Stadnamnregister for Ål

Her finn du stadnamn registrert i Ål. Namna er mellom anna registrert med uttale og kvar dei finst. 
 
Litt om ord nytta i stadnamn.                                   


9010 stadnamn i Ål
 

 69 stadnamn på A

 

  93 stadnamn på J

1708 stadnamn på S

 732 stadnamn på B

 

 654 stadnamn på K

 592 stadnamn på T

 226 stadnamn på D

 556 stadnamn på L

 151 stadnamn på U

 130 stadnamn på E

 319 stadnamn på M

 420 stadnamn på V

 162 stadnamn på F

 583 stadnamn på N

   5 stadnamn på Y

 542 stadnamn på G

 112 stadnamn på O

   5 stadnamn på Æ

 826 stadnamn på H

 125 stadnamn på P

 244 stadnamn på Ø

  37 stadnamn på I

 449 stadnamn på R

  62 stadnamn på Å


Til kvart namn kan du finne desse opplysningane:

NAMN

Kva er stadnamnet

UTTA

Uttale

DATI

Uttale i dativ

PREP

Kva for presposisjon skal brukast saman med namnet

LOKA

Kva for type stad er dette

KONR

Kommunenummer

GBNR

Gardsnummer, bruksnummer

KART

Kartblad i det økonomiske kartverket

KARU

Kartrute

INNR

 

INFO

Kven har gitt informasjonen

OPPS

Kven har skrive ned opplysningar

KOMM

Kommentar


Oversynet er ikkje noko sanningsprov for eigartilhøve. Finn du feil tek me gjerne i mot rettingar.