Stadnamn på U

NAMN       Ugleberget

UTTA        "ugLæbærgæ

DATI         "ugLæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       633 411

INNR         368

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Bergknatt.

 

NAMN       Uksebergi

UTTA        "uksæbærji

DATI         "uksæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       127,1

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       B‑C4

INNR         67

INFO         Dokken, Halvor født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Berg med stup ut i 22 Rødungen ‑ før reguleringi.

 

NAMN       Uksebotnen

UTTA        "uksæbått'n

DATI         "uksæbåtte

PREP        i

LOKA        botn

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       547 468

INNR         212

INFO         Harald Haug, f. 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Vart i mange år nytta som driftehamn.

 

NAMN       Uksebottgrovi

UTTA        "uksæbåttgro:ve

DATI         "uksæbåttgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       552 464

INNR         213

INFO         Harald Haug, f. 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Renn bratt ned frå 212 Uksebotnen.

 

NAMN       Uksebottnuten

UTTA        "uksæbåttnu:t'n

DATI         "uksæbåttnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       547 466

INNR         211

INFO         Harald Haug, f. 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1981.

KOMM      Nut S og SV for 212 Uksebotnen.

 

NAMN       Uksebåsen

UTTA        "uksæbå:s'n

DATI         "uksæbå:se

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       24,5

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         273

INFO         Medgard, Eilev født 1917; Engebret Medgard,1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Liti stykke i 272 Rudireinun, mellom 2 berg.

 

NAMN       Uksedokki

UTTA        "uksædåKi

DATI         "uksædåkkæn

PREP        i

LOKA        dokk

GBNR       28,4

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c‑d5

INNR         99

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Her synte det etter ein åkerflekk, før bilvegen kom.

 

NAMN       Uksedokki

UTTA        "uksædåKi

DATI         "uksædåkken

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       123,32

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g6

INNR         137

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Uksedokkmyri

UTTA        "uksædøkkmy:re

DATI         "uksædøkkmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       19,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C4

INNR         94

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Liti myr i skogen. 2 oller.

 

NAMN       Uksejukulmyri

UTTA        "uksæjukulmy:re

DATI         "uksæjukulmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       fleire

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D3‑4

INNR         53

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Myr mellom 51 Nedre og 52 Øvre Uksejukulberget.

 

NAMN       Uksemyran

UTTA        "uksæmy:rad'n

DATI         "uksæmy:ro

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       46,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d2

INNR         272

INFO         Halvor Sehl, 1893

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Lang myr.

 

NAMN       Uksemyri

UTTA        "uksæmy:re

DATI         "uksæmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       47,2

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c4

INNR         16

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Myr der ein ukse skal ha søkt ned.

 

NAMN       Uksemyri

UTTA        "uksæmy:re

DATI         "uksæmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       3,10‑14

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       E5

INNR         21

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Myr der fleire hadde storslått.

 

NAMN       Uksetrædet

UTTA        "uksætræ:e

DATI         "uksætræ:e

PREP        på

LOKA        inngjerding

GBNR       36,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e6

INNR         67

INFO         Hermann T. Gullhagen, 1918

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Inngjerding der uksedrifti vart jaga inn for skiljing.

 

NAMN       Uksetveit

UTTA        "uksætvait

DATI         "uksætvait

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       114,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         301

INFO         Thorleif Stave, f. 1940

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Svært bratt bakke mellom berg. Tidlegare slåttemark.

 

NAMN       Uksevombe

UTTA        "uksævømbe

DATI         "uksævømbæn

PREP        på

LOKA        stein

KONR       0620 Hol

GBNR       ?

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       B4

INNR         26

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Stor stein, skjær, i vatnet. Netstøde.

 

NAMN       Ulshagagardan

UTTA        'u:Shagaga:Lad'n/‑an

DATI         'u:ShagagaLo

PREP        i

LOKA        3 gardar

GBNR       109

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C‑D 3‑4

INNR         91

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      No 3 gardar, nr 34,92 og 93. Grannegard til 85 Sundre.

 

NAMN       Ulshagahølen

UTTA        'u:Shagahø:N

DATI         'u:Shagahø:Le

PREP        på/i

LOKA        høl i åni

GBNR       ‑

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         200

INFO         Oppskrivaren født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Høl i Hallingdalsåni. Vinterveg over der

 

NAMN       Ulshaganatten

UTTA        'u:Shaganatt'n

DATI         'u:Shaganatte

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         78

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Ruvande natt. I Ulshagen kalla berre Natten.

