Stadnamn på T

NAMN       Talgedokki

UTTA        taLgædåKi

DATI         taLgædåkkæn

PREP        i

LOKA        Utslått

GBNR       123,45

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       E5

INNR         121

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Utslått.

 

NAMN       Tangan

UTTA        "taGGad'n

DATI         "taGGo

PREP        på

LOKA        flate oddar

GBNR       fleire

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E‑F 1‑2

INNR         40

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Flate oddar ut i Strandafjorden.

 

NAMN       Tangehølen

UTTA        "taGGæhø:N

DATI         "taGGæhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       127.5

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 2

INNR         18

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Djup høl i den tidlegare åni. Utsletta av anlegget.

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGin

DATI         "taGGa

PREP        på

LOKA        tange

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C1‑2

INNR         52

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Sandtange i utfallsosen. Neddemd.

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGjin

DATI         "taGGa

LOKA        rems

PREP        på

GBNR       104,3

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e5

INNR         90

INFO         Styrkestad, Gunhild født 1898

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Remse på jordet, mellom grovi og ein skriudal

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGjin

DATI         "taGGa

PREP        på

LOKA        slåtte

GBNR       123,38

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         160

INFO         Lars O.Vangen, f. 1919

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Slåtteland ved fjorden.

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGGin

DATI         "taGGa

PREP        på

LOKA        slåtteland

GBNR       114,12‑2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f3

INNR         387

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Lite slåtteland

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGGin

DATI         "taGGa

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       12,11

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b6

INNR         76

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Svak odde i fjorden. Liknar ikkje på ein tange i dag.

 

NAMN       Tangen

UTTA        "taGGin

DATI         "taGGa

PREP        på

LOKA        odde

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       620 455

INNR         121

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926. etter O. Havardsgard, f. 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Odde i vestre enden av 168 Flævatnet, NV for 120 Heste­odden. Neddemd.

 

NAMN       Tangeviki

UTTA        "taGæviKi

DATI         "taGævikæn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       127.30

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 1

INNR         22

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Bruk, før plass. Ligg ved ei vik, ovanfor 40 Tangan.

 

NAMN       Taraldplassen

UTTA        "ta:raldpLass'n

DATI         "ta:raldpLasse

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         57

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Husmannsplass

 

NAMN       Taraldvegen

UTTA        "ta:raldvæ:gæn

DATI         "ta:raldvæ:gji

PREP        i

LOKA        beinveg

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         47

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Ein beinveg frå grden til 57 Taraldplassen.

 

NAMN       Ta seg i akt

UTTA        ta:se i'akt

DATI         ta:se i'akt

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       B5

INNR         46

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag. Inf: Mange steinar i vatnet, farleg å koma nær.

 

NAMN       Teigan

UTTA        "taigad'n

DATI         "taigo

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       35,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3‑4

INNR         28

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Nedlagde husmannsplasser, Øvre og Nedre T.

 

NAMN       Teigan

UTTA        "taigad'n

DATI         "taigo

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       28,1

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       c5

INNR         362

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Nedre delen av innmarki i 125 Kvelprud. Åkrar, eikrer og beite imellom.

 

NAMN       Teigaåkeren

UTTA        'taigaå:kæN

DATI         'taigaå:kære

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       114,8

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         325

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Bratt åker, ned for 324 Teigen.

 

NAMN       Teigefloti

UTTA        "taigæfLå:te

DATI         "taigæfLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         375

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Slette i heimehamni.

 

NAMN       Teigegjerda

UTTA        "taigæjæ:La

DATI         "taigæjæ:Lun

PREP        på

LOKA        slåttegjerde

KONR       0620 Hol

GBNR       5/2

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         104

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Tidlegare slåttegjerde som høyrde til 97 Teigen.

 

NAMN       Teigegrovi

UTTA        "taigægro:ve

DATI         "taigægro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C5

INNR         68

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Grov som renn ned omlag 150 m V for tunet i 65 Nørdre  Toni. Sjå 66 Teigen.

 

NAMN       Teigegutu

UTTA        "taigægu:tu

DATI         "taigægu:tun

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       ?

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         382

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Krøterveg/kjerreveg til støls. Gjekk mellom gardane, 340 Teigen og 335 Dølahaugen.

 

NAMN       Teigekverni

UTTA        "taigækvædne

DATI         "taigækvædd'n

PREP        ved

LOKA        kvern

GBNR       22,56,73

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         391

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Kvern til 340 Teigen.

 

NAMN       Teigelekja

UTTA        "taigælæ:Ka

DATI         "taigælæ:Kun

PREP        i

LOKA        oppkome

GBNR       117,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         53

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Oppkome i 26 Belluteigen

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        bruk

KONR       0620 Hol

GBNR       5/5

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       B2

INNR         97

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        tuft

GBNR       125,9

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       d3

INNR         154

INFO         Ingrid Dalseide, 1929

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Bustadtomt, og gamal tuft.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       129,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a4

INNR         170

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Jordstykke, ogso kalla "Teigaåker'n".

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

LOKA        jorde

GBNR       86,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       E1

INNR         58

INFO         Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jordet ASA‑over frå tunet i 46 Nørdre Hovdegard. Oppskrift av O. Hovdegard f. 1896.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

LOKA        teig

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         172

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jordstykke på 165 Torkjellsgard. Mellom 167 Storeåkeren og 170 Margitmålet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

LOKA        jorde

GBNR       90,3

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         212

INFO         Skrindo, Lars født 1923

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jordstykke nær 206 Lappegrovi N for 211 Ivershaugen

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

LOKA        teig

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         219

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flatvore teig N for 110 Finntoppfeten mot 113 Låvebakken

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

LOKA        teig

GBNR       91,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G12

INNR         29

INFO         Sissel Ruud født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      SSA for tunet på 26 Tullegarden, V for grovi.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        teig

LOKA        kårbruk

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C5

INNR         66

INFO         Thon, Embrik E. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stykket frå tunet i 65 Nørdre Toni og V til 68 Teigegrovi. Ei tid kårbruk. Truleg det same som 67 To‑teigen.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        del

GBNR       58,2‑4

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D1

INNR         106

INFO         Arnegard, Gro født 1899

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Del av jordet, nedover frå tunet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       56.2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         190

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Gard. Frådelt 155 Nørdre Arnegard.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        Jord

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E3

INNR         217

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Jordstykke

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        innmark

GBNR       109,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         58

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Innmark.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        Slåtteteig

GBNR       41,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       C1

INNR         98

INFO         Botolv Baklien født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Slåtteteig, brattvoren.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         20

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C2

INNR         86

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Slette ‑ slåttemark.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       96,6

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         165

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Gard.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigen

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       106,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         180

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       115,32

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         319

INFO         Hermann Disen, f. 1937

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       114,8

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e1

INNR         324

INFO         Stave, Leif født 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Stykke på jordet. Brattlendt, ikkje dyrka.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på/i (?)

