Ål Blandakor


- Kassabok 1929 – 1940
- Kassabok 1942 – 1953/54
- Kassabok 1953/54 – 1974/75
- Frammøtebok 1944 – 1945
- Protokoll 1976 – 1989 med avisutklipp frå konsertar og lignende
- Rekneskapsbilag 1963 – 1980
- Historikk ved korets 40-årsjubileum i 1969
- Nokre konsertprogram: 1955, 1971 – 1973
- Statuttar for Ål Ungdomsråd for ………….med val (Gjermund Teigen formann)
- Eit stort utval noter med tekstar