Stadnanm på N

NAMN       Naggesteinteigen

UTTA        "naggæstaintaigæn

DATI         "naggæstaintaiji

PREP        ?

LOKA        teig

GBNR       26,1,7

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         293

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke på jordet. Naggestein var steinnabbar som stakk litt opp i graset, og var leide for ljåen.

 

NAMN       Namneberget

UTTA        'nabnæbærgæ/'namnæ‑

DATI         'nabnæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       96,4

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       C6

INNR         33

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Berg der det er rita inn mange namn. Mjuk bergart.

 

NAMN       Napoleonsfloti

UTTA        'na:polonsfLå:te

DATI         'na:polonsfLå:t'n

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a3

INNR         308

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke som er brote "av ein framandkar‑neppe Napoleon"

 

NAMN       Narvesetlii

UTTA        "narvæsætli:e

DATI         "narvæsætli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       G3

INNR         34

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Slakk li, ned mot 31 Vola, V for stølen Narveset.

 

NAMN       Narveskorri

UTTA        "narvæskorre

DATI         "narvæskorn

PREP        i

LOKA        avsats i 78

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         79

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Avsats i 78 Ulshaganatten. Her var det utslått i gamal tid.

 

NAMN       Nasagardan

UTTA        "na:saga:Lad'n

DATI         "na:sagå:Lo

PREP        i

LOKA        grend

GBNR       Fleire

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b‑d2‑4

INNR         198

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Grend, der gardane ligg medlies, på ei litt slak hylle i bratt lende.

 

NAMN       Nasen

UTTA        "na:sen

DATI         "na:sa

PREP        på/i

LOKA        fjellnibb

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 5

INNR         40

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Spiss fjellnibb.

 

NAMN       Nattan

UTTA        "nattan

DATI         "natto

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       a‑b4

INNR         95

INFO         Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Bergnattar i heimestølhamni.

 

NAMN       Nattan

UTTA        "nattad'n

DATI         "natto

LOKA        natt

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E2

INNR         186

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Fleire smånattar oppover i hamni.

 

NAMN       Natteluhalli

UTTA        "nattæluhalle

DATI         "nattæluhall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         230

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Ei hall ved 402 Natteluklanten.

 

NAMN       Nattelui

UTTA        "nattælu:e

DATI         "nattælu:n

PREP        i

LOKA        løe

GBNR       42,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b6

INNR         182

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Løe som stod på ein bergnatt.

 

NAMN       Natteluklanten

UTTA        "nattælukLant'n

DATI         "nattælukLante

PREP        på

LOKA        bergklant

GBNR       45,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         402

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Bergklant ved 230 Natteluhalli. Sjå 182 Nattelui

 

NAMN       Natten

UTTA        'natt'n

DATI         'natte

LOKA        hamar

GBNR       78,9

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F5

INNR         13

INFO         Dokken, Ola født 1910

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt berghamar i SA‑helling 12 Hovda. Natten sunna Hovda

 

NAMN       Natten

UTTA        'natt'n

DATI         'natte

PREP        på/i

LOKA        knaus

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       575 436

INNR         86

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bergknaus med varde.

 

NAMN       Natten

UTTA        'natt'n

DATI         'natte

PREP        på/i

LOKA        natt

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       690 376

INNR         319

INFO         Springgard, Kari født 1891 (oppskrift)

INFO         Kari Løkensgard, født 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

 

NAMN       Natten

UTTA        'natt'n

DATI         'natte

PREP        på

LOKA        natt

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         32

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Bergnatt i noverande skiftegard mot 27 Skottebøl.

 

NAMN       Natten

UTTA        'natt'n

DATI         'natte

PREP        på/i

LOKA        natt

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d5

INNR         199

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liten berghamar oml. 300 m NV for tunet på 192 Dusegarden

 

NAMN       Nautegardåkeren

UTTA        "nåutægaLå:kæN

DATI         "nåutægaLå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       19,3

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B5

INNR         69

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Nautejordet

UTTA        "nåutæjo:Le

DATI         "nåutæjo:Le

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d6

INNR         301

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Del av jordet‑ åker og eng.

 

NAMN       Neda haugen

UTTA        "ne:a 'håugæn

DATI         'ne:unde 'håuji

LOKA        holt

GBNR       79,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A5

INNR         205

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jorde på 79,1 Lofthus A ved skiftegarden S for 206 Utrås­vegen. "Haugen" er ingen haug, men ein bjørkeholt. I mål­føret har me t.d. "i grånhaugo, i tjukkaste bjørkihaugo"

 

NAMN       Nedavegen

UTTA        'neavæ:gæn

DATI         'neavæ:ji

PREP        nea

LOKA        jordstykke

GBNR       127,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         93

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Stykke av jordet.

 

NAMN       Nedi garden

UTTA        ni: 'ga:Le

DATI         ni: 'ga:Le

PREP        ni

LOKA        tuft

GBNR       48,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       h4

INNR         228

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tufter etter det gamle tunet.

 

NAMN       Nedi Juvo

UTTA        ni: "ju:vo

DATI         ni: "ju:vo

PREP        ni

LOKA        jorde

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         209

INFO         Per Kolsrud, 1894

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Nedre delen av jordet nede ved 25 Lya.

 

NAMN       Nedi kjøkkenet

UTTA        ni: 'Kø:kæne

DATI         ni: 'Kø:kæne

PREP        nedi

LOKA        træde

GBNR       18,1

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F4

INNR         95

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Frå gamalt eit grisetræde på stølsvollen. Der synte ein steingard, som no er utsletta.

 

NAMN       Nedimoen

UTTA        ne:i'mo:e

DATI         ne:i'mo:e

LOKA        mo

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         130

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Mo med bjørkeskog, N for bygdeveg V for 129 "Ned på moen".

 

NAMN       Nedimyren

UTTA        ni:'my:N

DATI         ni:'my:N

PREP        Nii

LOKA        myr

GBNR       21,1

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       F4

INNR         55

INFO         Olav Medhus, født 1924

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1983

KOMM      Myr nær stølen. No dyrka.

 

NAMN       Nedi reino

UTTA        ni: "raino

DATI         ni: "raino

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       29,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       5c

INNR         166

INFO         Ola Opsata, f.1913

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Bratt stykke, med åkerreiner.

 

NAMN       Nedi Skrio

UTTA        ni: "skri:o

DATI         ni: "skri:o

LOKA        ?

GBNR       114,1,28

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f1

INNR         294

INFO         Knut Stave, f. 1903

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Merke etter skriene 1876. Sjå nr 293.

 

NAMN       Nedi Teigen

UTTA        ni: 'taiji

DATI         ni: 'taiji

LOKA        slåtteteig

GBNR       111,4,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5

INNR         311

INFO         Ola Sataslåtten, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Slåtteteig

 

NAMN       Nedi trædet

UTTA        ni: træ:e

DATI         ni: træ:e

PREP        nedi

LOKA        jordstykke

GBNR       10,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         158

INFO         Ola H. Tretterud, 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Nedpå bakko

UTTA        "ne:på "bakko

DATI         "ne:på "bakko

PREP        nepå

LOKA        jordstykke

GBNR       23,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         137

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Nedpå banken

UTTA        "ne:på 'baGKi

DATI         "ne:på 'baGKi

PREP        nepå

LOKA        flate

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         397

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Flatvore, like neda stugu.

