Ål og Hol Vaskeri og Renseri A/S


- Aksjeprotokoll
- Korrespondanse, årsmeldingar, rekneskap 1976 – 1984.  Ikke ordna.
- Avsluttande beretning og rekneskap 1986.- Diverse papir etter Kristi Brattåker frå den tida ho var
  styremedlem i styret for vaskeriet m.a. vedtekter, styrereferat, aksjonærliste m.m.