Stadnamn på S

 NAMN       Sagabakken

UTTA        "sagabaKin

DATI         "sagabakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       22,5

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f‑g2

INNR         386

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Svært bratt bakke ova 387. Pjokkesagi.

 

NAMN       Sagabekken

UTTA        "sa:gabækkæn

DATI         "sa:gabæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       A‑C 3‑4

INNR         67

INFO         Tormodsgard, Ola født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1986

KOMM      Anna namn på 66 Aunsetbekken. Det stod ei bekkesag der, sjå 68 Damsagi.

 

NAMN       Sagaberget

UTTA        "sa:gabærgæ

DATI         "sa:gabærji

PREP        på

LOKA        bergstup

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         107

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Vestre enden av 108 Sagahaugan.

 

NAMN       Sagabergi

UTTA        "sa:gabærji

DATI         "sa:gabærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       A5

INNR         32

INFO         Haga, Gro født 1915

INFO         Stave, Torand født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flate berg ved 31 Sagafossen.

 

NAMN       Sagafloti

UTTA        "sa:gafLå:te

DATI         "sa:gafLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       127.14

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       G 1

INNR         10

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Slette ved ei gamal bekkesag

 

NAMN       Sagafossen

UTTA        "sa:gafåss'n

DATI         "sa:gafåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         20

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Foss i Votna, mellom 19. Veslehølen og 21. Langehølen. Tidlegare sag der.

 

NAMN       Sagafossen

UTTA        "sa:gafåss'n

DATI         "sa:gafåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       A5

INNR         31

INFO         Haga, Gro født 1915

INFO         Stave, Torand født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Foss i Vatna, lengst A i eigni. Tuft etter sag ved sida.

 

NAMN       Sagagrovi

UTTA        'sa:gagro:ve/"sa:ga‑

DATI         'sa:gagro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       123,2‑58

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       B‑C1‑4

INNR         17

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Grov ned frå 18 Damtjørni. Sag nede ved fjorden. Viktig skogdele.

 

NAMN       Sagahaugan

UTTA        "sa:gahåugad'n

DATI         "sa:gahåugo

PREP        i

LOKA        skog

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         108

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Skogstykke ova 92 Mosagi.

 

NAMN       Sagaledet

UTTA        "sa:gale:æ

DATI         "sa:gale:e

PREP        i

LOKA        led

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         79

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Led, der 78 Sagavegen kjem inn på stølsvollen.

 

NAMN       Sagaledet

UTTA        "sa:gale:æ

DATI         "sa:gale:e

PREP        i

LOKA        grind

GBNR       12,11

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b5

INNR         180

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Grind for vegen ned til fjorden og over til 18. Tingvollsagi.

 

NAMN       Sagaslettan

UTTA        "sa:gaslettad'n

DATI         "sa:gasletto

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       4,101

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       A2

INNR         1

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Sletter ved sagi i 63. Sireåni. Har mogeleg vore husmannsplass.

 

NAMN       Sagavegen

UTTA        "sa:gavæ:gæn

DATI         "sa:gavæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         78

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Veg frå sag i 105 Lya, til 104 Perstølen. Sjå 79 Sagaledet.

 

NAMN       Sagaøynan

UTTA        "sa:gaåynad'n

DATI         "sa:gaåyno

PREP        på/i

LOKA        øy

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         115

INFO         Engebret Rudningen, 1909

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Fleire øyar i åni.

 

NAMN       Sagaåkeren

UTTA        "sa:gaå:kæN

DATI         "sa:gaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E3

INNR         218

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Åker nær sagi som var i 189. Armegardsgrovi.

 

NAMN       Sagen

UTTA        'sa:gæn

DATI         'sa:gæn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       123,48

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         118

INFO         Brenno, Eirik født 1913; Sverre Asgrimplas,fødd 1928

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Småbruk. Gamal sagtomt.

 

NAMN       Sagi

UTTA        'sa:ji

DATI         'sa:gæn

PREP        på

LOKA        sag

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b3

INNR         113

INFO         Svein Eikra, 1950

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Bekkesag, for tre gardar.

 

NAMN       Sagstøet

UTTA        "sa:gstø:e

DATI         "sa:gstø:e

PREP        i

LOKA        støe

GBNR       105,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         87

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Her var sagbruk, med vatn frå 33. Eilevstølgrovi, fram til omkr. 1910.

 

NAMN       Sagtomti

UTTA        "sa:gtomte

DATI         "sa:gtomt'n

PREP        på

LOKA        tomt

GBNR       ?

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         163

INFO         Lars O.Vangen, f. 1919

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Her vart det tomta til ei sag, som ikkje vart fullført.

 

NAMN       Salen

UTTA        'sa:l'n

DATI         'sa:le

PREP        på

LOKA        haug

LOKA        odde

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C6

INNR         4

INFO         Breie, Einar født 1946

OPPS       Breie, Einar 1982

KOMM      Ein haug, odde, som liknar ein ridesal. Mogleg noko endra etter oppdemmingi.

 

NAMN       Salen

UTTA        'sa:l'n

DATI         'sa:le

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       127.41

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       F 1

INNR         8

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Stad der ungdomen samlast til dans. Ei tid var det golv der.

 

NAMN       Salklypet

UTTA        'sa:lkLy:pæ

DATI         'sa:lkLy:pe

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G5

INNR         349

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Skard med bekk i, (mellom to haugar). Ut frå ei myr.

                  Skog, og ny veg gjenom skardet. Ogso frå gamalt gjekk det skogsveg og heimstølveg her.

 

NAMN       Salsteigen

UTTA        'sa:STaigæn

DATI         'sa:STaiji

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       123,58

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         232

INFO         Ines Reinton, 1922

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Jordstykke på 230. Bakken.

 

NAMN       Saltsteinhaugen

UTTA        "sa£tstainhåugæn

DATI         "sa£tstainhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 2

INNR         107

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Haug med store, kvite steinar på.

 

NAMN       Sammelgarden

UTTA        'sammælga:n.

DATI         'sammælga:Le

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       50,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         147

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Stykke på jordet. Steingardar. Ligg innåt 148 Humlehøyun. Litt uvisst om endingi er ‑ gard'n eller garden. Det siste er liti innhegning eller binge. I 1801 var det ein Samnet, gamal inderst, på garden.

 

NAMN       Samuelkjolva

UTTA        'sa:muælk,åLva

DATI         'sa:muælk,åLvun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       47,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c3

INNR         291

INFO         Olav L Skrindo, 1899

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Gamal åker til husmannen på 290. Samuelplassen. Kjolve  attlagd (kvilande) åker. Det vart ogso sagt "sammel‑"

 

NAMN       Samuelplassen

UTTA        'sa:muælpLass'n

DATI         'sa:muælpLasse

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       47,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c3

INNR         290

INFO         Olav L Skrindo, 1899

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Namnet etter ein husmann. Det vart ogso sagt "Sammelplass'n".

 

NAMN       Samuelstølen

UTTA        'sa:muælstøl'n

DATI         'sa:muælstøle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       47,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c3

INNR         292

INFO         Olav L Skrindo, 1899

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Heimstøl til 290. Samuelplassen. Sjå dette namnet.

