flate
LOKA  slette
GBNR  14,12
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D3
INNR  147
INFO  Kolsrud, Per født 1894
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1983
KOMM  Flate   slette ved stølen, der det var slåttedans.
 
NAMN  Dansarfloti
UTTA  "dansarfLå:te
DATI  "dansarfLå:t'n
PREP  på
LOKA  danseplass
GBNR  sameige
KART  ØK BP 064 Gaukelinatten
KARU  C 3
INNR  64
INFO  Teigen, Sevat K. født 1913
OPPS  Sevat K. Teigen 1982
KOMM  Danseplass som vart brukt dei helgane onnefolket dreiv i fjellet.
 
NAMN  Dansarfloti
UTTA  "dansarfLå:te
DATI  "dansarfLå:t'n
PREP  på
LOKA  flate
GBNR  47,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b3
INNR  305
INFO  Hermann K. Skrindo, 1924
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Vestre delen av 304. Uppå Floti. Vart brukt til
      danseplass like til i 1920 åri.
 
NAMN  Dansarhaugen
UTTA  "dansarhåugæn
DATI  "dansarhåuji
PREP  på
LOKA  haug
GBNR  ?
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  b3
INNR  101
INFO  Skjerping, Olav født 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Haug (morenehaug) i skogen.
 
NAMN  Dansarplassen
UTTA  "dansarpLass'n
DATI  "dansarpLasse
PREP  på
LOKA  slette
GBNR  32,1
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  b2
INNR  1
INFO  Myro, Knut født 1924
OPPS  Knut Myro 1981
KOMM  Dansarslette/stemneplass på 31. Hovda. Brukt rundt 1900.
 
NAMN  Danseplassen
UTTA  "dansæpLass'n/"dansar 
DATI  "dansæpLasse
PREP  på
LOKA  haug
GBNR  107,22
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  g4
INNR  124
INFO  Myregard, Botolv født 1905
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Flat haug, like ved bygdevegen.
 
NAMN  Daudfet
UTTA  'dåufe:t
DATI  'dåufe:t
PREP  på
LOKA  fet
GBNR  95,5,8
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  a4
INNR  56
INFO  Thorleif Sorteberglien, 1913
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Fet under stigane. Segn om at ei kjempe er begraven der.
 
NAMN  Daudfettjørni
UTTA  'dåufetKødne
DATI  'dåufetKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
GBNR  95,5,8
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  a3 4
INNR  2
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Tjørn ved 56. Daufet.
 
NAMN  Dauvestrendan
UTTA  "dåuvæstrændad'n
DATI  "dåuvæstrændad'n
PREP  på
LOKA  slått
GBNR  11,32 11,1(?)
KART  ØK Nubgardslii BQ 062 5 4
KARU  A B 2
INNR  17
INFO  Leiv Sato, født 1925
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Stykke langs Tingvollfjorden (reg. på ØK Torpo BQ 062 5 2). Slåtteland.
 
NAMN  Dauveåkeren
UTTA  "dåuvæå:kæN
DATI  "dåuvæå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  70,9
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  D3
INNR  149
INFO  Espegard, Eirik E. født 1926
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Ein dei kalla "Dauven" braut opp åkeren.
 
NAMN  Dekkabakken
UTTA  "dækkabaKin
DATI  "dækkabakka
PREP  i
LOKA  bakke
KONR  0620 Hol
GBNR  4,1
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  A3
INNR  101
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Bakke i stigen mellom 99 Nedre  og 100 Øvre Dekkan.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  96,9
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D2
INNR  146
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Vid dal i heimehamni.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i
LOKA  flate
GBNR  2,6
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  f5
INNR  39
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Flatvore i skogen.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dekkad'n
DATI  'dekko
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  21,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  a2
INNR  226
INFO  Olav Medhus, 1924
OPPS  Per Egil Kolsrud 1986
KOMM  Gamal åker.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  21,6
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  a1
INNR  170
INFO  Ola Opheimsjorde, 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Åker. Plaseringi er ikkje heilt sikker.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i
LOKA  bruk
GBNR  32,24
KART  ØK BQ 062 5 3 Satalii
KARU  d e1
INNR  47
INFO  Noss, Nils født 1918
OPPS  Nils Noss 1981
KOMM  Småbruk, tidlegare husmannsplass. Namnet mykje brukt i bøygd form, t.d. i familienamn.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i/"uppå"
LOKA  søkk
GBNR  88,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  c5
INNR  217
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Søkk/botn i heimehamni til Berg, søre.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  på, i
LOKA  helling
LOKA  flate
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  C34
INNR  124
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Slake hellingar og flater. Truleg det same som er kalla "Tvèrgasteinsdèkkadn".
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  på
LOKA  støl
GBNR  123.53
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  D6
INNR  12
OPPS  Kristi Brattåker 1983
KOMM  Del av 34. Klyvset   heimstøl. Ei tid fastbuande der
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i/på
LOKA  lende
GBNR  117.5, 118.6, o.fl.
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  G 2
INNR  82
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1982
KOMM  Kupert lende i heimstølhamni.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i
LOKA  dokk
GBNR  4,28
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  C2
INNR  13
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Svensgård, Olav 1982
KOMM  Dekkar i skogen, der den gamle vegen gjekk.
 
NAMN  Dekkan
UTTA  'dækkad'n
DATI  'dækko
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  35,16
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  C4
INNR  33
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Grunn, vid dal, i heimstølhamni.
 
NAMN  Dekkatjørni
UTTA  "dækkaKødne
DATI  "dækkaKød'n
PREP  i
LOKA  tjørn
KONR  0620 Hol
GBNR  4,1 2
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  B3
INNR  102
INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900
OPPS  Ellingsgard, Ola 1983
KOMM  Tjørn litt A for 99   100 Dekkan.
 
NAMN  Dekkevegen
UTTA  "dækkævæ:gæn
DATI  "dækkævæ:ji
PREP  i
LOKA  stig
GBNR  117.5
KART  ØK BO 061 5 2 Klyvset
KARU  G 2
INNR  83
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1982
KOMM  Stig opp til 82. Dekkan.
 
NAMN  Delesteinen
UTTA  "de:læstain
DATI  "de:læstain
PREP  ved
LOKA  stein
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D3
INNR  175
INFO  Sletto, Olav O. født 1925
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1984
KOMM  Grensestein mellom stølssameiger.
 
NAMN  Delingsbekken
UTTA  "de:liGsbækkæn
DATI  "de:liGsbæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KONR  0619 Ål
KART  ØK BL 065 Vallidn
KARU  CD34
INNR  50
INFO  Torkelsgard, Ola født 1896
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
ARKI  UiO
KOMM  Delebekk mellom 44. Geitevass stølen og 16. Vallin. Også kalla Maldeildsbekken.
 