 

NAMN       Ulveklanten

UTTA        "uLvækLant'n

DATI         "uLvækLante

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       1,3‑5,5

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       A4

INNR         60

INFO         Olav Sire, født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Lite hovda i stølshamni.

 

NAMN       Ulvemyrtrædet

UTTA        "uLvæmyrtræ:e

DATI         "uLvæmyrtræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       4,5

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       G3

INNR         62

INFO         Sire, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Træde i skogen.

 

NAMN       Ulverustbakken

UTTA        "uLværustbaKin

DATI         "uLværustbakka

PREP        på

LOKA        hjall

GBNR       8,13

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e4

INNR         10

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Hjall i skogen, nær garden.

 

NAMN       Ulvestugu

UTTA        "uLvæstu:gu

DATI         "uLvæstu:gun

PREP        i

LOKA        flate

GBNR       32,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a5‑6

INNR         52

INFO         Ambjørg Krosshaug‑Sata, 1929

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Ei flate ved åni, der det frå gamalt var ei fangstgrav.

 

NAMN       Underbakko

UTTA        "undebakko

DATI         "undebakko

PREP        unde

LOKA        bakke

GBNR       22,4,53 ‑ 22,38,45

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         397

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Skråningane ned mot åni. Bratt slåttelende.

 

NAMN       Underberg

UTTA        'undærbærg

DATI         'undærbærg

PREP        und

LOKA        gard

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         2

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Gard. Ligg under brattaste bergi. Øygard i 1560.

 

NAMN       Underberget

NAMN       Uppunder Berget

UTTA        "uppunde "bærji

DATI         "uppunde "bærji

PREP        uppunde

LOKA        bruk

GBNR       70,7

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         153

INFO         Bergaplass, Nils L. født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bruk, nedunder 162 Ivarberget. Frå gamalt ein heimstøl, kalla "Gjehlestøl'n"

 

NAMN       Under Berget

UTTA        "unde "bærji

DATI         "unde "bærji

PREP        unde

LOKA        bruk

GBNR       33,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         368

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Tidlegare bruk. Ogso: " Unde‑Berge" "på Unde‑Bergji"

 

NAMN       Under Fosse

UTTA        "unde 'fåsse

DATI         "unde 'fåsse

PREP        unde

LOKA        løe

GBNR       122,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g5

INNR         431

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Utslåttar. Løe (halvtekkje). Same på nr. 432 Uppå Fosse.

 

NAMN       Under haugo

UTTA        "unde "håugo

DATI         "unde "håugo

LOKA        flate

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E3

INNR         133

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myrut flate mellom fylkesveg og bygdeveg i 125 Arnegardshagen

 

NAMN       Under Haugo

UTTA        "unde "håugo

DATI         "unde "håugo

LOKA        jorde

GBNR       92,21

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C4

INNR         293

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka, S ved 266 Ælinggrovi, S for tunet på 290 Bjørkheim

 

NAMN       Under Hovda

UTTA        "unde "høvdae

DATI         "unde "høvdae

PREP        under

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       13,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       A3

INNR         93

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl. Ikkje gamal. Flutt.

 

NAMN       Underkuren

UTTA        "undeku:N

DATI         "undeku:re

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D 2

INNR         69

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Eit lite høgdedrag med mange småklantar.

 

NAMN       Underlandi

UTTA        "undelånde

DATI         "undelåndo

PREP        i

LOKA        burk

GBNR       44,5,6‑12

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3‑4

INNR         111

INFO         Ål bygdesoge, III

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      "Bøndene uppi gardo kalla bruki som låg nedunder gardane deira "ni Undelåndo. " Etter Lars Bakke f. 1873. (Namn nr. 112, 113 114

 

NAMN       Underlandi

UTTA        "undelånde

DATI         "undelåndo

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         76

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Del av heimstølen 75 Skorri, som går ned i bratthenget neda den flate delen av vollen.

 

NAMN       Underlandi

UTTA        "undelånde

DATI         "undelåndo

PREP        i

LOKA        lende

GBNR       115,36

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b1

INNR         436

INFO         Oppskrifter frå ca. 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Namnet er i gamal oppskrift frå 373 Skalle, under avsn. "Heimstølen og hamnene der". Er truleg på 372 Skallestølen, om lendet nedunder stølsvoller, mot åni.

