Ål gravkapell ved Ål Husmorlag


- Rekneskapsbilag1940 - 1942