NAMN  Delingshaugen
UTTA  "de:liGshåugæn
DATI  "de:liGshåuji
PREP  på/i
LOKA  haug
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  H1
INNR  89
INFO  Myro, Knut A. født 1924
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Liten haug i myr, der kommunegrensa går.
 
NAMN  Delingshaugen
UTTA  "de:liGshåugæn
DATI  "de:liGshåuji
PREP  på
LOKA  haug
GBNR  14,12
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D3
INNR  145
INFO  Kolsrud, Per født 1894
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1983
KOMM  Haug i fjellhamni, der det går grensedele over.
 
NAMN  Delingshovda
UTTA  "de:liGshåvda
DATI  "de:liGshåvda
PREP  på/i
LOKA  hovde
GBNR  125,7 / 125,15
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  C1
INNR  7
INFO  Dalseide, Ingrid født 1929
INFO  Dalseide, Jon født 1929
OPPS  Eikra, Birgit 1983
KOMM  Hovda med delemerke.
 
NAMN  Dengerudgardan
UTTA  "dæGjiruga:Lad'n
DATI  "dæGjirugå:Lo
PREP  i
LOKA  gard
GBNR  99,1+3
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  D6
INNR  2
INFO  Ål bygdesoge IV
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Gardar i 1. Øvre Ål. Var ein gard til i 1775, då vart han delt i to.
 
NAMN  Dengerudgrindi
UTTA  "dæGjirugrinde
DATI  "dæGjirugrinde
PREP  på/i
LOKA  ?
GBNR  99,1
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  c5 6
INNR  270
INFO  Nils Gjeldokk, født 1911
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Grind i den gamle bygdevegen, ved nr.2 Dengerudgardan.
 
NAMN  Dengerudstølan
UTTA  "dæGjirustø:lad'n
DATI  "dæGjirustø:lo
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  99,
KART  ØK Øvre Ål BP 062 5 3
KARU  a b 3
INNR  82
INFO  Styrkestad, Arne født 1923
OPPS  Tor Underberg, 1983
KOMM  Heimstølar til 2. Dengerudgardar
 
NAMN  Det Høge
UTTA  dæ: "hø:gæ
DATI  di: "hø:gæ
PREP  uppi
LOKA  slette
GBNR  127,28
KART  ØK BO 061 5 3 Kvannehovda
KARU  F5
INNR  5
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Viken, Asle 1983
KOMM  Ei liti slette i skogkanten. Det høgaste av innmarki.
 
NAMN  Digrevarden
UTTA  "digræva:Len
DATI  "digræva:La
PREP  på
LOKA  varde
KART  ØK BL 065 Vallidn
KARU  E5
INNR  39
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Steinvarde på 28. Brotet.
 
NAMN  Dila
UTTA  "di:la
DATI  "di:lun
PREP  i
LOKA  dysse
GBNR  91,10,12
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  E3
INNR  142
INFO  Ådnegard, Torgrim født 1929
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dysse langs bekken, ASA for 125. Arnegardshagen.
 
NAMN  Dilleskorr
UTTA  "dillæskårr
DATI  "dillæskårr
PREP  i
LOKA  skorr
GBNR  129,1
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  168
INFO  Pukerud, Knut født 1949
OPPS  Birgit Eikra 1981 82
KOMM  Skorr i bergi. Slått. Røys i utre kant. Stupbratt nedanfor.
 
NAMN  Djup
UTTA  ju:p
DATI  ju:p
PREP  i
LOKA  støl
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  467 423
INNR  19
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Stølssameige. Vollane flutt noko opp ved reguleringi av Djupsvatnet, nr. 60.
 
NAMN  Djupedal
UTTA  'ju:pæda:L
DATI  'ju:pæda:L
LOKA  dal
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  BC4
INNR  113
INFO  Settingsgard, Knut K. født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Dal med bratte sider. Grensebekk.
 
NAMN  Djupedal
UTTA  'ju:pæda:L
DATI  'ju:pæda:L
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  44,4
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  217
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983, Olav Øygard 1983
KOMM  Det blir gjerne sagt berre "ni dale".
 
NAMN  Djupedalan
UTTA  'ju:pæda:Lad'n
DATI  'ju:pæda:Lo
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  BC1
INNR  231
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Området rundt 230. Djupedalstjørni.
 
NAMN  Djupedalan
UTTA  'ju:pæda:Lad'n
DATI  'ju:pæda:LaLo
PREP  i
LOKA  dal
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  DE34
INNR  48
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  På NV sida av 47. Djupedalshovdun.
 
NAMN  Djupedalan
UTTA  'ju:pæda:Lad'n
DATI  'ju:pæda:Lo
PREP  i
LOKA  botn
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  483 414
INNR  57
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bottnen rundt øvre delen av 27. Gobekk.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  15,1,7,11
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  E4
INNR  86
INFO  Olav Sletto, født 1926
OPPS  Ola Ellingsgard 1987
KOMM  Dal i skogen. Tidlegare slått der.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  47,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b4
INNR  282
INFO  Olav L Skrindo, 1899
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Djup dal på jordet. Der var skibakke fram til 1940 ari. "Djupedalbakkjin". Namnet brukt ogso stundom i ubundi form.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  33,1
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  b4
INNR  70
INFO  Krydshaug, Margit født 1899
OPPS  Olav Stølen 1982.
KOMM  Skridedal.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  47,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b4
INNR  296
INFO  Hermann K. Skrindo, 1899
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Same dalen og namnet på andre sida av gjerdet, nr 282. Namnet ogso av og til burkt i ubundi form.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  husmannsplass
GBNR  4,1
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  c4
INNR  115
INFO  Liahagen, Vigger født 1900
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Tidlegare husmannsplass. Det budde folk der ca. 1910.
 
NAMN  Djupedalen
UTTA  'ju:pæda:N
DATI  'ju:pæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  81,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  73
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Skriudal A for 72. Nørdre dalen.
 
NAMN  Djupedalsbekken
UTTA  'ju:pædaSbækkæn
DATI  'ju:pædaSbæKi
PREP  i
LOKA  bekk
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  477 407
INNR  24
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bekken kjem ikkje frå 57. Djupedalan, men renn på andre sida av 51. Djupshovda. Nede i myrane heiter han 23. Dagskvelja.
 
NAMN  Djupedalsberget
UTTA  "ju:pædaSbærgæ
DATI  "ju:pædaSbærji
PREP  på
LOKA  bergnabb
GBNR  81,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  g4
INNR  79
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, Oleiv født 1885
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Bergnabb like ovanfor 73. Djupedalen.
 