 

NAMN       Nedpå bergo

UTTA        "ne:på "bærgo

DATI         "ne:på "bærgo

PREP        nedpå

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       F2

INNR         26

INFO         Lappegard, Ola T. født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Småberg med myrar. "Nedpå" i høve til stølane lenger opp.

 

NAMN       Nedpå dalen

UTTA        "ne:på 'da:Le

DATI         "ne:på 'da:Le

PREP        nedpå

LOKA        åker

GBNR       62,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G3

INNR         328

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker/eng ved grovi dalen, sett frå 325 Torsteinsrud.

 

NAMN       Nedpå flaten

UTTA        "ne:på 'fLa:t'n

DATI         "ne:på 'fLa:t'n

PREP        nedpå

LOKA        flate

GBNR       12,1,6

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       c‑d3

INNR         104

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Del av jordet.

 

NAMN       Nedpå flaten

UTTA        "ne:på fLat'n

DATI         "ne:på fLat'n

PREP        nedpå

LOKA        flate

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a3

INNR         234

INFO         Olav Medhus, 1924

OPPS       Per Egil Kolsrud 1983

KOMM      Flatvore stykke på jordet.

 

NAMN       Nedpå haugo

UTTA        "ne:på "håugo

DATI         "ne:på "håugo

PREP        nedpå

LOKA        hamnehage

GBNR       ‑

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F4‑5

INNR         365

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Hamnehagar, med sumarfjøs.

 

NAMN       Nedpåmoen

UTTA        nepå'mo:e

DATI         nepå'mo:e

LOKA        mo

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       DE3

INNR         129

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slåttemo, N for bygdevegen, høyrer til 125 Arnegardshagen

 

NAMN       Nedpåmyran

UTTA        nepå"my:ro

DATI         nepå"my:ro

LOKA        myr

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         132

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Mellom 130 "Nedimoen" og stigningi nordafor, V til grensa mot 92,2,3.

 

NAMN       Nedpå myren

UTTA        "ne:på my:N

DATI         "ne:på my:N

PREP        nepå

LOKA        myr

GBNR       72,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C4

INNR         61

INFO         Feten, Daniel født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Myr, på jordet.

 

NAMN       Nedpå røysi

UTTA        "ne:på 'råys'n

DATI         "ne:på 'råys'n

PREP        népå

LOKA        røys

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         172

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Røys på jordet, ned for tunet

 

NAMN       Nedpå sengjo

UTTA        "ne:på "sæGjo

DATI         "ne:på "sæGjo

PREP        nedpå

LOKA        myr

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G5

INNR         350

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dyrka myrar. "Senger" mellom opne grøfter.

 

NAMN       Nedpå sletti

UTTA        "ne:på 'slett'n

DATI         "ne:på 'slett'n

PREP        népå

LOKA        slette

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         173

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Liti slette i skogen ‑ på jordet

 

NAMN       Nedre Asgrimplassen

UTTA        "næ:ræ "asgrimpLass('n)

DATI         "næ:ræ "asgrimpLass(e)

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       122,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         249

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Småbruk.

 

NAMN       Nedre Aslakset

UTTA        "næ:ræ aslaksæ:t

DATI         "næ:ræ aslaksæ:t

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       117,5

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       g

INNR         25

INFO         Oppskrivaren,1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Nedlagt støl(plass?) Tufter.

 

NAMN       Nedre Bakkan

UTTA        "næ:ræ "bakkad'n

DATI         "næ:ræ "bakko

PREP        i

LOKA        hamn

GBNR       69,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D2

INNR         175

INFO         Lappegard, Turid født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Nedre delen av heimehamni.

 

NAMN       Nedre bekkin

UTTA        "næ:ræ "bæKid'n

DATI         "næ:ræ "bæKid'n

PREP        ved

LOKA        område

GBNR       14,3‑19,2

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C2

INNR         17

INFO         Vesledal, Birgit født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Området i hamni der 16 Øystølbekken møter ein annan bekk og blir til 27 Sireåni. Øvre bekkin er reg. på ØK Ringhovdstølan BQ 063‑5‑2.

 

NAMN       Nedre Bjødnahovda

UTTA        "næ:ræ 'bjødnahåvda

DATI         "næ:ræ 'bjødnahåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       65,4‑5

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C6

INNR         55

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Hovda i heimstølhamni. Sjå ogso namn nr. 58.

 

NAMN       Nedre Blomestølen

UTTA        "næ:ræ "bLo:mæstø:l'n

DATI         "næ:ræ "bLo:mæstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G2

INNR         1

INFO         Ål Bygdesage IV, s.281.

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Blomestølen låg i Hollin sameige til 1821. Etter delingi sa Tolleiv Torjusson: "No tok eg blomen av Hollo‑hamni". Etter det skal namnet koma.

 

NAMN       Nedre Blomestøltjørni

UTTA        "næ:ræ "bLo:mæstølKødne

DATI         "næ:ræ "bLo:mæstølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G‑H3

INNR         3

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      ‑

 

NAMN       Nedre Braudde

UTTA        "næ:ræ 'bråudde

DATI         "næ:ræ 'bråudd'n

PREP        på

LOKA        reine

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2‑3

INNR         127

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Brattvoren, naturleg reine i heimehamni. Sjå ogso nr. 128.

 

NAMN       Nedre Brendehaugen

UTTA        "næ:ræ "brændæhåugæn

DATI         "næ:ræ "brændæhåuji

PREP        på, i

LOKA        rand

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       DE2

INNR         63

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langs SV‑sida av 46 Eitra.

 

NAMN       Nedre Brenna

UTTA        "næ:ræ "brænna

DATI         "næ:ræ "brænnun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       20,12

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       B5

INNR         58

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Bruk. Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Nedre Buhovda

UTTA        "næ:ræ 'bu:håvda

DATI         "næ:ræ 'bu:håvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D3

INNR         37

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvre Buhovda er registrert på M711‑1516 IV Djup.

 

NAMN       Nedre Damtjørni

UTTA        "næ:ræ damKødne

DATI         "næ:ræ damKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       C 6

INNR         36

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Her vart grovi oppdemd, for sag‑ og kvernbruk.

 

NAMN       Nedre Damtjørni

UTTA        "næ:ræ "damKødne

DATI         "næ:ræ "damKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       47,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c5

INNR         3

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tjørn der det vart sett dam for å samle kvern‑ og slipevatn. Sjå ogso 4, 21, 22.

 

NAMN       Nedre Damtjørni

UTTA        "næ:ræ "damKødne

DATI         "næ:ræ "damKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       a3‑4

INNR         21

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Tjørn oppdemd for å samle kvern‑ og slipevatn. Sjå 22,3,4

 

NAMN       Nedre Dekkan

UTTA        "næ:ræ 'dækkad'n/dækkan

DATI         "næ:ræ 'dækko

PREP        på

LOKA        heimstøl

KONR       0620 Hol

GBNR       4,8

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       A3

INNR         99

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedredokk

UTTA        "næ:rædåkk

DATI         "næ:rædåkk

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       67,8

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D‑E4

INNR         203

INFO         Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bruk, frådelt 1911. Dagleg blir 196 Dokkhaugen brukt.

 

NAMN       Nedre Dyrebottjørni

UTTA        "næ:ræ "dy:ræbåttKødne

DATI         "næ:ræ "dy:ræbåttKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       107,8

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       565 477

INNR         179

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Ein av tjørnane i 178 Dyrebotten. Sjå ogso nr. 173.

