Uppheim skyttarlag


- Protokoll 1903 – 1949
- Protokoll 1949 - 1975
- Kassabok 1935 – 1955
- Instruks for behandling av våpen
- leigeavgift 1932 og 1949
- søknad til Forsvarsdepartementet om godkjenning av ny skytebane 1930
- 1 medalje