NAMN  Djupedalsbredun
UTTA  'ju:pædaSbræ:ud'n
DATI  'ju:pædaSbræ:o
PREP  på/i
LOKA  bred
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  488 416
INNR  58
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Nørdre og søre. Djupedalsbræa. Bratte vegger mot 57.
      Djupedaladn. Fonnstøe i søre D., men fonni ligg
      ikkje heile sumaren.
 
NAMN  Djupedalshovdun
UTTA  'ju:pædaShåvdud'n
DATI  'ju:pædaShåvdo
PREP  på, i
LOKA  fjell
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  DE4
INNR  47
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Fjellkomplekset V for 45. Nørdre Eitretjørni. Medrekna 3. Krosshovda og 37. Skriduhovda.
 
NAMN  Djupedalsreset
UTTA  'ju:pædaSræ:sæ
DATI  'ju:pædaSræ:se
LOKA  res
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  C4
INNR  114
INFO  Settingsgard, Knut K. født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Sett frå 99. Skard: Synsleite, der stigen heimanfrå vart burte.
 
NAMN  Djupedalsstølen
UTTA  'ju:pædaSTø:l'n
DATI  'ju:pædaSTø:le
PREP  på
LOKA  støl
GBNR   
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  G5
INNR  38
INFO  Tveito, Syver O. født 1905
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Støl som ligg i ei svært djup kvelv.
 
NAMN  Djupedalstjørnan
UTTA  'ju:pædaSKødnan
DATI  'ju:pædaSKødno
LOKA  tjørn
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  BC4
INNR  151
INFO  Settingsgard, Knut K. født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Små tjørnar i 113. Djupedal.
 
NAMN  Djupedalstjørni
UTTA  'ju:pædaSKødne
DATI  'ju:pædaSKød'n
PREP  på, i
LOKA  tjørn
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  DE34
INNR  49
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  I 48. Djupedalan. Oppdemd.
 
NAMN  Djupedalstjørni
UTTA  'ju:pædaSKødne
DATI  'ju:pædaSKød'n
PREP  på, i
LOKA  kjelde
GBNR  92,1
KART  ØK BN 063 5 3 Skardsgard
KARU  B1
INNR  230
INFO  Skarsgard, Ola O. født 1909
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Vestre kjelda for 209. Skardgrovi.
 
NAMN  Djupedalstjørni
UTTA  'ju:pædaSKødne
DATI  'ju:pædaSKød'n
PREP  på/i
LOKA  tjørn
GBNR   
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  G4
INNR  37
INFO  Tveito, Syver O. født 1905
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Tjørn ved 38 Djupedalsstølen.
 
NAMN  Djupedalåkeren
UTTA  'ju:pædaLå:kæN
DATI  'ju:pædaLå:kære
PREP  i
LOKA  åker
GBNR  47,2
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b4
INNR  283
INFO  Olav L Skrindo, 1899
OPPS  Olav Øygard 1981.
KOMM  Åker i skibakken i 282. Djupedalen.
 
NAMN  Djupedokki
UTTA  "ju:pædåKi
DATI  "ju:pædåkkæn
PREP  i
LOKA  bruk
GBNR  127,44
KART  ØK BO Breie 061 5 4
KARU  a4
INNR  180
INFO  Birgit Eikra, 1927
OPPS  Birgit Eikra 1983
KOMM  Bruk.
 
NAMN  Djupedokki
UTTA  "ju:pædøKi
DATI  "ju:pædøkkæn
PREP  på
LOKA  søkk
GBNR  4,9
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  c5
INNR  26
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  Søkk på jordet.
 
NAMN  Djupeskard
UTTA  "ju:pæska:L
DATI  "ju:pæska:L
PREP  i
LOKA  skard
KONR  0620 Hol
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  A3
INNR  92
INFO  Grøgard, Halvard født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Skardet, kvelvi, mellom 91 Djupeskardnuten og 98 Flishøvda.
 
NAMN  Djupeskard
UTTA  'ju:pæska:L
DATI  'ju:pæska:L
PREP  i
LOKA  dal
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  384 513
INNR  138
INFO  Haug, Trygve født 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Tverrdal frå hovuddalføret 118. Fødalen mot V.
 
NAMN  Djupeskardnuten
UTTA  "ju:pæskaLnu:t'n
DATI  "ju:pæskaLnu:te
PREP  på
LOKA  nut
KONR  0620 Hol
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  A3
INNR  91
INFO  Grøgard, Halvard født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Nut ved 92 Djupeskard.
 
NAMN  Djupeskardtjørnan
UTTA  'ju:pæskaLKødnad'n
DATI  'ju:pæskaLKødno
PREP  på/i
LOKA  tjørn
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  374 513
INNR  139
INFO  Haug, Trygve født 1931
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  2 tjørnar i 138. Djupeskard.
 
NAMN  Djupestølhaugen
UTTA  "ju:pæstølhåugad'n
DATI  "ju:pæstølhåugo
PREP  på/i
LOKA  haug
GBNR  65,1 2 4
KART  ØK BO 064 Kråkhamar
KARU  F6
INNR  80
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Lappegard, Knut M. 1981
KOMM  Noko namn "Djupestølen" er ikkje kjendt no.
 
NAMN  Djupevjebekken
UTTA  "ju:pivjubækkæn
DATI  "ju:pivjubæKi
PREP  i
LOKA  bekk
GBNR  11,32
KART  ØK Nubgardslii BQ 062 5 4
KARU  B2
INNR  26
INFO  Leiv Sato, født 1925
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Bekk ned frå det myrlendte jordet i 15. Rudnaden. Det lever ikkje noko namn "Djupevja" i dag.
 
NAMN  Djupillskorr
UTTA  "ju:pillskår
DATI  "ju:pillskåN
PREP  i
LOKA  skorr
GBNR  35,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  f4
INNR  25
INFO  Skjervheim, Nils E. født 1919
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Skorr i berget, på sida av ei kløft der det kjem ned ein liten bekk frå Nedreskorr.
 
NAMN  Djupsbotnan
UTTA  'jupsbåttad'n
DATI  'jupsbåtto
PREP  i
LOKA  botn
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  495 430
INNR  52
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Vide flatevorne bottar, S for 48. Fjellanbergi. Dei 3 grøvene som renn ned ved 19. Djup, spring ut her.
 
NAMN  Djupsgjenget
UTTA  'jupsjæGi
DATI  'jupsjæGi
PREP  i
LOKA  skard
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  477 437
INNR  47
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Skardet V for V re enden av 48. Fjellanbergi. Reinsgjenge.
 
NAMN  Djupshovda
UTTA  'jupshåvda
DATI  'jupshåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  482 413
INNR  51
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Ogso kalla 56. Dugurdshovda.
 
NAMN  Djupsnuten
UTTA  'jupsnu:t'n
DATI  'jupsnu:te
PREP  på/i
LOKA  nut
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  464 436
INNR  41
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Ruvande nut, over (NNU for) 19. Djup.
 