 

NAMN       Samuelåkeren

UTTA        'sa:muælå:kæN

DATI         'sa:muælå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       47,12,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         279

INFO         Ivar K. Skrindo, 1923

OPPS       Olav Øygard 1981.

 

NAMN       Sandanbråtstølen

UTTA        "sandanbrøtstø:l'n

DATI         "sandanbrøtstø:l'n

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0616 Nes

GBNR       ?

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       F‑G 5

INNR         85

INFO         Otto Garnås, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Voll på 76. Buglebjørk.

 

NAMN       Sandbakkan

UTTA        "sandbakkad'n

DATI         "sandbakko

PREP        på/i

LOKA        morene

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       613 427

INNR         26

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Morenehaug. Ein haug med fleire vegetasjonslause bakkar.

 

NAMN       Sandbakken

UTTA        "sannbaKin

DATI         "sannbakka

LOKA        sandtak

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F2

INNR         192

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      No grus‑sandtak.

 

NAMN       Sandbakken

UTTA        "sannbaKin

DATI         "sannbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       92,5

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       A4

INNR         287

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      I N‑kanten av vegen til 285. Åmyljostølen, V for 286. Kvilingssteinan.

 

NAMN       Sandbakken

UTTA        "sandbaKin

DATI         "sandbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       114,2,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g5

INNR         427

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bakke i stølsvegen. Der var fin sand som dei tok med til stølen, til skuresand.

 

NAMN       Sandbakken

UTTA        "sandbaKin

DATI         "sandbakka

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       40,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5‑6

INNR         166

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Gardsbruk. I matrikkelen : Arnegard.

 

NAMN       Sandbankan

UTTA        "sannbaGkad'n

DATI         "sannbaGko

PREP        på, i

LOKA        morenehaug

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E2

INNR         88

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Morenehaugar i SA‑re sida av 79. Veslebreda.

 

NAMN       Sandbanken

UTTA        "sandbaGkæn

DATI         "sandbaGKi/‑baGka

PREP        på

LOKA        morene

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         67

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Morenehaug ‑ grustak.

 

NAMN       Sandbanken

UTTA        "sandbaGkæn

DATI         "sandbaGKi

PREP        på, i

LOKA        haug

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       G5

INNR         14

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sandhaug nær stølen.

 

NAMN       Sandbotnen

UTTA        "sandbått'n

DATI         "sandbåtte

PREP        på

LOKA        kulp

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         159

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Kulp i åni. Badeplass

 

NAMN       Sandbø

UTTA        "sandbø/"sannbø

DATI         "sandbø/"sannbø

PREP        i

LOKA        stad

GBNR       30,11

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d6

INNR         8

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Bustad med litt jord. Tidlegare husmannsplass, kalla Søre Grasstauren. Sjå 10 Nødre Grasstauren.

 

NAMN       Sandehuset

UTTA        "sandæhu:sæ

DATI         "sandæhu:se

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       111,7

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       A2

INNR         1

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Tidlegare husmannsplass under Prestgarden. Tunet vart flutt då banen kom.

 

NAMN       Sandehuset

UTTA        "sandæhu:sæ

DATI         "sandæhu:se

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       b5

INNR         359

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Tidlegare husm.plass, truleg under 27. Saudo. Seinare bruk, og no oppdelt. Omfattar namn nr. 26., 38., 40. og 42.

 

NAMN       Sandehusgutu

UTTA        "sandæhusgu:tu

DATI         "sandæhusgu:tun

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       111,7‑8

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       A2

INNR         3

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Veg frå Prestebrui, mellom 89 Sutøy og 1 Sandehuset ‑ til 4 Kitilsplassen.

 

NAMN       Sandehustrædet

UTTA        "sandæhustræ:e

DATI         "sandæhustræ:e

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d4

INNR         145

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Træe.

 

NAMN       Sandehustrædet

UTTA        "såndæhustræ:e

DATI         "såndæhustræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       32,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         47

INFO         Ambjørg Krosshaug‑Sata, 1929

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Træde i gamle bruket Sandehuset, som ei tid var frådelt hovudgarden Sata, men som no for det meste er ført tibake til gnr. 32. Trædet ligg mellom Sato og 27. Sando.

 

NAMN       Sandehusvollen

UTTA        "sandæhusvåll'n

DATI         "sandæhusvålle

PREP        på

LOKA        stølsvoll

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e2

INNR         31

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Stølsvoll som har tilhøyrt Sandehuset (bruket). Tuft som det ikkje har vore bygt på.

 

NAMN       Sandelibrui

UTTA        "sandælibru:ne

DATI         "sandælibru:n

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       ‑

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f3

INNR         50

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Bru over åni, til 42 Sandelii.

 

NAMN       Sandelihølen

UTTA        "sandælihø:N

DATI         "sandælihø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D3

INNR         139

INFO         Espegard, Eirik født 1926

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Høl i åni ned for vollen til Sandelien.

 

NAMN       Sandelii

UTTA        "sandæli:e

DATI         "sandæli:n

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       52,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f3

INNR         42

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Bruk. Ei tid under garden Sando.

 

NAMN       Sanden

UTTA        'sand'n

DATI         'sande

PREP        på

LOKA        strand

GBNR       123,22

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d5

INNR         129

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Sandstrand i fjorden. Badeplass.

 

NAMN       Sanden

UTTA        'sand'n

DATI         'sande

PREP        på

LOKA        åni

GBNR       32,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b‑c6

INNR         28

INFO         Sataslåtten, Torstein født 1928

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Stripa med sandjord langs åni.

 

NAMN       Sanderdekkan

UTTA        'sandærdækkad'n

DATI         'sandærdækko

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       ?

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       ?

INNR         80

INFO         Breiehagen, Ola T. født 1924

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Namn som er kjent i området, men førebels ingen som veit kor det er. Difor ikkje nr. på kartet.

 

NAMN       Sanderhaugen

UTTA        'sandærhåugæn

DATI         'sandærhåuji

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       4,50

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       F3

INNR         61

INFO         Sire, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Lite bruk.

 

NAMN       Sanderstøl

UTTA        'sandæSTø:l

DATI         'sandæSTø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       114,12

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       B1

INNR         16

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Støl (?) på S‑sida av 14 Kulu, ved stølsvegen.

 

NAMN       Sanderudningan

UTTA        "såndærudniGad'n

DATI         "såndærudniGo

PREP        på

LOKA        lende

GBNR       30,2 og 32,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c6

INNR         12

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Flatvore lende, frå åni og opp under bakkane. Ein del dyrka.

 

NAMN       Sandeskardet

UTTA        "sandska:Læ

DATI         "sandska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       550 405

INNR         10

INFO         Ola Ellingsgard, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grunt skard i høgaste draget som går tvers over 3 Reineskarvet om lag midt på. Jegerpostar.

 

NAMN       Sandesletti

UTTA        "sandæslette

DATI         "sandæslett'n

PREP        på

LOKA        danseplass

GBNR       111,7(10)

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       A2

INNR         2

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Danseplass mellom 1 Sandehuset og 89 Sutøy.

 

NAMN       Sandestølen

UTTA        "sandæstø:l'n

DATI         "sandæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       110,174

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C3

INNR         27

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Støl, seinare plass. Frådelt 1930 og samanslege med 28 Olastølen. Uvisst om det er samenheng med 1 Sandehuset.