LOKA        stykke

GBNR       115,20

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d1

INNR         448

INFO         E.E. Rimehaug. f.1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Stykke av innmarki, delvis dyrka.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        "ni"

LOKA        jordet

GBNR       35,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f‑g5

INNR         1

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Nedre delen av jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        jordet

GBNR       37,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         102

INFO         Stølen, Olav født 1909; Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Jordet neda tunet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        teig

GBNR       44,3,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         204

INFO         Engebret Gunhildgard, 1908

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Engstykke.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       47,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         287

INFO         Olav L Skrindo, 1899

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Stykke neda tunet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       49,5,7

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a3

INNR         363

INFO         Olav Stølen

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Nytt småbruk, delt frå garden. Søre Bakke på BP 062‑5‑1.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       34,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g3

INNR         389

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        slåtteteig

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         82

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Slåttelende. På jordet.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       22,56,73

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         340

INFO         Ola Opheimsjorde, 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Gard i 399 Opheimsgardane.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       6,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       f2

INNR         36

INFO         Storedal, Martin født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Før dyrking, svært steinut stykke på jordet. Skridelaup.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         203

INFO         Per Kolsrud, 1894

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Stykke på jordet ‑ udyrka.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn/tæig‑

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       3,7

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       d4

INNR         93

INFO         Vigger Liahagen, 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Jordstykke i 104 Liahagen.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         141

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Slåtteteig på 130 Brattegard, langs delet mot 83,1 og 83,3.

 

NAMN       Teigen

UTTA        'taigæn

DATI         'taiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       84,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         153

INFO         Mari Dokken, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Slåtteteig, like ned for (S for) tunet på 150 Brattegard.

 

NAMN       Teigetjørni

UTTA        "taigæKødne

DATI         "taigæKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       56.2(?)

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

INNR         196

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Liti vår tjørn, ova 190 Teigen.

 

NAMN       Teigevegen

UTTA        "taigævæ:gæn

DATI         "taigævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       34,4 ‑ 35,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f3

INNR         372

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Per Medgard 1982.

KOMM      Vegen til 28 Teigen.

 

NAMN       Teigeåkeren

UTTA        "taigæå:kæN

DATI         "taigæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,3‑6

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       BC2

INNR         59

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker som ligg ned mot 97 Teigen.

 

NAMN       Teigeåkeren

UTTA        "taijiå:kæN

DATI         "taijiå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       110,47,48

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A6

INNR         123

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åker

 

NAMN       Teigåkereikra

UTTA        "taigåkæraikra

DATI         "taigåkæraikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         48

INFO         [Etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Tidlegare eikre, no dyrka saman med nr. 47 og 49

 

NAMN       Teigåkeren

UTTA        "taigå:kæN

DATI         "taigå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       66,4‑5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         223

INFO         Oleivsgard, Ola S. født 1895

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Teigåkeren

UTTA        "taigå:kæN

DATI         "taigå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       58,6

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         14

INFO         Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Åker ved grensa til frådelt bruk kalla Teigen, Løkensgardteigen på ØK Trintrud.

 

NAMN       Teinenatten

UTTA        "tainænatt'n

DATI         "tainænatte

PREP        på/i

LOKA        natt

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       560 435

INNR         99

INFO         Gro Haga, f. 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Natt med mykje vier.

 

NAMN       Teinesteinen

UTTA        "tainæstain

DATI         "tainæstaine

PREP        på

LOKA        stein

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       679 430

INNR         402

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Skrå stein, ca. 200 m frå buene i 379 Beihovd, i kløv­vegen. Der var det høve til å rette på kløvteinene, før ein la i veg på heimvegen for alvor.

 

NAMN       Teinhovda

UTTA        "tainhåvda

DATI         "tainhåvda(e)

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C4

INNR         46

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Hovda som liknar ei kvelvd teine.

 

NAMN       Teinhovdstølen

UTTA        "tainhåvdstø:l'n

DATI         "tainhåvdstø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       127,17‑27‑39

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C4

INNR         45

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl, under 46 Teinhovda.

 

NAMN       Teinhovdstølslii

UTTA        "tainhåvdstølsli:e

DATI         "tainhåvdstølsli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       126,2/127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C‑D4‑5

INNR         6

INFO         Breie, Einar født 1946

OPPS       Breie, Einar 1982

KOMM      Lii mellom 45 Teinhovdstølen og 91 Halldalsvatnet.

 

NAMN       Tellehaug

UTTA        "tællæhåug

DATI         "tællæhåug

PREP        i

LOKA        rygg

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         137

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Rygg/rand med furuskog oppover i dalsida, toll  furu.

 

NAMN       Tifiskarsteinen

UTTA        'ti:fiskaStain

DATI         'ti:fiskaStain

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       B5

INNR         42

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Timannbakken

UTTA        'ti:mannbaKin

DATI         'ti:mannbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       34,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         46

INFO         Halgrim Uppsata, 1902

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Øvste delen av 45 Storeåkeren.

 

NAMN       Timannmyri

UTTA        'ti:mannmy:re

DATI         'ti:mannmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       38,2/40,25

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       A‑B1

INNR         61

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Myr. Storrslått som ein Timann brukte fyrst på 1900‑t.

 

NAMN       Timanntrædet

UTTA        'ti:manntræ:e

DATI         'ti:manntræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       36,4

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         171

INFO         Torleiv H. Stranden født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Træde, opparbeidt av ein som heitte Timann

 

NAMN       Timoteistykket

UTTA        "ti:motistyKy

DATI         "ti:motistyKy

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       78,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       A5

INNR         122

INFO         Langegard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stykket lengst S, V for midten av jordet på 121 Langegard. Truleg det fyrste stykket som vart sådd til med timotei.

 

NAMN       Timoteistykket

UTTA        "ti:motistyKi

DATI         "ti:motistyKi

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       7,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e‑f2

INNR         45

INFO         Birgit Vesledal, 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke på jordet, der det var sådd grasfrø.

 

NAMN       Timotiet

UTTA        "ti:moti:æ

DATI         "ti:moti:e

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         89

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Del av 83 Storåkeren. Fyrste stykket som vart tilsådd med timotei.

 

NAMN       Timrehaug

UTTA        "timræhåug

DATI         "timræhåug

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       70,6

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C1

INNR         133

INFO         Lappegard, Astrid født 1919

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Langvoren haug i åsen, ova gardane. Ikkje nåleskog.

 

NAMN       Timrehaugmyri

UTTA        "timræhåugmu:re

DATI         "timræhåugmu:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       70,7

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C‑D1

INNR         164

INFO         Bergaplass, Nils L. født 1918

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Myr N for 133 Timrehaugen.

 

NAMN       Timrevegen

UTTA        "timrævæ:gæn

DATI         "timrævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       123,23

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d5

INNR         127

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Skogsveg/vinterveg

 

NAMN       Timreviki

UTTA        "timrævi:Ki

DATI         "timrævi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

GBNR       123,31

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e4

INNR         233

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Vik i fjorden, der tømmeret vart nedkøyrt. I dok. 1870.

 

NAMN       Tingstad

UTTA        "tiGsta

DATI         "tiGsta

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       10,36

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a‑b5‑6

INNR         62

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bruk, frådelt 63 Kringla i 1935.

