Opheim husmorlag


SKIPA 24. APRIL 1953
FRUENE KAJA BRUUN OG ÅGOT PAHLE
VAR TILSTEDE OG LEDET MØTET

Vedtatt nedlagt 20. oktober 1997
Avslutningsfest på Solstad hotell 1. desember 1997


- Årsmeldingsbok 1953 – 1997
- Referatbok 1965 – 1973
- Referatbok 1973 – 1989
- Referatbok 1989 – 1997
- Årbøker for Norges Husmorforbund 1972 – 1996 (Unnatak: 1973 – 1976, 1980, 1984, 1991, 1994)
- Handbok i lagsarbeid
- Øvre Buskerud krets 50 år
- To studiehefte
- ”Organisasjonsperm”
- Kassabok 1953 – 1997
- Medlemsbok 1953 – 1997
- Kladdebok for møteprogram 1968 – 1991
- Plastikkpose med rekningsbilag
- Rapporteringsskjema til Norges Husmorforbund
Prologar til
       -Hyggekveld på skulehuset 29. mai 1954
       -Til festen for gamle på bedehuset 1. mai 1955
       -10-årsjubileet 1963
       -NH-merke
- Fremtiden:  Reportasje frå krinsmøtet i Ål 1968
- Hallingdølen:  Reportasje frå årsmøte i Nedre Hallingdal gruppe 1971
- Takkebrev frå Uppheim Skyttarlag og Skolemusikken, Misjonsheimen, Ungdomsklubben m.m.
- Takkeskriv
- Årsmeldingsskjema til Norges Husmorlag 1974 – 1995.
- Korrespondanse 1971 – 1984
- Diverse skriv:
       ¤Lesarinnlegg til Hallingdølen om årsmøte 1985
       ¤Gruppemøte i Oppheim grendahus 1976
       ¤Om fødeheimen
       ¤Opninga av kulturhuset
       ¤Oppsummering av kulturviku 1979