Styre og frivilljuge

Alt innsamla materiale i bygdearkivet tilhøyrer Ål historielag og styret er den fremste samarbeidspartnaren for dagleg leiar.

Styret for Ål historielag i 2023 er:
              Leiar:               Eilif Gundersen (epostadresse finn du her
              Nestleiar:         Thor Warberg
              Sekretær:         Sveinhild Brattåker
              Kasserar:         Knut Sandåker
              Styremedlem:  Tom Vidar Myrestøl
                                    
              Vara:                Gurid Slettemoen
                                      Halle Perstølen
              Revisorar:        Leif Ove Helling, Turid Hilde Gåsbakk


Dagleg leiar Ola Terje Oleivsgard er tilsett av Ål kommune.
(Ola-Terje.Oleivsgard@aal.kommune.no / 916 11 713)


Elles deltek ei rekke personar i vaktordning for at arkivet skal kunne vera ope for publikum. Nokre personar er også engasjerte i arbeidet med digitalisering og anna arbeid for å legge til rette for at innlevert materiale skal kunne vera til glede og nytte for alle historieinteresserte.