 

NAMN       Tingvollfjorden

UTTA        "tiGvællfjo:N

DATI         "tiGvællfjo:Le

PREP        på/i

LOKA        fjord

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a‑b5‑6

INNR         59

INFO         Oppskrivaren, 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Liten fjord i Hallingåni. Sandmoar langsmed på N‑sida. Fjorden ofte nemnt berre Tingvollen.

 

NAMN       Tingvollsagi

UTTA        "tiggvøllsa:ji

DATI         "tiggvøllsa:gæn

PREP        på

LOKA        sagbruk

GBNR       11,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b6

INNR         18

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare sagbruk ved 59 Tingvollfjorden.

 

NAMN       Tipphovda

UTTA        'tipphåvda

DATI         'tipphåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       95,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b4

INNR         9

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Hovda i lii.

 

NAMN       Tjukkekjørr

UTTA        "KukkæKørr

DATI         "KukkæKørr

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       21‑24,28

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       C2

INNR         197

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1987

KOMM      Langstølar.

 

NAMN       Tjukkekjørrhaugen

UTTA        "KukkæKørrhåugæn

DATI         "KukkæKørrhåuji

PREP        på

LOKA        rand

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         198

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Lang rand A for 197 Tjukkekjørr.

 

NAMN       Tjukkekjørrhølen

UTTA        "KukkæKørrhø:N

DATI         "KukkæKørrhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         143

INFO         Kolsrud, Per født 1894

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Det same som 180 Kulpen.

 

NAMN       Tjukkekjørrmyri

UTTA        "KukkæKørrmy:re

DATI         "KukkæKørrmy:N

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       D2

INNR         169

INFO         Medhus, Olav født 1924

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Myr NA for 197 Tjukkekjørr.

 

NAMN       Tjukketeigen

UTTA        "Kukkætaigæn

DATI         "Kukkætaiji

PREP        på/i

LOKA        slåtteteig

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         46

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Slåtteteig med svært mykje gras, tjukk eng.

 

NAMN       Tjuvehaugen

UTTA        "Ku:væhåugæn

DATI         "Ku:væhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E3

INNR         56

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haug, nær stølane.

 

NAMN       Tjuvehjallen

UTTA        "Ku:væjall'n

DATI         "Ku:væjalle

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       129,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a4

INNR         174

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Hylle i bergi. Dei som åtte slåtten der, kunne ikkje koma upp dit, men bruket ovanfor tok graset opp til seg.

 

NAMN       Tjuvehovda

UTTA        "Ku:væhåvda

DATI         "Ku:væhåvdae

PREP        på

LOKA        hovda

GBNR       Sjå nr. 248.

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g1‑2

INNR         260

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Rundt hovda S for 273 Sirestølgrovi.

 

NAMN       Tjuvekjellaren

UTTA        "Ku:væKællaN

DATI         "Ku:væKællare

PREP        i

LOKA        hole

GBNR       3,10‑14

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       e3

INNR         68

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Berghole

 

NAMN       Tjuvekjellaren

UTTA        "Ku:væKællaN

DATI         "Ku:væKællare

PREP        i

LOKA        hole

GBNR       3,10,14

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       e3

INNR         123

INFO         Liahagen, Vigger født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Djup hole under stor stein.

 

NAMN       Tjuvekjellaren

UTTA        "Ku:væKællaN

DATI         "Ku:væKællare

PREP        i

LOKA        hole

GBNR       22,9,44

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       e3

INNR         370

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Hole inn under berget. Segn om tjuvelager.

 

NAMN       Tjuveodden

UTTA        "kju:væådd'n

DATI         "kju:væådd'n

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A4

INNR         53

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Tjuverusti

UTTA        "Ku:væruste

DATI         "Ku:værust'n

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       59,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B3

INNR         91

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Krattskog "der ein tjuv gøymde tjuvegodset sitt".

 

NAMN       Tjuveskardet

UTTA        "Kuvæska:Læ

DATI         "Kuvæska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       35,13

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       d2

INNR         83

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Skard der det vart attfunne tjuvegods eingong.

 

NAMN       Tjuvesmettet

UTTA        "Ku:væsmætte

DATI         "Ku:væsmætte

PREP        i

LOKA        smette

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       B3

INNR         78

INFO         Gjeldokk, Gudrun Ådnegard født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Nedgang mellom to berg, der kyrne ofte stakk ned og "tjuvehamna".

 

NAMN       Tjuvesnyta

UTTA        "Ku:væsny:ta

DATI         "Ku:væsny:tun

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       65,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         268

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Segn: Grannen måtte avstå eit jordstykke i bot for å ha kasta ihel ei geit.

 

NAMN       Tjuvestigen

UTTA        "Kuvæsti:gæn

DATI         "Kuvæsti:ji

PREP        på/i

LOKA        stig

GBNR       fleire

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C3‑4

INNR         12

INFO         Torsteinsrud, Sigv. født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Sett frå 1 Hengsi: Når 104 Kråkhamar‑krøteri kom der, var dei på "Tjuvestigen".

 

NAMN       Tjuvetrædet

UTTA        "Ku:vætræ:e

DATI         "Ku:vætræ:e

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       26,1,7

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         289

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke i heimehamni.

 

NAMN       Tjyruberget

UTTA        "Ky:rubærgæ

DATI         "Ky:rubærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       50,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         142

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Berg med i liti hole. Der brende dei tjøre.

 

NAMN       Tjyruhjallbakken

UTTA        "Ky:rujallbaKin

DATI         "Ky:rujallbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       123,66

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       D2

INNR         2

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Bakke i skogsvegen. Namnet står i dokument frå 1860.

 

NAMN       Tjyruhjalldalen

UTTA        "Ky:rujallda:N

DATI         "Ky:rujallda:Le

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       4,48

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       B2

INNR         5

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Tjyruhjallen

UTTA        "Ky:rujall'n

DATI         "Ky:rujalle

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       127.30

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 1

INNR         5

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Ein stor stein der det vart brendt tjøre.

 

NAMN       Tjyruhjallhaugen

UTTA        "Ky:rujallhåugæn

DATI         "Ky:rujallhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D4‑5

INNR         78

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Høg, skogkledd haug.

 

NAMN       Tjyruhjallmyran

UTTA        "Ky:rujallmy:rad'n

DATI         "Ky:rujallmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       111,1

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       D4‑5

INNR         79

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Myrane NA, A og SA for 78 Tjyruhjallhaugen.

 

NAMN       Tjyruhjallviki

UTTA        "Ky:rujallvi:Ki

DATI         "Ky:rujallvi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

GBNR       123,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c6

INNR         5

INFO         Lars A. Strand, født 1913

OPPS       Kristi Brattåker, 1983

KOMM      Vik i strandafjorden.

 

NAMN       Tjyrusteinen

UTTA        "Ky:rustain

DATI         "Ky:rustain

PREP        ved

LOKA        stein

GBNR       125.7

KART        ØK BO 060 Sangenuten

KARU       E1

INNR         8

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Flat, vid stein ved stølsvegen. Kol i jordi. Truleg har steinen vore brukt til å brenne tjøre på.

