Stadnamn på Y, Æ, Ø og Å

NAMN       Ylifossen

UTTA        "y:Lifåss'n

DATI         "y:Lifåsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       32,26

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       F1

INNR         188

INFO         Lars Opsata født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Det same som 187 Gamlifossen. Men etter at Ola Endresen, som dei kalla "Yl'n", eller "Yligut'n" bygde kvern der og dreiv møllebruk, fekk fossen namn etter mannen.

 

NAMN       Ylihagabakken

UTTA        "y:LihagabaKin

DATI         "y:Lihagabakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       32,13

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f6

INNR         79

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Bratt bakke med sving, i den gamle riksvegen. Syner enno.

 

NAMN       Ylihagen

UTTA        "y:Liha:jin

DATI         "y:Liha:ga

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       32,26 o.fl.

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f6

INNR         78

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Husmannsplass, før kalla nedre 405 Satahagan/hagen. Namnet Y. er etter ein som vart kalla "Yl'n" eller "Yligut'n", sjå Ylifossen.

 

NAMN       Ytrehaugen

UTTA        "ytræhåugæn

DATI         "ytræhåuji

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       96,14

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         113

INFO         Oddmund S. Tveito, født 1940

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Åker. Det var tale om 2 haugar.

 

NAMN       Ytre øyni

UTTA        "ytræ 'åyne

DATI         "ytræ 'åyn

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       10,23

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d4

INNR         117

INFO         Leiv Sato, 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Øy i åni, del av jordet. Slåttemark.

 

 NAMN       Ælihaugen

UTTA        "æ:Lihåugæn

DATI         "æ:Lihåuji

PREP        på

LOKA        haug

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       E4

INNR         85

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haug, der kløvvegen som "Ælingadn" brukte gjekk forbi. Sjå 267 Ælingvegen.

 

NAMN       Ælinggrovi

UTTA        "æ:LiGgro:ve

DATI         "æ:LiGgro:væn

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       92,5

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       ABC4

INNR         266

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Grensebekk S‑grensa for 265 Randen. Sjå 267 Ælingvegen.

 

NAMN       Ælingskardet

UTTA        "æ:LiGska:Læ

DATI         "æ:LiGska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       92,4

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G5

INNR         35

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Same som 3 Fisketjørnjuvi, der Ælinggrovi kjem frå. Sjå ogso 267 Ælingvegen.

 

NAMN       Ælingvegen

UTTA        "æ:LiGvæ:gæn

DATI         "æ:LiGvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       92,1

GBNR       92,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       BC4

INNR         267

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bufarveg som "ælingane" brukte til fjells. Ein åling - fleire ælingar, om folk frå Ål.

 

NAMN       Ælitjørni

UTTA        "æ:LiKødne

DATI         "æ:LiKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       E4

INNR         86

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Tjørn ved 85 Ælihaugen.

 


 NAMN       Øknebu

UTTA        "øknæbu

DATI         "øknæbu

PREP        i

LOKA        høtte

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E5

INNR         131

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hytte.

 

NAMN       Økneløken

UTTA        "øknælø:kæn

DATI         "øknælø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

GBNR       14,1/19,1‑3/20,3

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D5

INNR         129

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Løken mellom 136 Øknin.

 

NAMN       Øknemyran

UTTA        "øknæmy:rad'n

DATI         "øknæmy:ro

PREP        på

LOKA        heimstøl

LOKA        myr

GBNR       22,52/22,150

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       B5

INNR         107

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hiemstølar. Opprinnelig ei slåttemyr.

 

NAMN       Øknestølen

UTTA        "øknæstø:l'n

DATI         "øknæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       19,3

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E5

INNR         130

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl ved 136 Øknin.

 

NAMN       Øknin

UTTA        "øknid'n

DATI         "økno

PREP        i

LOKA        vatn

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C‑E 5‑6

INNR         136

INFO         Oppskrivaren

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      To vatn. Sjå 104 Uppheims‑Øknin og 126 Bardskrind‑Øknin.

 

NAMN       Øksesteinen

UTTA        "øksæstain

DATI         "øksæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       102,1 o.fl.

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       b5

INNR         22

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Delestein ved stølsvegen. Ser ut som ei øks. Steinvarp.

 

NAMN       Øksetjørni

UTTA        "øksæKødne

DATI         "øksæKød'n

LOKA        tjørn

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       EF3

INNR         162

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Ølshovda

UTTA        'ø:Shøvda

DATI         'ø:Shøvdae

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       sameige

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B1

INNR         20

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Høgder, der stigen går over. Er ogso nemnt i fleirtal.

 

NAMN       Ørjanseikra

UTTA        "ørjansaikra

DATI         "ørjansaikrun

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       74,6

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F4

INNR         14

INFO         Bergaplass, Nils K. født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lite jordstykke i A‑hellingi av 13 Ørjanshaugen.

 

NAMN       Ørjanshaugen

UTTA        "ørjanshåugæn

DATI         "ørjanshåuji

PREP        på, i

LOKA        haug

GBNR       74,6

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F4

INNR         13

INFO         Bergaplass, Nils K. født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Haug med furuskog, SV for tunet, A for revegarden i 12 Bergaplassen.

 

NAMN       Ørjansplassen

UTTA        "ørjanspLass'n

DATI         "ørjanspLasse

PREP        i

LOKA        plass

GBNR       50,9 ‑ 51,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f1‑2

INNR         116

INFO         Ål bygdesoge, III

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Ogso kalla Uriansplassen i 1793. Med noko attåtkjøpt er dette no bruket 115 Holeplassen.

 

NAMN       Ørjansplassen

UTTA        "ørjanspLass'n

DATI         "ørjanspLasse

LOKA        husmannsplass

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A2

INNR         207

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Husmannsplass på eigni til 90,3 Søre Lappegard mellom Votna og fylkesvegen.

 

NAMN       Ørjansstykket

UTTA        "ørjanstyKy

DATI         "ørjanstyKy

LOKA        eikre

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         59

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liti eikre i 56 Turkarstad, omlag ved transformatoren.

 

NAMN       Ørjansåkeren

UTTA        "ørjanså:kæN

DATI         "ørjanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B3

INNR         51

INFO         Lislelien, Ola født 1924

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker som ein Ørjans hadde brote opp.

 

NAMN       Ørjansåkeren

UTTA        "ørjanså:kæN

DATI         "ørjanså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       2,4

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       g5

INNR         46

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Åker. Etter mannsnamnet Ørjans.

 

NAMN       Ørneberg

UTTA        'ø:Næbærg

DATI         'ø:Næbærji

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       57,7‑9

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       F4‑5

INNR         102

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Eitt av 101 Mysethovdun.

 

NAMN       Ørnedekkan

UTTA        "ø:Nædækkad'n

DATI         "ø:Nædækko

PREP        i

LOKA        skål

GBNR       71,5

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       B2

INNR         2

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Skål i skoglii, under bratte berg.

 

NAMN       Ørnedokkbergi

UTTA        "ø:N(æ)dåkkbærji

DATI         "ø:N(æ)dåkkbærgo

PREP        på/i

LOKA        stup

GBNR       23,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C4

INNR         37

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Langt bergstup, mot 36 Ørnedokki.

