Ål idrettslag


- Mappe med dokument som gjeld arbeidet med badstu og opparbeiding av idrettsplass i åra etter 1945.  
- Mappe med invitasjonar, resultatlister, nokre lagsdokument frå 1920-åra til rundt 1950.
- Konvolutt med lagsdokument og resultatlister frå 1960-åra
- 5 bilete frå 1983 frå Bråtajordet ved starten på arbeidet med ny idrettsplass
- Møtebok med avisutklipp for Skigruppa 1938 – 1971.
- Møtebok for Ål idrettslag 1979 – 1985.
- Plastikkmappe med dokument som gjeld samanslutning Ål IL og Ål AIL 1939.
- Plastikkmapper frå Tennes- og Trimgruppene 1980.
- Oppsummering av historiske data for:
      * grupper i idrettslaget
      * damer i idrettslaget
      * arbeidet med idrettsplassen og idrettshall
- Plastmappe med kladdebok som inneheld reglar og medlemslister for Åls Skiklubb 1894 – 1900
- Forhandlingsprotokoll Ål idrettslag 1907 – 1926
- Forhandlingsprotokoll Friidrettsgruppa 1952 – 1959
- Forhandlingsprotokoll Friidrettsgruppa 1976 – 1989
- Forhandlingsprotokoll Fotballgruppa 1946 – 1973
- Avisutklippsbok nr. 2 
- Avisutklippsbok nr. 3
- Kassabok for Aal idrottslag 1903
- Kassabok for Aals Skiklub 1900/1901
- Vidjuspenningen jubileumsnummer 1980
- Fotografi Svarteberg Skiheiser
- Idrettens annleggsplan 1990 – 1994
- Årsmøtepapir 1984 – 1988
- Plastikkperm med diverse avisutklipp, medlemsblad m.m rundt 1950 o.a.år
- Papir rundt arbeidet med sentralidrettsanlegget på Bråta 1983
- 7 kart for turorientering.
- Kartmateriale m.m. som gjeld idrettsanlegget på Bråta
- Innkallingar, utskrifter m.v. frå årsmøtet 1978 til 1980
- Avisutklipp frå 1990
- ”Arkiv” 1982 – 1986 med utskrifter, resultatlister m.m.
- Møtebok for Ål idrettslag 1956 – 1974
- Bilete
- Møtebok Ål idrettslag 1929 – 1947.  Avskrifter av 5 kontrakter og oversyn over formenn i idrettslaget.
- Manuskript til jubileumsboka ”I leik og alvor.  Ål Idrettslag 1890 –1990”
- Trydalrenn i 1920 – åra
- Skriv 1954 og utklipp 1980 – åra
- Medlemsblad 1950 – 1953, 1977 og 1979
- Forhandlingsprotokoll friidrettsgruppa 1939 – 1951
- Møtebok Hallingdal TKL 1971 – 1980
- Møtebok Hallingdal TKL 1980 – 1982
- Kassabok for Ål idrettslag 1925
- Avisutklipp i bok 1939 – 1941
- Diverse skriv, årsrapportar m.m. frå 1970- og 1980-åra:
      * Hovudstyret
      * Orienteringsgruppa
      * Alpingruppa
      * Handballgruppa
      * Fotballgruppa
      * Langrennsgruppa
      * Skøytegruppa
      * Hoppgruppa
      * Friidrettsgruppa
      * Svømmegruppa
      * Gruppa for barn, ungdom og allidrett
      * Årsmøte
      * Halvårsmøte
      * Diverse avskrifter frå forskjellige protokollar
- Om skyttarlagsrørsla i 1890 – åra (v/Håkon Ulshagen ?)
- ”Hvordan IKU kanskje kan løse sine oppgaver.”
- Idrettskretsen:  Frivillig arbeid i 3 idrettslag
- Protokoll for Badstu – utvalget 1947 – 1955
- Rekneskapsbok 1928 – 1940
- Møtebok Ål idrettslag 1948 – 1955
- Møtebok Ål idrettslag 1974 – 1979
- Møtebok/Protokoll Ål idrettslag 1985 – 199X
- Rekningsbilag
- Sentralidrettsanlegget på Bråta-Sundreøye.  Sakbehandling
- Gymsal-svømmehall Ål ungdomsskule
- Autorisert treningsleder Ål idrettslag
- Tinglysingspapir og kontrakter gjeldande Ål Idrettslag
- Trydalsbakken.  Ny profil 1976 av Torbjørn Yggeseth
- Utbygging av Bråtabakken 1969
- Skøyte og kontraktar:
      * Trydalsbakken:  Torleiv T. Noss, Ole E. Brenno og Gunhild Noss
      * Grankollen
      * Sentralidrettsanlegget ved Torkel Bråten
      * Bråtabakken:  Kyrkjedep., Birgit Jonset og Karsten Bråten
- Skjønn som gjeld rv. 7  1966
- Vedlegg og heimlar som gjeld Bråtabakken
- Vedlegg som gjeld Bråtabakken.
- To bilete av Bråtabakken
- Søknad til Ål formannskap om støtte til O-gruppa til kart over Veståsen
- Lysløype:  Kostnadsoverslag med finansieringsplan, samt utskrift frå kommunestyret og kraftverket.
- Brevjournal 1951
- Brevjournal/portoutlegg 1951
- Kassabok for medlemsbladet 1951 – 1954
- Kassebok Ål idrettslag 1945 – 1959
- Rubrikkprotokoll for idrettsanlegget på Bråten 1983  1988

Diplom:
- Krinsmeisterskap i fotball 1983 i 8. divisjon
- Avdelingsvinnar i fotball 1992, smågutt 2. divisjon
- Lagkonkurranse i forsvarskyting 1954, 1956 og 1957

Medlemsbladet ”Vidju-spenningen”:
- 1950 – 1954 og 1977 – 1978
- Konvolutt med namnekonkurransen til medlemsbladet