Hadding skyttarlag


Bilete:
- Samlagsskyting 1921. Øvre-Ålsbanen
- 2 bilete av Ål Turnlag fyrst i 1920-åra
-  bilete brukte i boka til 125 årsjubileet
-  skyttarkongen Arne Strendo 1982
-  premiekrus, leiarar og utdeling av medalje

- 3 medaljer til løytnant Lars Bergo

- Bøker:
      * Gol skyttarlag 100 år
      * Geilo skyttarlag 1919 – 1969
      * Styrvoll skytterlag 1885 – 1985
      * Stavanger skytterlag 1962 – 1962
      * Skyttersaken i Norge 1941 – 1965

- Rekneskapsbok 1952 – 1957
- Brev fra Hans Gundersen, Hokksund med bilete og omtale av pokalar og medaljar
- Resultat for Arne Strendo
- Kristian Strendo: Frå historia til Hadding skyttarlag
- Liste med kvitteringar for lån og mottak av Krag-Jørgensen-gevær
- Invitasjon til jubileumsfest
- Utskrift som gjeld kommunalt tilskot til jubileumsbok
- 2 avisutklipp (dødsfall O.A. Sundre og frå Gamle Hallingdal)
- Eske med medalje Ingv. Bergo
- Konvolutt med medalje
- Møtebok 1880 – 1893
- Møtebok 1894 – 1922 med medlemsfortegnelser 1887 – 1916
- Møtebok 1922 – 1946
- Møtebok 1946 – 1952
- Møtebok 1953 – 1965
- Landsdelskyttarstemnet Viken I i 1956: bilete, avisutklipp, premieliste og program
- Resultatliste Landsdelstemnet Viken I i 1976
- ”Basarbok”: Truleg påmeldingsliste til eit stemne
- Kassabok 1932 – 1947
- Kassabok 1948 – 1966
- Utklippsbok 1982 – 1983
- Protokoll: Æresmedaljer og fortenestemedaljer med korte biografiar
- Resultatbok 1956 – 1967 med årsmelding for 1967
- Ingmund Sire: Kort historie om HV-skolens innsats på Hadding skyttarlags bane
- Bernhard Berg:Hadding skyttarlag da krigen kom
- Nils Noss (?): Krigen 1940 og skyttarlagi
- Skriv frå Det frivillige skyttervesen
- Ein del skriv rundt jubileet og jubileumsboka om lag 1980
- 2 avisutklipp: Hadding skyttarlag 70 år
- Brev frå Forsvarsdepartementet i 1908 om statsbidrag til anlegg og leie av kommunal skytebane. (190 kroner)
- Brev frå Aslaug Sataøen om at hun gir Sevat Sataøens premiesamling som gåve
- Tre avisutklipp som kvar fortel litt om historia til Hadding
- Manuskript til første del av lagssoga med brev frå Håkon Ulshagen
- Grunnregler for det frivillige norske skyttervesen frå 1933
- Geilo skyttarlag 1919 – 1969
- Sigdal skyttarlag 1880 – 1980
- Byminner (Oslo) nr. 4/1969 om skytebane i Oslo
- Odda skyttarlag 1882 – 1982
- Gol skyttarlag 1882 – 1982 (i konvolutt)
- Lier skyttarlag 1861 – 1961
- Skytterarbeidet i Oslo 1883 – 1933
- Skyttarsaka i Noreg. 1933
- Skyttersaka i Noreg 1932 – 1940
- 4 trykte skrift frå 1936 og 1948
- Avisutklipp: ”Arne Strendo. Haddings skytterkonge 1982”
- Avisutklipp: ”Jubelåret 1982”
- Avisutklipp: Hadding 1992 - 1995