Torpo Sagbruk


- Protokoll 1923 – 1931
- Protokoll 1932 – 1981 samt møte i avviklingstyret 1985 og 1988
- Rubrikkprotokoll/rekneskap 1954 – 1979
- Konvolutt som inneheld:
          ¤ Kjøpekontrakt 1924 tinglyst  1925 om kjøp av parsell
          ¤ Kontrakt 1925 om kjøp av sagtomten
          ¤ Skylddelingsforretning 1925
          ¤ Utdrag av rettsbok 1957 om vegskjønn og erstatning