 

NAMN       Tjyrusteinmyri

UTTA        "Ky:rustainmy:re

DATI         "Ky:rustainmy:N

PREP        på/i

LOKA        ?

GBNR       ?

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       ?

INNR         69

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Namn i 1 Torsteinslåtta. Kan ikkje stadfestast i dag.

 

NAMN       Tjørndalen

UTTA        "Kød'nda:N

DATI         "Kød'nda:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       123,32

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c4

INNR         152

INFO         Ragnhild Gjernes, f. 1892

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gard. Ligg i ein vid botn i dalsida. Ei liti tjørn vart utgrøfta ca. 1900. Før 1747 hadde ein plass namnet T.

 

NAMN       Tjørne uti Botte

UTTA        'Kødne uti 'båtte

DATI         'Kød'n uti 'båtte

PREP        i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       647 418

INNR         364

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

KOMM      Tjørn i myrene.

 

NAMN       Tjørnhaugen

UTTA        "Kød'nhåugæn

DATI         "Kød'nhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       111,3

KART        ØK BQ 059 Såtenatten

KARU       e2

INNR         40

INFO         Ulshagen, Ole født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1982

KOMM      Haug like A for tjørni ved stølen 32 Olset.

 

NAMN       Tjørnhaugen

UTTA        'Kød'nhåugæn

DATI         'Kød'nhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       ‑

KART        ØK BL 064 Buvatnet

KARU       G3

INNR         7

INFO         Rimehaug, Eirik født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      V for 3 Nedre Blomestøltjørni.

 

NAMN       Tjørnhaugen

UTTA        'Kød'nhåugad'n

DATI         'Kød'nhåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       58,6‑15

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       D2

INNR         121

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Haugane V for 104 Løkinstjørni.

 

NAMN       Tjørnholet

UTTA        'Kød'nhå:Læ

DATI         'Kød'nhå:Le

LOKA        hole

GBNR       84,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       F1

INNR         15

INFO         Dokken, Mari født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hole med liti tjørn, mellom morenehaugar. Innsnevra pga. grustak. Like N for høgspentlina, S for lærarbustaden.

 

NAMN       Tjørnhovda

UTTA        'Kød'nhåvda

DATI         'Kød'nhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovda

GBNR       119.2 o.fl.

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       A 1

INNR         66

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Waberg 1982

KOMM      Hovda ved 92 Rotebakktjørni.

 

NAMN       Tjørni ova Fjøshaugen

UTTA        'Kædne å:va "fjø:shåugæn

DATI         'Kæd'n å:va "fjø:shåugæn

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       EF4

INNR         86

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Sjå 85 Fjøshaugen.

 

NAMN       Tjørnmyri

UTTA        'Kød'nmy:re

DATI         'Kød'nmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       G2

INNR         7

INFO         Farstad, Mari Bergton født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Myr med liti tjørn ANA for 2 Nystølen, skogen til Bergton

 

NAMN       Tjørnmyri

UTTA        'Kød'nmy:re

DATI         'Kød'nmy:N

PREP        på, i

LOKA        slætte

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       E3

INNR         239

INFO         Thon, Ola L. født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Storrslætte med løe.

 

NAMN       Tjørnstad

UTTA        'Kød'nsta

DATI         'Kød'nsta

PREP        på

LOKA        bustad

GBNR       32,97

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b6

INNR         41

INFO         Sataslåtten, Torstein født 1928

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Bustad, frådelt 1962.

 

NAMN       Tjørnstølan

UTTA        'Kød'nstø:lad'n

DATI         'Kød'nstø:lo

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       23,9 ‑ 30,12

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e‑f2‑3

INNR         68

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Heimstølar.

 

NAMN       Tjørnstølen

UTTA        'Kød'nstø:l'n

DATI         'Kød'nstø:le

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       123.52

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B‑C 3

INNR         44

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Tjørnstølen

UTTA        'Kød'nstø:l'n

DATI         'Kød'nstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       F2

INNR         172

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Holo, Syver T. 1981

 

NAMN       Tjørnstølen

UTTA        'Kød'nstø:l'n

DATI         'Kød'nstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       96,35

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       D6

INNR         38

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl ved tjørn.

 

NAMN       Tjørnstølen

UTTA        'Kød'nstø:l'n

DATI         'Kød'nstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       ?

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       c‑d1‑2 (?)

INNR         289

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Sjå nr. 287 Damtjørnnatten.

 

NAMN       Tjørnstølslettun

UTTA        'Kød'nstølslettud'n

DATI         'Kød'nstølsletto

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       24,3

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       f3

INNR         41

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Utslåttar med løe ved Tjørnstølen.

 

NAMN       Tjørnstøltjørni

UTTA        'Kød'nstøKødne

DATI         'Kød'nstøKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B‑C 3‑4

INNR         45

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Tjørn ved 44 Tjørnstølen.

 

NAMN       Tjørnstøltjørni

UTTA        'Kød'nstølKødne

DATI         'Kød'nstølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       23,9

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       e‑f2

INNR         69

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Tjørn ved 68 Tjørnstølan.

 

NAMN       Tjørnstøltjørni

UTTA        'Kødn'stølKødne

DATI         'Kødn'stølKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       ‑

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A1

INNR         16

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Tjørn i heimehamni.

 

NAMN       Tjørnstølstjørni

UTTA        'Kød'nstølsKødne

DATI         'Kød'nstølsKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       94,2,5

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       g6

INNR         18

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Tjørn ved Øvre Tjørnstølen, som ligg (låg) på N‑sida.

 

NAMN       Tjørnstølviki

UTTA        'Kød'nstølvi:Ki

DATI         'Kød'nstølvi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

GBNR       123.50

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       B 4

INNR         46

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Vik i 45 Tjørnstøltjørni.

 

NAMN       Tobakken

UTTA        'to:baKin

DATI         'to:bakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         74

INFO         Thon, Embrik S. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bakken i den gamle bygdevegen (no fylkesveg) NV for 21 Langehølen. Av gardnamnet 73 Toni.

 

NAMN       Tobakkmyri

UTTA        'to:bakkmy:re

DATI         'to:bakkmy:N

PREP        på, i

LOKA        myr

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       EF1

INNR         34

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dyrka myr mellom 21 Langehølen og fylkesvegen, som før var bygdaveg og hadde 74 Tobakken, av gardnamnet Toni.

 

NAMN       Tobakksteinen

UTTA        'to:bakkstain

DATI         'to:bakkstaine

PREP        på

LOKA        stein

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       447 442

INNR         74

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stein, oml. 3 m høg, likna ein skråtobakkrull. Neddemd.

 

NAMN       Tobergi

UTTA        'to:bærji

DATI         'to:bærgo

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e4

INNR         221

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Berg NV for 155 Tonin.

 

NAMN       Todalarsletti

UTTA        'to:daLaS£ætte

DATI         'to:daLaS£ætte

PREP        på

LOKA        utslått

GBNR       sameige

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D4

INNR         47

INFO         Hermann Opheim, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Utslått, myrlendt. (feil uttale på lydbåndet).