 

NAMN       Underlandi

UTTA        "undelåndo

DATI         "undelåndo

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       94,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f‑g3

INNR         110

INFO         Ivar I. Sletto, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Før husm.plass under og nedanfor 105 Sletto ned mot åni

 

NAMN       Underlandi

UTTA        "undelånde

DATI         "undelåndo

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       123,27

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       C2‑3

INNR         1

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Utslåttar i skogen neda vollane på 20 Strandastølan.

 

NAMN       Underlando

UTTA        "undeløndo

DATI         "undeløndo

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       22,44

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         401

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Slåttemark nedunder åkrane ‑ åkrereinene.

 

NAMN       Underlandsåkeren

UTTA        "undelan(d)så:kæN

DATI         "undelan(d)så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       72,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         71

INFO         Snogsrud, Ågot født 1912

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Underlondi

UTTA        "undelånde

DATI         "undelåndo

PREP        i'

LOKA        del av setervold

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B1

INNR         55

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Nedre del av heimstølvollen, hallar bratt mot Votndalen

 

NAMN       Underlondi

UTTA        'undelånde

DATI         'undelåndo

PREP        i

LOKA        del

GBNR       59,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         57

INFO         Etterlid, Aslaug født 1915

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Nedste delen av jordet, i hellingane ned mot åni Votna.

 

NAMN       Underlondi

UTTA        'undælånde

DATI         'undælåndo

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C34

INNR         247

INFO         Skarsgard, Syver født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nedunder 246 Juveåkran og litt austom?. I målføret blir utkantane på ein åker kalla lånde, åkrelånde. Oftast om stripa mellom åkeren og steingarden.

 

NAMN       Under Nørdre åkeren

UTTA        unde "nødræ 'å:kære

DATI         unde "nødræ 'å:kære

PREP        unde

LOKA        slått

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         386

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Skrapslått.

 

NAMN       Under Reino

UTTA        "unde "raino

DATI         "unde "raino

PREP        unde

LOKA        slåttemark

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         417

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slåttemark langs åni, under ein terasse.

 

NAMN       Under reino

UTTA        unde "raino

DATI         unde "raino

PREP        unde

LOKA        jorde

GBNR       12,1,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c3

INNR         105

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Del av jordet, lågare enn nr. 104 Nedpå flati.

 

NAMN       Under Rova

UTTA        unde "ro:vun

DATI         unde "ro:vun

PREP        unde

LOKA        åker

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         91

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Der 90 Hagarøysi ligg var truleg ein liten åker, kalla Unde Rovun. Del av 83 Storåkeren har vel då heitt Rova.

 

NAMN       Under Søre åkeren

UTTA        unde "sø:ræ 'å:kære

DATI         unde "sø:ræ 'å:kære

PREP        unde

LOKA        slått

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         387

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Skrapslått.

 

NAMN       Underåsen

UTTA        'undeå:se

DATI         'undeå:se

PREP        unde

LOKA        gard

GBNR       22,9,44

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       e‑f2

INNR         349

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Gard. Tidlegare 2 bruk med same namn.

 

NAMN       Unnmyri

UTTA        'unnmy:re

DATI         'unnmy:N

PREP        på/i

LOKA        jorde

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         151

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Kårstykke til Unn Olsdotter f. ca. 1796. I 125 Arnegards­hagen, ova den gamle øvrevegen, A ved delet mot 91,13,25.

 

NAMN       Uppheimsgardan

UTTA        "upp(h)aimsga:Lan

DATI         "upp(h)aimsga:Lo

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       G.nr. 22

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a1‑2

INNR         259

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1988

KOMM      Grend i Torpo. Ligg høgt. 1372: Vpæimi, 1528: Vppeim, 1578: Oppen. Sjå 178 Reppen.

 

NAMN       Uppheimsjordet

UTTA        "uppaimsjo:Le

DATI         "uppaimsjo:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       22,58

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         61

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Gard. Går ogso inn på ØK Tolleivstølen BQ 063‑5‑3.

 

NAMN       Uppheimsøknin

UTTA        "uppaimsøknid'n

DATI         "uppaimsøkno

PREP        i

LOKA        vatn

GBNR       ?

