Lokalhistorie, andre

Her er eit oversyn over nokre av bøkene me har som er knytt til andre distrikt enn Hallingdal.

Kallandsrud, Gro: Øvre Numedal, Fædreheimen. Trekk fra Nore, Uvdal og Dagalis bygdesaga i de siste 150år og til vår tid. 1939