 

NAMN       Sandestølgutu

UTTA        "sandæstølgu:tu

DATI         "sandæstølgu:tun

PREP        i

LOKA        område

GBNR       110,13

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C3

INNR         22

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Stigen 62 Sundrelivegen, der han går opp V for 27 Sandestølen/28 Olastølen.

 

NAMN       Sandgranden

UTTA        "san(d)granden

DATI         "san(d)granda

PREP        på

LOKA        sandbanke

GBNR       ?

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       A1

INNR         14

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Låg sandbanke ute i Strandafjorden. Grasvekst.

 

NAMN       Sandhaugan

UTTA        "sandhåugad'n

DATI         "sandhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       24,3 ‑ 26,2

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       g4

INNR         40

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Morenehaugar ved myrar.

 

NAMN       Sandhaugan

UTTA        "sandhåugad'n

DATI         "sandhåugo

LOKA        haug

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E2

INNR         177

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Sandhuva

UTTA        "sandhu:va

DATI         "sandhu:vun

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       ?

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d5

INNR         131

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Liti øy utfor 129 Sanden.

 

NAMN       Sando

UTTA        "såndo

DATI         "såndo

PREP        på

LOKA        Gard

GBNR       30,2 ‑ 32,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         27

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      "Er i 1588/89 nemnd som slåttelending". I 1626 nemnd som rudning‑". Sitat frå Ål Bygdesoge III.

 

NAMN       Sandodden

UTTA        "sandådden

DATI         "sandådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         44

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Odde i fjorden.

 

NAMN       Sandtjørni

UTTA        "sanKødne

DATI         "sanKødne

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G2

INNR         44

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Delvis grunn tjørn med mykje sandbotn.

 

NAMN       Sandvatnet

UTTA        "sandvatnæ

DATI         "sandvatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G5

INNR         98

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Fjellvatn med fine sandstrender.

 

NAMN       Sandviki

UTTA        "sandvi:Ki

DATI         "sandvi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       g2

INNR         70

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Vik i Hallingåni

 

NAMN       Sandvoll

UTTA        "sandvåll

DATI         "sandvåll

PREP        ?

LOKA        tomt

GBNR       32,95

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         25

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Bustadtomt, frådelt 1960.

 

NAMN       Sandøyni

UTTA        "sandåyne

DATI         "sandåyn

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       fleire

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       B1

INNR         12

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Flat og nær innfallsosen til Strandafjorden. Slåtteland, fleire eigarar. Sjå 9 Sundåni.

 

NAMN       Sandåker

UTTA        "sandåkær

DATI         "sandåkær

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         73

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Gard. Sjå åkernamn på sand, nr. 38, 39, 44 Sandodden.

 

NAMN       Sandåkerdekkan

UTTA        "sandåkærdækkad'n

DATI         "sandåkærdækko

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c2

INNR         63

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Litt slakare stykke i heimehamni til 73 Sandåker.

 

NAMN       Sandåkeren

UTTA        "sandå:kæN

DATI         "sandå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       115,20

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         450

INFO         E.E. Rimehaug. f.1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker med lett jord.

 

NAMN       Sandåkeren

UTTA        "sandå:kæN

DATI         "sandå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       59,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         65

INFO         Etterlid, Aslaug født 1915

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Åker på 56 Søre‑Haug.

 

NAMN       Sandåkeren

UTTA        "sandå:kæN

DATI         "sandå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       103,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       E5

INNR         39

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker med sandjord.

 

NAMN       Sandåkergjerda

UTTA        "sandåkærjæ:La

DATI         "sandåkærjæ:Lun

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       120,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b2

INNR         5

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Støl til Hago, truleg medgifte frå Sandåker.

 

NAMN       Sandåkerodden

UTTA        "sandåkærådden

DATI         "sandåkærådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       125.8

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 3

INNR         15

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Har høyrt til garden Sandåker.

 

NAMN       Sandåkerøyni

UTTA        "sandåkæråyne

DATI         "sandåkæråyn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       126.25

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 2

INNR         36

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Tidlegare bruk. Høyrde til Sandåker.

 

NAMN       Sangefjellet

UTTA        "saGæfjællæ

DATI         "saGæfjælle

PREP        på

LOKA        fjell

GBNR       fleire

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       B‑D 3

INNR         26

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Fjellområdet ovanfor og vest for 5 Sangenuten.

 

NAMN       Sangelii

UTTA        "saGæli:e

DATI         "saGæli:n

PREP        i

LOKA        skogli

GBNR       fleire

KART        ØK BO 060 Sangenuten

INNR         20

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Skogli i sørsida av hovuddalen. Går over på B0060‑5‑1, og til Hol kommune. 5 Sangenuten ligg på åsen. Sangelii er ogso reg. på BO 060‑5‑1, namn nr.43.

 

NAMN       Sangelii

UTTA        "saGæli:e

DATI         "saGæli:n

PREP        i

LOKA        skogli

GBNR       mange

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B‑G 4‑5

INNR         43

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Skogli i sørsida av hovuddalen. Ogso reg. på BO 060 Sangenuten, namn nr. 20.

 

NAMN       Sangenuten

UTTA        "saGænu:t'n

DATI         "saGænu:te

PREP        på/i

LOKA        topp

GBNR       127.68

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       C3

INNR         5

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Ruvande topp over Sangelii. 1188 m.o.h. Vid utsikt. Stundom kalla "Storesange", i høve til Veslesanget, som er reg. på B0059. Sjå Magne Myhren 1991:324, der han skriv om namnet.

 

NAMN       Sangestølen

UTTA        "saGæstø:l'n

DATI         "saGæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       128.8 ‑ 127.57

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       C1

INNR         1

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Heimstøl i 20 Sangelii.

 

NAMN       Sata

UTTA        "sa:ta

DATI         "sa:ta

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       32,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5‑6

INNR         88

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Gard. I 1309 skrive «a Sautum». Av sate m ʻsete, flateʼ.

 

NAMN       Satabakkan

UTTA        "sa:tabakkad'n

DATI         "sa:tabakko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       32,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         90

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Bratte bakkar ova det flate jordet på 88 Sata.

 

NAMN       Sataberget

UTTA        "sa:tabærgæ

DATI         "sa:tabærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A 2

INNR         51

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Berg rett ova stølen til garden Sata.

 

NAMN       Sataflotin

UTTA        "sa:tafLå:tid'n

DATI         "sa:tafLå:to

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       32,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a5‑6

INNR         54

INFO         Ambjørg Krosshaug‑Sata, 1929

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Jordet aust for tunet på garden Sata.

 

NAMN       Satahagan

UTTA        "sa:taha:gad'n

DATI         "sa:taha:go

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       32,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f6

INNR         405

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      To husmannsplassar, øvre og nedre. I området som no blir kalla 77 Ronehaugan.

 

NAMN       Satahaugen

UTTA        "sa:tahåugæn

DATI         "sa:tahåuji

PREP        på

LOKA        rygg

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a2

INNR         309

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Rygg i heimehamni. Ogso tale om 402 Satahogget, i samband med grense.