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C5‑6

INNR         104

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Det eine av vatni 136 Øknin, og kalla Nørdre Øknidn. Soknar til Uppheim.

 

NAMN       Uppi banko

UTTA        "uppi "baGko

DATI         "uppi "baGko

PREP        uppi

LOKA        slått

GBNR       79,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         10

INFO         Syver Lofthus, f. 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Terasse S for 9 "Uppå flato".

 

NAMN       Uppi berget

UTTA        "uppi "bærji

DATI         "uppi "bærji

PREP        uppi

LOKA        avsats

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         395

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Avsats i berget ova garden.

 

NAMN       Uppi broto

UTTA        "uppi "brø:to

DATI         "uppi "brø:to

PREP        uppi

LOKA        skog

GBNR       12,1,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c2‑3

INNR         111

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Skog, ova garden.

 

NAMN       Uppi Dale

UTTA        "uppi 'da:Le

DATI         "uppi 'da:Le

PREP        uppi

LOKA        dal

GBNR       40,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         171

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Dal ova husi‑ på jordet.

 

NAMN       Uppigarden

UTTA        'uppiga:N

DATI         'uppiga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       94,6

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         176

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Ein av 174 Holtogardan

 

NAMN       Uppigarden

UTTA        'uppiga:N

DATI         'uppiga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       120,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b3

INNR         216

INFO         Noss, Emil født 1903;Torleiv Sorteberglien

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gard som er burte, delt opp. Var ein av 198 Nasagardan.

 

NAMN       Uppigardseikra

UTTA        'uppigaSaikra

DATI         'uppigaSaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       118,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         82

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Eikre.

 

NAMN       Uppigardsnatten

UTTA        'uppigaSnatt'n

DATI         'uppigaSnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e‑f 4

INNR         183

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Natt ved heimstølen til 198 Helling Uppigarden. Og kalla Hellingberget.

 

NAMN       Uppi gjerdun

UTTA        "uppi "jæ:Lun

DATI         "uppi "jæ:Lun

PREP        uppi

LOKA        hamnehage

GBNR       23,26

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         140

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      I hamnehage.

 

NAMN       Uppihagen

UTTA        'uppiha:jin

DATI         'uppiha:ga

PREP        i?

LOKA        heimstøl

GBNR       47,5

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b3

INNR         321

INFO         Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Heimstøl. Namnet i gamalt dokument, er ikkje i bruk.

 

NAMN       Uppi haugen

UTTA        "uppi 'håuji

DATI         "uppi 'håuji

PREP        uppi

LOKA        holt

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         170

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Granholt. Flatt

 

NAMN       Uppi Jorde

UTTA        "uppi "jo:Le

DATI         "uppi "jo:Le

PREP        uppi

LOKA        hamnehage

GBNR       123.53

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 5

INNR         28

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      No hamnehage til 27 Fetagarden. Tufter. Noko dyrka, noko skog

 

NAMN       Uppi randen

UTTA        "uppi 'rande

DATI         "uppi 'rande

PREP        på, i

LOKA        bergrygg

GBNR       78,14

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         146

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      S‑enden av 110 Kjellargardranden, NA for tunet på 144 Nedre Langegard.

 

NAMN       Uppi Skrio

UTTA        "uppi "skri:o

DATI         "uppi "skri:o

PREP        ?

LOKA        ?

GBNR       114,1,28

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         293

INFO         Knut Stave, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Merke etter skriene 1876. Sjå ogso 294.

 

NAMN       Uppitrædet

UTTA        'uppitræ:e

DATI         'uppitræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       112,4‑113,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         218

INFO         Lars S. Bjella, født 1925

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Træe til 214 Nyheim.

 

NAMN       Uppitrædet

UTTA        'uppitræ:e

DATI         'uppitræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       47,6

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b3

INNR         332

INFO         Ole N. Skrindo, 1912

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Træde ova tunet.

 

NAMN       Uppitrædet

UTTA        'uppitræ:e

DATI         'uppitræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d3

INNR         239

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Bratt stykke av jordet, ova husi.