 

NAMN       Ørnedokki

UTTA        "ø:N(æ)dåKi

DATI         "ø:N(æ)dåkkæn

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       23,1/25,4

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C3‑4

INNR         36

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Heimstølar.

 

NAMN       Ørnehjallen

UTTA        "ø:Næjall'n

DATI         "ø:Næjalle

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       129,12

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F5

INNR         2

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Viken, Asle 1983

KOMM      Berghylle der det ofte var ørnereir.

 

NAMN       Ørnehovda

UTTA        "ø:Næhåvda

DATI         "ø:Næhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B3

INNR         185

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lang‑rundt hovda med stup mot NNA. NA for 148 Øvrestølen. I seinare tid fjellvåk‑ og ramnereir. Ingen tradisjon om ørnereir.

 

NAMN       Ørnehovdun

UTTA        "ø:Næhøvdud'n

DATI         "ø:Næhøvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       34,16

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       D3‑4

INNR         58

INFO         Halsteinsgard, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda med bratte stup, der det har vore (og er?) ørnereir.

 

NAMN       Ørnehovdun

UTTA        "ø:Næhåvdud'n

DATI         "ø:Næhåvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       111,3;122,1

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       c2

INNR         22

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovdene rundt E33, 294.

 

NAMN       Ørnekulpen

UTTA        "ø:NækuLpæn

DATI         "ø:NækuLpe

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       123,sameige

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b2

INNR         19

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Liti tjørn ved 18 Rødungs‑Ørnehovda.

 

NAMN       Øvre Asgrimplassen

UTTA        "øvræ "asgrimpLass'n

DATI         "øvræ "asgrimpLass(e)

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       122,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         248

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Småbruk.

 

NAMN       Øvre Aslakset

UTTA        "øvræ "aslaksæ:t

DATI         "øvræ "aslaksæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       119,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A 4‑5

INNR         186

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Nedlagd heimstøl. Kanskje husmannsplass. Tufter. Nedre Aslagset på BO 062‑5‑3.

 

NAMN       Øvre Bakkan

UTTA        "øvræ "bakkad'n

DATI         "øvræ "bakko

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       69,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         176

INFO         Lappegard, Turid født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Øvre delen av heimehamni.

 

NAMN       Øvre bakkan

UTTA        "øvræ "bakkad'n

DATI         "øvræ "båkko

PREP        i

LOKA        beite

GBNR       30,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         196

INFO         Ola Tormodsgard, f. 1918

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Del av heimehamni. No dyrka beite. Før skog.

 

NAMN       Øvre bakkan

UTTA        "øvræ "bakkad'n

DATI         "øvræ "bakko

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       4,91

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F‑G 4

INNR         6

INFO         Martin Storedal, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bakkar i stølsvegen. Øvre  i høve til 5 Gjesthaugbakkan lenger nede.

 

NAMN       Øvrebakken

UTTA        "øvræbaKin

DATI         "øvræbakka

PREP        i

LOKA        eikre

LOKA        åker

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         52

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Bratt eikre/åker.

 

NAMN       Øvre Bakketjørni

UTTA        "øvræ "bakkæKødne

DATI         "øvræ "bakkæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       36,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       F3

INNR         209

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tjørn i skogen. Sjå 193 Bakketjørni

 

NAMN       Øvre bekkane

UTTA        "øvræ "bæKid'n

DATI         "øvræ "bæKid'n

PREP        ved

LOKA        hamn

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       c5

INNR         10

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Hamneområde, der bekkar møtest. Nedre b. på ØK Vermelii BQ 063‑5‑4.

 

NAMN       Øvre Bjødnahovda

UTTA        "øvræ 'bjødnahåvda

DATI         "øvræ 'bjødnahåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       72,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C5

INNR         58

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Hovda i heimstølhamni. Sjå ogso nr. 55.

 

NAMN       Øvre Blomestølen

UTTA        "øvræ "bLo:mæstø:l'n

DATI         "øvræ "bLo:mæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       106,8,14

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       G5

INNR         1

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå Nere Blomestølen, nr. 1 på ØK BL 064.

 

NAMN       Øvre Blomestøltjørni

UTTA        "øvræ "bLo:mæstølKødne

DATI         "øvræ "bLo:mæstølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G‑H2

INNR         2

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      ‑

 

NAMN       Øvre Bottjørni

UTTA        "øvræ 'båttKødne

DATI         "øvræ 'båttKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       C2

INNR         20

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Tjørn i fjellhamni. Sjå ogso nr. 19.

 

NAMN       Øvre Braudde

UTTA        "øvræ bråudde

DATI         "øvræ bråudd'n

PREP        på

LOKA        reine

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         128

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Bratt, naturleg reine i heimehamni. Sjå ogso nr. 127.

 

NAMN       Øvre Brendehaugen

UTTA        "øvræ 'brænnhåugæn

DATI         "øvræ 'brænnhåugæn

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       G3

INNR         33

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Det har visst ogso vore tale om nedre B. Brenn-?

 

NAMN       Øvre Brendehaugen

UTTA        "øvræ "brændæhåugæn

DATI         "øvræ "brændæhåuji

PREP        på, i

LOKA        rand

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       D2

INNR         57

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Lang rand. Nedre Brendehaugen er nr. 63.

 

NAMN       Øvre Brenna

UTTA        "øvræ "brænna

DATI         "øvræ "brænnun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       20,6

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B5

INNR         57

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bruk. Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Øvre Brotet

UTTA        "øvræ 'brå:tæ

DATI         "øvræ "brå:te

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       115,4

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         353

INFO         Ola Øyno, f. 1905

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      God kornåker. Ogso kalla "Uppå Brote". Sjå ogso 352 og 355.

 

NAMN       Øvre Bråten

UTTA        "øvræ "brø:ten

DATI         "øvræ "brø:ta

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       11,3,4,5

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c6

INNR         13

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Øvre Bråten

UTTA        "øvræ "brå:ten/brø:ten

DATI         "øvræ "brå:ta/brø:ta

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,8

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G5

INNR         45

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Tidlegare lite bruk.

 

NAMN       Øvre Buhovda

UTTA        "øvræ 'bu:håvda

DATI         "øvræ 'bu:håvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       507 394

INNR         3

INFO         Lars H. Kvinnegard, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Om lag 800 m NNA for nedre Buhovda, på ØK BL 065, nr 37.

 

NAMN       Øvre Damtjørni

UTTA        "øvræ "dammKødne

DATI         "øvræ "dammKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       47,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c5

INNR         4

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tjørn der det vart oppdemt for å samle kvern‑ og slipevatn. Sjå ogso nr. 3, 21 og 22.

 

NAMN       Øvre Damtjørni

UTTA        "øvræ "dammKødne

DATI         "øvræ "dammKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       49,1,7

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       b3

INNR         22

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tjørn oppdemd for å samle kvern‑ og slipevatn. Sjå ogso namn nr. 21, 3 og 4.

 

NAMN       Øvre Damtjørni

UTTA        "øvræ "damKødne

DATI         "øvræ "damKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B 5‑6

INNR         37

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Tjørn, sjå 36 Nedre Damtjørni.

