Ål og Torpo Arbeiderparti


Aal Arbeiderlag
Aal Smaabruker- og Arbeiderparti
Torpo Arbeiderparti
Ål og Torpo Arbeiderparti
Ål AUL/AUF
Norsk Folkehjelp Ål

- Protokoll 1909 – 1933
- Protokoll 1934 – 1951
- Protokoll 1951 – 1965
- Protokoll 1965 - 1977
- 1 aksjebrev i ”Fremtiden”
- Protokoll 1977 – 1986
- Protokoll 1986 – 1999
- Kassabok Aal smaabruker- og arbeiderparti 1954 – 1974
- Protokoll Ål AUL 1936 – 1940.  I dårlig forfatning.
- Protokoll Ål AUL 1945 – 1959
- Protokoll kommunestyregruppa 1956 - 1959
- Protokoll Torpo Arbeiderparti 1921 – 1945
- Protokoll Torpo Arbeiderparti/Torpo Arbeiderlag 1945 – 1962
- Medlemsbok Torpo Arbeiderparti 1935 – 1940
- Referat/protokoll Norsk Folkehjelp Ål 1945 – 1955
- Kassabok Aal Smaabruker og Arbeiderparti 1940 – 1953
- Ål og Torpo Arbeiderparti:  Medlemsoversyn 1965 - 1969
- Rekneskapsbok 1. mai – arrangement 1959 – 1964 og 1970
- Bilete frå folkets Hus med 27 personar.
- Medlemsbok for krigsåra
- Rapportskjema for 1939
- Opprop til partiforeiningar, kvinnegrupper og ungdomslag 14. mai 1945
- Utgreiing om reguleringsplan for Sundre 1950
- Kooperationen og Socialdemokratiet.  Socialistiske smaaskrifter utgitt av DNA 1909
- K. M. Nordanger:  Landsbygda og valget.  For gjeldsavvikling og for skattelettelser.  DNA 1930
- H. Egeberg:  Samvirke.  Jordbrukets bedste hævstang.  1915
- Styre, nemnder og utval i Ål  kommune.  Utgjeve av Ål og Torpo Arbeiderparti 1968.
- Arbeiderkalenderen 1922.  Gåve frå Gunvor Gjernes 17. 1. 2008
- Konvolutt med arkivet etter Seniorklubben ”Utan namn” på ”Doktor`n ungdomsklubb”
- Vekebladet ”Aktuell” nr. 32, 7. august 1965 med artikkel om Seilers Olsen:  ”Mannen kommer med melkeruta” av Oddvar Stølen.
- Husheimposten  -  lagsavis for Ål AUL 1937 – 1950
- Husheimposten 1950 – 1954
- Protokoll Ål AUF 1972 – 1974 (kladdebok)
- ”Merkebok”/medlemsbok Ål AUL 1945 – 1959
- Perm med kort for kvart medlem frå 1945 og tida framover
- Kassabok Ål AUL 1945 – 1950
- Kassabok Ål AUL 1950 – 1959
- Bilagsomslag Ål AUL
- Kassabok for Teatergruppa.