Leveld ungdomslag


- Solglytt - lagsavis 1936 – 1938
- Solglytt 1938 – 1946
- Solglytt 1946 – 1950
- Solglytt 1950 – 1956
- Solglyttt 1957 – 1967
- Solglytt: Innhaldslister for årgangane 1905 – 1928
- Harald Haug: Soga åt Leveld Ungdomslag 1953 – 1976.
- Embrik Luksengard: Leveld ungdomslag 100 år - lagssoge dei siste 20 åra.
- Odd Oleivsgard: Amatørteater. Leveld Teaterlag. 1999
- Rekneskapsbok 1936 – 1943
- Protokoll med lagshistorie:
      * Leveld ungdomslag og nyordninga 1942
      * Oversyn over foredrag og foredragshaldarar 1899 – 1947
      * Innleiarar til ordskifte 1899 – 1942
- Møtebok 1951 – 1956
- Møtebok 1956 – 1962
- Møtebok (Upprit) 1899 – 1907
- Møtebok 1908 – 1915
- Møtebok 1915 – 1919
- Møtebok 1919 – 1923
- Møtebok 1923  1926
- Møtebok 1926 – 1929
- Møtebok 1929  1935
- Møtebok 1935 – 1937
- Møtebok 1938 – 1947
- Møtebok 1948  1950
- Møtebok for studieringen ”Hugnad” 1935 – 1940
- Møtebok for studieringen ”Hugnad” 1938 – 1939
- Møtebok for studieringen ”Samklang” 1943
- ”Hugsviv” - bladbok for ”Samklang”
- Lagsfolk i Leveld ungdomslag 1922 – 1934
- Lagsfolk/årspengebok for Leveld ungdomslag 1935 – 1966
- Rekneskapsbok 1918 – 1934
- Rekneskapsbok/hovudbok 1935 - 1980
- Norsk statsborgerbok: ”Kommunalforvaltning” av Halvor Paulsen
- Ragnar Vogt: Etiske problemer
- Solglytt 1905 – 1908
- Solglytt 1909
- Solglytt 1909 – 1911
- Solglytt 1911 – 1914
- Solglytt 1914 – 1916
- Solglytt 1916 – 1919
- Solglytt 1919 – 1921
- Solglytt 1921 – 1923
- Mantalsbok for Leveld ungdomslag 1935 – 1960
- Solglytt 1923 – 1926
- Solglytt 1926 – 1929
- Solglytt 1929 – 1932
- Solglytt 1932 – 1934
- Solglytt 1934 – 1946
- Møtebok 1962 – 1985 med gamle bilete
- Medlemsbok for studieringen ”Hugnad” 1935 – 1939 og Samklang 1943, Bokliste for ”Hugnad” og diverse papir
- Asle Kirkedelen: Til lukke med 50 årsdagen!
- Helsingar til 50-årsdagen 1949
- Skriv frå Hallingdal Fylkeslag 1964 – 1969
- Årsmeldingar 1927 – 1953, samt eit dokument frå krigen, innsamlingsliste til skadelidne i Nederland og gavebrev i høve 50-årsjubileet i 1949
- Svar på 36 spyrjeskjema frå 1937
- Lagshistorie 1899 (1891) – 1919
- Avisutklipp 1925
- Lars Breie: Ål kommune 1837 – 1937
- M. A. Grude: Vort kommunevæsen på Landsbygden i gamle Dage
- 3 folkeskrift om Grundtvig, Sokrates og fascismen
- Handbok i lagsarbeid
- Hans Aarnes: Norsk samfunnslære
- Jens Kristian Selmer: I ly av Vinjenuten
- Aslaug Vaa: Villarkonn
- N. Gjelsvik: Lov om fattigstellet av 1900 (1929)
- Norges landsforbund for idrett: Beretninger for 1921 – 1922,1922 – 1923 og 1933 – 1935
- Diverse skriv 1950 – 1952
- Rekneskap Leveld folkebad 1953 – 1955
- Konvolutt som inneheld rekneskap for Leveld folke- og skulebad 1954 – 1961, samt utdrag av soga til Leveld ungdomslag som gjeld badet. Innlevert av Harald Haug 16.12.2004
- Ein del handskrivne brev 1919  1939