 

NAMN       Øvre Dekkan

UTTA        "øvræ 'dækkad'n/dækkan

DATI         "øvræ 'dækko

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       A‑B2

INNR         100

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvre Dyrebottjørni

UTTA        "øvræ "dy:ræbåttKødne

DATI         "øvræ "dy:ræbåttKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       567 485

INNR         173

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      I 178 Dyrebotten. Sjå ogso 179 Nedre D.

 

NAMN       Øvre Dyrebottjørni

UTTA        "øvræ "dy:ræbåttKødne

DATI         "øvræ "dy:ræbåttKød'n

LOKA        tjørn

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B4

INNR         131

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå 130 Søre Dyrebottjørni.

 

NAMN       Øvre Eikra

UTTA        "øvræ "aikra

DATI         "øvræ "aikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       121,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         175

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Eikre.

 

NAMN       Øvre eikra

UTTA        "øvræ "aikræ

DATI         "øvræ "aikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         186

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      N for 185 Nedre eikra, vest mot skiftegarden.

 

NAMN       Øvre eikra

UTTA        "øvræ "aikra

DATI         "øvræ "aikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         168

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Eikre.

 

NAMN       Øvreeikra

UTTA        "øvræaikra

DATI         "øvræaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       104,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d4

INNR         286

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Øvre Espegard

UTTA        "øvræ "æspæga:L

DATI         "øvræ "æspæga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       70,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         134

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Då 125 Espegard vart delt ca. 1700, vart tunet flutt opp, øvst i jordet. Difor vart Ø.E. ogso kalla "Uppi Jorde".

 

NAMN       Øvre Feten

UTTA        "øvræ 'fe:t'n

DATI         "øvræ 'fe:te

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         378

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Slåtteland ved åni.

 

NAMN       Øvre Fiskebutten

UTTA        "øvræ "fiskæbutt'n

DATI         "øvræ "fiskæbutte

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0616 Nes

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       G‑H 2‑3

INNR         103

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      I gamal tid ei god fisketjørn.

 

NAMN       Øvre Fuglehovda

UTTA        "øvræ "fugLæhåvda

DATI         "øvræ "fugLæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       100,1‑105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       b2

INNR         84

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Hovda. Stikk over bjørkegrensa.

 

NAMN       Øvre Galden

UTTA        "øvræ 'galld'n

DATI         "øvræ 'gallde

LOKA        gald

GBNR       88,1 84,4

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C5

INNR         125

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Den øvste av nattane i høgdedraget (Galdane) som går nedover lii mot Votna. Sjå 138 Midtre Galden og 139 Nedre Galden.

 

NAMN       Øvre Gjeldokk

UTTA        "øvræ "jælldåkk

DATI         "øvræ "jælldåkk

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e6

INNR         299

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Ein av 5 Gjeldokkgardar.

 

NAMN       Øvregjerda

UTTA        "øvræjæ:La

DATI         "øvræjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C3

INNR         47

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Skiftevoll på 44 Nedremyrstølen. Sjå nr. 48, 49.

 

NAMN       Øvre Grandokki

UTTA        "øvræ "grø:ndøKi

DATI         "øvræ "grø:ndøkkæn

PREP        i

LOKA        gardsbruk

GBNR       3,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       f3‑4

INNR         54

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gardsbruk.

 

NAMN       Øvre Granlii

UTTA        "øvræ "grø:nli:e

DATI         "øvræ "grø:nli:n

PREP        i

LOKA        plass

GBNR       11,27

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         19

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Husmannsplass. På ØK Satalii BQ 062‑5‑3 er reg. Nørdre G. Sjå elles 28 Nedre Granlii.

 

NAMN       Øvre Grasingi

UTTA        "øvræ "gra:siGi

DATI         "øvræ "gra:siGæn

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f3

INNR         376

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Utslåtte i skogen.

 

NAMN       Øvre Grasingi

UTTA        "øvræ "gra:siggi

DATI         "øvræ "gra:siggæn

PREP        i

LOKA        glenne

GBNR       23,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         6

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Glenne i skogen der dei grasa (sanke gras) og risple lauv.

 

NAMN       Øvre Guttormsplassen

UTTA        "øvræ "guttårmpLass'n

DATI         "øvræ "guttårmpLasse

PREP        i

LOKA        husm.plass

GBNR       12,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       f4

INNR         329

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Tufter.

 

NAMN       Øvre Gutuåkeren

UTTA        "øvræ "gu:tuå:kæN

DATI         "øvræ "gu:tuå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         258

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker ved ei gutu, truleg der bygdevegen gjekk.

 

NAMN       Øvre Hallevegen

UTTA        "øvræ hallævæ:gæn

DATI         "øvræ hallævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       57.7.16

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A 3‑4

INNR         6

INFO         Ola K. Trintrud, 1916

OPPS       Ola K. Trintrud 1982

KOMM      Veg (stig) der dei fylgde buskapen ut i hamni. Som nr. 5.

 

NAMN       Øvre Hausehovda

UTTA        "øvræ "håusæhåvda

DATI         "øvræ "håusæhåvdae

LOKA        hovde

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F2

INNR         171

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Øvre Hellingstølen

UTTA        "øvræ "hælliGstø:l'n

DATI         "øvræ "hælliGstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       106,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e3

INNR         194

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimstøl til 169 Helling Sygarden. Og kalla Sygardstølen.

 

NAMN       Øvre Hjallan

UTTA        "øvræ "jallad'n

DATI         "øvræ "jallo

PREP        på

LOKA        stad

GBNR       54,9,13

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d1‑2

INNR         99

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Ein stad ova 98 Hjallan. Der budde det folk ei gong.

 

NAMN       Øvre Hovdun

UTTA        "øvræ "håvdud'n

DATI         "øvræ "håvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       121,15

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f6

INNR         121

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Hovder ova 22 Hovdestøllii.

 

NAMN       Øvre Hulen

UTTA        "øvræ "hu:Len

DATI         "øvræ "hu:La (feil på lydbandet) OE

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         38

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Åker i ei kvelv. Sjå ogso 39 Nedre Hulen.

 

NAMN       Øvre Håheim

UTTA        "øvræ "hå:aim

DATI         "øvræ "hå:aim

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         81

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Den vestre av 80 Håheimsgardane. Nr. 42 og 70 under same gard, ligg lenger vest, inn til 39 Hesteåni.

 

NAMN       Øvre Jordet

UTTA        "øvræ "jo:Le

DATI         "øvræ "jo:Le

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       C5

INNR         1

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Øvre delen av innmarki på garden Løken.

 

NAMN       Øvrejordet

UTTA        "øvræjo:Le

DATI         "øvræjo:Le

PREP        på

LOKA        slåtteteig

GBNR       70,16

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         139

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Slåtteteig. Sjå 134 Øvre Espegard/"Uppi Jorde".

 

NAMN       Øvrejordet

UTTA        "øvræjo:Le

DATI         "øvræjo:Le

PREP        i

LOKA        del av jorde

GBNR       110.287

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C4

INNR         31

INFO         Knut Hago, født 1920

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Del av jordet i 89 Søre Hago.