 

NAMN       Satahogget

UTTA        "sa:tahåggæ

DATI         "sa:tahåjji

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       33,2

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       A2

INNR         402

INFO         Asle Kvelprud, 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Trongt skard i eit berg. Gamalt dele mellom Sataeigni og 168 Liagardane.

 

NAMN       Satakroken

UTTA        "sa:takro:kæn

DATI         "sa:takro:Ki

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a‑b5‑6

INNR         229

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgara 1987.

KOMM      Namn på grendi nærast rundt garden Sata. Også kalla Satafjerdingen. Namnet truleg etter kroken som Hallingåni gjer ved Sata.

 

NAMN       Satalii

UTTA        "sa:tali:e

DATI         "sa:tali:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       mange

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       mange

INNR         26

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Skogli, med plassar som høyrde til Sata. Sjå ogso nr. 32.

 

NAMN       Satalii

UTTA        "sa:tali:e

DATI         "sa:tali:n

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       32,7

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       c4

INNR         32

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bruk. Tidlegare husmannsplass. Sjå ogso 26 Satalii.

 

NAMN       Satamannåkeren

UTTA        "sa:tamanå:kæN

DATI         "sa:tamanå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       56.2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         193

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Åker, brukt av ein mann frå Sata, som åtte eller leigde (?) 199 Hestebrekk.

 

NAMN       Satanystølen

UTTA        "sa:tanystø:l'n

DATI         "sa:tanystø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       32,70

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       F5

INNR         107

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Nedlagt heimstøl. Har høyrt til Hestebrekk‑Sata.

 

NAMN       Sataslepa

UTTA        "sa:taslæpa

DATI         "sa:taslæpun

PREP        i

LOKA        ‑

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       c‑d3‑6

INNR         28

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slepe for tømmerkøyring ned 26 Satalii.

 

NAMN       Sataslåtta

UTTA        "sa:taslåtta

DATI         "sa:taslåttun

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       32,9,18,47

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       b6

INNR         357

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Gard. Tidlegare husmannsplass under Sata.

 

NAMN       Sataøyni

UTTA        "sa:taåyne

DATI         "sa:taåyn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       32,20

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       d‑e2

INNR         57

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Gardsbruk. Tidlegare husmannsplass. Frådelt Sata.

 

NAMN       Sauebekken

UTTA        "såuæbækkæn

DATI         "såuæbæKi

PREP        ved

LOKA        myr

GBNR       10,12

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       A2

INNR         20

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Myrdrag/bekk, som stigen kryssar.

 

NAMN       Sauefloti

UTTA        "såuæfLå:te

DATI         "såuæfLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       b5

INNR         236

INFO         Ola H. Berg, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti slette, VNV for tunet på Toresgard, nørdre.

 

NAMN       Sauegjerda

UTTA        "såuæjæ:La

DATI         "såuæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       107,7

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g6

INNR         1

INFO         Oddmund Haug Warberg, 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Stølsvoll på 3 Nerset. Høyrer til Myregarden, og blir ogso kalla Myregardgjerda.

 

NAMN       Saueløken

UTTA        "såuælø:kæn

DATI         "såuælø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       535 456

INNR         233

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Namn på løk, del av bekk som renn i myr.

 

NAMN       Saueslettan

UTTA        "såuæslettad'n/‑an

DATI         "såuæsletto

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       40,7 ‑ 40,13

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g5

INNR         104

INFO         Botolv Buset, 1910

OPPS       Solveig Stølen 1982

KOMM      Heimstøl. Ei tid bustad.

 

NAMN       Sauetjørnan

UTTA        "såuæKødnad'n

DATI         "såuæKødno

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 5

INNR         25

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      To småe tjørnar i myrane.

 

NAMN       Sauetjørnhellan

UTTA        "såuæKød'nhællad'n

DATI         "såuæKød'nhællo

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 5

INNR         24

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Hellingar under berg, ved 25 Sauetjørnan.

 

NAMN       Sauphaugen

UTTA        "såuphåugæn

DATI         "såuphåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       11,1

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         183

INFO         Sletto, Olav O. født 1925

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Haug ved stølsvollen. saup n: væske som blir att når smøret er skilt ut ved kinning.

 

NAMN       Sauphaugen

UTTA        "såuphåugæn

DATI         "såuphåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       ?

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A 2

INNR         54

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Her vart saupet av siste kinningi om sumaren slege ned, for å halde seg inne med haugafolket.

 

NAMN       Sauskjerhovda

UTTA        "såusjærhøvda

DATI         "såusjærhøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       22.57

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       G 5

INNR         144

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Hovda med mykje sauskjer ‑ Skogstorknebb. "Sau‑" vert uttala med stutt diftong.

 

NAMN       Seksmåli

UTTA        'sæksmå:Le

DATI         'sæksmå:Lo

LOKA        slåttemark

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B2

INNR         190

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slåttestykke på 184 Nygard

 

NAMN       Seksmålsteigen

UTTA        'sæksmåStaigæn

DATI         'sæksmåStaiji

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       105,5,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         269

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stykke av jordet, ogso kalla Teigen. No frådelt. Truleg husmannsplass ein gong.

 

NAMN       Sel

UTTA        sæ:L

DATI         sæ:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       45,2,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         418

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      No ein av 223 Selsgardan. Før delt i Uppistugu og Nordistugu.

 

NAMN       Seljekallåkeren

UTTA        'så:Ljukallå:kæN

DATI         'så:Ljukallå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         45

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Åker ved seljekall.

 

NAMN       Selsberget

UTTA        'sæ:Sbærgæ

DATI         'sæ:Sbærji

PREP        på/i

LOKA        topp

GBNR       45,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d‑e4

INNR         124

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Høgaste toppen A for 223 Selsgarden,

 

NAMN       Selsgardan

UTTA        'sæ:Sga:Lad'n

DATI         'sæ:Sga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       45,1‑4/46,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c‑d4

INNR         223

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Gardar i Votndalen. Ligg høgt og bratt. På 1600‑talet: "Seel som tilforn kaltes Voldsett". På 1500‑talet ogso skrive Solde og Selidt. Sjå elles namn nr. 415, 416, 417, 418, 419.

 

NAMN       Selsgrasingan

UTTA        'sæ:Sgra:siGad'n

DATI         'sæ:Sgra:siGo

PREP        i

LOKA        ‑

GBNR       45,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e4

INNR         404

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Her vart det "grasa". Høyrde til 223 Selsgardane.

 

NAMN       Selsgrovi

UTTA        'sæ:Sgro:ve

DATI         'sæ:Sgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       38,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4‑6

INNR         150

INFO         Knut Bøygard, 1907

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Grov ned frå 113 Selsgardane.

 

NAMN       Selsgrovi

UTTA        'sæ:Sgro:ve

DATI         'sæ:Sgro:væn

PREP        i

LOKA        Grov

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 3

INNR         104

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Grov ved den tidlegare vollen til Sel.

 

NAMN       Selshovdun

UTTA        'sæ:Shåvdud'n

DATI         'sæ:Shåvdo

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       45,1 ‑ 46,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d2‑3

INNR         359

INFO         Knut L Øygard, 1933

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Hovder ova 223 Selsgarden.

