Tingvoll sag og høvleri


- To brev frå NSB (27.4.1917 og 17.12.1918) om sidespor ved Tingvoldfjorden
- Ein del uordna korrespondanse 1931 – 1939
- Konvolutt med diverse korrespondanse (kjøp og sal) 1935 - 1939