 

NAMN       Øvrejordet

UTTA        "øvræjo:Le

DATI         "øvræjo:Le

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2‑3

INNR         207

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Øvre delen av jordet.

 

NAMN       Øvre Jødnbustølen

UTTA        "øvræ 'jød'nbustø:l'n

DATI         "øvræ 'jød'nbustø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       70,10

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D5‑6

INNR         65

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvre Jøråndbrenna

UTTA        "øvræ "jø:råndbrænna

DATI         "øvræ "jø:råndbrænnun

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G‑H4

INNR         23

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvre og Nedre J. er to hyller i lendet. Dei stig mot NV, og har kvar sin krøterstig. Sjå Nedre J.

 

NAMN       Øvre Jøråndgutløa

UTTA        "øvræ "jø:råndgutlu:e

DATI         "øvræ "jø:råndgutlu:e

PREP        ved

LOKA        løe

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D4

INNR         101

INFO         Gåsterud, Helge født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Storrløe. Sjå 100 Nedre J.

 

NAMN       Øvre Karigarden

UTTA        "øvræ "ka:riga:N

DATI         "øvræ "ka:riga:Le

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,142

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         393

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Bruk, frådelt 376 Karigarden.

 

NAMN       Øvre Kastet

UTTA        "øvræ 'kastæ

DATI         "øvræ 'kastæ

PREP        ved

LOKA        stad

GBNR       3,7

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       d3

INNR         89

INFO         Vigger Liahagen, 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Stad ved vegen, ova 105 Kastet.

 

NAMN       Øvre Kloppebakken

UTTA        "øvræ "kLåppæbaKin

DATI         "øvræ "kLåppæbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B3

INNR         11

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakke ved 39 Hesteåni, N for 10 Nedre Kloppebakken. Sjå 9 Kloppebakkåkeren.

 

NAMN       Øvre Krikken

UTTA        "øvræ 'krikkæn

DATI         "øvræ 'kriKi

PREP        i

LOKA        heimehamni

GBNR       102,1 og 103,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D3

INNR         52

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      I heimehamni, mellom tre heimstølar. Sjå 48 Nedre Krikken.

 

NAMN       Øvre Krosshovda

UTTA        "øvræ "kråsshåvda

DATI         "øvræ "kråsshåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C2

INNR         56

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Krosshovda, Nedre og Øvre, har vardar og er også kalla Vardhovdudn.

 

NAMN       Øvre Langetjørnhovda

UTTA        "øvræ "laGæKød'nhåvda

DATI         "øvræ "laGæKød'nhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       111,6;123,1

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       b3

INNR         17

INFO         Arvid Jonset, f. 1934

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Hovda på nordsida av 13 Langetjørndalen.

 

NAMN       Øvre Langåkeren

UTTA        "øvræ "laGå:kæN

DATI         "øvræ "laGå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d4

INNR         87

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

 

NAMN       Øvre Lii

UTTA        "øvræ 'li:e

DATI         "øvræ 'li:n

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       32,30

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       d4

INNR         17

INFO         Myro, Knut født 1924

OPPS       Knut Myro 1981

KOMM      Husmannsplass i eldre tid.

 

NAMN       Øvre Lineikra

UTTA        "øvræ "li:naikra/linn‑

DATI         "øvræ "li:naikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       119,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         86

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Eikre der dei dyrka lin. Sjå ogso 85 Nedre Lineikra.

 

NAMN       Øvrelueikra

UTTA        "øvrælu:aikra

DATI         "øvrælu:aikrun

PREP        på

LOKA        eng

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A5

INNR         150

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Eng i S‑kanten av jordet på 149 Ellingsgard, ved Øvrelui.

 

NAMN       Øvreluslættet

UTTA        "øvræluslætte

DATI         "øvræluslætte

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       50,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         189

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Jordet ved øvre utløa, ova åkrane og ein ulendt bakke.

 

NAMN       Øvrelå

UTTA        "øvrælå:

DATI         "øvrælå:

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       102,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d5

INNR         72

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Den eine av nr. 3 Lågardan

 

NAMN       Øvre Medgarden

UTTA        "øvræ "megga:N

DATI         "øvræ "megga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c‑d3‑4

INNR         240

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Gard.

 

NAMN       Øvre Medhus

UTTA        "øvræ "me:hu:s

DATI         "øvræ "me:hu:s

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       21,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a1

INNR         194

INFO         Ål Bygdebok III o. a

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Ein av 195 Medhusgardan.

 

NAMN       Øvre Moen

UTTA        "øvræ mo:n

DATI         "øvræ 'mo:e

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       23,10

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       e‑f1

INNR         79

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Småbruk. Tidlegare husmannsplass. Ogso kalla Gjestmoen

 

NAMN       Øvremoen

UTTA        "øvræmo:n

DATI         "øvræmo:e

LOKA        mo

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D‑E1

INNR         51

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skogmo, ligg høgare enn 49 Nedremoen. N for fylkesvegen på Nørdre Hovdegard‑eigni ‑ over delet til Søre Berg og har der same namnet og nr. 97. Dobbeltreg. Etter oppskr. av O. Hovdegard født 1896.

 

NAMN       Øvremoen

UTTA        "øvræmo:n

DATI         "øvræmo:e

LOKA        mo

GBNR       87,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D1

INNR         97

INFO         Berg, Olav født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Låg terasse med skogflate, NA for tunet på 96 Bergsmoen. Går A‑over til 46 Hovdegard eign, sjå namn 51 Øvremoen.

 

NAMN       Øvremoen

UTTA        "øvræmo:n

DATI         "øvræmo:e

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       F1

INNR         44

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flate med furuskog, oppå terassen SA for 43 Nedremoen.

 

NAMN       Øvre muran

UTTA        "øvræ "mu:rad'n

DATI         "øvræ "mu:ro

PREP        på/i

LOKA        tuft

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

INNR         177

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tuft N for 176 Dalflåti, oppå ein bakke.

 

NAMN       Øvre Myljogjøta

UTTA        "øvræ 'myljojø:ta

DATI         "øvræ 'myljojø:tun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f6

INNR         124

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Utslått.

 

NAMN       Øvre myran

UTTA        "øvræ "my:rad'n

DATI         "øvræ "my:ro

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       58,2‑4

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         110

INFO         Arnegard, Gro født 1899

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      På jordet.

 

NAMN       Øvre Myran

UTTA        "øvræ "my:rad'n

DATI         "øvræ "my:ro

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       65,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         253

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Del av jordet, i dalbotten, ova fylkesvegen.

 

NAMN       Øvre Myran

UTTA        "øvræ "my:rad'n

DATI         "øvræ "my:ro

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       64,3‑4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F3‑4

INNR         282

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dyrka myrar, litt lenger opp i høve til 280 Nedre Myran.

 

NAMN       Øvre myri

UTTA        "øvræ 'my:re

DATI         "øvræ my:N

LOKA        myr

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         58

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr i 56 Turkarstad, N for 57 Nedre myri.

