Den gamle Tingstugu

 

Tingstuen på Sundre i Ål


Den gamle ærverdige Tingstue står på Sundre. Den er bygd av den navngjetne lensmann Torkjell Olsen Villand i 1764. Han var fødd på gården Villand i Hol i 1715 og var sønn til Blank-Ola som var vidspurt for sin styrke. 

Torkjell var lensmann i Ål i mange år. Han var en evnerik mann med en ekte kunstnernatur. Han var både tømmermann, treskjærer og møbelsnekker. Vi har fire bygninger som han har bygd. Blant disse er Tingstuen. Den er opført av svert tømmer i to etasjer. Under den veldige mønsås står det med ophøiet skrift: «Dette hus er bygget i Guds navn av Torchild Olsen Villand Anno 1764».


Portalen er rikt utskaaret med ornamenter, drager etc. Inne i gangen er en mengde tegninger av hus, soldater, kanoner og store hauger av kuler.

To etasje hus var i de dage et sersyn i Hallingdal, derfor blev Tingstuen set på som et vidunder. Den er ennu i bruk og fredet. 


Brannen på Sundre i mars 1931 starta i denne bygningen.


2 Gamle Tingstugu