Ål musikkorps


- Bok med rekneskap 1923 – 1936, lover frå 1922 (1923?) og kort oversyn over kva som har skjedd i 1929
- Møtebok 1929 – 1952
- Møtebok 1953 – 1973 med oversyn over dirigentar 1951 – 1982
- Lagsavisa ”Stortromma” frå om lag 1935 til 1944 også med et par seriøse historiske oversyn
- Diplom frå NMF i høved 60-årsjubileet i 1982
- Lydband med 12 nummer
- Emblem
- Fargefoto av korpset
- Omslag med rekneskapsbilag frå 1936
- Diplom der Al Brass Band vert utnemnt til Honorary Brass Band of Marine Hotell, Elie Fife, Scotland
- Utklipp av Hallingdølen 1972: Ål Musikkorps er 50 år.
- Hallingdølen 30.4.1982: Birger Berg har blasé i “hådnet” i 60 år
- Utklipp av Hallingdølen 29.4.1982: Ål Musikkorps gjennom 60 år
- Omslag med 60-årsberetning og bilete frå historia til korpset