 

NAMN       Todalen

UTTA        'to:da:N

DATI         'to:da:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e4

INNR         222

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Dal V for 155 Tonin.

 

NAMN       Todekkan

UTTA        'to:dækkad'n

DATI         'to:dækko

PREP        i

LOKA        mark

GBNR       23,15 ‑ 23,26

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d‑e1‑2

INNR         145

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Flatvoren skogsmark. Hanskje samanheng med 155 Tonin.

 

NAMN       Todekkan

UTTA        'to:dækkad'n

DATI         'to:dækko

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       24,3/26,4/33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C‑D3

INNR         89

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Dal ved 88 Tomyran.

 

NAMN       Toeiget

UTTA        'to:aie

DATI         'to:aie

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       EF5

INNR         37

INFO         Farstad, Mari født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Anna namn på 36 Hesjabakken.

 

NAMN       Tohus

UTTA        'to:hu:s

DATI         'to:hu:s

PREP        i

LOKA        slåtteteig

GBNR       112,4‑113,5

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f‑g5‑6

INNR         216

INFO         Lars S. Bjella, født 1925

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Slåtteteig. Høyrde før 1863 til 209 Hus, også kalla Tolvmålsteigen.

 

NAMN       Toklanten

UTTA        'to:kLant'n

DATI         'to:kLante

PREP        på

LOKA        klant

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e4

INNR         213

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Bergklant ved vegen til 155 Tonin.

 

NAMN       Toknutplassen

UTTA        'to:knutpLass'n

DATI         'to:knutpLasse

PREP        i

LOKA        Bruk

GBNR       55.6

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F5

INNR         288

INFO         Lars Holeplass, 1910.

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Bruk, tidlegare husm.plass, bygsla 1828. Dei to fyrste som bygsla heitte begge Knut. Også kalla Tveiteeiet.

 

NAMN       Tollefringen

UTTA        "tållæfriGæn

DATI         "tållæfriGji

PREP        på

LOKA        slått

GBNR       119,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B 3‑4

INNR         184

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Slåttemark ved åni, ved "ringane", d.e svingane.

 

NAMN       Tollefsgarden

UTTA        "tållægsga:N

DATI         "tållægsga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         416

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Tidlegare ein av 223 Selsgardan. No samanslege med 417 Smiubakken til 415 Søre Sel.

 

NAMN       Tollefstrædet

UTTA        "tållæfstræ:e

DATI         "tållæfstræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         228

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Træde på 416 Tollefsgarden.

 

NAMN       Tollefstølen

UTTA        "tållæfstø:l'n

DATI         "tållæfstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       45,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d3

INNR         237

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Heimstøl, til det som vart kalla 416 Tollefsgarden.

 

NAMN       Tollefsåkeren

UTTA        "tållæfså:kæN

DATI         "tållæfså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4‑5

INNR         227

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Åker på 416 Tollefsgarden.

 

NAMN       Tolleivhagogjerda

UTTA        "tållaivhagajæ:La

DATI         "tållaivhagajæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       ‑

INNR         6

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Heimstølvoll, høyrde i si tid til "Tolleiv‑Hago".

 

NAMN       Tollehaugan

UTTA        "tållæhåugad'n

DATI         "tållæhåugo

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B5

INNR         13

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      I skogen i heimehamni, der dei henta knag til fenaden. Knagskogsvirke, særleg furu, som sau og geit kunne gnaga borken av. NO 6:642: ein knag ʻvierʼ.

 

NAMN       Tolleivodden

UTTA        "tållaivådden

DATI         "tållaivådda

PREP        på

LOKA        slette

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       618 433

INNR         21

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grasslette mellom 20 Skarvanstølåni og grein av denne.

 

NAMN       Tolleivsgarden

UTTA        "tållaivsga:N

DATI         "tållaivsga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         41

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Ein av 198 Nosgardan.

 

NAMN       Tolleivstrædet

UTTA        "tøllaifstræ:e

DATI         "tøllaifstræ:e

PREP        u

LOKA        træde

GBNR       11,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d4

INNR         113

INFO         Leiv Sato, 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Stykke på jordet, oppbrote av Tolleiv Ylihagen.

 

NAMN       Tolleivstølen

UTTA        "tållaivstø:l'n/"tøll‑

DATI         "tållaivstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,42

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       C3

INNR         31

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Tolleivstølen

UTTA        "tållaivstø:l'n

DATI         "tållaivstø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       63,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       C6

INNR         52

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Tolleivstølmyran

UTTA        "tållaivstølmy:rad'n/"tøll‑

DATI         "tållaivstølmy:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       22,42

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       B3

INNR         32

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Slåttemyrar, V for 31 Tolleivstølen.

 

NAMN       Tolleivåkeren

UTTA        "tållaivå:kæN

DATI         "tållaivå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       108,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         234

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Gamal åker i heimehamni

 

NAMN       Tomastjørni

UTTA        'tommasKødne

DATI         'tommasKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       100, fl.br.nr.

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       D4

INNR         26

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Liti tjørn i stølssameiga.

 

NAMN       Tommosgardtrædet

UTTA        "tommosgaLtræ:e

DATI         "tommosgaLtræ:e

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       4,6

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       E2

INNR         19

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Træde som høyrer til Tommosgardensire.

 

NAMN       Tommosgardvollen

UTTA        "tommosgaLvøll'n

DATI         "tommosgaLvølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       4,16

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         50

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Stølsvoll til Tommosgarden.

 

NAMN       Tomyran

UTTA        'to:my:rad'n

DATI         'to:my:ro

PREP        på/i

LOKA        slætte

GBNR       23,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       D2

INNR         16

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Storrslætte til Ton i Liagardane. Same namn på 88.

 

NAMN       Tomyran

UTTA        'to:my:rad'n

DATI         'to:my:ro

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C3

INNR         88

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Slåttemyrar, brukt av garden Ton.

 

NAMN       Tomåli

UTTA        'to:må:Le

DATI         'to:må:Lo

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       106,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e4

INNR         206

INFO         Kristi Helling, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker. No hamn.

 

NAMN       Tomålstykket

UTTA        'to:måStyKi

DATI         'to:måStyKie

PREP        på

LOKA        Stykke på jordet

GBNR       37,15

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       E1‑2

INNR         184

INFO         Lars Opsata født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983

KOMM      Stykke på jordet, no steinfylling

 

NAMN       Tomålstykket

UTTA        'to:måStyKi

DATI         'to:måStyKie

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       11,18

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         121

INFO         Leiv Sato, 1925

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare stykke på jordet i 122 Nubgarden. Frådelt.

 

NAMN       Tomålsåkeren

UTTA        'to:måSå:kæN/‑må:Låk‑

DATI         'to:måSå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       45,1,4

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d4

INNR         226

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      To mål stor åker, fleire gonger i handel mellom bruki

 

NAMN       Tonatten

UTTA        'to:natt'n

DATI         'to:natte

PREP        på, i

LOKA        natt

GBNR       78,14

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       B3

INNR         64

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Markert topp øvst i lii S for Vatsfjorden. Grensepunkt. Den V‑re og mest markerte av nattane i dei 2‑3 bergkjedene i retning NA, og lagar dei lange hyllene/dalane i retning mot To‑gardane. Sjå Toni 73.