 

NAMN       Selsslettan

UTTA        'sæ:S£ettad'n

DATI         'sæ:S£etto

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       44,10

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e5

INNR         57

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Heimstøl, tidlegare tilhøyrt Sel.

 

NAMN       Selsmyri

UTTA        'sæ:Smy:re

DATI         'sæ:Smy:N

PREP        på

LOKA        myreslått

GBNR       27/1 o.fl.

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 3

INNR         103

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Myreslått til Sel.

 

NAMN       Selsvegaskjelet

UTTA        'sæ:Svægasje:læ

DATI         'sæ:Svægasje:le

PREP        i

LOKA        vegkryss

GBNR       34,6

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e4

INNR         60

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Vegkryss, der 56 Selsvegen møter vegen frå Liagardane.

 

NAMN       Selsvegen

UTTA        'sæ:Svæ:gæn

DATI         'sæ:Svæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       35,3

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e4‑5

INNR         56

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Bufarveg frå garden Sel.

 

NAMN       Sengan

UTTA        'sæGjad'n

DATI         'sæGjo

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3

INNR         94

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Oppdyrka myr. Grøfter med "sengar" mellom.

 

NAMN       Sengestorrmyri

UTTA        "sæGjistørmy:re

DATI         "sæGjistørmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       4,39

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a‑b3

INNR         64

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Myr nær stølsvegen.

 

NAMN       Sengestorrmyri

UTTA        "sæGjistørmy:re

DATI         "sæGjistørmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       6,3

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       G6

INNR         76

INFO         Storedal, Martin født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Myr litt N for Nystølen på ØK Ringhovdstølan BQ 063‑5‑2.

 

NAMN       Sengestorrmyri

UTTA        "sæGjistårmy:re

DATI         "sæGjistårmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G4

INNR         85

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Myr like ved (mellom) stølsvollane.

 

NAMN       Sessin

UTTA        "sæssid'n

DATI         "sæsso

PREP        ved

LOKA        stein

GBNR       90,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C2

INNR         4

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Steinar ned kyrkjevegen(?) Vats‑Hol. Ogso kalla Kvilingssteinan.

 

NAMN       Settungsgard, nedre

UTTA        "næ:ræ "sættoGsga:L

DATI         "næ:ræ "sættoGsga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       83,3,4

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         127

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gardsbruk frådelt 107 Øvre Settungsgard i 1909.

 

NAMN       Settingsgard, øvre

UTTA        "sættåGsga:L

DATI         "sættåGsga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         107

INFO         Knut Settingsgard f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gard i Søre Vats. Hovudbølet i høve til 127 Nedre S.

 

NAMN       Settungsgardfeten

UTTA        "sættuGsgaLfe:t'n

DATI         "sættuGsgaLfe:te

LOKA        flate

GBNR       83,3,4

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       F1

INNR         9

INFO         Settingsgard, Knut født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      I daglegtale på Settungsgard: Feten‑nepå Fete. Tufter: Heimstøl der omkr. 1750.

 

NAMN       Settungsgardkleivi

UTTA        "sættoGsgaLkLaive

DATI         "sættoGsgaLkLaivæn

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         123

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratt krøterveg i heimehamni til 107 Settungsgard, mellom 118 Storedalen og 120 Slettebakken.

 

NAMN       Settungsgardnatten

UTTA        "sættoGsgaLnatt'n

DATI         "sættoGsgaLnatte

PREP        på/i

LOKA        stup

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f3‑4

INNR         125

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratt stup mot S, skogsnau topp øvst (lengst N) i heimehamni til 107 Settungsgard, på grensa mot 248 Vats sameige.

 

NAMN       Settungsgardstølen

UTTA        "sættoGsgaLstø:l'n

DATI         "sættoGsgaLstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e‑f3‑4

INNR         126

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Heimstøl til 107 Settungsgard. På hylla VSV for 125 Settungsgardnatten. Hus, tufter.

 

NAMN       Settungsgardstølen

UTTA        "sættuGsgaSTø:l'n

DATI         "sættuGsgaSTø:le

LOKA        heimstøl

GBNR       83,1,3,4

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       G3

INNR         11

INFO         Settingsgard, Knut født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl med hus og tufter. På ei hylle i lii, S for Vatsfjorden. Ogso kalla Øvrestølen‑i høve til 10 Veslestølen nede ved fjorden.

 

NAMN       Sevatbrenna

UTTA        "se:vatbrænna

DATI         "se:vatbrænnun

PREP        i

LOKA        bratt hall

GBNR       126.12

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 1

INNR         4

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Bratt hall. No skog, tidlegare ope. Hamn.

 

NAMN       Sevateikra

UTTA        "se:vataikra

DATI         "se:vataikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         7

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Eikre. Etter mannsnamnet Sevat.

 

NAMN       Sevatfloti

UTTA        "se:vatfLå:te

DATI         "se:vatfLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         96

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Flate. Slått med skog omkring. No i det nyplanerte gardsromet.

 

NAMN       Sevatgjerda

UTTA        "se:vatjæ:La

DATI         "se:vatjæ:Lun

PREP        i

LOKA        slåttegjerde

GBNR       21,8

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D3

INNR         164

INFO         Medhus, Olav født 1924

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Slåttegjerde på stølen.

 

NAMN       Sevathagen

UTTA        "se:vatha:jin

DATI         "se:vatha:ga

PREP        i

LOKA        bustad

GBNR       114,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f3

INNR         389

INFO         Knut Asgrimplass, f. 1932

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Her stod ei stugu som kommunen åtte. Her budde Sevat.

 

NAMN       Sevathølen

UTTA        "se:vathø:N

DATI         "se:vathø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       ‑

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       ikkje kartfesta

INNR         12

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Høl i 10 Meriåni. Ikkje merka på kartet førebels.

 

NAMN       Sevatkjeringstykket

UTTA        "se:vatKæ:riGstyKy

DATI         "se:vatKæ:riGstyKye

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       71,6

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D4

INNR         118

INFO         Grefsheim, Birgit født 1912

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Eit stykke som "Sevat‑kjeringi" onna.

 

NAMN       Sevatringen

UTTA        "se:vatriGæn

DATI         "se:vatriGi

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       95,22

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C 3‑4

INNR         118

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Jorde som Sevat åtte ved åni, der ho ringar seg på flatene.

 

NAMN       Sevatåkeren

UTTA        "se:vatå:kæN

DATI         "se:vatå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         29

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Åker som er delt ved jordskifte.

 

NAMN       Sevatåkeren

UTTA        "se:vatå:kæN

DATI         "se:vatå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3

INNR         84

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Åker, oppbroten av Sevat Halleset.

 

NAMN       Sigridstølen

UTTA        "sigristø:l'n

DATI         "sigristø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       55.1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       G4

INNR         265

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Heimstøl. Sigrid ‑ namn har vore på garden.

 

NAMN       Sigridstølhovda

UTTA        "sigristølhåvda

DATI         "sigristølhåvdae

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       55.1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F‑G 4

INNR         266

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Hovda NNV for 265 Sigridstølen.

 

NAMN       Sigridåkeren

UTTA        "sigriå:kæN

DATI         "sigriå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,58

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         231

INFO         Ines Reinton, 1922

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Åker på 230 Bakken.