 

NAMN       Nedre eikra

UTTA        "næ:ræ "aikra

DATI         "næ:ræ "aikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         185

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      N for tunet i 180 Skarsgardhagen, V til skiftegarden.

 

NAMN       Nedre eikra

UTTA        "næ:ræ "aikra

DATI         "næ:ræ "aikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         167

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Eikre, nær åni

 

NAMN       Nedreeikra

UTTA        "næ:ræaikra

DATI         "næ:ræaikrun

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       104,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d4

INNR         285

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Nedre Eilevstølen

UTTA        "næ:ræ "ailevstø:l'n

DATI         "næ:ræ "ailevstø:le

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       53,16

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d‑e2‑3

INNR         84

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Jordstykke neda 64 Eilevstølen.

 

NAMN       Nedre Ellingsgard

UTTA        "næ:ræ "ælliGsga:L

DATI         "næ:ræ "ælliGsga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       78,10

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A5

INNR         195

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Gardsbruk frådelt 1904. Dagleg kalla Ellingsgardjorde. Sjå 149 Ellingsgard.

 

NAMN       Nedre Espegard

UTTA        "næ:ræ "æspæga:L

DATI         "næ:ræ "æspæga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       70,6

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         130

INFO         Lappegard, Astrid født 1919

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gard. Sjå 125 Espegard.

 

NAMN       Nedre Feten

UTTA        "næ:ræ 'fæt'n

DATI         "næ:ræ 'fæte

PREP        på

LOKA        slåtteland

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         379

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Slåtteland, ved åni.

 

NAMN       Nedre Fuglehovda

DATI         "næ:ræ "fugLæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       105,1 ogg 100,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B2

INNR         64

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Hovda. Bjørk på sidene, men ikkje på toppen.

 

NAMN       Nedre Galden

UTTA        "næ:ræ 'gald'n

DATI         "næ:ræ 'galde

LOKA        gald

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C4

INNR         139

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Den nedre av Galdane, sjå 125 Øvre Galden.

 

NAMN       Nedre Gjeldokk

UTTA        "næ:ræ "jælldåkk

DATI         "næ:ræ "jælldåkk

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e6

INNR         261

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Ein av nr. 5 Gjeldokkgardan.

 

NAMN       Nedregjerda

UTTA        "næ:ræjæ:La

DATI         "næ:ræjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C3

INNR         49

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Skiftevoll på 44 Nedremyrstølen. Sjå 47 og 48.

 

NAMN       Nedre Grandokki

UTTA        "næ:ræ "grø:ndøKi/grønn‑

DATI         "næ:ræ "grø:ndøkkæn

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       3,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       f4

INNR         53

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Husmannsplass.

 

NAMN       Nedre Granlii

UTTA        "næ:ræ "grø:nli:e

DATI         "næ:ræ "grø:nli:n

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       11,27

KART        ØK Nubgardslii BQ 062‑5‑4

KARU       A2

INNR         28

INFO         Leiv Sato, født 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Husmannsplass. Sjå 19 Øvre Granlii og Nørdre Granlii på ØK Satalii.

 

NAMN       Nedre Grasingi

UTTA        "næ:ræ "gra:siGi

DATI         "næ:ræ "gra:siGæn

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       114,11

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f3

INNR         377

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Utslåtte, i skogen.

 

NAMN       Nedre Grasingi

UTTA        "næ:ræ gra:siGi

DATI         "næ:ræ gra:siGæn

PREP        i

LOKA        glenne

GBNR       23,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e5

INNR         5

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Glenne i skogen, der dei grasa og rispla lauv.

 

NAMN       Nedre Gullhagen

UTTA        "næ:ræ "gullha:jin

DATI         "næ:ræ "gullha:ga

PREP        i

LOKA        Gard

GBNR       36/13,18

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E1

INNR         94

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Gard. Øvre G. er på ØK Votndalen BP062‑5‑2

 

NAMN       Nedre Gunnhildgard

UTTA        "næ:ræ "gunnilga:L/gu:nill‑

DATI         "næ:ræ "gunnilga:L/gu:nill‑

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       44,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         413

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Ein av 379 Gunnhildgardan. Dagleg: "I bakka", i høve til 203 "Uppå bakka"

 

NAMN       Nedre Gutuåkeren

UTTA        "næ:ræ gu:tuå:kæN

DATI         "næ:ræ gu:tuå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         257

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker ved ei gutu, truleg der bygdevegen gjekk.

 

NAMN       Nedre Hallevegen

UTTA        "næ:ræ hallævæ:gæ:n

DATI         "næ:ræ hallævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       57/7,16

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       A4

INNR         5

INFO         Ola K. Trintrud, 1916

OPPS       Ola K. Trintrud 1982

KOMM      Veg/stig vestover hallene, der buskapen gjekk ut i hamni

 

NAMN       Nedre Hausehovda

UTTA        "næ:ræ "håusæhåvda

DATI         "næ:ræ "håusæhåvdae

LOKA        hovde

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F3

INNR         170

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Nedre Hellan

UTTA        "næ:ræ 'hællad'n

DATI         "næ:ræ 'hællo

PREP        i

LOKA        område

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C2

INNR         190

INFO         Sletto, Olav O. født 1925

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Område i fjellhamni.

 

NAMN       Nedre Hellingstølen

UTTA        "næ:ræ "hælliGstø:l'n

DATI         "næ:ræ "hælliGstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e4

INNR         195

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimstøl til Helling Uppigarden. Og kalla Nordigardstølen

 

NAMN       Nedre Holo

UTTA        "næ:ræ "ho:Lo

DATI         "næ:ræ "ho:Lo

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       50,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         144

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Ein av nr. 118 Hologardane.

 

NAMN       Nedre Hulen

UTTA        "næ:ræ "hu:Len

DATI         "næ:ræ "hu:La (feil på lydbåndet) OE

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         39

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Åker i ei kvelv. Sjå ogso 38 Øvre Hulen.

 

NAMN       Nedre Jarnbustølen

UTTA        "næ:ræ 'jødd'nbustø:l'n

DATI         "næ:ræ 'jødd'nbustø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       65,6

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D6

INNR         63

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedrejordet

UTTA        "næ:ræjo:Le

DATI         "næ:ræjo:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       70,9

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         143

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dagleg kalla på Flåt'n. Sjå 125 Espegard, 139 Øvrejordet

 

NAMN       Nedrejordet

UTTA        "næ:ræjo:Le

DATI         "næ:ræjo:Le

PREP        i

LOKA        tomt

GBNR       55.13

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D5

INNR         245

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Bustadtomt, ca 3 da.

 

NAMN       Nedrejordet

UTTA        "næ:ræjo:Le

DATI         "næ:ræjo:Le

PREP        i

LOKA        del av jorde

GBNR       110,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C4

INNR         32

INFO         Knut Hago, født 1920

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Del av jordet i 89 Søre Hago.

 

NAMN       Nedre Jørandbrenna

UTTA        "næ:ræ "jø:råndbrænna

DATI         "næ:ræ "jø:råndbrænnun

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G‑H4

INNR         28

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå 23 Øvre Jøråndbrenna.

