Sundre Vel


- Medlemsbok (ulike år, fyrste 1939, siste 1955)
- 2 rekningsbøker
- Utfylte blokkar for betalt kontigent.
- 1 stempel, ”Sundre Vel”
- Diverse korrespondanse 1936-1955
- Diverse korrespondanse 1936-1955
- Diverse faktura