Diverse dokument

Her finn du oversyn over dokument som ikkje er knytt til noko lag, gard eller enkeltperson. Kom innom i arkivet om du finn noko du ynskjer å lese meir om.

ARBEIDSLIV:
- Kontrakt om arbeid ved Ål Mølle frå 1931 for Amund Myro og Knut Myro.
- Saumarar og skreddarar i Ål og Hol
- Samhald Handelslag gjennom 50 år, 1916 – 1966
- Første referatbok for Ål Allianseforening 1988 – 1991

ARKIV:
- Kilder:  Om tilgjenge til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Kommunearkivet i Oslo, Norsk historisk
  kjeldeskrift – institutt, Riksarkivet, Statsarkivet i Oslo, Stortingsarkivet og UB i Oslo.
- Skrift utgitt av styret for Kjeldeskriftfondet (Norsk historisk kjeldeskrift – institutt)
- En del kilder og litteratur til by- og bygdehistorien.  Utarbeidet av Norsk lokal-historisk institutt 1980

BØKER OG TIDSSKRIFT:
- Oversikt over lokalhistoriske periodika/Årbøker.  Norsk lokalhistorisk institutt 1977.
- Terje Snare/”Hytta vår”:  Hallingdal før og nå.  Kalender for 2004
- Terje Snare/”Hytta vår”:  Hallingdal før og nå.  Kalender for 2005
- Terje Snare/”Hytta vår”:  Hallingdal før og nå.  Kalender for 2006 

BYGDEARKIVET:
- Om Ola E. Hagen: ”Brev frå det lova landet”. Artikkel i Hallingdølen 21. juli 2007.

DIKTING:
- Dikt av Ole Torkelsen Kirkedelen født 1854 då han reiste til Amerika
- Små handskrivne stubbar etter Guri Mikkelsdotter Holo motteke av Aase-Turid Langørgen, Sandefjord i brev datert 2.12.04.

JERNBANEN:
- Bombeulykka ved Ål stasjon 18.  desember 1940.  Kopi frå Hallingdølen.
- Togulykka ved Breifoss 28. februar 1944.  Kopi frå Hallingdølen 

KLEDE:
- Aa. Noss:  Oversyn over informantar og/eller eigarar av kledeplagg i privat eige.  Feltarbeid i Ål og Hol 1956, 1957, 1958, 1959 og 1972.

KUNST:
- Helge Strand  -  salsutstilling i Ål Kulturhus 16.1. – 11.2.2003:  Namnelister over besøk og kjøp
- To brev frå Rolf Nesch til Florelius datert 28.mai 1969 og 17. november 1969.

LANDBRUK:
- Forlik mellom Nils Knutsen Strand og Knud Ellefsen om Thorepladsen sine rettar i utmark, datert 28.05.1813.
- Verdsetting av buskap i åra 1837 – 1855 ved skifte i gardane Hole-plassen 1837, Springgarden 1838, Løkensgard 1838, Kvinnegarden 1838, 1852 og 1855, Kyrkjedeld 1840 og Øygarden 1847.
- Kart over delar av Kvinnegardslia.  Må vere teikna mellom 1942 og 1969, truleg i samband med ei utskifting i området mellom Kvinnegard og Kvinna.
- Erling Torkelsgard under skinnauksjon i Oslo.  Utklipp frå Norsk Pelsdyrblad nr. 23 1965.  Også andre bilete frå auksjonen.
- Revekveer i Ål under inspeksjonskurset 1928.  Oversyn med oppdrettarar og kart.  Innlevert av Knut Veslegard 2. april 2003
- Utklipp om verksemda Landbrukstenester Øvre Buskerud, Hallingdølen 3. juni 2004