NAMN  Djupsvatnet
UTTA  'jupsvatnæ
DATI  'jupsvatne
PREP  på/i
LOKA  vatn
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  455 415
INNR  60
INFO  Thon, Embrik S. født 1914
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Stort fjellvatn. Stølen 19. Djup på NA sida. Oppdemt. Ei sak frå 1701 refererar til eit pergament av 1609: "  suahle Wandet Hiemen Dyp i Aals Sougn". I søre enden er namnet Juvikji, nr. 198.
 
NAMN  Dokkastølen
UTTA  "døkkastø:l'n
DATI  "døkkastø:l'n
PREP  på
LOKA  langstøl
KONR  0633 Nore og Uvdal
GBNR  115,2
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  E5 6
INNR  61
INFO  Dokken, Halvor født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Langstøl, høyrde tidlegare til Dokken.
 
NAMN  Dokkemyri
UTTA  "dåkkæmy:re
DATI  "dåkkæmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
GBNR  127.30
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  E 1
INNR  28
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Ei myr som har høyrt til Rotebakkdokken.
 
NAMN  Dokkensberget
UTTA  'dåkkænsbærgæ
DATI  'dåkkænsbærji
PREP  på
LOKA  berg
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C5
INNR  89
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bergrygg V for husi i 85. Dokki, der gamle vegen (stigen) langs gardane svinga over.
 
NAMN  Dokkensgrovi
UTTA  'dåkkænsgro:ve
DATI  'dåkkænsgro:væn
PREP  i
LOKA  bekk
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C45
INNR  86
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bekk, stykkevis delebekk, mellom 85. Dokki og 65. Nørdre Toni.
 
NAMN  Dokkensodden
UTTA  'dåkkænsådden
DATI  'dåkkænsådda
PREP  på
LOKA  odde
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  C1
INNR  59
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Odde i Vatsfjorden, i eigni til Dokki, 76,1 (nr. 85. på ØK BO 063 5 1).
 
NAMN  Dokkensstølen
UTTA  'dåkkænstø:l'n
DATI  'dåkkænstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C34
INNR  91
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl til 85. Dokki. Halvt inn i skogremmen (heimehamni) til 65. Nørdre Toni. Garden har også ein heimstøl på S sida av Vatsfjorden, med same namnet. Sjå nr. 62. Dokkenstølen på ØK BO 063 5 3.
 
NAMN  Dokkensstølen
UTTA  'dåkkænstø:l'n
DATI  'dåkkænstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 3 Tonatten
KARU  C2
INNR  62
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl til Dokki, 76,1, på S sida av Vatsfjorden, like ned til vatnet, i skogremmen til garden. Tufter.
 
NAMN  Dokkgardane
UTTA  'dåkkga:Lad'n
DATI  'dåkkga:Lo
PREP  i
LOKA  gard
GBNR  67, 
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E3
INNR  217
INFO  Gurigard, Eirik Dokk født 1910
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  2 gardar i 260 Leveld. Typisk dokk i dalsida.
 
NAMN  Dokkgrovi
UTTA  'dåkkgro:ve
DATI  'dåkkgro:væn
PREP  i
LOKA  grov
GBNR  110,35 36 o.fl.
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  F G4 5
INNR  58
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Grov, framom vollen på 56 Dokki.
 
NAMN  Dokkhallin
UTTA  'dåkkhallid'n
DATI  'dåkkhallo
PREP  i
LOKA  hall
GBNR  110,35
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  F4
INNR  57
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Skoghallane V for 56 Dokki.
 
NAMN  Dokkhaugen
UTTA  "dåkkhåugæn
DATI  "dåkkhåuji
PREP  på
LOKA  haug
GBNR  67,8
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  E4
INNR  196
INFO   
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Daglegnamn på 203 Nedre Dokk. Svak haugform – i dalbotten.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'døKi
DATI  'døkkæn
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  3,3
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  B3
INNR  75
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Heimstøl. Rudt ca. 1805.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'døKi
DATI  'døkkæn
PREP  i
LOKA  kvelv
GBNR  6,1
KART  ØK Vermelii BQ 063 5 4
KARU  F4
INNR  2
INFO  Martin Storedal, født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Kvelv i skogen/hamni. Gamal utslått.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  i
LOKA  heimstøl
GBNR  35,16
KART  ØK BP 063 5 2 Ørnedokki
KARU  B4
INNR  32
INFO  Bøygard, Ola A. født 1907
OPPS  Medgard, Per 1983
KOMM  Heimstøl. Ogso kalla "Uppsatadokkji" og tidlegare "Skjerveimsdokkji", etter gardane som brukte stølen.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  på
LOKA  langstøl
GBNR  128,1 2 10
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  A4
INNR  55
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Langstøl.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  i
LOKA  gard
GBNR  76,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  C5
INNR  85
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Gard, nemnt Tuftedokken i 1684 og i 1730 åri. Gamle tufter litt NA for tunet. Lendet er ei typisk dokk.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'døKi
DATI  'døkkæn
PREP  i
LOKA  dokk
GBNR  8,13
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  e4
INNR  11
INFO  Vestenfor, Asle født 1904
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Dokk på jordet.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  i
LOKA  slåttemark
GBNR  112,3,15
KART  ØK Nedre Ål BP 061 5 1
KARU  g2
INNR  424
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Slåttemark under ein bakke. Ogso bakken har vore dyrka frå gamalt.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  i
LOKA  heimstøl
GBNR  110,35 36
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  F G4
INNR  56
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Heimstøl.
 
NAMN  Dokki
UTTA  'dåKi
DATI  'dåkkæn
PREP  på
LOKA  bruk
GBNR  24,4,8
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c3
INNR  280
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Nedlagt bruk.
 
NAMN  Dokkbakkan
UTTA  'dåkkbakkad'n
DATI  'dåkkbåkko
PREP  i
LOKA  veg
GBNR  32,13
KART  ØK BQ 062 5 1 Liagardan
KARU  c3
INNR  279
INFO  Medgard, Per født 1921
OPPS  Ola Ellingsgard 1984.
KOMM  Bratt veg opp til 280. Dokki.
 
NAMN  Dokklihaugen
UTTA  'dåkklihåugæn
DATI  'dåkklihåuji
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  110,46
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  C1 2
INNR  13
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Åker i 12 Dokklii. Der fraus ikkje kornet, ikkje eingang i uåret 1812.
 
NAMN  Dokklii
UTTA  'dåkkli:e
DATI  'dåkkli:n
PREP  i
LOKA  bruk
GBNR  110,46
KART  ØK BP 061 Veståsen
KARU  C1 2
INNR  12
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Bruk i 35 Sundrelii. Det vart kalla Larslie i 1802, då A.Dokk kjøpte det, og det vart heitande etter han.
 