 

NAMN       Nedre Jørandgutløa

UTTA        "næ:ræ "jø:rångutlu:e

DATI         "næ:ræ "jø:rångutlu:e

PREP        ved

LOKA        løe

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D4

INNR         100

INFO         Gåsterud, Helge født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Storrløe til Medhus. Namn etter "Jøråndguten"

 

NAMN       Nedre Jørandstølhovda

UTTA        "næ:ræ "jø:råndstølshåvda

DATI         "næ:ræ "jø:råndstølshåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       120,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e5

INNR         20

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Hovda. "Jørandstøl" er ukjent no.

 

NAMN       Nedre Kloppebakken

UTTA        "næ:ræ "kLåppæbaKin

DATI         "næ:ræ "kLåppæbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B3

INNR         10

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bratt bakke ved 39 Hesteåni, N for 9 Kloppebakkåkeren og 11 Øvre Kloppebakken. Småstykke dyrka.

 

NAMN       Nedre Krikken

UTTA        "næ:ræ 'krikkæn

DATI         "næ:ræ 'kriKi

PREP        i

LOKA        heimehamn

GBNR       102,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D4

INNR         48

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stad i heimehamni, ved 47 Veslestølen.

 

NAMN       Nedre Krosshovda

UTTA        "næ:ræ "kråsshåvda

DATI         "næ:ræ "kråsshåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C2

INNR         55

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      VNV for 43 Eitrestølen, solmerke kl. 19.00.

 

NAMN       Nedre Langegard

UTTA        "næ:ræ "laGæga:L

DATI         "næ:ræ "laGæga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       78,14

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       AB5

INNR         144

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dagleg: Langegardjordet. Frådelt 78,1. Sjå 121 Langegard

 

NAMN       Nedre Langåkeren

UTTA        "næ:ræ laGå:kæN

DATI         "næ:ræ laGå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         88

INFO         Torstein Breie 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

 

NAMN       Nedre Lineikra

UTTA        "næ:ræ "li:naikra/linn‑

DATI         "næ:ræ "li:naikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       119,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         85

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Eikre, der det vart dyrka lin.

 

NAMN       Nedre Lomtjørni

UTTA        "næ:ræ "lo:mKødne

DATI         "næ:ræ "lo:mKød'n

PREP        på, i

LOKA        tjørn

GBNR       95,2

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       B5

INNR         76

INFO         Gjeldokk, Gudrun Ådnegard født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvre Lomtjørni ca. 300 m lenger SSV, på ØK BO 062‑5‑1.

 

NAMN       Nedreluslættet

UTTA        "næ:ræluslætte

DATI         "næ:ræluslætte

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       50,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         188

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Jordet ved nedre lutløa, neda åkrane.

 

NAMN       Nedre Løkinsgard

UTTA        "næ:ræ "lø:Kinsga:L

DATI         "næ:ræ "lø:Kinsga:L

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       58,15

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B1

INNR         6

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Gard. Bygd ca. 1930 på det gamle tunet til husmannsplassen Løkinsgardteigen. Grannegarden mot SA er 93 Løken. Grovi i mellom blir kalla Løkbekken.

 

NAMN       Nedre Medgarden

UTTA        "næ:ræ "megga:N

DATI         "næ:ræ "megga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       24,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         241

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Ogso kalla "Nigard'n"

 

NAMN       Nedre Medhus

UTTA        "næ:ræ "me:hu:s

DATI         "næ:ræ "me:hu:s

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       21,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a2

INNR         193

INFO         Ål Bygdebok III o. a

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Ein av 195 Medhusgardan. Ei tid kalla "Jøråndgut‑Mehus"

 

NAMN       Nedremoen

UTTA        "næ:ræmo:n

DATI         "næ:ræmo:e

LOKA        mo

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E2

INNR         49

INFO         Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Furumo på NA‑sida av 47 Hovdegardhølen, 97 med same namn.

 

NAMN       Nedremoen

UTTA        "næ:ræmo:n

DATI         "næ:ræmo:e

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       F1

INNR         43

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flate med furuskog på SA‑sida av 21 Langehølen, i skogen til 18 Myljo‑Toni 74,1.

 

NAMN       Nedre Moen

UTTA        "næ:ræ mo:n

DATI         "næ:ræ 'mo:e

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       23,2

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       f1

INNR         52

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Småbruk. Før husmannsplass. Og kalla "Gurigutmo'n"

 

NAMN       Nedre muran

UTTA        "næ:ræ "mu:rad'n

DATI         "næ:ræ "mu:ro

PREP        på/i

LOKA        tuft

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e4

INNR         178

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tuft, litt S for 176 Dalflåti.

 

NAMN       Nedre Myljogjøta

UTTA        "næ:ræ 'myljojø:ta

DATI         "næ:ræ 'myljojø:tun

PREP        i

LOKA        slåtte

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f5

INNR         123

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Utslått.

 

NAMN       Nedre myran

UTTA        "næ:ræ "my:rad'n

DATI         "næ:ræ "my:ro

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       65,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         252

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Del av jordet, i dalbotten, neda fylkesvegen.

 

NAMN       Nedre myran

UTTA        "næ:ræ "my:rad'n

DATI         "næ:ræ "my:ro

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       64,3‑4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       F4

INNR         280

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Nedre delen av jordet ‑ i dalbotten.

 

NAMN       Nedremyri

UTTA        "næ:ræmy:re

DATI         "næ:ræmy:N

LOKA        myr

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         20

INFO         Dusegard, Ola født 1935

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr på 85,1 Dusegard mellom 23 Dusa og fylkesvegen.

 

NAMN       Nedre myri

UTTA        "næ:ræ 'my:re

DATI         "næ:ræ my:N

LOKA        myr

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         57

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr ved fylkesvegen i 56 Turkarstad.

 

NAMN       Nedremyrstølen

UTTA        "næ:ræmyrstøl'n

DATI         "næ:ræmyrstøle

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0620 Hol

GBNR       14,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       B‑C3

INNR         44

INFO         Nedremyr, Pål født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983/84

KOMM      Langstøl til Nedremyr.

 

NAMN       Nedremålet

UTTA        "næ:ræmå:Læ

DATI         "næ:ræmå:Le

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         200

INFO         Gunvor Bakke født 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Nedre Natten

UTTA        "næ:ræ 'natt'n

DATI         "næ:ræ 'natte

LOKA        natt

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       DE5

INNR         32

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Også kalla Storenatten.

 

NAMN       Nedre Nyhus

UTTA        "næ:ræ 'ny:hu:s

DATI         "næ:ræ 'ny:hu:s

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       10,8

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         157

INFO         Ola H. Tretterud, 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Sentral gard i Torpo.

 

NAMN       Nedre Nyset

UTTA        "næ:ræ 'ny:sæt

DATI         "næ:ræ 'ny:sæt

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       118,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E5

INNR         207

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedre Nystølhaugen

UTTA        "næ:ræ 'ny:stølhåugæn

DATI         "næ:ræ 'ny:stølhåuji

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       65,4

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       G1

INNR         237

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN       Nedre Oddetjørni

UTTA        "næ:ræ "åddæKødne

DATI         "næ:ræ "åddæKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       D‑E1

INNR         40

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn med mange oddar og vikar, som 41 Øvre O.

 

NAMN       Nedre Olastølen

UTTA        "næ:ræ "o:Lastø:l'n

DATI         "næ:ræ "o:Lastø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         26

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Nedre Olastøltjørni

UTTA        "næ:ræ "o:LastølKødne

DATI         "næ:ræ "o:LastølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E4

INNR         31

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Liti tjørn S for 26 Olastølen.

