Ål Senterkvinner


-Møtebok 1965 – 1972
-Møtebok 1972 – 1985   Etter dette vart gruppa lagt ned, skriv Kristi Brattåker til slutt i boka.
-Nokre avisutklipp