NAMN  Dokkloppi
UTTA  "dåkkækLåppe
DATI  "dåkkækLåppæn
PREP  på
LOKA  bru
GBNR   
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D 4
INNR  195
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard, 1983
KOMM  Klopp, bru, over 181. Kvinda, ved 194. Randedokki.
 
NAMN  Dokkstølen
UTTA  'dåkkstø:l'n
DATI  'dåkkstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  67,1
KART  ØK BO 063 5 1 To åsen
KARU  E1
INNR  221
INFO  Lappegard, Knut M. født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Heimstøl i 227. Nysetlii. Tilhøyrer Dokk i Leveld.
 
NAMN  Donkehaug
UTTA  "doGkæhåug
DATI  "doGkæhåug
PREP  ved
LOKA  stykke
GBNR  4,39
KART  ØK BR 063 5 3 Lien
KARU  b3
INNR  66
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Olav Svensgård 1982
KOMM  I skogen oppå åsen. Lite stykke frå stigen. Ingen utprega haug.
 
NAMN  Dortehaugen
UTTA  "dåTæhåugæn
DATI  "dåTæhåuji
PREP  i
LOKA  tidl. husmannsplass
GBNR  32,39
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  F2
INNR  174
INFO  Olav Stølen født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Tidlegare husm. plass, so småbruk, no nedlagt. 1897 kalla Høgehaug. "Dorte Andres" budde der. Plassen har ogso vore kalla "Rón eie"(plass under Sata Ron
 
NAMN  Dortetrædet
UTTA  "dåTætræ:e
DATI  "dåTætræ:e
PREP  i
LOKA  myr(dyrka)
GBNR  32,29
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  G1
INNR  194
INFO  Oppskrivaren født 1924
OPPS  Knut Myro 1983
KOMM  Dyrka myr som høyrer til 174. Dortehaugen
 
NAMN  Drakeholu
UTTA  "dra:kæhå:Lu
DATI  "dra:kæhå:Lun
PREP  i
LOKA  hole
GBNR  64,2
KART  ØK BO 063 5 2 Leveld
KARU  G2
INNR  304
INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894
OPPS  Lappegard, Knut M. 1980
KOMM  Hole i fjellet.
 
NAMN  Drambottjørni
UTTA  'drambåttKædne
DATI  'drambåttKæd'n
PREP  i
LOKA  tjørn
GBNR  fleire
KART  ØK BR 063 Pålset
KARU  E F1
INNR  38
INFO  Svensgård, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  "Der drukna det ei ku som heitte Drambot".
 
NAMN  Drengestølen
UTTA  "dræGæstø:l'n
DATI  "dræGæstø:le
PREP  på
LOKA  støl
GBNR  116,1
KART  ØK Holu BO062 5 3
KARU  f4
INNR  19
INFO  Warberg, Thor født 1952
OPPS  Thor Warberg 1981
KOMM  Langstøl til Drengeplassen.
 
NAMN  Driftedalen
UTTA  "driftæda:N
DATI  "driftæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  127,1
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  E2
INNR  20
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Dal, litt på sida av 21 Driftevegen, men truleg var det der driftene kvilde eller overnatta.
 
NAMN  Driftegjerda
UTTA  "driftæje:La
DATI  "driftæje:Lun
PREP  på
LOKA  jorde
GBNR  36,3
KART  ØK Sundre BP 062 5 4
KARU  E 1 2
INNR  185
INFO  Lars Opsata født 1899
OPPS  Olav Stølen 1983
KOMM  Den austre delen av jordet i 183. Stamparslåtta. Vart brukt som kvilingsplass for driftefe. Bru over åni nedanfor.
 
NAMN  Driftegutu
UTTA  "driftægu:tu
DATI  "driftægu:tun
PREP  i
LOKA  gutu
GBNR  Fleire
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  f g2 3
INNR  191
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Utrast frå åsen og ned mellom gardane. Før utskiftingi svinga D. ned lenger A, mot 122. Driftetrædet. D. vart ogso kalla Stølgutu, avdi ho kom ned ved 117. Stølen.
 
NAMN  Drifteslepa
UTTA  "driftæslæ:pa
DATI  "driftæslæ:pa
PREP  på/i
LOKA  veg
KONR  0633 Nore og Uvdal
GBNR  fleire
KART  ØK BP 059 Rødungen
KARU  B F5 6
INNR  70
INFO  Dokken, Halvor født 1912
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Gamal drifteveg.
 
NAMN  Driftetrædet
UTTA  "driftætræ:e
DATI  "driftætræ:e
PREP  i
LOKA  træde
GBNR  44,12
KART  ØK BP 062 5 1 Svarteberg
KARU  g4
INNR  122
INFO  Torstein Stølen, 1904
OPPS  Solveig Stølen 1982.
KOMM  Lita flate i dalbotnen. Truleg stod det her inngjerding for driftefe.
 
NAMN  Driftevegen
UTTA  "driftævæ:gæn
DATI  "driftævæ:ji
PREP  på/i
LOKA  stig
LOKA  slepe
GBNR  127,1 o.fl.
KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen
KARU  E G1 2
INNR  21
INFO  Breie, Torstein S. født 1914
OPPS  Eikra, Birgit 1982
KOMM  Stig/slepe som vart brukt til driftejaging. Sjå ogso 20 Driftedalen.
 
NAMN  Driftevegen
UTTA  "driftævæ:gæn
DATI  "driftævæ:ji
PREP  på/i
LOKA  veg
GBNR  fleire
KART  ØK BO 060 Sangenuten
KARU  B3
INNR  25
INFO  Viken, Asle født 1918
OPPS  Asle Viken 1983
KOMM  Drifteveg frå V, frammom 22. Kvilingsdekkane, og på A   sida av 5. Sangenuten.
 
NAMN  Driftevegen
UTTA  "driftævæ:gæn
DATI  "driftævæ:ji
PREP  på/i
LOKA  stig
GBNR  123,13
KART  ØK BQ 059 Såtenatten
KARU  a b5 6
INNR  9
INFO  Lars Laa, f. 1922
OPPS  Lars Laa 1982
KOMM  Gamal stig/slepe som vart brukt då dei jaga driftefe til Austlandet om haustane.
 
NAMN  Drikkarbergbakken
UTTA  "drikkarbærgbaKin
DATI  "drikkarbærgbakka
PREP  i
LOKA  bakke
GBNR  5,10
KART  ØK BR 062 Bjørøyen
KARU  D4
INNR  67
INFO  Sire, Olav født 1918
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Bakke i vegen opp lii.
 