LOKALHISTORIE:
- Dagbladet 12. mars 1931:  ”Ho brenn ikkje endå.”.  Frå brannen på Sundre.
- Storskriu 15. juni 1860.  Skrive ned i 1862 av Erik Syversen Opheim
- Roderullar for Aals Lodtrækningsdistrikt.
- O. H. Tretterud:  Spredte trekk fra minnernes verden.
- Knut A. Haugen (1914 – 1998):  Ein kort sagbruk- og møllehistorikk for Torpo.
- Ål kommune 150 år.  Brosjyre utgitt av kommunen 1987
- Irmelin Martens og Anders Hagen:  Arkeologiske undersøkelser langs elv og vann s. 42 – 48, m.a. om Gyrinos – undersøkingane.
- Jørn Jensen:  Nedre Sundbrei i Ål.  Frå ”Ferske Spor”, informasjonsblad for Buskerud fylkeskommune nr.2-3 2002.
. Harald Haug med tillegg av Ola E. Hagen:  Sterk vind/skypumpe over Leveld i 1918.
- ”Kolsrud-bjerken i Torpo” av Ole H. Opheim d.y. født 1860 med kommentar av Eilev Hefte.
- Kart over Sundre.  ”Optaget ved offtl. Udskiftning af A. Hanson 1910.  Med vedlegg. 
 
MILITÆRET:
- Ole Sevatson: Attest for å ha tent 5 år som musketer i Aalske Compagni 1846.
- Rudolf Muus: Den norske hærs kampe i 1808 – 1809 og 1814. 1905
- Fedrelandslaget. Tale av Fridtjof Nansen paa Fedrelandslagets aapningsmøte i Oslo 29. januar 1925. 
- Farvel til Torpomoen.  Heimevernsbladet nr. 6/7 juni/juli 2002.  Side 28 – 29
- Brev frå Jens A. Myro til Generalinspektøren HV i 2001
- Kopi av utnemning av Lars Bottolfsen Braatalien f. ca. 1822 til tambur av Hans Majestet Norges og Sveriges konge 31.12. 1847.
- Instruksjon for forsiktighed ved al Krud – Behandling, datert 2. Juli 1776
- Om Vernepligten 1862
- Dagsmeny 1752
- Mobiliseringsordre utsendt av Etiopias keiser Haile Selassie da Mussolinis moderne utstyrte arme angrep hans land i 1935.  (Sikkert en norsk parodi)
- Arbeidsbestemmelser 1863 – 1872
 
NOREGSHISTORIE:
- ”Et blad av Norges saga”.  Oversyn over den norske kongeslekta frå de eldste tider til Kalmarunionen.  Laga av Gudbrand Halmrast 1921 for Drammens Dagblad og Buskeruds Amtstidende.
- Nokre trykte kopi av dokument på gamalnorsk frå 1309 til 1501.
- Forhandlingsbok for Hovudnemndi for Hallingferdi og Sogelaget 1912 – 1922

PERSONAR:
- Bjørn Ingmunn Sletto:  Gro og Ola Svendsen i Dakota.  Kopi av artiklar i Hallingdølen
- Kopi av dokument knyttet til bankdirektør O. T. Ruud
- Kopi av brev fra Nils Krydshaug til Aagot Noss
- Artikkel i Buskeruds Blad 28. mars 1944 om Eirik Syversen Opheim:  ”Ein fyregangsmann”.
- Arnfinn K. Strendo fortel til Paul Medhus – Holo 2000.
- Kristi H. Hallingstad fortel sannsynleg til Lars Hallingstad.
- Papir etter Herbrand O. Guttormsplass, f. 24.04.1898:
      * Vernepliktsbok
      * Kontrakt som forretningsfører i Samhald frå 1930.
      * Instruks for betjeningen i Ål Samvirkelag.
      * Avgangsvitnesbyrd frå 1913
      * Dåps- og konfirmasjonsattest.
      * Kokoppe – indpodnings – attest frå 1901
      * Song ved innviingsfeste for Evjens Minde
      * Attest for deltaking i konfirmasjonsførebuingane i 1913
- Ola A. Sundre  -  tidlegare postopnar og gardbrukar:  Minneord
- Brev etter ”Gamle Bekkestad”.  Frå Einfrid Perstølen til Ola E. Hagen datert 6. mai 1997. 
- Liste over jernbanefolk med tilknytning til Ål
- Paul Breiehagen:  Minneord over August Pahle
- Kopi av brev mottatt frå Wenche Strømmen som kom til pleieforeldre stasjonsmester i Torpo Ole Underberg og kona hans Harriet etter eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944.