 

NAMN       Sildevadet

UTTA        "sildæva:æ

DATI         "sildæva:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       ?

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 3‑4

INNR         133

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Vad i 61 Lya, ein stad mellom 44 Lyavadet og 92 Trette­stølvadet. "Kolbjørnsgard'n kom med sildekløv frå Lærdal. Hesten snubla, og sildekløvi tømdes ut i åni".

 

NAMN       Simletjørni

UTTA        "simLæKødne

DATI         "simLæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       498 489

INNR         71

INFO         Kaslegard, Ola født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti tjørn, litt V for 73 Reinstjorni.

 

NAMN       Sindrerustin

UTTA        "sindrerustid'n

DATI         "sindrerusto

PREP        i

LOKA        ?

GBNR       ?

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       ?

INNR         68

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Namn i 1 Torsteinslåtta. Usikker kartfesting.

 

NAMN       Sindresåkeren

UTTA        "sindreså:kæN

DATI         "sindreså:kære

LOKA        åker

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         64

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker i 46 Nørdre Hovdegard, frå før 1907. Låg sør for grendevegen. Ikkje merka på kartet. Etter oppskrift av O.  Hovdegard født 1896.

 

NAMN       Sirebakkan

UTTA        "si:ræbakkad'n

DATI         "si:ræbåkko

PREP        på

LOKA        hytte

GBNR       68,15

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E2

INNR         183

INFO         Medgard, Ola født 1913

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Tidlegare heimstøl ved bekk. No hytte.

 

NAMN       Sirebrui

UTTA        "si:ræbru:ne

DATI         "si:ræbru:n

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       ‑

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       C3

INNR         69

INFO         Sire, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Tidlegare bru over Hallingåni. Brukt av Siregardan.

 

NAMN       Siregardan

UTTA        "si:rægaLad'n

DATI         "si:rægaLo

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       4

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a‑c5

INNR         128

INFO         Thorvald Haugen, 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Grend. Ligg på ein hjell i dalsida.

 

NAMN       Sire Nistugu

UTTA        "si:ræ 'ni:stu:gu

DATI         "si:ræ 'ni:stu:gun

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       4,28

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         20

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gardsbruk i 128 Siregardan.

 

NAMN       Sirestølan

UTTA        "si:ræstø:lad'n

DATI         "si:ræstø:lo

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       4,20‑4,57

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       C 4‑5

INNR         12

INFO         Ingmund Sire, født 1927

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Langstølar til Sire‑gardane.

 

NAMN       Sirestølgrovi

UTTA        "si:ræstølgro:ve

DATI         "si:ræstølgro:væn

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       78,9

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g1

INNR         273

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bekk som lagar sørgrensa for Sirestølen.

 

NAMN       Sirestølrandan

UTTA        "si:ræstølrandad'n

DATI         "si:ræstølrando

LOKA        rand

GBNR       78,4

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       G6

INNR         6

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Høgdedraget NV‑over frå vollen på 16 Nørdre Sirestølen og Søre Sirestølen på ØK BO 064.

 

NAMN       Sirestølskardet

UTTA        "si:ræstølska:Læ

DATI         "si:ræstølska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A1

INNR         192

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flatvore skard. Herfrå ser ein fram på Sirestølen (ØK BO 064) når ein kjem no vegen nedantil bygdi.

 

NAMN       Sire Uppistugu

UTTA        "si:ræ 'uppistu:gu

DATI         "si:ræ 'uppistu:gun

PREP        på

LOKA        gardsbruk

GBNR       4,26

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         21

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gardsbruk i 128 Siregardan.

 

NAMN       Sireåni

UTTA        "si:ræå:ne

DATI         "si:ræå:n

PREP        i

LOKA        ån

GBNR       fleire

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C‑G 2‑5

INNR         27

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Ån som renn ned i Siregardan.

 

NAMN       Sireåni

UTTA        "si:ræå:ne

DATI         "si:ræå:n

PREP        i

LOKA        ån

GBNR       4,32 ‑ 93

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a5

INNR         2

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Liti ån gjenom 128 Siregarden.

 

NAMN       Sireåni

UTTA        "si:ræå:ne

DATI         "si:ræå:n

PREP        i

LOKA        ån

GBNR       fleire

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       A1‑3

INNR         63

INFO         Sire, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Liti ån som renn ned i vestre kant av Siregardan, sjå ØK Lien BR 063‑5‑3. Sireåni er ogso registrert der.

 

NAMN       Sislebakken

UTTA        "sislæbaKin

DATI         "sislæbakka

LOKA        bakke

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       EF2

INNR         88

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      I heimehamni til 74 Søre Arnegard. Vatn rislar utover eit lite berg, N for tunet, omlag der det brattaste byrjar.

 

NAMN       Sisselbakken

UTTA        'sissælbaKin

DATI         'sissælbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         196

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Steinrudd bakke V for 195 Grindedalen.

 

NAMN       Sisseleikra

UTTA        'sissælaikra

DATI         'sissælaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C4

INNR         240

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Vest for 239 Firemåli.

 

NAMN       Sisselmoen

UTTA        'sissælmo:n

DATI         'sissælmo:e

LOKA        husmannsplass

GBNR       88,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C2

INNR         129

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare husmannsplass på sletta ca. 170 m A for tunet til 128 Nedre Berg‑Bergshaugen.

 

NAMN       Sisselsteinen

UTTA        'sissælstain

DATI         'sissælstaine

PREP        på

LOKA        skjær

GBNR       ‑

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         27

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Skjær "der Sissel omkom då elvestryket tok båten".

 

NAMN       Sisselstølbergi

UTTA        'sissælstø:lbærji

DATI         'sissælstø:lbærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       64,4‑5

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       D2

INNR         16

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bergi ova 15 Sisselstølen.

 

NAMN       Sisselstølen

UTTA        'sissælstø:l'n

DATI         'sissælstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       64,5

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       D2

INNR         15

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gamal heimstøl.

 

NAMN       Sivommi

UTTA        "si:vømbe

DATI         "si:vømbæn

PREP        i

LOKA        vatn

GBNR       4,57

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       C4

INNR         16

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Vatn i fjellhamni.

 

NAMN       Sjauhorni

UTTA        'sjauhådne

DATI         'sjauhådno

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       45,2,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         247

INFO         Botolv Sehl, 1909

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Åker. Sju "hodn" stor.

 

NAMN       Sjausetstølan

UTTA        'sjåusætstø:lan

DATI         'sjåusætstø:lo

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       105,1,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       b6

INNR         27

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Attlagde stølar. Nils Reinton har nokre freistnader på namnetyding i Dølaminne 1973, m.a. at det var tidi dei buførde til eller frå stølen som gav han namn. Dei delte sumaren i sju veker, rekna frå Jonsok. Kanskje var det då sjuande veka dei buførde til S. Eller dei buførde der ifrå, etter å ha sete der i sju veker. Sjå ogso andre tydingar i nemnde artikkel.

 

NAMN       Sjausettjørni

UTTA        'sjåusætKødne

DATI         'sjåusætKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       100,1 . 105,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       b6

INNR         26

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Tjørn ved 27 Sjausetstølan.