 

NAMN       Nedre Ospeholten

UTTA        "næ:ræ "åspæhålt'n

DATI         "næ:ræ "åspæhålte

PREP        i

LOKA        ospekrull

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       Ikkje kartfesta

INNR         31

INFO         Farstad, Mari født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ospekrull SV for 28 Bratteåkeren.

 

NAMN       Nedre Reinedalen

UTTA        "næ:ræ "rainæda:N

DATI         "næ:ræ "rainæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       127,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       E3

INNR         39

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Dal i fjellhamni.

 

NAMN       Nedre remmen

UTTA        "næ:ræ 'ræmmæn

DATI         "næ:ræ 'ræmme

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C5

INNR         199

INFO         Hagen, Ola O. født 1927

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skogstykke til 180 Skarsgardhagen, i "vest"‑lii, på A‑sida av 235 Varaldsetåni.

 

NAMN       Nedre reset

UTTA        "næ:ræ 're:sæ

DATI         "næ:ræ 're:se

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         60

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Høgda ova stølan der stigen går. 62 Øvre reset.

 

NAMN       Nedre Sandåkeren

UTTA        "næ:ræ "sandå:kæN

DATI         "næ:ræ "sandå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       126,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         39

INFO         Sandåker, Olav født 1890

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Åker, som 38 Øvre Sandåkeren.

 

NAMN       Nedre Sirerudningen

UTTA        "næ:ræ "si:rærudniGæn

DATI         "næ:ræ "si:rærudniGi

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       4,54

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       D2

INNR         50

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Sjå 49 Øvre Sirerudningen.

 

NAMN       Nedreskorr

UTTA        "næ:ræskårr

DATI         "næ:ræskårr

PREP        i

LOKA        gardsbruk

GBNR       35,10

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e‑f4

INNR         109

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Nedlagt gardsbruk.

 

NAMN       Nedreskorri

UTTA        "næ:ræskårre

DATI         "næ:ræskårr'n

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       54,6‑8‑14

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C3

INNR         144

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Hylle i bergi, i høve til 143 Breideskorri lenger opp


NAMN       Nedreskorrvegen

UTTA        "næ:ræskårrvæ:gæn

DATI         "næ:ræskårrvæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       34,4 ‑ 35,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         371

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Vegen mellom 109 Nedreskorr og 121 Kleivstølen.

 

NAMN       Nedre Skurvehovda

UTTA        "næ:ræ "skurvæhåvda

DATI         "næ:ræ "skurvæhåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       D45

INNR         34

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvre Skurvehovda har nr. 35.

 

NAMN       Nedre Skålin

UTTA        "næ:ræ skå:Lid'n

DATI         "næ:ræ skå:Lo

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a2

INNR         312

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Sjå namn nr. 311 Skålin.

 

NAMN       Nedre Slåttemyri

UTTA        "næ:ræ "slåttæmy:re

DATI         "næ:ræ "slåttæmy:N

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         82

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Slåttemark.

 

NAMN       Nedre Solhovdstølshovda

UTTA        "næ:ræ "so:Lhøvdstølshøvda

DATI         "næ:ræ "so:Lhøvdstølshøvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       G5

INNR         16

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Hovda SV for 3 Solhovdstølan.

 

NAMN       Nedre Stakkestøet

UTTA        "næ:ræ "stakkæstø:e

DATI         "næ:ræ "stakkæstø:e

PREP        i

LOKA        område

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         157

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Stad der dei stekte storr.

 

NAMN       Nedre Staurtjørni

UTTA        "næ:ræ "ståurKødne

DATI         "næ:ræ "ståurKød'n

LOKA        tjørn

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       F4

INNR         164

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sjå 163 Øvre Staurtjørni.

 

NAMN       Nedre Storåkeren

UTTA        "næ:ræ "sto:rå:kæN

DATI         "næ:ræ "sto:rå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       123,12

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         255

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker i 152 Tjørndalen.

 

NAMN       Nedrestølbakken

UTTA        "næ:ræstølbaKin

DATI         "næ:ræstølbakka

PREP        på, i

LOKA        bakke

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         114

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Der fjellvegen (frå 1939, før kløv‑ og vinterveg) går opp på 112 Nedrestølen frå V.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        hytte

LOKA        heimstøl

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         112

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl med tufter og steingardar i heimehamni til 96 Nørdre Kjellargard.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       126,1

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B4

INNR         58

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       103,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D4

INNR         54

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       45,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d3

INNR         258

INFO         Botolv Sehl, 1909

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        støl

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       635 414

INNR         353

INFO         Aslaug Etterlid, f. 1915

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Det var dobbelt sett med vollar og hus på 348 Skarvanstølen. Dei skifte voll år om anna.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A4

INNR         137

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl, velso 300 m NNV for tunet på 121 Langegard. Tufter, steingardar, løe.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       C4

INNR         26

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedrestølen

UTTA        "næ:ræstø:l'n

DATI         "næ:ræstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       60,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B3

INNR         38

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Nedrestølnatten

UTTA        "næ:ræstø:lnatt'n

DATI         "næ:ræstø:lnatte

PREP        på, i

LOKA        hamar

LOKA        stup

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B4

INNR         136

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hamar, stup, A for 137 Nedrestølen.

 

NAMN       Nedre Sundbrei

UTTA        "næ:ræ "sumrai

DATI         "næ:ræ "sumrai

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       125,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e3

INNR         201

INFO         Oddvar Sunbrei, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Ein av 238 Sundbreigardane.

 

NAMN       Nedre Sunneivtjørni

UTTA        "næ:ræ "sunnaivKødnæ

DATI         "næ:ræ "sunnaivKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       123,18

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       F4

INNR         69

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Fisketjørn i stølshamni.

 

NAMN       Nedre Svaberget

UTTA        "næ:ræ sva:bærgæ

DATI         "næ:ræ sva:bærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       125.7

KART        ØK BO 060‑5‑2 Turrlii

KARU       C4

INNR         7

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Punkt ved 6 Gamle Stølsvegen.

 

NAMN       Nedre Såljuhamaren

UTTA        "næ:ræ såLjuha:maN

DATI         "næ:ræ såLjuha:mare

LOKA        hamar

GBNR       91,13,25

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       DE2

INNR         119

INFO         Arnegård, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berghamar med selje, i heimehamni til 113 Arnegards­dokki ‑ 114 Arnegardsrudningen, mot 159 Nørdre Arnegard.

 

NAMN       Nedre Tjørni/Nedretjørni

UTTA        "næ:ræ 'Kødne

DATI         "næ:ræ Kød'n

PREP        på/i

LOKA        Tjønn

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         157

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Vårtjørn, nær tunet, namn i høve til 156 Stortjørni.

 

NAMN       Nedre Tomosgarden

UTTA        "næ:ræ "tåmmosga:N

DATI         "næ:ræ "tåmmosga:Le

PREP        i

LOKA        gardsbruk

GBNR       4,9

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         25

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Gardsbruk i 128 Siregardan.

 

NAMN       Nedretoni

UTTA        "næ:ræto:ne

DATI         "næ:ræto:n

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       23,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e4

INNR         157

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Truleg husmannsplass. Ei tid bruk. No berre skog.

