Øvre Ål skule

- 10 skulebilete:  truleg 1897  -  1908/10   -   1911/12  -  1921/22   -   rundt 1930   -  1939   -   1944  -  1950   
    -   1957   -   1963
- 2 æresskjold vunne i hopprenn
- materiellprotokoll 1943
- Utlånsbok for Øvre Ål skuleboksamling 1953 – 1958
- 2 tilvekstlister for Øvre Ål skuleboksamling .  Starta 1931.
- Rekneskapsbok for Øvre Ål skuleboksamling 1941 – 1963
- Protokoll for Øvre Ål Bastugo 1945 – 1964 og Øvre Ål grendehus 1964 – 1991
- Perm med korrespondanse 1963 – 1995.  Siste ark i permen er ein kontrakt skriven i 1938 om
   vassleidning til skulehuset og huset til lærar Fonnum, samt overføring av denne retten til Ola L. Bjella i
  1965.
- Kogebog for hvermand 1901
- Andaktsbog 1911
- Lærebog i bibelhistorie 1860
- 2 diplom og 4 bilete frå ein skidag