 

NAMN       Sjausethovda

UTTA        'sjåusæthåvda

DATI         'sjåusæthåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       99,3/114,13

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       F‑G5

INNR         26

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Hovda V for den attlagde stølen 27 Sjauset.

 

NAMN       Sjelfet

UTTA        sje:lfe:t

DATI         sje:lfe:t

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       G4

INNR         36

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Stølsvoll i 39 Torsbu sameige. Thor Warberg:"..frå gamalt Skilnefet. På delet mellom Strand‑Tune og Nos‑gardane.

 

NAMN       Sjelfettjørni

UTTA        "sje:lfettKødne

DATI         "sje:lfettKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       G4

INNR         35

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn ved 36 Sjelfet.

 

NAMN       Sjugurdguthaugen

UTTA        "sju:guLguthåugæn

DATI         "sju:guLguthåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A4

INNR         33

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haug i heimehamni.

 

NAMN       Sjugurdstølen

UTTA        "sju:guLstø:l'n

DATI         "sju:guLstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       71,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D6

INNR         64

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Sjugurdstølbergi

UTTA        "sju:guLstø:lbærji

DATI         "sju:guLstø:lbærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       67,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       C1

INNR         11

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Ingen "Sjugurdstøl" er kjend no.

 

NAMN       Sjugurdåkeren

UTTA        "sju:guLå:kæN

DATI         "sju:guLå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       110,37

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A6

INNR         126

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker. Etter mannsnamnet Sjugurd.

 

NAMN       Sjåheim

UTTA        'sjå:haim

DATI         'sjå:haim

PREP        i

LOKA        utsyn

GBNR       202

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D2

INNR         202

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Utsyn til 199 Hestebrekk. Husmannsplass som høyrde til 199 Hestebrekk/Sata.

 

NAMN       Sjåheimbakkan

UTTA        'sjå:haimbakkad'n

DATI         'sjå:haimbakko

PREP        på

LOKA        Bakke

GBNR       32.33

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D2

INNR         203

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Bakkar ova 202 Sjåheim.

 

NAMN       Skabbin

UTTA        "skåbbid'n

DATI         "skåbbo

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       107,9

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       h4

INNR         253

INFO         Lars Skrattegard, født 1924

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Grunnlendt del av jordet.

 

NAMN       Skahølen

UTTA        'ska:høN

DATI         'ska:høLe

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       127.89 ‑ 94

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       D‑E 2

INNR         19

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Høl i åni der dei rodde krøter over før det kom bru.

 

NAMN       Skalle

UTTA        "skallæ

DATI         "skallæ

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       115,17

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d1

INNR         373

INFO         Erling Skalle, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Gard. Ligg høgt, med stup under.

 

NAMN       Skalleberget

UTTA        "skallæbærgæ

DATI         "skallæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       115,32+36

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         400

INFO         Leif Stave,f. 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Berg A for 373 Skalle, ova 323 Bergo. Og kalla Rimeberget.

 

NAMN       Skalledokki

UTTA        "skallædåKi

DATI         "skallædåkkæn

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       123,5‑6‑7

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       G5

INNR         23

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Heimstøl. Jf. bruket Skalle i Ål og 15 Skallehaugen.

 

NAMN       Skallehaugen

UTTA        "skallæhåugæn

DATI         "skallæhåuji

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       115,21

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2‑3

INNR         433

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Før husmannsplass. Skalle ligg høgt på andre sida i dalen

 

NAMN       Skalleknippen

UTTA        "skallæknippæn

DATI         "skallæknippe

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       122,1/123,5‑6‑7

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       H5

INNR         15

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Markert, rundt, glatt berg ved 23 Skalledokki.

 

NAMN       Skallestølen

UTTA        "skallæstø:l'n

DATI         "skallæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       115,17

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b1

INNR         372

INFO         Erling Skalle, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Tidlegare heimstøl til 373 Skalle.

 

NAMN       Skansen

UTTA        'skans'n

DATI         'skans'e

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       94,6

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f1

INNR         106

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Skansen

UTTA        "skansen

DATI         "skansa

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       58,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       D5

INNR         95

INFO         Hagen, Ola E. født 1920

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Heimstøl nær innmarki. Same namn på nr. 106 ØK Holu.

 

NAMN       Skansen

UTTA        "skansen

DATI         "skansa

PREP        på

LOKA        hustomt

GBNR       ?

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A5

INNR         139

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Hustomt på gamle Sundre, bygt av ein kalla "Skansen", frå Kvinngardslii.

 

NAMN       Skard

UTTA        ska:L

DATI         ska:L

LOKA        stølssameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       BC3

INNR         99

INFO         Luksengard, Lars K. født 1897

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stølssameige ‑ 82,3,7 og 83,1,3.

 

NAMN       Skaratrå

UTTA        "ska:ratrå:

DATI         "ska:ratrå:

PREP        på/i (?)

LOKA        stad

GBNR       110,129

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g6

INNR         317

INFO         Lars Hus født 1905; Knut Myren født 1899

OPPS       Tor Underberg 1983; Ola Ellingsgard

KOMM      Stad i heimehamni, lauvsoping. No: Sundrebakken.

 

NAMN       Skardbekken

UTTA        'ska:Lbækkæn

DATI         'ska:LbæKi

LOKA        bekk

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B3

INNR         101

INFO         Settingsgard, Knut K. født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Renn ned mellom vollane i 99 Skard.

 

NAMN       Skardberget

UTTA        'ska:Lbærgæ

DATI         'ska:Lbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       104,3

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e4

INNR         98

INFO         Styrkestad, Gunhild født 1898

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Berg ved heimstølen 99 Skardet.

 

NAMN       Skardbotnen

UTTA        "ska:Lbått'n

DATI         "ska:Lbåtte

PREP        i

LOKA        botn

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       591 479

INNR         184

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Botten som 177 Reinsgjenget munnar ut i mot A.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       14,2

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       G3

INNR         52

INFO         Per Kolsrud, født 1894

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Djup dal med bekk. Stig gjenom.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         105

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Djup dal i heimehamni, med krøtersti gjenom.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         105

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Djup dal i heimehamni, med krøtersti gjenom.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         "ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       108,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         240

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Skard mellom 238 Store og 239 Vesle Varabergnatten.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       95,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b4

INNR         52

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Skard i lii.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'skaLæ

DATI         'skaLe

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       4,39

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       b4

INNR         62

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Skard i åskanten. Stølsveg‑ beinveg‑ gjenom.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       602 408

INNR         52

INFO         Ola Ellingsgard, f. 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       600 463

INNR         174

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      På V‑sida av 140 Nosnuten.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

LOKA        skard

GBNR       63,1

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       G2

INNR         196

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Også kalla Hallskardet ‑ mellom s og n 195 Hallhaugan.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C2

INNR         226

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl med tuft og steingardar. V for 209 Skardgrovi.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       BC4

INNR         112

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skard med bekk, NNV for vollane i 90 Tvist.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         "ska:Le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       4,6

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D4

INNR         30

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      heimstøl

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       30,2/32,8

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       D2

INNR         68

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Nedlagd heimstøl.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B‑C3

INNR         52

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Skard der stigen til utmarki gjekk. Dyrka flekk.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       123.50

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B 4

INNR         102

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Skard i langstølhamni.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 2

INNR         78

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Sevat K. Teigen 1982

KOMM      Skardet mellom 74 Helleren og 77 Veslesyningen.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         "ska:Le

PREP        på

LOKA        Husmannsplass

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B2

INNR         50

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Husmannsplass under 34 Nørdre Ulshagen.