 

NAMN       Nedre Torvetuku

UTTA        "næ:ræ "tårvætu:ku

DATI         "næ:ræ "tårvætu:kun

PREP        i

LOKA        torvtak

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       D2

INNR         108

INFO         Skrindo, Håkon K.M. født 1935

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Torvtak til stølen.

 

NAMN       Nedre Trædet

UTTA        "næ:ræ "træ:e

DATI         "næ:ræ "træ:e

LOKA        slåttestykke

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         69

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Slåttestykke på jordet.

 

NAMN       Nedre Trædet

UTTA        "næ:ræ "træ:e

DATI         "næ:ræ "træ:e

PREP        i

LOKA        slåttemark

GBNR       112,3,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       g2

INNR         419

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slåttemark.

 

NAMN       Nedre Tveitehaugen

UTTA        "næ:ræ "tvaitæhåugæn

DATI         "næ:ræ "tvaitæhåuji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         206

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Gard. No samanslege med 291 Øvre T., som er opphavleg gard, sjå 269 Tveitegardan.

 

NAMN       Nedre Uksejukulberget

UTTA        "næ:ræ "uksæjukulbærgæ

DATI         "næ:ræ "uksæjukulbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       110,53/110,57

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D3

INNR         51

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Berg øvst i lii, der det laga seg isjøklar. Då desse var smelta, var buskapen framfødd.

 

NAMN       Nedre Ulshagen

UTTA        "næ:ræ 'u:Sha:jin

DATI         "næ:ræ 'u:Sha:ga

PREP        i

LOKA        ein av gardane i 91.

GBNR       109,5

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C4

INNR         92

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Ein av 91 Ulshagagardan.

 

NAMN       Nedre Vadet

UTTA        "næ:ræ 'va:æ

DATI         "næ:ræ "va:e

PREP        i

LOKA        vad

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C2

INNR         172

INFO         Sletto, Olav O. født 1925

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM      Vad over 31 Vola.

 

NAMN       Nedre Varaberg

UTTA        "næ:ræ 'va:rabærg

DATI         "næ:ræ 'va:rabærg

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       108,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         326

INFO         Ål bygdebok

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Ein av 327 Varaberggardan.

 

NAMN       Nedrevegen

UTTA        "næ:rævæ:gæn

DATI         "næ:rævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d5

INNR         110

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Skogsveg frå 99 Uksedokki til 11 Nesledokki.

 

NAMN       Nedre Vetrevegen

UTTA        "næ:ræ "vætrævæ:gæn

DATI         "næ:ræ "vætrævæ:ji

PREP        på

LOKA        veg

GBNR       Fleire.

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e4

INNR         74

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Vinterveg, mest til vedkøyring. I S kant av 70 Vindhaugen

 

NAMN       Nedreåkeren

UTTA        "næ:ræå:kæN

DATI         "næ:ræå:kære

PREP        "n'i"

LOKA        åker

GBNR       47,6

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         326

INFO         Ole N. Skrindo, 1912

OPPS       Olav Øygard 1981.

 

NAMN       Nedreåkeren

UTTA        "næ:ræå:kæN

DATI         "næ:ræå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       51,11

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         172

INFO         Sevat S. Holo, 1910

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker nedst på jordet, i høve til opphavleg gard

 

NAMN       Nedreåkeren

UTTA        "næ:ræå:kæN

DATI         "næ:ræå:kære

LOKA        åker

GBNR       91,6

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E23

INNR         98

INFO         Ådnegard, Knut født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker N for 97 Smiumyri.

 

NAMN       Nedreåkeren

UTTA        "næ:ræå:kæN

DATI         "næ:ræå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       71,10

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         109

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Nedreåkeren

UTTA        "næ:ræå:kæN

DATI         "næ:ræå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       118,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d2

INNR         190

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker.

 

NAMN       Nedre åkeren

UTTA        "næ:ræ 'å:kæN

DATI         "næ:ræ 'å:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       68,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         189

INFO         Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker, svakt haugforma, nesten nede i dalbotn.

 

NAMN       Nedre åkeren

UTTA        "næ:ræ 'å:kæN

DATI         "næ:ræ 'å:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       62,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         339

INFO         Haug, Harald født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Nedre åkeren

UTTA        "næ:ræ 'å:kæN

DATI         "næ:ræ 'å:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       50,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         146

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

 

NAMN       Nedre åkeren

UTTA        "næ:ræ 'å:kæN

DATI         "næ:ræ 'å:kære

LOKA        åker

GBNR       90,4

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G2

INNR         12

INFO         Bakken, Olav født 1916

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, N for 8 Søre Gjøta.

 

NAMN       Nedreålshagan

UTTA        "næ:ræåSha:gad'n

DATI         "næ:ræåSha:go

PREP        i

LOKA        heimehamn

GBNR       fleire

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E‑F 4‑5

INNR         166

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimehamn og heimstølar til gardar i Nedre‑Ål.

 

NAMN       Nedved røysi

UTTA        "ne:ve 'råyse

DATI         "ne:ve 'råyse

PREP        neved

LOKA        jordstykke

GBNR       11,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         123

INFO         Leiv Sato, 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Jorde ved ei stor røys og stor bjørk, begge burte no.

 

NAMN       Nepegardan

UTTA        "næ:pæga:Lad'n

DATI         "næ:pæga:Lo

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       74,2,9

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       E5

INNR         43

INFO         Thon, Ola L. født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Små, dyrka jordlappar i skogen NNA for tunet i Søre Toni, namn 8 på ØK BO 063‑5‑3, der grensa mot 74,8 vinklar mot NA. Løetuft ved delesteinen.

 

NAMN       Nepelendet

UTTA        "næ:pælænde

DATI         "næ:pælænde

PREP        på/i

LOKA        Nepeåker

GBNR       117/12

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 4

INNR         62

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Nepeåker i utmarki.

 

NAMN       Nepelendet

UTTA        "næ:pælænde

DATI         "næ:pælænde

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       41,1,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c6

INNR         159

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Nerset

UTTA        'næ:Sæ:t

DATI         'næ:Sæ:t

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f‑g5‑6

INNR         3

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Heimstølar, namn nr. 1,4,6,7,8. Før stølssameige.

 

NAMN       Nersetgrovi

UTTA        'næ:Sættgro:ve

DATI         'næ:Sættgro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       Fleire

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d‑g4‑6

INNR         9

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Grov ved heimstølane 3 Nerset.

 

NAMN       Nersetskardet

UTTA        'næ:Sætska:Læ

DATI         'næ:Sætska:Le

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       106,8

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d5

INNR         25

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg 1983

KOMM      Bufarveg frå 3 Nerset til langstølane går gjenom N.

 

NAMN       Nersetvegen

UTTA        'næ:Sætvæ:gæn

DATI         'næ:Sætvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       h3

INNR         325

INFO         Ola Ellingsgard, født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Veg til stølane ‑ og vidare over åsen til Nordbygdi.

 

NAMN       Nesledokki

UTTA        "nåZædåKi

DATI         "nåZædåkkæn

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       29,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d5‑6

INNR         11

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Neståkeren

UTTA        "næstå:kæN

DATI         "næstå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         4

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Åker nedst på jorde. Del av ein burtkomen gard Neståker. Sjå 23 Neståkerkveni.

 

NAMN       Neståkerkveni

UTTA        "næståkærkve:ne

DATI         "næståkærkve:n

PREP        i

LOKA        innhegning

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         23

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Innhegning i heimehamni. Sjå om burtkomen gard Neståker under 4 Neståkeren

 

NAMN       Neståkerrova

UTTA        "næstå:kæro:va

DATI         "næstå:kæro:vun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         5

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Del av 4 Neståkeren.