 

NAMN       Uppi trædo

UTTA        uppi "træ:o

DATI         uppi "træ:o

PREP        uppi

LOKA        ‑

GBNR       25 ,15,16,17

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c3

INNR         277

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Dels steingardar rundt. Og kalla "Ruitræudn". Sjå 274 Rud

 

NAMN       Uppkoma

UTTA        "uppkå:ma

DATI         "uppkå:mun

PREP        i

LOKA        holt

GBNR       58,3

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D1

INNR         103

INFO         Løken, Hroar født 1930

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Skogholt, inngjerd til kalvehamn, med oppkome midt i.

 

NAMN       Uppkomeberget

UTTA        "uppkombærgæ

DATI         "uppkombærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d4

INNR         149

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Berg ved oppkome, i skogkrull.

 

NAMN       Uppkomehaugen

UTTA        "uppkåmæhåugæn

DATI         "uppkåmæhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         144

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Haug ved oppkome, i austre kant av heimehamn til 130 Brattegard

 

NAMN       Uppsatagardan

UTTA        "uppsataga:Lad'n

DATI         "uppsataga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       34,1 ‑ 34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         91

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      To gardar. Ligg på ein avsats ova 88 Sata, sjå nr. 406 og 407. Sjå også Oppsata-.

 

NAMN       Uppsjø

UTTA        "uppsjø:

DATI         "uppsjø:

PREP        på/i

LOKA        fjord

GBNR       ‑

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B‑C 4‑6

INNR         33

INFO         Knut Hago, født 1920

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Liten fjord i Hallingdalsåni. Og kalla Uppsjøen.

 

NAMN       Uppunder bergo

UTTA        "uppunde bærgo

DATI         "uppunde bærgo

PREP        ‑

LOKA        område

GBNR       7,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e‑f2

INNR         52

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Område med skog.

 

NAMN       Uppå Bergo

UTTA        "uppå "bærgo

DATI         "uppå "bærgo

PREP        uppå

LOKA        jordstykke

GBNR       38,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         144

INFO         Ole A. Bøygard, 1907

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Stykke øvst på jordet.

 

NAMN       Uppå Bakko

UTTA        "uppå "bakko

DATI         "uppå "bakko

PREP        ‑

LOKA        vegkryss

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C3

INNR         93

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Vegkrysset 77 Heimvegen ‑ vegen til 36 Ørnedokki.

 

NAMN       Uppå bakko

UTTA        "uppå "båkko

DATI         "uppå "båkko

PREP        uppå

LOKA        tuft

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d5

INNR         207

INFO         Embrik Hovdegard, f. 1930

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tuft etter vårfjøs til Hovdegard, nørdre, A ved grensa til Hovdegard, søre, der 201 Bakkefjøset står på A‑sida av grensa.

 

NAMN       Uppå bakko

UTTA        "uppå "båkko

DATI         "uppå "båkko

PREP        uppå

LOKA        lende

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         78

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Flatare lende ova skriudalan i heimehamni 50 Havardsgard

 

NAMN       Uppå bakko

UTTA        "uppå "bakko

DATI         "uppå "bakko

PREP        på

LOKA        heimehamni

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         39

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      I heimehamni.

 

NAMN       Uppå bergo

UTTA        "uppå "bærgo

DATI         "uppå "bærgo

LOKA        berg

GBNR       15,1,7,11

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

INNR         87

INFO         Olav Sletto, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Høgder med berg i utmarki.

 

NAMN       Uppå Brotet

UTTA        "uppå 'brå:te

DATI         "uppå "brå:te

PREP        uppå

LOKA        brot

GBNR       48,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a3

INNR         358

INFO         Knut L Øygard, 1933

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      På 349 Lutin, der lendet flatnar. Ova gardane.

 

NAMN       Uppå Dekko

UTTA        "uppå 'dækko

DATI         "uppå 'dækko

PREP        uppå

LOKA        røys

GBNR       41,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C1

INNR         101

INFO         Botolv Baklien født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Rydningsrøysar i skogen, litt ova garden. Stig framom.

 

NAMN       Uppå flato

UTTA        "uppå "fLa:to

DATI         "uppå "fLa:to

PREP        uppå

LOKA        slått

GBNR       79,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         9

INFO         Syver Lofthus, f. 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Utslått med løe og tuft. I heimehamni til 1 Lofthus, NNA for 8 Bakkeåkeren.

 

NAMN       Uppå Floten

UTTA        "uppå 'fLå:t'n

DATI         "uppå 'fLå:t'n

PREP        uppå

LOKA        flate

GBNR       47,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         304

INFO         Hermann K. Skrindo, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Flatvore, på innmarki.