 

NAMN       Toni

NAMN       Tongardane

UTTA        'to:ne

UTTA        'to:ga:Lad'n

DATI         'to:n

DATI         'to:ga:Lo

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       74

GBNR       75

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

INNR         73

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Dei fire Tongardane, 74,1,2‑75,1,2, med Bergton, 74,8, og Bergaplassen, 74,6, ligg ved A‑enden av Vatsfjorden. På S‑sida av fjorden ris 64 Tonatten. Herfrå går 2‑3 lange hyller i lii NA‑leg ned mot Ton‑gardane. Sjå 8 Søre Toni og 65 Nørdre Toni.

 

NAMN       Tonin

UTTA        "to:nid'n

DATI         "to:no

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       23,8

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       e‑f4

INNR         155

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Plassar/bruk i 156 Øvre‑ og 157 Nedre Ton.

 

NAMN       Toranddokki

UTTA        "tå:råndåKi

DATI         "tå:råndåkkæn

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         31

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Åker (beste åkeren på garden). Av kvinnenamnet Torand.

 

NAMN       Torandhaugan

UTTA        "tå:råndhåugad'n

DATI         "tå:råndhåugo

PREP        på

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       636 417

INNR         371

INFO         Veslegard, Borghild født 1918

OPPS       Knut M. Lappegard 1981

 

NAMN       Torandstølen

UTTA        "tåråndstø:l'n

DATI         "tåråndstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       51,7

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       G5

INNR         126

INFO         Teigen, Sevat født 1913

OPPS       Teigen, Sevat 1982

KOMM      Heimstøl. Blir no kalla Arnfinstølen.

 

NAMN       Torberget

UTTA        'to:Lbærgæ

DATI         'to:Lbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       ?

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F5

INNR         283

INFO         Lars Holeplass, 1910.

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Berg i heimehamni. Av mannsnamnet Tor.

 

NAMN       Torelii

UTTA        "to:ræli:e

DATI         "to:ræli:n

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       110,42

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       B2

INNR         7

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Bruk i Vestlii (35 Sundrelii). Før kalla 8 Larslii.

 

NAMN       Toreplassen

UTTA        "to:ræpLass'n

DATI         "to:ræpLasse

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       123,49

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3‑4

INNR         154

INFO         Sigmund Grue, f. 1934

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Bruk. Før 1759 husmannsplass. Ogso kalla Amundplassen.

 

NAMN       Toreplassgjøta

UTTA        "to:ræpLassjø:ta

DATI         "to:ræpLassjø:tun

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       123,49

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f6

INNR         125

INFO         Asgrimplass, Sverre født 1928

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Toresgard

UTTA        "to:ræsga:L

DATI         "to:ræsga:L

LOKA        gard

GBNR       89,1,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       BC1

INNR         223

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      To gardar i Vats delt i 1805. Sjå 140 Søre Toresgard og 152 Nørdre Toresgard. Ikkje merka på kartet.

 

NAMN       Toresgardjordet

UTTA        "to:ræsgaLjo:Le

DATI         "to:ræsgaLjo:Le

LOKA        jorde

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B1

INNR         156

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Ei tid kår under 152 Nørdre Toresgard SSV for tunet. No berre tuft ‑ er og eitt hus.

 

NAMN       Toresgardmoen

UTTA        "to:ræsgaLmo:n

DATI         "to:ræsgaLmo:e

LOKA        husmannsplass

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B‑C2

INNR         154

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Anna namn på 153 Brufeten.

 

NAMN       Toreskardet

UTTA        "to:reska:Læ

DATI         "to:reska:Le

PREP        i

LOKA        skard

GBNR       74,8

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       A2

INNR         41

INFO         Thon, Ola L. født 1915

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Skard (med stig?) opp på åsen.

 

NAMN       Toresletti

UTTA        "to:ræslette

DATI         "to:ræslett'n

LOKA        heimstøl

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F3

INNR         72

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl med tufter i skogen til 56 Turkarstad, 3‑400 m S for Votna. "Tore og kona hans budde der ei tid"

 

NAMN       Torgeirteigen

UTTA        "tårjairtaigæn

DATI         "tårjairtaiji

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       31,2

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b4

INNR         200

INFO         Lars Opsata, f. 1899

OPPS       Margit Vindegg 1981.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Torgeiråkerberget

UTTA        "tårjairå:kærbærgæ

DATI         "tårjairå:kærbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         170

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Berg, N for 168 Torgeiråkeren

 

NAMN       Torgeiråkereikra

UTTA        "tårjairå:kæraikra

DATI         "tårjairå:kæraikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         169

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Eikre, NA for 168 Torgeiråkeren.

 

NAMN       Torgeiråkeren

UTTA        "tårjairå:kæN

DATI         "tårjairå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         168

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Åker i bjørkeskogen SV for tunet på 160 Brattegard, øvre. Torgeir nemnt omkring 1780.

 

NAMN       Torgeiråkeren

UTTA        "tårjairå:kæN

DATI         "tårjairå:kære

LOKA        åker

GBNR       91,2

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         61

INFO         Turkarstad, Lars født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      S for 60 Storeåkeren.

 

NAMN       Torhagan

UTTA        'toLha:jin

DATI         'toLha:ga

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       22,110

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f1

INNR         384

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      No bruk, før husm.plass. Og kalla Hestehagen - 385 Hagan

 

NAMN       Torhagaslættet

UTTA        'to:Lhagaslætte

DATI         'to:Lhagaslætte

PREP        i

LOKA        utslåtte

GBNR       22,1,58

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       E2,F5

INNR         110

INNR         128

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Utslåtte med løe til Tor‑Hagen, og kalla Hestehagen.

 

NAMN       Torhagasvingen

UTTA        'to:LhagasviGæn

DATI         'to:LhagasviGi

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       22,78

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f1

INNR         395

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Sving i nye grendevegen, ved 384 Torhagan.

 

NAMN       Torjusdokki

UTTA        "tårjusdåKi

DATI         "tårjusdåkkæn

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       123,32

KART        ØK BP 061‑5‑3 Strandastølen

KARU       F4‑5

INNR         22

INFO         Breie, Torleiv født 1924

OPPS       Grue, Sigmund 1983

KOMM      Heimstøl.

 

NAMN       Torkjellgutu

UTTA        "tårKælgu:tu

DATI         "tårKælgu:tun

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       ?

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A6

INNR         146

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Frå 1700‑talet namnet på vegen ned mellom tingstugu som Torkjell Villand bygde, og 207 Gretegarden

 

NAMN       Torkjellsdamtjørni

UTTA        "tårKælsdamKødne

DATI         "tårKælsdamKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       Sameige

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       f4

INNR         22

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Kjelda til Lappegrovi, som var kvernbekk nede i bygdi.

