Leikarringen Ålingen


- Ein del papir 1972 – 1983 (lover, årsmøte, rekneskap, påmelding til turar, spørjeskjema m.m.)