 

NAMN       Øvremyri

UTTA        "øvræmy:re

DATI         "øvræmy:N

LOKA        slåttemark

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         21

INFO         Dusegard, Ola født 1935

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Udyrka, tidlegare slåttemark på 85,1 Dusegard. N for fylkesvegen og høgspentlina. Sjå 20 Nedremyri.

 

NAMN       Øvre Natten

UTTA        "øvræ 'natt'n

DATI         "øvræ 'natte

LOKA        natt

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       DE5

INNR         33

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      N for og høgare enn 32 Nedre Natten.

 

NAMN       Øvre Nyset

UTTA        "øvræ 'ny:sæ:t

DATI         "øvræ 'ny:sæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       118,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D6

INNR         206

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvre Nystølhaugen

UTTA        "øvræ 'nystøhåugæn

DATI         "øvræ 'nystøhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       65,4‑6

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D6

INNR         60

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haug, N for heimstølen Nystølen på ØK BO 063‑5‑2.

 

NAMN       Øvre Oddetjørni

UTTA        "øvræ "åddæKødne

DATI         "øvræ "åddæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E‑F1

INNR         41

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn med mange oddar og vikar, som 40 Nedre O.

 

NAMN       Øvre Olastølen

UTTA        "øvræ "o:Lastø:l'n

DATI         "øvræ "o:Lastø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E3

INNR         27

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Øvre Olastøltjørni

UTTA        "øvræ "o:LastølKødne

DATI         "øvræ "o:LastølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E3

INNR         30

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Tjørn, litt N for 27 Øvre Olastølen.

 

NAMN       Øvre Ospeholten

UTTA        "øvræ "åspæhålt'n

DATI         "øvræ "åspæhålte

PREP        i

LOKA        krull

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       Ikkje kartfesta

INNR         32

INFO         Farstad, Mari født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ospekrull, litt lenger oppe enn 31 Nedre Ospeholten.

 

NAMN       Øvre Puserud

UTTA        "øvræ "pu:særu

DATI         "øvræ "pu:særu

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       67,14

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       C1

INNR         5

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvre Ragnhildhellan

UTTA        "ø:vræ "ragnillhællad'n

DATI         "ø:vræ "ragnillhællo

PREP        i

LOKA        sørhall

GBNR       56.1

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 6

INNR         16

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Sørhelling i eit høgdedrag, mellom heimstøl og langstølhamner.

 

NAMN       Øvre Reinedalen

UTTA        "øvræ "rainæda:N

DATI         "øvræ "rainæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E2‑3

INNR         37

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Dal i fjellhamni.

 

NAMN       Øvre Reinton

UTTA        "øvræ "rainto:n

DATI         "øvræ "rainto:n

PREP        i

LOKA        gard

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       B‑C5

INNR         76

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Gard. Dei andre Reinton gardane er reg. på BO 060‑5‑1.

 

NAMN       Øvre remmen

UTTA        "øvræ 'ræmmæn

DATI         "øvræ 'ræmme

PREP        i

LOKA        rem

GBNR       92,2‑3

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B2

INNR         11

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ein av skogremmane til garden Skarsgard.

 

NAMN       Øvre reset

UTTA        "øvræ 're:sæ

DATI         "øvræ 're:se

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         62

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Høgde i stigen ova stølane. Sjå 60 Nedre stigen.

 

NAMN       Øvrerusti

UTTA        "øvræruste

DATI         "øvrærust'n

PREP        i

LOKA        rust

GBNR       95,4

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       a3

INNR         8

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Vierrust.

 

NAMN       Øvre Sandåkeren

UTTA        "øvræ "sandå:kæN

DATI         "øvræ "sandå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         38

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82.

KOMM      Åker, med lett jord.

 

NAMN       Øvre Sirerudningen

UTTA        "øvræ "si:rærudniGæn

DATI         "øvræ "si:rærudniGi

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       4,13

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       D2

INNR         49

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Bruk under Siregarden. Sjå nr. 128 på ØK Lien BR 063‑5‑3.

 

NAMN       Øvre skorri

UTTA        "øvræ 'skårre

DATI         "øvræ skåN

PREP        i

LOKA        skorr

GBNR       57,1/57,2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B3

INNR         77

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Skorr ova 76 Breieskorri.

 

NAMN       Øvre Skurvehovda

UTTA        "øvræ "skurvæhåvda

DATI         "øvræ "skurvæhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D4

INNR         35

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nedre Skurvehovda har nr. 34.

 

NAMN       Øvre Skålin

UTTA        "øvræ "skå:Lid'n

DATI         "øvræ "skå:Lo

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a2

INNR         314

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Sjå namn nr. 311 Skålin.

 

NAMN       Øvre Slåtta

UTTA        "øvræ "slåtta

DATI         "øvræ "slåttun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       A4

INNR         36

INFO         Haga, Gro født 1915

INFO         Stave, Torand født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Her stod til nyleg att av husi på bruket Slåtta, nemnt i muntleg tradisjon frå 1792. Øyli‑slåttun har ogso vore nemnt. Ligg NA til NNA for tunet.

 

NAMN       Øvre Slåttemyri

UTTA        "øvræ "slåttæmy:re

DATI         "øvræ "slåttæmy:N

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         83

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Slåttemark.

 

NAMN       Øvre Solhovdstølen

UTTA        "øvræ "so:Lhøvdstø:l'n

DATI         "øvræ "so:Lhøvdstø:le

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       4,51

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       G4

INNR         21

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Ein av vollane på 3 Solhovdstølane.

 

NAMN       Øvre Solhovdstølshovda

UTTA        "øvræ "so:Lhøvdstølshøvda

DATI         "øvræ "so:Lhøvdstølshøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       G5

INNR         17

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Hovda V for 3 Solhovdstølan.

 

NAMN       Øvre Stakkestøet

UTTA        "øvræ "stakkæstø:e

DATI         "øvræ "stakkæstø:e

PREP        i

LOKA        område

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         156

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Stad der dei stekte(?) storr.

 

NAMN       Øvre Staurtjørni

UTTA        "øvræ "ståurKødne

DATI         "øvræ "ståurKød'n

LOKA        tjørn

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F4

INNR         163

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jf. 164 Nedre Staurtjørni. Tjørnane ligg i eit grense­punkt mellom 3 sameiger. Den eine av desse, Søre Reine, nr. 157, har grense mot 58 Hellane i 98 Staurfonni.

 

NAMN       Øvre Storlii

UTTA        "øvræ "sto:£i:e

DATI         "øvræ "sto:£i:n

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       3,1

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       f5

INNR         43

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Husmannsplass.

 

NAMN       Øvre Storåkeren

UTTA        "øvræ "sto:rå:kæN

DATI         "øvræ "sto:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         256

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker i 152 Tjørndalen.

 

NAMN       Øvre Stuguåkeren

UTTA        "øvræ "stu:guå:kæN

DATI         "øvræ "stu:guå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         17

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Åker ova stugu.