 

NAMN       Torkjellset

UTTA        "tårKællsæ:t

DATI         "tårKællsæ:t

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       110,92‑94‑201

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       C4

INNR         22

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Heimstøl til nedre Sundre som Torkel Villand åtte 1749‑76

 

NAMN       Torkjellsethallin

UTTA        "tårKællsæthallid'n

DATI         "tårKællsæthallo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       110,92‑94‑242‑269

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       C4

INNR         23

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hellingane N og NA for 22 Torkjellset.

 

NAMN       Torkjellsettjørni

UTTA        "tårKællsætKødne

DATI         "tårKællsætKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       110, fl.br.nr.

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       C‑D4

INNR         25

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn SA for vollane på 22 Torkelset.

 

NAMN       Torkjellsgard

UTTA        "tårKælsga:L

DATI         "tårKælsga:L

LOKA        gard

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         165

INFO         Ål Bygdesoge IV, s. 125

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Namnet brukt frå fyrst på 1700‑t. Torkjell Mikkelsen hadde då garden. I 1647-matrikkelen kalla Tistelsgaardt ‑ Thistelsgaard.

 

NAMN       Torkjellshovda

UTTA        "tårKælshåvda

DATI         "tårKælshåvdae

PREP        på/i

LOKA        nut

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       a5

INNR         247

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Markert nut ovanfor Torkjellsgard. Grensepunkt.

 

NAMN       Torkjellsmoen

UTTA        "tårKælsmo:n

DATI         "tårKælsmo:e

LOKA        husmannsplass

GBNR       90,9

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B2

INNR         185

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare husmannsplass under 165 Torkjellsgard. N og S for fylkesvegen, V ved 206 Lappegrovi.

 

NAMN       Torkjellsslåtta

UTTA        "tårKælslåtta

DATI         "tårKælslåttun

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       115,10

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       G5

INNR         202

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Småbruk ‑ ei av 158 Rimeslåttun.

 

NAMN       Torkjellstjørni

UTTA        "tårKælsKødne

DATI         "tårKælsKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       37,22 ‑ 50,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       a1

INNR         90

INFO         Medgard, Per født 1921

OPPS       Per Medgard 1983

KOMM      Tjørn i heimstølhamni.

 

NAMN       Torkjellstjørni

UTTA        "tårKælsKødne

DATI         "tårKælsKød'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       90,1

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       D1

INNR         3

INFO         Arnegard, Rasmus født 1926

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tjørn i skogremmen til Torkjellsgard.

 

NAMN       Tormodset

UTTA        "tårmosæ:t

DATI         "tårmosæ:t

PREP        på

LOKA        stølslag

GBNR       fleire

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 5‑6

INNR         15

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Stølslag, langstølar. Namnet opphavleg frå Tormodsgard

 

NAMN       Tormodsetgutun

UTTA        "tårmosætgu:tud'n

DATI         "tårmosætgu:to

PREP        i

LOKA        kløvveg

GBNR       fleire

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 5‑6

INNR         42

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Kløvveg gjenom vollane på 15 Tormodset. Gjerde på kantan

 

NAMN       Tormodsetreset

UTTA        "tårmosætre:sæ

DATI         "tårmosætre:se

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 5

INNR         43

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Høgaste punktet i kløvvegen N for 15 Tormodset.

 

NAMN       Tormodsgard

UTTA        "tårmosga:L

DATI         "tårmosga:L

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       30,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         129

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Gard i 168 Liagardan. Del av den gamle garden 180 Lid.

 

NAMN       Torpedokk

UTTA        "tørpædøkk

DATI         "tørpædøkk

PREP        i

LOKA        dokk

GBNR       15,26‑15,1,7,11

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       E5

INNR         24

INFO         Vesledal, Birgit født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Lang dokk. I V‑re enden nedlagd heimstøl. Skogen har ei tid tilhøyrt garden Torpo.

 

NAMN       Torpedokkolla

UTTA        "tørpædøkkølda

DATI         "tørpædøkkøldun

PREP        i

LOKA        kjelde

GBNR       15,1,7,11

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       E5

INNR         85

INFO         Olav Sletto, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      God kjelde. Der drog dei vatn frå til 38 Sletto.

 

NAMN       Torpedokktrædet

UTTA        tørpædøkktræ:e

DATI         tørpædøkktræ:e

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       15,2,6

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       E5

INNR         51

INFO         Olav Sletto, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Inngjerd slåttestykke, i V‑enden av 24 Torpedokk.

 

NAMN       Torpehagen

UTTA        "tørpæha:jin/"tørpo‑

DATI         "tørpæha:ga

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       8,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e3

INNR         1

INFO         Oppskrivaren, 1927

OPPS       Kari Rotneim 1984

KOMM      Sentral gard i Torpo. Til dagleg kalla "Hagjin".

 

NAMN       Torpo

UTTA        "tårpo/"tørpo

DATI         "tårpo

PREP        på/i

LOKA        kyrkjesokn

GBNR       ‑

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         182

INFO         Ål Bygdesoge III

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Kyrkjesokn i Ål. Prep. i om bygdi, men på om tettstaden rundt stavkyrkja. 1310: i Torpom, 1372: Torppa, 1578: Torpe, 1604: Thorppe.

 

NAMN       Torpomoan

UTTA        "tårpomo:ad'n

DATI         "tårpomo:o

PREP        på

LOKA        mo

GBNR       Fleire

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       f‑g1

INNR         59

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Nils Noss 1981

KOMM      Moane langs åni, 2‑3 km SU for Torpo sentrum. Fleire bruk med ‑moen i namnet. Eksersisplass 1834‑59 (?). Utstillingsplass for krøter ei tid. No HV‑skule.

 

NAMN       Torsbakken

UTTA        'to:SbaKin

DATI         'to:Sbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       96,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E3

INNR         213

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Bakke i hamni, inn til grensa mot 162 Torsgarden.

 

NAMN       Torsbu

UTTA        'to:Sbu

DATI         'to:Sbu

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       fleire

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       G3‑4

INNR         39

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Langstølar. Ogso reg. på 062‑5‑3 ‑ 6 Jøte ‑ Torsbu.

 

NAMN       Torsbuberget

UTTA        'to:Sbubærgæ

DATI         'to:Sbubærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       119,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b2

INNR         64

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Berg V. for 12 Ivar‑Torsbu.

 

NAMN       Torsbudokki

UTTA        'to:SbudåKi

DATI         'to:Sbudåkkæn

PREP        i

LOKA        dokk

GBNR       120,6,9

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b2

INNR         63

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Dokk mellom dei spreidde Torsbustølane.

 

NAMN       Torsbugjerda

UTTA        'to:Sbujæ:La

DATI         'to:Sbujæ:Lun

PREP        på

LOKA        gjerde

GBNR       120,1

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       a2

INNR         60

INFO         Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Stølsgjerde på Torsbustølane.

 

NAMN       Torsbuløken

UTTA        'lø:kæn/'to:Sbulø:kæn

DATI         'lø:Ki

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       Fleire

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b3

INNR         45

INFO         Emil Noss, 1903

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Bekken gjenom 10 Torsbumyri. Lenger ned mogleg kalla 46 Holustølgrovi

 

NAMN       Torsbumerri

UTTA        'to:Sbumærre

DATI         'to:SbumæN

PREP        ved

LOKA        formasjon

GBNR       ?