NAMN  Drikkefloti
UTTA  "drikkæfLå:te
DATI  "drikkæfLå:t'n
PREP  på
LOKA  flate
GBNR  49,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  a2
INNR  366
INFO  Stølen, Olav født 1909
OPPS  Olav Stølen 1983.
KOMM  Ei flate i heimehamni. Vasskjelde der det ofte vart køyrt vatn frå.
 
NAMN  Dritarsteinen
UTTA  "dri:taSTain
DATI  "dri:taSTaine
LOKA  stein
GBNR  89,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  B1
INNR  163
INFO  Berg, Ola født 1911
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stor stein like N for bygdevegen (stigen langs gardane), V for 152. Nørdre Toresgard.
 
NAMN  Driva
UTTA  "dri:va
DATI  "dri:vun
PREP  i
LOKA  ån
KONR  0620 Hol
GBNR  fleire
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  AB3 5
INNR  84
INFO  Leonard Kleven, 1920
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Ån ned ei bratt og urdut li. Minka sterkt etter at tunnelen kom tvers over i fjellet under.
NAMN  Drivaren
UTTA  "dri:vaN
DATI  "dri:vare
PREP  i
LOKA  foss
GBNR  96,5
KART  ØK BD Kvinnegardslie 062 5 4
KARU  D3
INNR  60
INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911
OPPS  Lars H. Kvinnegard, 1980
KOMM  Foss i grovi. Når det er mykje vatn og sterk vind, står det vassrøyken, driv frå fossen.
 
NAMN  Drivefloti
UTTA  "dri:væfLø:te
DATI  "dri:væfLø:t'n
PREP  på
LOKA  slette
KONR  0620 Hol
GBNR  1/4
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  B3
INNR  122
INFO  Engebret Rudningen, 1909
OPPS  Engebret Rudningen 1984
KOMM  Slette ved utløpet til 84 Driva.
 
NAMN  Drivehølen
UTTA  "dri:væhø:N
DATI  "dri:væhø:Le
PREP  i
LOKA  høl
KONR  0620 Hol
GBNR   
KART  ØK BO 060 5 1 Kleivi
KARU  B3
INNR  100
INFO  Teigen, Levor født 1897
OPPS  Ola Ellingsgard 1983
KOMM  Høl i Storeåni, der 84 Driva kjem uti.
 
NAMN  Drobnedalen
UTTA  "dråbnæda:N
DATI  "dråbnæda:Le
PREP  i
LOKA  dal
GBNR  42,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  b6
INNR  184
INFO  Nils Arnegard, 1903
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Bratt dal ned mot elvedjuvet. Kjem truleg av kunamnet Drobna eller Drobnei, sjå H. Fonnum : Kunavn i en fjellbygd, Mål og Minne 1928, s.50.
 
NAMN  Dråpalii
UTTA  "drå:pali:e
DATI  "drå:pali:n
PREP  i
LOKA  li
GBNR  mange
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  C E 4 5
INNR  2
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Skogsli. Mange heimstølar. Ogso namnet på stølslaget.
 
NAMN  Dugdenatten
UTTA  "dugdænatt'n
DATI  "dugdænatte
PREP  på/i
LOKA  natt
GBNR  104,1 2
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  G3 4
INNR  44
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Bratt natt øvst i lii. Under er det urder, og ei bratt bjørkelid, kalla 45 Dugdin. I eit dok. Frå 1844 er nemnt "Store Durden" i same området.
 
NAMN  Dugdevegen
UTTA  "dugdævæ:gæn
DATI  "dugdævæ:ji
PREP  i
LOKA  veg
GBNR  sameige
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  G4
INNR  58
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Haug Varberg, Oddmund 1982
KOMM  Veg frå stølane og ned i 45 Dugdin.
 
NAMN  Dugdin
UTTA  "dugdi:n
DATI  "dugdo
PREP  i
LOKA  urd
GBNR  104,1 3
KART  ØK BO 063 5 4 Låstølen
KARU  G3 4
INNR  45
INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Urdene og den bratte lii under 44 Dugdenatten og 46 Kjøtnatten. Truleg namnsett frå 42 Kuluset.
 
NAMN  Dugurdsdokki
UTTA  "du:guSdåKi
DATI  "du:gus.dåkkæn
PREP  i
LOKA  dokk
GBNR  sameige
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  D1
INNR  51
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Der gjette dei ofte kyrne fyri dugurden.
 
NAMN  Dugurdshalli
UTTA  "du:guShalle
DATI  "du:guShall'n
PREP  i
LOKA  hall
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  F4
INNR  69
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Halli A for 45. Nørdre Eitretjørni, V og NV for 68. Dugurdssteinen.
 
NAMN  Dugurdshaugen
UTTA  "du:guShåugæn
DATI  "du:guShåuji
PREP  på/i
LOKA  haug
GBNR  110,446
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  B4
INNR  17
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Haug V for 19 Svanset. Fyri dugurd gjætte dei helst  A for D., etter dugurd V afor.
 
NAMN  Dugurdshaugen
UTTA  "du:guShåugæn
DATI  "du:guShåuji
LOKA  haug
GBNR  78,9
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  F6
INNR  9
INFO  Dokken, Ola født 1910
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Om lag 100 m A for 8. Hovdatjørni. Solmerke   kl. 10.00 stod soli over D., sett frå 7. Hovdastølen.
 
NAMN  Dugurdshaugmyri
UTTA  "du:guShåugmy:re
DATI  "du:guShåugmy:N
PREP  på/i
LOKA  myr
GBNR  110,35
KART  ØK BQ 061 Bossetstølane
KARU  B4
INNR  18
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Lang myr A for 17 Dugurdshaugen. Vinterveg over.
 
NAMN  Dugurdshellan
UTTA  "du:guShællad'n
DATI  "du:guShællo
LOKA  helling
GBNR  Hesthovdstølen sameige
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  EF5
INNR  52
INFO  Brattegard, Lars født 1902
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hellingane mot SV, ASA for vollane på 17. Hesthovdstølen. Krøteri vart hamna der fyri dugurd.
 
NAMN  Dugurdshovda
UTTA  "du:guShåvda
DATI  "du:guShåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KART  M711 1516 IV Djup
KARU  480 413
INNR  56
INFO  Ola L Thon, f. 1915
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Ogso kalla 51. Djupshovda. Truleg solmerke for dugurd, i 19. Djup.
 
NAMN  Dugurdshovda
UTTA  "du:guShåvda
DATI  "du:guShåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovda
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  676 414
INNR  383
INFO  Gjeldokk, Nils født 1911
OPPS  Ola Ellingsgard 1981
KOMM  Solmerke, frå 388. Gamle Beihovd.
 