 

NAMN       Øvrestølbakken

UTTA        "øvræstølbaKin

DATI         "øvræstølbakka

PREP        på, i

LOKA        bakke

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         138

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakke mellom 137 Nedrestølen og 148 Øvrestølen.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       78,14

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A34

INNR         148

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl med tuft, fjøs, delvis steingardar. SV for 185 Ørnehovda. Delt mellom 78,1 og 78,14. Jf. 137 Nedrestølen.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       103,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D3

INNR         53

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       55.10

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F3

INNR         241

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Nedlagt heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B4

INNR         59

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       57,7‑9

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       E‑F5

INNR         100

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B3

INNR         39

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       61,1

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       E2

INNR         22

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       594 459

INNR         200

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gamal voll med tufter, omlag 700 m ANA for husi på 169 Jonstølen.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       f5

INNR         4

INFO         Lars Skrinda, f. 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Heimstøl til Søre Lappegard, 500 m NNV for tunet. Tufter.

 

NAMN       Øvrestølen

UTTA        "øvræstø:l'n

DATI         "øvræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       127,9

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a2

INNR         35

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øvrestølnatten

UTTA        "øvræstølnatt'n

DATI         "øvræstølnatte

PREP        på, i

LOKA        natt

GBNR       78,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         193

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvste av 3 nattar i ryggen som går frå 185 Ørnehovda. 148 Øvrestølen ligg på NV-sida av Øvrestølnatten.

 

NAMN       Øvrestølnuten

UTTA        "øvræstølnu:t'n

DATI         "øvræstølnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       596 464

INNR         201

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Ovanfor (S for) 200 Øvrestølen.

 

NAMN       Øvre Sundbrei

UTTA        "øvræ "sumrai

DATI         "øvræ "sumrai

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       125,7,10,30

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         202

INFO         Oddvar Sunbrei, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Ein av 238 Sunbreigardane.

 

NAMN       Øvre Sunneivtjørni

UTTA        "ø:vræ "sunnaivKødne

DATI         "ø:vræ "sunnaivKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       123,59

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       F‑G5

INNR         68

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Fisketjørn i stølshamni.

 

NAMN       Øvre Svaberget

UTTA        "øvræ sva:bærgæ

DATI         "øvræ sva:bærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       125.7

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       C5

INNR         8

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Punkt i 6 Gamle Stølsvegen.

 

NAMN       Øvre Såljuhamaren

UTTA        "øvræ "såLjuha:maN

DATI         "øvræ "såLjuha:mare

PREP        på/i

LOKA        hamar

GBNR       91,13,25

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D2

INNR         120

INFO         Arnegård, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berghamar med selje i heimehamni til 113 Arnegardsdokki 114 Arnegardsrudningen, på grensa mot 159 Nørdre Arnegard NV for 119 Nedre Såljuhamaren.

 

NAMN       Øvre Tjørnstølen

UTTA        "øvræ 'Kød'nstø:l'n

DATI         "øvræ 'Kød'nstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       94,5

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       g6

INNR         20

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Heimstøl. Ingen hus no.

 

NAMN       Øvretoni

UTTA        "øvræto:ne

DATI         "øvræto:n

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       23,15

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e‑f4

INNR         156

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Gardsbruk. Husmannsplass på 1800‑talet.

 

NAMN       Øvre Tormodsgarden

UTTA        "øvræ "tåmmosga:N

DATI         "øvræ "tåmmosga:Le

PREP        i

LOKA        gardsbruk

GBNR       4,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         27

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gardsbruk i 128 Siregardan.

 

NAMN       Øvre Torvetuku

UTTA        "øvræ "tårvætu:ku

DATI         "øvræ "tårvætu:kun

PREP        i

LOKA        torvtak

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D2

INNR         109

INFO         Skrindo, Håkon K.M. født 1935

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Torvtak til stølen.

 

NAMN       Øvre Trædet

UTTA        "øvræ "træ:e

DATI         "øvræ "træ:e

PREP        i

LOKA        slåttestykke

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         68

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Slåttestykke på jordet.

 

NAMN       Øvre Trædet

UTTA        "øvræ "træ:e

DATI         "øvræ "træ:e

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g2

INNR         420

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slåttemark.

 

NAMN       Øvre Tveitehaugen

UTTA        "øvræ tvaitæhåugæn

DATI         "øvræ tvaitæhåuji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 3‑4

INNR         291

INFO         Lars Holeplass, 1910.

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Gard i Tveitegrendi. Nr. står på det opphavelege tunet, som no er burte. Samanslege med 206 Nedre Tveitehaugen.

 

NAMN       Øvre Uksejukulberget

UTTA        "øvræ "uksæjukulbærgæ

DATI         "øvræ "uksæjukulbærji

PREP        ‑

LOKA        berg

GBNR       110,53/110,57

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D4

INNR         52

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Berg, SA for og høgare opp enn 51 Nedre Uksejukulberget.

 

NAMN       Øvre utgarden

UTTA        "øvræ "ugga:N

DATI         "øvræ "ugga:N

PREP        ved

LOKA        gjerde

GBNR       57,7

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D2

INNR         125

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Tverrgjerde i heimehamni.

 

NAMN       Øvre Vadet

UTTA        "øvræ 'va:æ

DATI         "øvræ "va:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C2

INNR         171

INFO         Sletto, Olav O. født 1925

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Vad over 31 Vola.

 

NAMN       Øvre Varaberg

UTTA        "øvræ 'va:rabærg

DATI         "øvræ 'va:rabærg

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       108,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         228

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Ein av nr. 327 Varaberggardan.

 

NAMN       Øvrevegen

UTTA        "øvrævæ:gæn

DATI         "øvrævæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       576 434

INNR         78

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stig frå stølane, beinast A‑over til 77 Kroken.

 

NAMN       Øvre Veslebottnatten

UTTA        "øvræ "væslæbåttnatt'n

DATI         "øvræ "væslæbåttnatte

PREP        på/i

LOKA        natt

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       601 428

INNR         59

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      NV for 57 Veslebotten.

 

NAMN       Øvre Vetrevegen

UTTA        "øvræ "vætrævæ:gæn

DATI         "øvræ "vætrævæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e2

INNR         73

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Ein av vintervegane, til vedkøyring.

 

NAMN       Øvrevollen

UTTA        "øvrævåll'n

DATI         "øvrævålle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       62,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A‑B2

INNR         54

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstølvoll, litt ova 53 Torsteinsrudstølen.

 

NAMN       Øvrevollen

UTTA        "øvrævåll'n

DATI         "øvrævålle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       b5

INNR         242

INFO         Ola H. Berg, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gamal voll, no skogvaksen, ca. 250 m NA for 237 Nørdre Toresgardstølen. Truleg ogso inn på eigni til 89,1.

 

NAMN       Øvreåkeren

UTTA        "øvræå:kæN

DATI         "øvræå:kære

LOKA        åker

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         14

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, NNV for 13 Myljoåkeren.

 

NAMN       Øvreåkeren

UTTA        "øvræå:kæN

DATI         "øvræå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         77

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

 

NAMN       Øvreåkeren

UTTA        "øvræå:kæN

DATI         "øvræå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       D1

INNR         29

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker, NV for tunet i Myljo‑Toni, ovanfor tuftene etter den gamle garden.