PLANAR:
- Plan og kart for ein rundtur/natursti i Ridalen  
- Plan og kart for ein rundtur/natursti  i Prestegardsbakkane.  I tillegg tekst og teikning til ein plakat om rasulykka i 1876
 
POLITIKK:
- Aal Venstres kommunale valgprogram 1916
- Ål kommune:  Nemnder og råd 1999 – 2003 

PRODUKSJON:
- Produksjon og bruk av tjære i Norge.  En bibliografi av Kirsten Christiansen.
- Brosjyrer om tjære og tjærebrenning frå Oddvar Espegard / Norsk Ved
- Gamle sagbruk og kverner i Nedre Torpo.  Skrive av Knut A. Haugen, Torpo
- Saumarar og skreddarar i Ål og Hol

RELIGION:
- Avskrift av hyrdebrev frå Hans Nielsen Hauge frå 1815
- Hans Arnegard:  Lite svall om jolehelgi for 80 år sidan.  Skrive i 1938. 
- Avskrift av Arne Arneson Bergsgards handskrivne ”svartebok”

RETTSVESEN:
- Oslo Lagting.  Protokoll II – VII  1608 – 1616.  Utdrag:  Saker som gjeld Hallingdal.  Register.
- To rettsaker frå 1793 og 1794 fra Kongsberg der Nils Strand, Halvor Lexvold og Lamert Strand har overfalt to karer frå Kongsberg med hugg og slag i heimen til den eine av dei.
- Rettsak frå 1806 som gjeld Torstein Breie.
- Forhandlingsbok vedkommende Hushytten vestenfor Hustjernet 1932 – 1937, samt 1946

SAMFUNN:
- Skatteliste for Ål 1968
- Skatteliste for Ål 1969 
- Eit utdrag av Ivar Wiels ”Beskrivelse over Ringerike og Hallingdals fogderi” frå 1743 som gjeld Hallingdal.
- Husmannsmanntal 1832 – 1841
- Oversyn over busette på og frådeling av nokre husmannsplassar
- Ørjan Fresvik:  Handel mellom Hardanger og Austlandet over fjellet.  Skisse til manuskript.
- Espen Grønna Brataker:
             ¤ Folketalet i Ål 1900.  Aldersfordeling.
             ¤ Mannsnamn i Ål med førebokstav frå A til I i 1900.  Etter folketeljinga.
- Møtebok for nemnda som skal greie ut spørsmålet om prosentlikning kontra direkte likning 1926
- Boka med underskrifter som kravde folkeavstemning om ølsal i 1974
- Folkegaven til Hallingdal 1914 (frå USA). Hefte i gåve frå Bill Bekkestad 1986

SLEKT:
- Slekten Hefte, nedtegnet av fanejunker Anders Andersen Hefte.
- Kopi av notatbok av Svein Bekkestad om slektstilhøve i Bækkestadslekta, sannsynleg ei avskrift etter Erling Bækkestad.
   
SKULA:
- Skula i okupasjonstida: Håkon Ulshagen: Litt om skulen i okkupasjonstida og om nokre hendingar under krigen.
- Ål skulemuseum. Skipa 1967 av Håkon Ulshagen. Eit oversyn over innhaldet.
- Humoristisk brev frå ”Foreininga til bevaring av gamle ting ved Ål Ungdomsskule” til skulesjefen i Ål om å få skifta ut nokre eldgamle og fillute gardiner frå 1963.  I tillegg innkalling til stiftingsmøte i foreininga. Datering:  oktober 1995.
- Søndre Vats skulekrins: Protokoll for tilsynsutvalet 1890 –1966

SANG OG MUSIKK:
- Stensil:  ”Felespel og spelemenn i Ål”.  
- Innhaldslister til desse visebøkene:
         * Eirik Syversen Opheim 1858 – 1860
         * Ola Larsen Haug 1829 – 1832
         * Lars T. Tveitehaugen
- Jens A. Myro:  Eit oversyn over speling han har hatt i gravferd i kyrkjer.  Oversyn frå mars 2002.

SPRÅK:
- Nils Noss:  Gamle ord og uttrykk i Ål.
- Ola Ellingsgard:  Skrivemåten av nokre gardsnamn i Ål i dei forskjellige matriklane.
- Brev frå Magne Myhren til Thor Warberg 2002 om skrift etter Grøtting og Caspar Hansen med vedlegg målsamlingar utgitt etter Ivar Aasen.

ÅL KRAFTVERK:
- Kopi av dokument rundt kjøpet av Gamlifossen (Ylifossen) (rundt 1913)