Husmannsplassar på kart

Her er kart med husmannsplassar og omtale av plassane.
Trykk på ikonet i øvre venstre hjørnet for meny. Der ligg oversikt over alle stadene og du kan velge kartgrunnlag. Når du trykker på ein stad, kan du og få rutevegleiing

Me ynskjer hjelp til å få utvida dette kartet (innanfor Ål) og då treng me GPS-koordinatar og namn på plassen.
Så er du ute på tur kan du gjerne sende oss det du finn. Legg gjerne med eit bilete og. Og me kan bidra med omtale og historikk :-) 

Satakroken  Stader og omtale: Astrid Myro Rust og Torbjørg Myro. Kart: Arne Moslåtten