 

NAMN       Øvre åkran

UTTA        "øvræ å:krad'n

DATI         "øvræ å:kro

PREP        på

LOKA        åkra

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         41

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Åkrar oppunder skogen.

 

NAMN       Øvreål

UTTA        "øvræå:L

DATI         "øvræå:L

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       ‑

KART        ØK Øvre‑Ål BP 062‑5‑3

KARU       C‑H 3‑6

INNR         1

INFO         Ål bygdesoge IV

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Grend, på terasse i dalsida. Nedre‑Ål i dalbotnen.

 

NAMN       Øybergahovdun

UTTA        'åybærgahåvdud'n

DATI         'åybærgahåvdo

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       112,6‑113,11,12

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         149

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Hovder i heimehamni.

 

NAMN       Øybergastølen

UTTA        'åybærgastø:l'n

DATI         'åybærgastø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       tvist

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       e5

INNR         25

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Øybergastølshovda

UTTA        'åybergastølshåvda

DATI         'åybergastølshåvdae

PREP        på

LOKA        hova

GBNR       94,6

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       e5

INNR         26

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Hovda ved 25 Øybergastølen.

 

NAMN       Øydestøldalen

UTTA        "åyæstølda:N

DATI         "åyæstølda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KONR       0620 Hol

GBNR       17,10

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       B4‑5

INNR         41

INFO         Hansehaug, Kari født 1904

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Dal ved 40 Øydestølen.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       111,6‑17

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       C2

INNR         11

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Langstølar åt husmannsplassane under Prestegarden.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       17,10

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       B5

INNR         40

INFO         Hansehaug, Kari født 1904

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Nedlagt stølsvoll. Tufter.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       72,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C4

INNR         68

INFO         Feten, Daniel født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Uvisst om heimstøl der. Ligg innåt garden 1 Søre Øylii.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       84,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d4

INNR         191

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Heimstøl som høyrer til 184 Brattegardhagen.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

LOKA        heimstøl

GBNR       87,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       D3

INNR         94

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Før heimstøl til 77 Søre Berg midt i delet mot 88,2. I lii S for Votna.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n/"åydæ‑

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        stad

GBNR       95.4

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       a3

INNR         7

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Stad der det syner etter murar og gjerde.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       8,7

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F5

INNR         85

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl i dag. I gamal tid vistnok langstøl.

 

NAMN       Øydestølen

UTTA        "åyæstø:l'n

DATI         "åyæstø:le

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       33,15/35,2

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C5

INNR         66

INFO         Grøgard, Halvard født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Attlagd stølsvoll. Tufter.

 

NAMN       Øydestølflati

UTTA        "åyæstølfLa:te/‑ølsf‑

DATI         "åyæstølfLa:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       124,7‑12

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       F1

INNR         37

INFO         Hagen, Olav O. født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slette.

 

NAMN       Øydestølhovda

UTTA        "åyæstølhøvda

DATI         "åyæstølhøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       4,3‑4‑5‑6

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C4

INNR         22

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      23 Søre Langesenn låg øyde ei tid. Ø. ligg ovanfor stølen

 

NAMN       Øydestølsmyran

UTTA        "åyæstølsmy:rad'n

DATI         "åyæstølsmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B4

INNR         2

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myrar, S for fylkesvegen, A ved delet mot 72,5, der det heiter 68 Øydestølen.

 

NAMN       Øydestølshaugan

UTTA        "åyæstølshåugad'n

DATI         "åyæstølshåugo

PREP        på

LOKA        slette

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C5

INNR         94

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sletter med gamle tufter, på grensa mellom stølssameigene Tvist og Osestølen.

 

NAMN       Øydetjørni

UTTA        "åyæKødne

DATI         "åyæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       111,1‑7‑8

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B‑C 1‑2

INNR         10

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn V for 11 Øydestølen.

 

NAMN       Øydetjørnmyri

UTTA        "åyæKød'nmy:re

DATI         "åyæKød'nmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       111,1

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       B1‑2

INNR         12

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Myr V for 10 Øydetjørni.

 

NAMN       Øygardan

UTTA        "åyga:Lad'n

DATI         "åyga:Lo

PREP        i

LOKA        Gml. husmpl.

GBNR       11.4,5

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A4

INNR         113

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Gamal husmannsplass

 

NAMN       Øygardan

UTTA        "åyga:Lad'n

DATI         "åyga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       48,2 ‑ 48,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a

INNR         357

INFO         Knut L Øygard, 1933

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      341 Søre Øygarden, og 227 Nørdre Ø. reg. på BP 062‑5‑1. Namn brukt frå 1700‑talet. Det gamle namnet er 362 Haug.

 

NAMN       Øygarden

UTTA        "åyga:N

DATI         "åyga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       33,2

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a3

INNR         324

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Gard. Var underbruk ‑ åsbruk til 360 Krosshaug til 1821.

 

NAMN       Øygarden

UTTA        "åyga:N

DATI         "åyga:Le

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       11,27

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         18

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Gardsbruk. Uvisst om plass før. Ein del av det flate jordet er ei øy når åni er stor. Sjå 25 Øygardsøyni.

 

NAMN       Øygardsberget

UTTA        "åygaSbærgæ

DATI         "åygaSbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       33,2 ‑ 34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         122

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Berg NV for Øygarden på BQ 062‑5‑1.

 

NAMN       Øygardsberget

UTTA        "åygaSbærgæ

DATI         "åygaSbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       35,16

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B4

INNR         34

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Berg ved 35 Øygardsgjerda.

 

NAMN       Øygardsdokki

UTTA        'åygaSdåKi

DATI         'åygaSdåkkæn

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       48,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       b3

INNR         24

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Heimstøl til Øygard.

 

NAMN       Øygardsgjerda

UTTA        "åygaSjæ:La

DATI         "åygaSjæ:Lun

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B3‑4

INNR         35

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Tidlegare støl til Øygarden.

 

NAMN       Øygardshalli

UTTA        'åygaShalle

DATI         'åygaShall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         210

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Hall der vegen til fjells går opp.

 

NAMN       Øygardshaugen

UTTA        'åygaShåugæn

DATI         'åygaShåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         211

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Haug i 210 Øygardshalli.

 

NAMN       Øygardshovda

UTTA        'åygaShåvda

DATI         'åygaShåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       48,2

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       b4

INNR         8

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Hovda ova 9 Hollestølen har tilhøyrt Øygarden. Og kalla Øygardsnatten.

 

NAMN       Øygardslåtta

UTTA        "åygaS£åtta

DATI         "åygaS£åttun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       43,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         132

INFO         Olav Øygard, 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Bruk. Ogso kalla "Gjerda", og "Bergsgardgjerda".

 

NAMN       Øygardsøyni

UTTA        "åygaSåyne

DATI         "åygaSåyn

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       11,27

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         25

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Blir øy når åni er stor. Fornminne. Høyrer til Øygarden.

 

NAMN       Øykjehovda

UTTA        "åyKihåvda

DATI         "åyKihåvdae

PREP        på

LOKA        Lågvore hovda.

GBNR       50.1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       G5

INNR         278

INFO         Lars Holeplass, 1910.

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Lågvore hovda i heimehamni, der hestane likte å gå.