 

NAMN       Uppå Floto

UTTA        "uppå "fLå:to

DATI         "uppå "fLå:to

LOKA        jorde

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G1

INNR         22

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Omlag 4 da dyrka ova tunet på 7 Nørdre Lappegarden ved delet mot 90,3.

 

NAMN       Uppå Fosse

UTTA        "uppå 'fåsse

DATI         "uppå 'fåsse

LOKA        løe

GBNR       122,2,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g6

INNR         432

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Utslåttar, løe (halvtekkje). Som nr 431.

 

NAMN       Uppå Haugo

UTTA        "uppå håugo

DATI         "uppå håugo

PREP        uppå

LOKA        haug

GBNR       57.7,16

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A3

INNR         7

INFO         Ola K. Trintrud, 1916

OPPS       Ola K. Trintrud 1982

KOMM      Haugane V for vollane på stølen.

 

NAMN       Uppå haugo

UTTA        "uppå "håugo

DATI         "uppå "håugo

PREP        uppå

LOKA        høgde

GBNR       19,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C4

INNR         96

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Høgder i heimehamni.

 

NAMN       Uppå Hjallen

UTTA        "uppå 'jalle

DATI         "uppå 'jalle

PREP        ‑

LOKA        del

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B‑C3

INNR         95

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Del av stølsvoll.

 

NAMN       Uppå Lien

UTTA        "uppå li:n

DATI         "uppå li:n

PREP        uppå

LOKA        li

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e3

INNR         64

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Strekning øvst i lii‑overgangen til det flatare lendet.

 

NAMN       Uppå Luto

UTTA        "uppå "lu:to

DATI         "uppå "lu:to

LOKA        Eng

GBNR       41,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B1

INNR         100

INFO         Botolv Baklien født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Utslått. Tuft eller løe.

 

NAMN       Uppå reino

UTTA        "uppå "raino

DATI         "uppå "raino

PREP        uppå

LOKA        flate

GBNR       27,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         173

INFO         Nils Kolbjørnsgard, f. 1916

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Liti flate, oppå 230 Brattereina.

 

NAMN       Uppåstølen

UTTA        "uppåstø:l'n

DATI         "uppåstø:le

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       49,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       h2

INNR         225

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Bruk, no samanslege med br.nr. 6.

 

NAMN       Uppå Teigi

UTTA        "uppå 'taiji

DATI         "uppå 'taiji

LOKA        slåttemark

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         307

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Slåttemark, på jordet.

 

NAMN       Uppå åkeren

UTTA        "uppå 'å:kære

DATI         "uppå 'å:kære

LOKA        eng

LOKA        åker

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       AB45

INNR         132

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åkeren (no eng) N for husi på 121 Langegard.

 

NAMN       Urdebakkan

UTTA        "u:Læbakkad'n

DATI         "u:Læbåkko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       57,7

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         123

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Steinute bakkar i heimehamni. Nær tunet.

 

NAMN       Urdebakken

UTTA        "u:LæbaKin

DATI         "u:Læbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       115,20

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c1

INNR         397

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Steinut bakke i vegen, stigen.

 

NAMN       Urdebakken

UTTA        "u:LæbaKin

DATI         "u:Læbakka

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       124,8

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         220

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Urdedalen

UTTA        "u:Læda:N

DATI         "u:Læda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         74

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Skriudal A for 73 Djupedalen. Jordskridu i dalen.

 

NAMN       Urdehagan

UTTA        "u:Læha:gad'n

DATI         "u:Læha:go

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       123,106

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f2

INNR         244

INFO         Oppskrivaren, 1916

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Hamnehagar.

 

NAMN       Urdehagen

UTTA        "uLæha:jin

DATI         "uLæha:ga

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       123,2,34,40

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       a‑b5

INNR         437

INFO         ‑

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Svært urdut stykke i innmarki til 13 Aslegarden.

 

NAMN       Urdehovda

UTTA        "u:Læhøvda

DATI         "u:Læhøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       4,2

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C4

INNR         27

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda med stup, og urder nedunder.

 

NAMN       Urdelii

UTTA        "u:Læli:e

DATI         "u:Læli:n

PREP        i

LOKA        li

KONR       0620 Hol

GBNR       11,8/14

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D‑E5

INNR         69

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Bjørkeli. Urdut.

