Kvinnegardslia bad og grendehus


- Protokoll 1942 – 1960
- Rekneskapsbok 1942 – 1961
- 3 badebøker (oversyn over dei som har bada)
- Badebok ”Skulebad”
- Perm med korrespondanse, gåvebrev, lover/føresegner for bad og grendehus m.m.