 

NAMN       Øylibrennun

UTTA        "åylibrænnud'n

DATI         "åylibrænno

PREP        i

LOKA        skog

LOKA        bakke

GBNR       73,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       G4

INNR         6

INFO         Stave, Torand født 1913

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skogbakkar NV for tunet i Nørdre Øylii, 73,2, namn 26 på ØK BO 063‑5‑2.

 

NAMN       Øylii

UTTA        "åyli:e

DATI         "åyli:n

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       73,1‑2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       AB‑4

INNR         41 (ikkje nr. på kartet)

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nørdre Øylien 38 og 1 Søre Øylien, ein gard til 1841‑42.

 

NAMN       Øyliløytun

UTTA        "åylilåytud'n

DATI         "åylilåyto

PREP        i

LOKA        stigning

GBNR       73,2/73,5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       A‑B4‑5

INNR         40

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stigningar i den gamle bygdevegen (bygd etter 1855) frå A‑re kanten av 20 Åsheim ‑ eigni til gardsvegen åt 26 Nørdre Øylii.

 

NAMN       Øyliåsen

UTTA        "åyliå:s'n

DATI         "åyliå:se

PREP        på

LOKA        ås

GBNR       73,1

GBNR       73,2

GBNR       73,5

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       FG3

INNR         9

INFO         Stave, Torand født 1913

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åsen frå 7 Fugleglennhovda og A‑over mot Hesteåni

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

LOKA        delta

GBNR       78,9

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F4

INNR         15

INFO         Dokken, Ola født 1910

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Delta der Heståni renn ut i Staurtjørni.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

LOKA        delta

GBNR       88,1,2 89,1,3

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       B6

INNR         124

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Delta der Eitra renn ut i Bergsjøen.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        delta

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       B45

INNR         110

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Deltaet der åni frå 113 Dyrebottjørni renn ut i 126 Tvistvatnet.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        delta

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D5

INNR         26

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Deltaet som 17 Svåri lagar der ho renn ut i 42 Svaravatnet. Mykje av Øynan no neddemd.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        tomt

GBNR       69,22

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C4

INNR         60

INFO         Feten, Daniel født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Tomt frå 1937. Tidlegare bruk, omfatta 59 Nørdre Øynan.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        ?

LOKA        ?

GBNR       25,7

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       E5

INNR         9

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Flatvore, mellom to bekker.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        utslåtte

GBNR       22,43/22,57

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       E4

INNR         111

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      To utslåtter.

 

NAMN       Øynan

UTTA        "åynad'n

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       20,10 ‑ 22,3

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         366

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Del av jordet der ein liten bekk lagar ei øy ved nokre "slåttegjøter".

 

NAMN       Øynegrovi

UTTA        'åynægro:ve

DATI         'åynægro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       557 437

INNR         89

INFO         Torand Stave, f. 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

 

NAMN       Øynegrovi

UTTA        'åynægro:ve

DATI         'åynægro:væn

PREP        i

LOKA        grov

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       630 408

INNR         415

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Grov på 348 Skarvanstølen.

 

NAMN       Øynehaugen

UTTA        'åynæhåugæn

DATI         'åynæhåuji

PREP        sørpå

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D3

INNR         119

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Haug, mellom 2 greiner i 135 Blåbergåni. Same namnet på 133, der heiter det "heimpå Øynehaugji"

 

NAMN       Øynehaugen

UTTA        'åynæhåugæn

DATI         'åynæhåuji

PREP        heimpå

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D3

INNR         133

INFO         Skrindo, Tor født 1910

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Haug mellom 2 greiner i 136 Kråkhamaråni. 119 same namn.

 

NAMN       Øynehovdun

UTTA        'åynæhåvdun

DATI         'åynæhåvdo

PREP        på/i

LOKA        hovd

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       627 422

INNR         47

INFO         Knut Gurigard, f. 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Litt lenger A og SA renn 45 Øynegrovi.

 

NAMN       Øyneodden

UTTA        "åynæådden

DATI         "åynæådda

PREP        på

LOKA        Odde

GBNR       122.175

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 2

INNR         46

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Odde.

 

NAMN       Øyneåni

UTTA        "åynæå:ne

DATI         "åynæå:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       695 358

INNR         337

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS       Ola E. Hagen 1981.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         21

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Øy i åni.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       114,7

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         275

INFO         Anna Bjørnstad, f. 1930

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Skogkledd øy mellom 274 Veslegreini og Hallingdalåni.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        i

LOKA        øy

GBNR       115,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         337

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Øy som vart til når Kvinda gjekk stor i flaumen.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,90

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         337

INFO         Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Lite bruk ‑ mellan 351 Lya og 333 Eitra.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       22,11

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         374

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Øy i 351 Lya.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         'åyn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       126.21

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 2

INNR         37

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Bruk.

 

NAMN       Øyni

UTTA        'åyne

DATI         åyn

LOKA        øy

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G1

INNR         5

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      "Øy" i grovi, NA for tunet på 3 Søre Lappegarden.

 

NAMN       Øyno

UTTA        "åyno

DATI         "åyno

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       115,4

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         357

INFO         Ola Øyno, f. 1905

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Bruk, ved åni.

 

NAMN       Øystlihaugen

UTTA        'åystlihåugæn

DATI         'åystlihåuji

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       15,2‑16

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D3

INNR         81

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Øystlihovda

UTTA        'åystlihøvda

DATI         'åystlihøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       C5

INNR         80

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda i høgdene som hallar NA‑over ‑ i daglegtale austover.

 

NAMN       Øystlistølen

UTTA        'åystlistø:l'n

DATI         'åystlistø:le

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       15,14/17,5

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D3

INNR         82

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Øystlivatnet

UTTA        'åystlivatnæ

DATI         'åystlivatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

KONR       0620 Hol

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D4

INNR         79

INFO         Rue, Ola T. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Vatn, NA for 80 Øystlihovda.

 

NAMN       Øystølbekken

UTTA        'åystølbækkæn

DATI         'åystølbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         187

INFO         Sletto, Olav O. født 1925

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Bekk som renn ned ved 155 Øystølen.

 

NAMN       Øystølbekken

UTTA        'åystølbækkæn

DATI         'åystølbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       fleire

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       C‑D 4‑5

INNR         6

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Bekk som renn ved 7 Øystølen.

 

NAMN       Øystølbekken

UTTA        'åystølbækkæn

DATI         'åystølbækki

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       14,3 ‑ 19,2

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C 1‑2

INNR         16

INFO         Vesledal, Birgit født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bekk på A‑sida av 18 Øystølen. Lenger oppe kalla Ransetbekken, reg. på Ringhovdstølan BQ 063‑5‑2.

 

NAMN       Øystølen

UTTA        'åystø:l'n

DATI         'åystø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       3,4

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D5

INNR         7

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Heimstøl. Some seier Øyestøl'n.

 

NAMN       Øystølen

UTTA        'åystø:l'n

DATI         'åystø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         155

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Tidlegare støl til Øvre Medhus.

 

NAMN       Øystølen

UTTA        'åystø:l'n

DATI         'åystø:le

PREP        på