Sundre Kloakk, midtre


- Forhandlingsprotokoll 1931 – 1980
- Kassabok 1931 – 1975.  ”Revidert og funnet i orden.”  1976 – 1980 nedteikna nokre utlegg.
- Takstprotokoll
- Ein del korrespondanse i uordna lausbladsystem.