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F4

INNR         115

INFO         ?

OPPS       Warberg, Thor 1984

KOMM      Formasjon, liknar ein liggande hest. V for 39 Torsbu.

 

NAMN       Torsbumyri

UTTA        'to:Sbumy:re

DATI         'to:Sbumy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       117,5 ‑ 120,9

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       b3

INNR         10

INFO         Warberg, Thor født 1952

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Myrområde SA for 6 Gjote‑Torsbu.

 

NAMN       Torsbusyningan

UTTA        'to:Sbusyniggad'n

DATI         'to:Sbusyniggo

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       93,4,6

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       a‑b5‑6

INNR         3

INFO         Oppskrivaren, født 1952

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Himmelsyningane frå stølen Torsbu. Det går stig over.

 

NAMN       Torsfeten

UTTA        'to:Sfe:t'n

DATI         'to:Sfe:te

PREP        på

LOKA        langstøl

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C4

INNR         50

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Torslættet

UTTA        'to:S£ætte

DATI         'to:S£ætte

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       2,4

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       E4

INNR         26

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Utslått.

 

NAMN       Torsmyri

UTTA        'to:Smy:re

DATI         'to:Smy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       96,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

 

NAMN       Torsstølen

UTTA        'to:STø:l'n

DATI         'to:STø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       96,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         148

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Heimstøl til 164 Torsgarden.

 

NAMN       Torsteinbakken

UTTA        "tåstainbaKin

DATI         "tåstainbakka

PREP        på

LOKA        åker (?)

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         97

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker(?). Torstein var bonde på garden ca. 1700.

 

NAMN       Torsteinbrotet

UTTA        "tåstainbrå:tæ

DATI         "tåstainbrå:te

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       68,3‑4‑5

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       C1

INNR         7

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Dyrka stykke på Breidokkvollen.

 

NAMN       Torsteinflati

UTTA        "tåstainfLa:te

DATI         "tåstainfLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       122,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         68

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Flati på jordet i 72 Tosteinstugu.

 

NAMN       Torsteinslåtta

UTTA        "tåstainslåtta

DATI         "tåstainslåttun

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       25,7

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       E5

INNR         1

INFO         Torsteinslåtta, Syver født 1910

OPPS       Medgard, Per 1982

KOMM      Einbølt fjellgard.

 

NAMN       Torsteinsrud

UTTA        "tåstainsru

DATI         "tåstainsru

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       62,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G3

INNR         325

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Gard i Leveld. "Torsteinsrud store" omfatta på 1500‑talet

 

NAMN       Torsteinsrudeikra

UTTA        "tåstainsruaikra

DATI         "tåstainsruaikrun

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       62,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         343

INFO         Haug, Harald født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Eikre, nær delet mot 325 Torsteinsrud.

 

NAMN       Torsteinsrudstølen

UTTA        "tåstainsrustø:l'n

DATI         "tåstainsrustø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       62,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A‑B2‑3

INNR         53

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Heimstøl til Torsteinsrud.

 

NAMN       Torsteinsrudøyni

UTTA        "tåstainsruåyne

DATI         "tåstainsruåyn

PREP        i

LOKA        heimstøl

GBNR       57,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       DE12

INNR         220

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl i 227 Nysetlii, på neset mellom Hesteåni og Hengsgrovi.

 

NAMN       Torsteinstugu

UTTA        "tåstainstu:gu

DATI         "tåstainstu:gun

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       122,15

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c‑d3

INNR         72

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Bruk, det same som Nedre Asgrimplass. Før husmannsplass.

 

NAMN       Torsteinstølen

UTTA        "tåstainstø:l'n

DATI         "tåstainstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       77,3

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B45

INNR         95

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimstøl til 92 Søre Kjellargard, 2‑300 m NNA for tunet.

 

NAMN       Torstølen

UTTA        'to:STø:l'n

DATI         'to:STø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C4

INNR         83

INFO         Breiehagen, Paul født 1922

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Attlagd støl, ved Torsfeten og Braute, burtved Teinhovda, sa ein gamal mann. Spørsmålstegn etter nr. på kartet.

 

NAMN       Torsåkeren

UTTA        'to:Så:kæN

DATI         'to:Så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       67,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         206

INFO         Veslegard, Birgit født 1892

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker. Etter mannsnamnet.

 

NAMN       Torveberget

UTTA        "tårvæbærgæ

DATI         "tårvæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       98,2

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       586 457

INNR         196

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Omlag 200 m SV for husi på 169 Jonstølen. Turkeplass for brenntorv.

 

NAMN       Torveberget

UTTA        "tårvæbærgæ

DATI         "tårvæbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 3

INNR         48

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Lite berg der dei turka brenntorv.

 

NAMN       Torvehaugen

UTTA        "tårvæhåugæn

DATI         "tårvæhåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       564 441

INNR         112

INFO         Haga, Gro født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Grushaug, der brenntorvet vart turka.

 

NAMN       Torvemyran

UTTA        "tårvæmy:rad'n

DATI         "tårvæmy:ro

PREP        i

LOKA        torvmyr

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C45

INNR         98

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Der dei tok opp brenntorv til stølsdrifti i 90 Tvist.

 

NAMN       Torvemyri

UTTA        "tårvæmy:re

DATI         "tårvæmy:N

PREP        i

LOKA        torvtak

GBNR       93,2

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       f3

INNR         82

INFO         Warberg, Embrik født 1915

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Torvtak ‑ for torvstrøy. Liti tjørn her i 1824.

 

NAMN       Torvetuku

UTTA        "tårvætu:ku

DATI         "tårvætu:kun

PREP        i

LOKA        myr

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       C 2

INNR         109

INFO         Opsata, Lars født 1899 og Asle Kvelprud

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Myr der det var teke brenn torv.

 

NAMN       Torvetuku

UTTA        "tårvætu:ku

DATI         "tårvætu:kun

PREP        i

LOKA        torvtak

GBNR       45,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d2

INNR         240

INFO         Kleivstølen, Sigurd født 1923

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Buenntorvtak.

 

NAMN       Torvetuku

UTTA        "tårveætu:ku

DATI         "tårveætu:kun

PREP        i

LOKA        ?

GBNR       94,7

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       d3

INNR         37

INFO         Ola S. Gurigard, født 1899

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Der det vart teke brenntorv.

 

NAMN       Torvetuku

UTTA        "tårvætu:ku

DATI         "tårvætu:kun

LOKA        torvtak

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       E3

INNR         173

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Torvtak for brenntorv.

 

NAMN       Torvetuku

UTTA        "tårvætu:ku

DATI         "tårvætu:kun

PREP        i

LOKA        torvtak

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       C6

INNR         41

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Torvtak for brenntorv. Brukt av Osestølen.

 

NAMN       Torvhusvegen

UTTA        "tårvhu:svæ:gæn

DATI         "tårvhu:svæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       sameige

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       F5

INNR         49

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928