 

NAMN       Netodden

UTTA        "ne:tådden

DATI         "ne:tådda

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       ‑

KART        ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU       D3

INNR         20

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Øy i 6 Presttjørni.

 

NAMN       Netstangodden

UTTA        "ne:tstaGådden

DATI         "ne:tstaGådda

PREP        på

LOKA        øy

GBNR       ‑

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       E3

INNR         13

INFO         Dalseide, Ingrid født 1929

INFO         Dalseide, Jon født 1929

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Øy som no er neddemd.

 

NAMN       Nettuppstugu

UTTA        'nettuppstu:gu

DATI         'nettuppstu:gu

PREP        ved

LOKA        tuft

GBNR       20,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b2

INNR         250

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1988

KOMM      Tufter etter ei stugu. Uvisst om det har vore "husmann utan jord", eller eit kommunalt fattighusvære.

 

NAMN       Nevredekkan

UTTA        "nævrædækkad'n

DATI         "nævrædækko

PREP        i

LOKA        plass

GBNR       4,35 ‑ 4,39

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       d3

INNR         17

INFO         Flatland, Halvor født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Kvileplass, skogshytte. Litt slått. Botolv Bråtalien : "Truleg støl ein gong."

 

NAMN       Nibba

UTTA        "nibba

DATI         "nibbun

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       92,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       C1

INNR         229

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Oppkløyvd steinblokk med spissar, i den gamle gardgrensa mellom Arnegard og Skarsgard.

 

NAMN       Nibbesteinen

UTTA        "nibbæstain

DATI         "nibbæstain

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       C4

INNR         65

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Nibbesteinvegen

UTTA        "nibbæstainvæ:gæn

DATI         "nibbæstainvæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       93,3

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       d3

INNR         100

INFO         Oppskrivaren, 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stig frå 104 Myking til 47 Holli.

 

NAMN       Niehornet

UTTA        'ni:æhødnæ

DATI         'ni:æhødne

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       4,20

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         22

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Åker, 9 horn stor.

 

NAMN       Nigarden

UTTA        'ni:ga:N

DATI         'ni:ga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       110,47‑48

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A6

INNR         203

INFO         Ål Bygdesoge IV

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Same gard som 122 Myro. No brukt:"Ni garde"

 

NAMN       Nigarden Hove

UTTA        'ni:gaN "hå:ve

DATI         'ni:gaLe på "hå:ve

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g5

INNR         142

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Ein av 7 Hovegardan. Namnet ofte skrive "Hoff".

 

NAMN       Nigardsbrunnen

UTTA        'ni:gaSbrunn

DATI         'ni:gaSbrunne

PREP        i

LOKA        brunn

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         202

INFO         Kristi Helling, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Brunn på 197 Helling Nigarden.

 

NAMN       Nigardsåkeren

UTTA        'ni:gaSå:kæN

DATI         'ni:gaSå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         201

INFO         Kristi Helling, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker på 197 Helling Nigarden.

 

NAMN       Nilsebakken

UTTA        "nilsæbaKin

DATI         "nilsæbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       96,14

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         114

INFO         Oddmund S. Tveito, født 1940

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Nilsebakken

UTTA        "nilsæbaKin

DATI         "nilsæbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         147

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      På jordet.

 

NAMN       Nilseeikra

UTTA        "nilsæaikra

DATI         "nilsæaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         112

INFO         Knut Settingsgard, f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Eikre A for 111 Kalvetræet på 107 Settingsgard.

 

NAMN       Nilsegard

UTTA        'nilsæga:L

DATI         'nilsæga:L

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       104,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D3

INNR         60

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Nedlagd heimstøl til 4 Bjella. I 1710: "Per Bjellasgaard Nilsegaarden under aasen".

 

NAMN       Nilsegarddammen

UTTA        'nilsægaLdammæn

DATI         'nilsægaLdamme

PREP        i

LOKA        dam

GBNR       104,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D3

INNR         61

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Vårdam. Badedam. Sjå 60 Nilsegard.

 

NAMN       Nilsegardrandan

UTTA        'nilsægaLrandad'n

DATI         'nilsægaLrando

PREP        på

LOKA        rand

GBNR       103,2,3,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D3

INNR         62

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Randar, NV for 60 Nilsegard.

 

NAMN       Nilsehagabrunnen

UTTA        "nilsæhagabrunn

DATI         "nilsæhagabrunne

PREP        i

LOKA        brunn

GBNR       21,21

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         66

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Sikker vasskjelde.

 

NAMN       Nilsehagatuftin

UTTA        "nilsæhagatuftin

DATI         "nilsæhagatufto

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       21,6

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         113

INFO         Kristian Liahagen, født 1939

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Tufter etter gamalt tun i 53 Nilsehagen.

 

NAMN       Nilsehagaåkeren

UTTA        "nilsæhagaå:kæN

DATI         "nilsæhagaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       21,6

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         112

INFO         Sigurd Medhus, født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Åker i 53 Nilsehagen.

 

NAMN       Nilsehagen

UTTA        "nilsæha:jin

DATI         "nilsæha:ga

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       21,2‑22,42

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       A5

INNR         53

INFO         Opheimsjorde, Ola født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tidlegare husmannsplass. No beite og delvis dyrka.

 

NAMN       Nilsehaugen

UTTA        "nilsæhåugæn

DATI         "nilsæhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       49,1,8

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         222

INFO         Solve Håheim, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Haug, der Nils sto og såg på gardsarbeidet etter at han hadde selt og vorte kårmann 1922.

 

NAMN       Nilsehovda

UTTA        "nilsæhåvda

DATI         "nilsæhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       fleire

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       E‑F1

INNR         120

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Hovda ved 119 Nilsestølen.

 

NAMN       Nilsehovdun

UTTA        "nilsæhåvdud'n

DATI         "nilsæhåvdo

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       22,1/22,57

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F‑G1

INNR         138

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Nemnt i gamalt dok.

 

NAMN       Nilsemyri

UTTA        "nilsæmy:re

DATI         "nilsæmy:N

PREP        i

LOKA        Storrslått

GBNR       20,2

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       G1

INNR         73

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Storrslått.

 

NAMN       Nilsestølen

UTTA        "nilsæstø:l'n

DATI         "nilsæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       56,1‑2

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       F1

INNR         119

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Nedlagt heimstøl. Namn etter Nils Holo.

 

NAMN       Nobbi

UTTA        'nåbbe

DATI         'nåbbæn

PREP        på/i

LOKA        rygg

GBNR       118,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C5

INNR         191

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Rygg som skyt fram ved heimstølen med same namn 192.

 

NAMN       Nobbi

UTTA        'nåbbe

DATI         'nåbbæn

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       116,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C5‑6

INNR         192

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimstøl. Sjå ogso namn nr. 191.

 

NAMN       Nobbehovda

UTTA        "nåbbæhåvda

DATI         "nåbbæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       118,2,5‑126,6‑121,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C5

INNR         193

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Høgaste hovda S-over frå 191 Nobbi ved støl med same namn

 

NAMN       Nonsberget

UTTA        'nonsbærgæ

DATI         'nonsbærji

PREP        på

LOKA        knatt

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         124

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Fjellknatt hogt oppe og langt A i heimehamni til 107 Settungsgard. Det var non då det sogla i N.