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         "ska:Le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         82

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Heimstøl

 

NAMN       Skardet

UTTA        'ska:Læ

DATI         'ska:Le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       104,3

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e4

INNR         99

INFO         Styrkestad, Gunhild født 1898

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimstøl

 

NAMN       Skardgrovi

UTTA        'ska:Lgro:ve

DATI         'ska:Lgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       CD1234

INNR         209

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Delegrov frå eit stykke ovanfor gardane og ned til Votna, mellom 200 Søre Skarsgarden, og 236 Nørdre Skarsgarden.

 

NAMN       Skardgrovi

UTTA        'ska:Lgro:ve

DATI         'ska:Lgro:væn

PREP        i

LOKA        bekk

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       G3

INNR         1

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Delebekk mellom 43 Eitrestølen og Skard.

 

NAMN       Skardhallin

UTTA        'ska:Lhallid'n

DATI         'ska:Lhallo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C2

INNR         227

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hellingi frå 228 Skardhovda og A mot 225 Skardmyri.

 

NAMN       Skardhaugan

UTTA        "ska:Lhåugad'n/‑an

DATI         "ska:Lhåugo

PREP        på

LOKA        skog

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B2

INNR         84

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Skogen innover frå 82 Skardet.

 

NAMN       Skardhaugen

UTTA        "ska:Lhåugæn

DATI         "ska:Lhåuji

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       129,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       G3

INNR         34

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Nedlagt heimstøl.

 

NAMN       Skardhovda

UTTA        'ska:Lhåvda

DATI         'ska:Lhåvdae

LOKA        hovde

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B23

INNR         103

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Skardhovda

UTTA        'ska:Lhåvda

DATI         'ska:Lhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C2

INNR         228

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Område (kompleks).

 

NAMN       Skardkyrkjun

UTTA        'ska:LKyrKud'n

DATI         'ska:LKyrKo

LOKA        stein

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B4

INNR         118

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      To store steinar ved SV‑spissen av 119 Søre Skardtjørni. Namnet helst brukt av Eitrestølfolket, som hadde kløv­vegen sin mellom dei to steinane.

 

NAMN       Skardmyri

UTTA        'ska:Lmy:re

DATI         'ska:Lmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       CD2

INNR         225

INFO         Skarsgard, Ola O. født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stor myr. 209 Skardgrovi går i V‑re kant.

 

NAMN       Skardmyri

UTTA        'ska:Lmy:re

DATI         'ska:Lmy:N

PREP        i

LOKA        slåttemyr

GBNR       4,1

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D4

INNR         29

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Slåttemyr ved 30 Skardet.

 

NAMN       Skardmyri

UTTA        "ska:Lmy:re

DATI         "ska:Lmy:N

PREP        i

LOKA        myr

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       B‑C4

INNR         91

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Myr i eit skard.

 

NAMN       Skardnuten

UTTA        "ska:Lnu:t'n

DATI         "ska:Lnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

GBNR       95,1‑120,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b4

INNR         53

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Markert nut V for 52 Skardet.

 

NAMN       Skardstølen

UTTA        'ska:STø:l'n

DATI         'ska:STø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       54,2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B5

INNR         83

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Langstøl. Ligg i eit skard.

 

NAMN       Skardstølen

UTTA        'ska:STø:l'n

DATI         'ska:STø:le

PREP        ‑

LOKA        støl

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G4

INNR         156

INFO         Trintrud, O.K. født 1916

OPPS       Trintrud, O.K. 1981

KOMM      Nedlagd støl. Tufter.

 

NAMN       Skardstølvegen

UTTA        'ska:Lstøvæ:gæn

DATI         'ska:Lstøvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       53,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       c‑d2‑3

INNR         72

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Kjerreveg til Skardstølen.

 

NAMN       Skardtjørni

UTTA        'ska:LKødne

DATI         'ska:LKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       47,6 ‑ 48,2

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       b4

INNR         10

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tjørn i skardet mellom 8 Øygardshovda og 11 Syningan.

 

NAMN       Skarhovdun

UTTA        "ska:rhøvdud'n

DATI         "ska:rhøvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       ‑

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       A‑B1

INNR         109

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Kjem ikkje av skard, men av skar, dvs. grunn jord.

 

NAMN       Skarpeteigen

UTTA        "skarpætaigæn

DATI         "skarpætaiji

PREP        ?

LOKA        hamnehage

GBNR       128,1,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b5

INNR         106

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      No hamnehage.

 

NAMN       Skarsgarden

UTTA        'ska:Sga:N

DATI         'ska:Sga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       92,1,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C3 Ikkje merka på kartet

INNR         301

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      To gardar i Vats, nr. 200 Søre Skarsgarden og 236 Nørdre Skarsgarden.

 

NAMN       Skarsgardhagen

UTTA        'ska:SgaLha:jin

DATI         'ska:SgaLha:ga

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         180

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Gard i Vats.

 

NAMN       Skarsteinsberget

UTTA        "ska:STainsbærgæ

DATI         "ska:STainsbærji

LOKA        berg

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B3

INNR         104

INFO         Thoen, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Klebersteinsåre i 103 Skardhovda (jf. NG 12:494)

 

NAMN       Skarvanstølen

UTTA        "skarvanstø:l'n

DATI         "skarvanstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       51,1 ; 61,1

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       636 405

INNR         348

INFO         Asluag Etterlid, f. 1915

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Stølssameige. Vide flate vollar. Ogso Skarvangstølen?

 

NAMN       Skarvanstølnuten

UTTA        "skarvanstølnu:t'n

DATI         "skarvanstølnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       619 412

INNR         48

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Markert nut, 1561 m.o.h., V for 348 Skarvanstølen.

 

NAMN       Skarvanstøltjørni

UTTA        "skarvanstølKødne

DATI         "skarvanstølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       647 405

INNR         356

INFO         Aslaug Etterlid, f. 1915

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

 

NAMN       Skarvanstølåni

UTTA        "skarvanstølå:ne

DATI         "skarvanstølå:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       627 399 ‑ 633 425

INNR         20

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Åni kjem ned frå 3 Reineskarvet ved 348 Skarvanstølen.

 

NAMN       Skarvedalen

UTTA        "skarvæda:N

DATI         "skarvæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b4

INNR         69

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Skridedal.

 

NAMN       Skarvegjøta

UTTA        "skarvæjø:ta

DATI         "skarvæjø:tun

PREP        i

LOKA        lende

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       A4

INNR         34

INFO         Haga, Gro født 1915

INFO         Stave, Torand født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slåttelende A for tunet, ved grensa til 73,5.

 

NAMN       Skarveluåkeren

UTTA        "skarvæluå:kæN

DATI         "skarvæluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,2

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B1

INNR         75

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

 

NAMN       Skarveslættun

UTTA        "skarvæslettun

DATI         "skarvæsletto

PREP        i

LOKA        utslåtte

GBNR       22,43/22,51

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       D1

INNR         132