 

NAMN       Urdeslåttun

UTTA        "u:Læslåttud'n

DATI         "u:Læslåtto

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       2/6

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       F2

INNR         22

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Slåttemark på flatene ved riksvegen. Høyrde til 54 Urdi

 

NAMN       Urdestighøgdi

UTTA        "u:Læstighøgde

DATI         "u:Læstighøgd'n

PREP        på

LOKA        område

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       G5

INNR         40

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Svært urdut område.

 

NAMN       Urdeteigen

UTTA        "u:Lætaigæn

DATI         "u:Lætaiji

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A4

INNR         32

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Steinut stykke på innmarki.

 

NAMN       Urdeteigen

UTTA        "u:Lætaigæn

DATI         "u:Lætaiji

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       50,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         139

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Urdeteigen

UTTA        "u:Letaigæn

DATI         "u:Letaiji

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55,43

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         174

INFO         Margit Gunhildgard, 1908

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Urdeteigen

UTTA        "u:Lætaigæn

DATI         "u:Lætaiji

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         265

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Urdut stykke på jordet, ova og neda vegen.

 

NAMN       Urdeteigen

UTTA        "u:Lætaigæn

DATI         "u:Lætaiji

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       118,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       a4

INNR         211

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Slåttestykke i skogen.

 

NAMN       Urdevoni

UTTA        "uLævo:ne

DATI         "uLævo:n

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       107,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         128

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Urdut slåttestykke (‑von). No dyrka.

 

NAMN       Urdevoni

UTTA        "uLævo:ne

DATI         "uLævo:n

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       106,21

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         200

INFO         Kristi Helling, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Steinut slåttemark

 

NAMN       Urdi

UTTA        'u:Le

DATI         'u:N

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       2,6

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       F1

INNR         54

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Gard. Mykje urd og blokkar.

 

NAMN       Urdi

UTTA        'u:Le

DATI         'u:N

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         61

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Liten åker. No kjøkkenhage.

 

NAMN       Urdi

UTTA        'u:Le

DATI         'u:N

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       123,16

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b5

INNR         12

INFO         Lars A. Strand, født 1913

OPPS       Kristi Brattåker, 1983

KOMM      Bruk. Bratt steinhall opp for tunet.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         91

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Steinurder på jordet.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         80

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Urder under bergi øvst i heimehamni i 50 Havardsgard.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         376

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Steinut stykke i heimehamni.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo

PREP        i

LOKA        lende

GBNR       84,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         155

INFO         Mari Dokken, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Urdut lende på innmarki til 150 Brattegard, knapt 200 m. S for tunet, A ved delet til 84,1, der det på andre sida heiter 137 Storeurdi.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo

PREP        i

LOKA        urd

GBNR       92,5

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       A3

INNR         282

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Urder nest i S‑sida av 278 Randen, V for 281 Åkrelægji.

 

NAMN       Urdin

UTTA        "u:Lid'n

DATI         "u:Lo:

PREP        i

LOKA        stein

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       G5

INNR         8

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Steinmassane som jukleformi i 4 Åni har lagt att på flatene ovanfor vollane på 1 Øvre Blomestølen.

 

NAMN       Urdsbrekka

UTTA        'u:Sbrækka

DATI         'u:Sbrækkun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       118,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         66

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Liten åkerflekk, flatvoren, men berg både ova og neda.

 

NAMN       Urgevatnet

UTTA        "urgævatnæ

DATI         "urgævatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       414 517

INNR         143

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      1584 m.o.h. Urge- er utolka.

 

NAMN       Utgardsåkeren

UTTA        "uggaSå:kæN

DATI         "uggaSå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55,43

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         175

INFO         Margit Gunhildgard, 1908

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Tidlegare åker. No står husi der.

 

NAMN       Urholtbakkan

UTTA        'uLhåZtbakkad'n

DATI         'uLhåZtbakko

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       110,307

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       h5

INNR         318

INFO         Lars Hus, født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983;Ola Ellingsgard

KOMM      Ein av Sundregardane som Christian Urholt åtte frå 1874.

 

NAMN       Uti hallen

UTTA        "u:ti 'hall'n

DATI         "u:ti 'hall'n

PREP        uti

LOKA        hall

GBNR       7,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f2

INNR         44

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Utleåkeren

UTTA        "uZæå:kæN

DATI         "uZæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       65,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F3

INNR         269

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Det stod ei løe (utløe) neda åkeren.