 

NAMN       Nonsbergi

UTTA        'nonsbærji

DATI         'nonsbærgo

PREP        på, i

LOKA        berg

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       F4

INNR         33

INFO         Farstad, Mari født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Brattaste bergi ovanfor tunet i 24 Bergtoni. "Non då det sogla i Nonsbergo." Også kalla Preinsrudbergi, sjå nr. 34 Nørdre Preinsrud og 35 Søre Preinsrud.

 

NAMN       Nonsbergi

UTTA        'nonsbærji

DATI         'nonsbærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       438 424

INNR         107

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      VSV for 1 Toviki. Solmerke for non.

 

NAMN       Nonsfuru

UTTA        'nonsfu:ru

DATI         'nonsfurun!

PREP        ved

LOKA        furu

GBNR       ?

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d‑e5‑6

INNR         16

INFO         Tor Underberg, 1910

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Ei furu i 14 Medbergi. Solmerke for ein eller fleire av stølane på 3 Nerset. Kan ikkje kartfestast nøye.

 

NAMN       Nonshamaren

UTTA        'nonsha:maN

DATI         'nonsha:mare

PREP        på/i

LOKA        fjell

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E3

INNR         62

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Fjellknat SV for 63 Steinstølen. Solmerke for non ca. kl.15.00

 

NAMN       Nonshovda

UTTA        'nonshåvda

DATI         'nonshåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       679 406

INNR         284

INFO         Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS       Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM      Der soli stod ved nonsbel.

 

NAMN       Nonshovda

UTTA        'nonshåvda

DATI         'nonshåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       D3

INNR         50

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Solmerke, frå 43 Eitrestølen. Non er omlag kl. 15.30.

 

NAMN       Nonshovda

UTTA        'nonshåvda

DATI         'nonshåvdae

PREP        på, i

LOKA        hovde

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       A3

INNR         149

INFO         Håheim, Torstein født 1894

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Truleg solmerke for 114 Dyrebotn eller 119 Gamlebotn

 

NAMN       Nonshovda

UTTA        'nonshåvda

DATI         'nonshåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       123,44

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       D5

INNR         12

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Hovda. Klokkemerke sett frå 10 Smettbak.

 

NAMN       Nonsnatten

UTTA        'nonsnatt'n

DATI         'nonsnatte

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G3

INNR         169

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Holo, Syver T. 1981

KOMM      Hovda, solmerke for non, sett frå NA, A Haugestølan på ØK BP 064

 

NAMN       Nonssteinan

UTTA        'nonstainad'n

DATI         'nonstaino

PREP        i

LOKA        stein

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       E3

INNR         31

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Solmerke for dei nørdre stølane på 18 Nyset.

 

NAMN       Nordagrovi

UTTA        "no:Lagro:ve

DATI         "no:Lagro:væn

LOKA        grov

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       DE23

INNR         182

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Same som 81 Reinegrovi. Namnet brukt på Søre Reine‑stølane. Grovi renn ned norda (A for) vollane.

 

NAMN       Norda stallan

UTTA        "no:La "stallan

DATI         "no:La "stallan

PREP        norda

LOKA        åker

GBNR       7,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f2

INNR         56

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Nordby

UTTA        "no:Lby

DATI         "no:Lby

LOKA        slette

GBNR       86,1 86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         30

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929 og fleire

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Slette, på N‑sida av fylkesveg, V for Votna. Segner, m.a. via Wiel 1743 om kyrkjetuft. Nordby ukjent no. Sjå namn nr. 27, 28, 29, 52, 53.

 

NAMN       Nordby

UTTA        "no:Lby

DATI         "no:Lby

LOKA        tomt

GBNR       86,11

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         34

INFO         Hovdegard, Embrik O. født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skuletomt, frådelt bnr. 2 i 1962 til Vats privatskule. Namnet ikkje brukt til dagleg.

 

NAMN       Nordby

UTTA        "no:Lby

DATI         "no:Lby

LOKA        bruk

GBNR       86,10 85,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         43

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bruk frådelt 86,1 og 85,1, sjå 44 Veslehagen. Lite bruk, frå Votna og til oml. 200 m N for fylkesvegen. I daglegtale: i Hovdegardjorde

 

NAMN       Nordbybakken

UTTA        "no:LbybaKin

DATI         "no:Lbybakka

LOKA        bakke

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E2

INNR         52

INFO         Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakke i vegen, SV for bedehuset. Sjå nr. 30 Nordby.

 

NAMN       Nordbyberget

UTTA        "no:Lbybærgæ

DATI         "no:Lbybærji

LOKA        berg

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         53

INFO         Hovdegard, O. født 1896 (oppskrift)

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berg m/furuskog 80‑90 m NV for Vats skule. Sjå 30 Nordby

 

NAMN       Nordbyhaugan

UTTA        "no:Lbyhåugad'n

DATI         "no:Lbyhåugo

LOKA        haug

GBNR       86,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1‑2

INNR         27

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Morenehaugar med furuskog. Frå brui over Votna, mot N til 23 Dusa. Sjå 30 Nordby.

 

NAMN       Nordbymyri

UTTA        "no:Lbymy:re

DATI         "no:Lbymy:N

LOKA        myr

GBNR       86,1,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1‑2

INNR         28

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myr dels dyrka. På V‑sida av 27 Nordbyhaugan. Sjå 30 Nordby.

 

NAMN       Nordbyreina

UTTA        "no:Lbyraina

DATI         "no:Lbyrainun

LOKA        reine

GBNR       86,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         29

INFO         Hovdegard, Ingebret født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Terasse N for 28 Nordbymyri utplanert 1978. Sjå 30 Nordby

 

NAMN       Nordendingvegen

UTTA        "no:LæniGvæ:gæn

DATI         "no:LæniGvæ:ji

PREP        på/i

LOKA        veg

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       F4‑5

INNR         15

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Ås‑vegen som "nordeningadn", dei norda (vesta) åni brukte

 

NAMN       Nordhalli

UTTA        "no:Lhalle

DATI         "no:Lhall'n

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       127,19

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F5

INNR         3

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Viken, Asle 1983

KOMM      Tidlegare åker.

 

NAMN       Nordhalli

UTTA        "no:Lhalle

DATI         "no:Lhall'n

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       35,4,5,6

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       a3

INNR         301

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Nordhelling (dvs. vesth.) i 300 Steindalen. Litt dyrka

 

NAMN       Nordhalli

UTTA        "no:Lhalle

DATI         "no:Lhall'n

PREP        i

LOKA        helling

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       536 377

INNR         188

INFO         Eivind Helling, f. 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Helling mot vest‑ "nord", V for 181 Blomestølnuten.

 

NAMN       Nordheim

UTTA        "no:Lhaim

DATI         "no:Lhaim

PREP        på

LOKA        bruk

LOKA        pensjonat

GBNR       92,14

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D4

INNR         298

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bruk, pensjonat.

 

NAMN       Nord i dalen

UTTA        no:L i 'da:Le

DATI         no:L i 'da:Le

PREP        nordi

LOKA        dal

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         29

INFO         Lars Opsata,f. 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Ein djup dal bak husi der 23 Skjervheimsgrovi kjem ned

 

NAMN       Nordigarden

UTTA        'no:Liga:N

DATI         'no:Liga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       54,2