NAMN  Dugurdshovda
UTTA  "duguShåvda
DATI  "duguShåvdae
PREP  på/i
LOKA  hovde
GBNR  fleire
KART  ØK BP 060 Nyset
KARU  D1
INNR  50
INFO  Haugen, Knut født 1919
OPPS  Ellingsgard, Ola 1981
KOMM  Solmerke, frå 42 Mefarningen.
 
NAMN  Dugurdssteinen
UTTA  "du:guSTain
DATI  "du:guSTaine
PREP  på
LOKA  stein
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  F4
INNR  68
INFO  Kjellargard, Ola født 1907
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stor stein som ligg oppå ein annan stor stein, A for 45. Nørdre Eitretjørni. Solmerke   kl. 10.30 (sett frå 43. Eitrestølen).
 
NAMN  Dugurdsåkeren
UTTA  "du:guSå:kæN
DATI  "du:guSå:kære
PREP  på
LOKA  åker
GBNR  44,3,9
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  207
INFO  Engebret Gunhildgard, 1908
OPPS  Olav Øygard 1981
 
NAMN  Dulpa
UTTA  "duLpa
DATI  "duLpun
PREP  i
LOKA  myr
GBNR  sameige
KART  ØK BN 062 Austlivatnet
KARU  G1
INNR  106
INFO  Tveito, Syver O. født 1905
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Myr (blautmyr) i fjellhamni.
 
NAMN  Durabelmyri
UTTA  "du:rabælmy:re
DATI  "du:rabælmy:N
PREP  på
LOKA  myr
GBNR  8,1
KART  ØK BQ 062 5 2 Torpo
KARU  f4
INNR  4
INFO  Oppskrivaren, 1927
OPPS  Kari Rotneim 1984
KOMM  Myr, ikkje dyrka, men det var slått der frå gamalt.
 
NAMN  Dusa
UTTA  "du:sa
DATI  "du:sun
LOKA  elv
GBNR  85,1 86,1 86,2 84,4
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  E F1
INNR  23
INFO  Dusegard, Ola født 1935
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Liti elv, ned ved 85,1 Dusegard og 86,12 Hovdegard.
      Foss ut øvre delen. Kvernstøe. Vart regulert oppå
      åsen ved Damtjørn.
 
NAMN  Dusegarden
UTTA  "dusæga:N
DATI  "dusæga:Le
PREP  på
LOKA  gard
GBNR  85,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  e5
INNR  192
INFO  Ola Dusegard, f. 1935
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Gard i 28. Søre Vats. Ligg ved ei fossut grov som heiter Dusa (nr. 23. på ØK BN 063 5 4 Hovdegard)
 
NAMN  Dusegardstølen
UTTA  "du:sægaLstø:l'n
DATI  "du:sægaLstø:le
PREP  på
LOKA  heimstøl
GBNR  85,1
KART  ØK BN 063 5 2 Hesthovd
KARU  d4
INNR  210
INFO  Ola Dusegard, f. 1935
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Heimstøl til 192. Dusegard. Omlag 700 m frå garden.
 
NAMN  Dvergasteinberget
UTTA  "dværgastainbærgæ
DATI  "dværgastainbærji
PREP  på
LOKA  berg
GBNR  123,49 (o.fl.?)
KART  ØK BP 061 5 3 Strandastølen
KARU  G5
INNR  14
INFO  Breie, Torleiv født 1924
OPPS  Grue, Sigmund 1983
KOMM  Berg med dvergastein  krystallinsk kvarts.
 
NAMN  Dyna
UTTA  "dy:na
DATI  "dy:nun
PREP  på/i
LOKA  topp
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  F2
INNR  44
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Høgaste toppen i området, E33 6. Langrund formasjon. I kommunegrensa mot Nes.
 
NAMN  Dyna
UTTA  "dy:na
DATI  "dy:nun
PREP  på
LOKA  haug
GBNR  sameige
KART  ØK BM 063 Ausand
KARU  F1
INNR  30
INFO  Lappegard, Ola T. født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Flatvoren, grasvaksen haug.
 
NAMN  Dynahallin
UTTA  "dy:nahallid'n
DATI  "dy:nahallo
PREP  i
LOKA  helling
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  F1 2
INNR  43
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  V hellingane av 44 Dyna og 42 Dynaranden. Sjå 51 Leinin.
 
NAMN  Dynaranden
UTTA  "dy:narand'n
DATI  "dy:narande
PREP  på
LOKA  høgdedrag
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  F1
INNR  42
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Høgdedrag N S, N for 44 Dyna.
 
NAMN  Dyrebotnen
UTTA  "dy:ræbått'n
DATI  "dy:ræbåtte
PREP  i
LOKA  botn
GBNR  107,8
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  568 482
INNR  178
INFO  Haga, Torleiv født 1908
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Den mektige kvelvi mellom 175. Storebottskarvet og 210. Lyserbottnuten.
 
NAMN  Dyrebotnen
UTTA  "dy:ræbått'n
DATI  "dy:ræbåtte
PREP  i
LOKA  stølsvoll
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  B3
INNR  114
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stølsvoll med 2 steinbuer og ein ny støl. Sjå 109. Nørdre Tvist.
 
NAMN  Dyrebotnen
UTTA  "dy:ræbått'n
DATI  "dy:ræbåtte
LOKA  botn
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  AB45
INNR  129
INFO  Berg, Sigurd født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Området rundt 130., 131. og 149. søre, øvre og nørdre Dyrebott tjørni.
 
NAMN  Dyrebottbergi
UTTA  "dy:ræbåttbærji
DATI  "dy:ræbåttbærgo
LOKA  berg
GBNR  88,1,2 89,1,3
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  AB4
INNR  146
INFO  Berg, Sigurd 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  I NV re sida av 129. Dyrebotnen.
 
NAMN  Dyrebottbergi
UTTA  "dy:ræbåttbærji
DATI  "dy:ræbåttbærgo
PREP  på, i
LOKA  berg
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  B3
INNR  116
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  I daglegtale: Bòttèbergji. NA re sida av 114. Dyrebotnen.
 
NAMN  Dyrebottgrovi
UTTA  "dy:ræbåttgro:ve
DATI  "dy:ræbåttgro:væn
PREP  i
LOKA  grov
GBNR  107,8
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  568 466
INNR  215
INFO  Harald Haug, f. 1925
OPPS  Ola Ellingsgard 1981.
KOMM  Renn ned frå 179. Dyrebotttjørni, A for 209. Svartenuten. Ei grein som renn ned V for 209. Svartenuten heiter 216. Lyserbottgrovi.
 
NAMN  Dyrebotthallin
UTTA  "dy:ræbåtthallid'n
DATI  "dy:ræbåtthallo
PREP  i
LOKA  helling
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  A3
INNR  130
INFO  Rimehaug, Eirik født 1915
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  S  og A hellingane NV for 113. Dyrebottjørni.
 