 

NAMN       Utleåkran

UTTA        "uZæå:krad'n

DATI         "uZæå:kro

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       64,3‑4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F4

INNR         281

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Same namnet på andre sida av skiftegarden, på 269.

 

NAMN       Utluberget

UTTA        "uZubærgæ

DATI         "uZubærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         130

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Lite berg ova 129 Utlumyri.

 

NAMN       Utlufloti

UTTA        "u:tlufLå:te

DATI         "u:tlufLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c5

INNR         76

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Flate ved (N for ) 75 Utluåkeren.

 

NAMN       Utlujordet

UTTA        "u:tlujo:Le

DATI         "u:tlujo:Le

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         59

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Stykke (del) av jordet, lengst nede mot skiftegarden.

 

NAMN       Utlumyri

UTTA        "uZumy:re

DATI         "uhZumy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         129

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Myr på innmarki ‑ ei utløe ved sida.

 

NAMN       Utluteigen

UTTA        "u:tlutaigæn

DATI         "u:tlutaiji

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       35,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5

INNR         3

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Stykke på jordet, med ei løe.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5

INNR         145

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker, der det stod ei utløe innved.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        løe

GBNR       27,2.3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         174

INFO         Nils Kolbjørnsgard, f. 1916

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Der stod tidlegare ei utløe.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       19,3

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B5

INNR         72

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Åker, der det stod ei løe nedunder.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        'uZuå:kæN

DATI         'uZuå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         81

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Gamal åker, med utløe på A‑sida.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c5

INNR         75

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Tidlegare åker. Tuft etter løe.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       47,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         298

INFO         Hermann K. Skrindo, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Åker, nær ei utløe.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       47,5

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         314

INFO         Håkon K. M. Skrindo, 1935

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Åker ved ei utløe. Utlu- blir av sume uttala som her, Uhlu‑ eller Uhle‑. Andre stader Ublu‑, t.d. nr. 298.

 

NAMN       Utluåkeren

UTTA        "u:tluå:kæN

DATI         "u:tluå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       33,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b5

INNR         58

INFO         Krydshaug, Margit født 1899

OPPS       Olav Stølen 1982.

KOMM      Åker i 59 Utlujordet.

 

NAMN       Utpå Haugo

UTTA        "u:tpå "håugo

DATI         "u:tpå "håugo

PREP        utpå

LOKA        skog

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a‑b3‑4

INNR         177

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Skogområde S for 25 Lya og Uppheimsgardan. Stundom blir det sagt "Nepå Haugo".

 

NAMN       Utråshagen

UTTA        "u:trå:sha:jin

DATI         "u:trå:sha:ga

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       63,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G2

INNR         319

INFO         Gurigard, Jørand født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dalsøkk ("slae") i heimehamni, der fleire hadde utrås, veg for krøteri opp i åsen.

 

NAMN       Utråshalli

UTTA        "u:tråshalle

DATI         "u:tråshall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E3

INNR         139

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hall "sy haugo" (nr. 138) der krøtervegen gjekk opp til øvrevegen.

 

NAMN       Utråsi

UTTA        "u:trå:se

DATI         "u:trå:s'n

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       92,2,3

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       CD3

INNR         197

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bufarveg for dei fleste gardane A‑anfor. Frå den gamle øvrevegen ved 189 Holu, i NV‑leg leid. Vidare V‑over fram om 222 Flotin.

 

NAMN       Utråsteigen

UTTA        "u:tråstaigæn

DATI         "u:tråstaiji

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       78,13

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         200

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Smal teig, vesentleg bjørkeskog, frå 195 Nedre Ellingsgard til hamni i åsen. Mellom bnr. 1 og 2.

 

NAMN       Utråsvegen

UTTA        "u:tråsvæ:gæn

DATI         "u:tråsvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       78,5‑79,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A5

INNR         206

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sambindingsveg mellom fjellvegen, bygd i 1939 (no grendeveg), og bygdevegen (no fylkesveg). Utråsvegen vart bygd tidleg i 1940‑åri.

 

NAMN       Utsikten

UTTA        "u:tsikte

DATI         "u:tsikt'n

PREP        på

LOKA        tomt

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         272

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Bustadtomt. Matrikkelnamn, ikkje brukt i daglegtale.