Nils Knudsen Gudmundsruds Handel

- Kontobok 1959 – 1867
- Rekneskapsbok og dagbok 1860 – 1861 (januar/februar)
- I en perm papir til et overskjønn på Sundrehagen 25. og 26. august 1879
- Rekneskapskladd (?) 1863 – 1865
- Dagbok 1865
- 2 personlege brev til Nils Knudsen frå Caspar Hansen  -  tidlegare kapellan og ordførar i Ål