NAMN  Dyrebotthovda
UTTA  "dy:ræbåtthåvda
DATI  "dy:ræbåtthåvdae
PREP  på, i
LOKA  hovde
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  AB2
INNR  117
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stort, rundt hovda med lite fjell i. N for 114. Dyrebotnen. Grensehovda. Frå Blomestølsida kalla Storehovda (nr. 127).
 
NAMN  Dyrebottjørni
UTTA  "dy:ræbåttKødne
DATI  "dy:ræbåttKød'n
PREP  på, i
LOKA  tjørn
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  AB3
INNR  113
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Stor tjørn. Sjå 114. Dyrebotnen.
 
NAMN  Dyrebottåni
UTTA  "dy:ræbåttå:ne
DATI  "dy:ræbåttå:n
PREP  i
LOKA  ån
KART  ØK BM 064 Tvist
KARU  AB23
INNR  118
INFO  Randen, Olav T. født 1908
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Frå øvre Blomestøltjørni, til 113. Dyrebott tjørni.
 
NAMN  Dyregravin
UTTA  "dy:rægra:vid'n
DATI  "dy:rægra:vid'n
PREP  ved
LOKA  dyregrav
GBNR  123,23
KART  ØK BP 061 5 3 Strandastølen
KARU  E F2
INNR  7
INFO  Breie, Torleiv født 1924
OPPS  Grue, Sigmund 1983
KOMM  Mura dyregraver.
 
NAMN  Dyresmyran
UTTA  "dy:resmy:rad'n
DATI  "dy:resmy:ro
PREP  på/i
LOKA  myr
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen
KARU  D F1
INNR  39
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1985
KOMM  Vide, grumme myrar, med flat turrmark innimellom.
 
NAMN  Dyretjørni
UTTA  "dy:ræKædne
DATI  "dy:ræKæd'n
PREP  i
LOKA  tjørn
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  C3
INNR  124
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ellingsgard, Ola 1984
KOMM  Tjørn ved stølen 125.Hovda.
 
NAMN  Dysju
UTTA  "dyssju
DATI  "dyssjun
PREP  i
LOKA  jordstykke
GBNR  40,1
KART  ØK BP 062 5 2 Votndalen
KARU  c5
INNR  170
INFO  Botolv Baklien, 1914
OPPS  Olav Øygard 1981
KOMM  Blautvore stykke på jordet.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  pytt
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  694 374
INNR  321
INFO  [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902
OPPS  Ola E.Hagen 1981.
KOMM  Blaut pytt, der krøterstigen gjekk over.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  myr
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  617 455
INNR  117
INFO  Havardsgard, Vetle født 1926
INFO  Havardsgard, O. født 1885
OPPS  Ola Ellingsgard 1980
KOMM  Blautaste (farlegaste) punktet i 116. Fårlemyri.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  dysse
GBNR  12,1
KART  ØK BQ 063 5 2 Ringhovdstølan
KARU  c d2
INNR  33
INFO  Skjerping, Olav født 1916
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Dysse i stigen.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  stig
KONR  0616 Nes
GBNR   
KART  ØK Rundehovda BR 061
KARU  C5
INNR  71
INFO  Løvsletten, Ole født 1913
OPPS  Ola Ellingsgard 1984
KOMM  Der stigen går over ein myrkil.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  myr
GBNR  fleire
KART  ØK BQ 060 Dyna
KARU  E3
INNR  52
INFO  Myrestølen, Lars født 1906
OPPS  Ellingsgard, Ola 1982
KOMM  Myrpytt i bufarvegen / kløvvegen. No bilveg der.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  myr
GBNR   
KART  ØK BL 064 Buvatnet
KARU  G4
INNR  18
INFO  Håheim, Torstein født 1894
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Myrpytt i rekkingsvegen vestantil mot Hollin. Her søla kyrne ut spenane då dei kom frå beite.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
PREP  i
LOKA  myrpytt
GBNR  sameige
KART  ØK BQ 064 Gaurhovd
KARU  D2
INNR  179
INFO  Sletto, Olav O. født 1925
OPPS  Kolsrud, Per Egil 1984
KOMM  Myrpytt.
 
NAMN  Dyssa
UTTA  "dyssa
DATI  "dyssun
LOKA  mørepytt
KART  ØK BN 064 10 Reine
KARU  D2
INNR  75
INFO  Veslehaug, Botolv født 1901
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Mørepytt like V for 80. Veslegjerda der kyrne ofte gjekk gjenom og skitna til spenane.
 
NAMN  Dølabergi
UTTA  "dø:Labærji
DATI  "dø:Labærgo
PREP  på/i
LOKA  stup
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  633 383
INNR  269
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Stup over 252. Døldi.
 
NAMN  Dølahaugen
UTTA  "dø:Lahåugæn
DATI  "dø:Lahåuji
PREP  på
LOKA  bruk
GBNR  22,5
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  g2
INNR  335
INFO  Ola Opheimsjorde, 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Tidlegare bygselbruk.
 
NAMN  Dølahaugen
UTTA  "dø:Lahåugæn
DATI  "dø:Lahåuji
PREP  på
LOKA  bruk
GBNR  22,11
KART  ØK BQ Liagardan 062 5 1
KARU  g2
INNR  336
INFO  Ola Opheimsjorde, 1909
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Lite bruk.
 
NAMN  Dølaslættet
UTTA  "dø:Laslette
DATI  "dø:Laslette
PREP  i
LOKA  slætte
GBNR  20,8 22,1
KART  ØK Dråpalii BQ 063 5 1
KARU  D1
INNR  25
INFO  Haugen, Harald født 1917
OPPS  Ola Ellingsgard 1985
KOMM  Slætte ved 2. Vesleåni.
 
NAMN  Døldin?
UTTA  'dø:D'n
DATI  'dø:De
PREP  i
LOKA  kvelv
KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet
KARU  637 383
INNR  252
INFO  Lappegard, Ola O. født 1914
OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.
KOMM  Kvelv inn under 269. Dølabergi. JF døl, deld  grop, renne.
 
NAMN  Dåsi
UTTA  'då:se
DATI  'då:s'n
LOKA  hole
GBNR  87,2
KART  ØK BN 063 5 4 Hovdegard
KARU  D2
INNR  100
INFO  Berg, Olav født 1913
OPPS  Ellingsgard, Ola 1980
KOMM  Hole (truleg dauisgrop) på 97. Øvremoen oml. 50 m N for fylkesvegen litt V for delet mot 46. Hovdegard. (Dås  stakk. Tradisjon om spøkri på 72. Hovdegardhaugen. Dei som vart tekne av "Hovdegarddåsi", då dei gjekk vegen over haugen, fann seg gjerne att på flatene nedunder bergi.)