Ål Husmorlag


- Rubrikkprotokoll for rekneskapen for laget 1966 - 1981
- Rekneskapsbok for Barneparken 1960 – 1975.  Inne i boka ligg ei helsing frå Bygdaheimen og innskotsbøker for Øvre Buskerud krets og Nedre Hallingdal gruppe.
- Rekneskapsbok barnehagen 1976 - 1978
- Frammøteprotokoll for barneparken 1964 – 1973
- Rekneskapsbok husmorlaget 1933 – 1957
- Norges Husmorforbunds komiteer og utvalg presenterer seg.  Lita brosjyre.
- Bankbok Sundre barnepark 1973 – 1975
- ”Innkjøpsbok” Sundre barnepark.
- Korrespondanse for Barneparken 1947 – 1972
- Forhandlingar Al kommune – Ål husmorlag om Sundre barnehage 1976 – 1977
- Avisutklipp
- Medlemslister for 1974 og 1982.
- Takkeskriv frå Det norske misjonselskap for tilskot til skule i Kamerun.
- Byggerekneskap for Sundre Barnehage
- Styreprotokoll 1935 – 1954
- Styreprotokoll 1949 - 1960
- Møte-/referatprotokoll 1928 - 1947
- Møte-/referatprotokoll 1948 – 1954
- Møte-/referatprotokoll 1955 – 1972
- Ål Husmorlag 25 år.  Handskriven soge i protokoll
- Studiering.  Protokoll med avisutklipp 1949 – 1994
- Brevjournal 1937 (?) – 1961
- Protokoll for gruppestyremøte Nedre Hallingdal 1949 – 1967
- Protokoll for gruppestyremøte Nedre Hallingdal 1967 – 1982
- Protokoll for gruppemøte Nedre Hallingdal 1968 – 1982
- Rubrikkprotokoll Nedre Hallingdal gruppe 1972 – 1994
- Styreprotokoll for Buskerud Krets av Hjemmenes Vel 1930 – 1953
- Styreprotokoll for Øvre Buskerud Krets av Hjemmenes Vel 1954 - 1972
- Møteprotokoll for Øvre Buskerud Krets av Hjemmenes Vel 1929 - 1948
- Styreprotokoll 1960 – 1981
- Møte-/referatprotokoll 1954 – 1955
- Møte-/referatprotokoll 1973 – 1983
- Styreprotokoll for barneparken på Sundre 1947 – 1948
- Møtebok for nemnda i Barneparken 1949 – 1974
- Kassabok 1929 – 1933  +  Medlemsoversyn 1933 – 1954
- Lerka  -  handskriven avis 1947 – 1951
- Lerka  -  handskriven avis 1952 – 1971
- Konvolutt:  Lutbrev i Hallingdal Husflid L/L samt vedtekter for husflidslaget
- Kopi av ein del avisutklipp frå familiekurset 2.-4.11.1964.  Desse er funne i ei større innlevering av papir frå Mari Sundbrei i Breie Vanførelag m.m.
- Rekneskapsbilag 2000 – 2004, samt medlemsliste pr. 17. januar 2005
- Perm med ”Andre NH – papirer” 1993 – 2005:  Skriv, årsmeldingar m.m. frå husmorlaget, kretslaget, Øvre Buskerud Krets og Hallingdal Husflid LL, Gol
- Rekneskapsbok 1984 – 2004
- Konvolutt med rekneskapsbilag 1990 – 1992
- Norsk Kvinne- og Familieforbunds årbøker 2001 og 2002
- Liten eske med ”medalje”
- Lover gjennom fleire revideringar
- Brev frå Hallingdal Sjukestugu 1989
- Brosjyrer for husmorgymnastikk, Ål Husmorlag 1985 og ikkje utfylt diplom
- Diverse avisutklipp 1976 – 1992
- Diverse takkekort
- 9 bilete
- Kontoavslutning til Ål kvinne- og familielag (Ål husmorlag) 4. okt. 2010, gåve til Den norske kreftforening (innlevert av Birgit Bjella 14.okt. 2010).
          
Norges Husmorforbunds årsberetninger/årbøker:
- 1951 – 1952
- 1957 – 1958
- 1961 – 1963
- 1969 – 1977
- 1979 – 1987
 
Bøker:
- Marie Michelet 1866 – 1955
- Norges Husmorforbund gjennom 40 år  (1915 – 1955)
- Det 7. nordiske møtet for hustellopplæring
- Samfunnet sett med husmorøyne.  1985
- Juliane Solbraa – Bay:  Nordens husmødre
- Norges Husmorforbund  -  Øvre Buskerud krets  -  50 årsskriv  (1937 – 1987).  2 eks.
- Øvre Buskerud krets.  Presentasjon.  1969?
- Øvre Buskerud krets.  Presentasjon.  1972?
- Melodibok
- Sangbok for Hjemmenes Vels Landsforbund.  2 eks.
 
Vimplar og nordiske flagg, lysestakar, leiarklubbe, gongong

_DSC2409