Ål Telefonsentral


- Kassabok 1935 – 1943
- Bok med abonnentar og betalte avgifter 1926 – 1960