Oppslagsverk

Beito, Olav T: Norske sæternamn. 1949


Helleland, Botolv: Norske Stedsnavn/stadnamn 1975 


Norske gardsbruk, bind VII og VIII. Buskerud fylke II. Diplomiongeniør Lars Berg, Oslo 1948

Norske gardsbruk, Buskerud fylke I; Hole - Modum - Ringerike. Redaktør: Granum, Svein Knut.  1990
Norske gardsbruk, Buskerud fylke II; Hurum - Lier - Nedre Eiker - Røyken - Øvre Eiker. Redaktør: Granum, Svein Knut. 1991
Norske gardsbruk, Buskerud fylke III; Flå - Gol - Hemsedal - Hol - Krødsherad - Nes - Ål. Redaktør: Granum, Svein Knut.  1995
Norske gardsbruk, Buskerud fylke IV; Flesberg - Kongsberg - Nore og Uvdal - Rollag - Sigdal. Redaktør: Granum, Svein Knut. 1995


Rygh, O: Norske gaardnavne 1897-1936
_DSC8819
              Norske elvenavne 1904 
              Personnavne i stedsnavne 1901


  
REGESTA NORVEGICA gir ein kronologisk ordna oversikt over kjente aktstykke til Norges middelalderhistorie, brev og andre dokument. Serien er på 7 bind fordelt på åra 822 til 1390.


Skrifter utgit av Videnskapsselskapet i Kristiania 1914. Innhald:
            Olsen, Magne: Hedenske kultminder i norske stednavne
            Hægstad, Marius: Vestnorske maalføre fyre 1350
            Falk, Hjalmar: Altnordische Waffenkunde  


Det norske næringsliv. Buskerud fylkesleksikon 1951

Norske lensrekneskapsbøker 1548 - 1567. Bind I. Rekneskap for Akershus len 1557 - 1558. Hallingdal høyrde inn under Akershus len på den tida.

Buskerud fylkes adressebok med skattelikningar. 12. utgave 1957 - 1958

 

Ei rekke bøker knytt til utvandarane til Amerika.