Stadnamn på F

 

NAMN  Fagerdalen

UTTA  'fa:gærda:n.

DATI  'fa:gærda:Le

PREP  på

LOKA  stølslag

GBNR  58,6,8; 64,3,4

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  694 413

INNR  272

INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  Stølslag.

 

NAMN  Fagerdalsvegen

UTTA  'fa:gæd.as.væ:gæn

DATI  'fa:gæd.as.væ:ji

PREP  på/i

LOKA  kløvveg

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  B 4

INNR  38

INFO  Stølen, Olav født 1909

OPPS  Syver T. Holo 1982.

KOMM  Kløvveg til 60. Hellebu og vidare til Fagerdalen.

 

NAMN  Fagerdøla

UTTA  'fa:gærdø:La

DATI  'fa:gærdø:Lun

PREP  i

LOKA  elv

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  685 428

INNR  287

INFO  Kyrkjedelen, Nils født 1894

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  Elvi gjenom 272. Fagerdalen.

 

NAMN  Fagerlund

UTTA  'fa:gæl.und

DATI  'fa:gæl.und

LOKA  bruk

GBNR  79,5

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  g5

INNR  18

INFO  Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Småbruk, frådelt 79,1 i 1919. I nørdre kant var det skuletomt frå 1922 til 1973.

 

NAMN  Fagersiskansen

UTTA  'fa:gærsiskans'n

DATI  'fa:gærsiskans'n !

PREP  på

LOKA  bergknall

GBNR  127.30

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  E 1

INNR  6

INFO  Viken, Asle født 1918

OPPS  Asle Viken 1983

KOMM  Bergknoll der det datt utover ei ku som heitte Fagersi.

 

NAMN  Fagervoll

UTTA  'fa:gærvåll

DATI  'fa:gærvåll

LOKA  bruk

GBNR  91,35

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  G2

INNR  45

INFO  Ruud, Sissel født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Bruk, fråskilt 26. Tullegarden, 21/1 i 1943. Namnet

      ikkje brukt i daglegtalen. I staden blir sagt Tulle‑

      jordet stundom.

 

NAMN  Fantebakken

UTTA  "fantæbaKin

DATI  "fantæbakka

PREP  på/i

LOKA  bruk/plass

GBNR  ?

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  E‑F 3

INNR  214

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ola Ellingsgard, 1983

KOMM  Tidlegare bruk eller plass, "på ein klant ova

      vegen", Lars Torsgarden. Sjå Ål IV s.211. Ikkje

      kartfesta.

 

NAMN  Fantebakken

UTTA  "fantæbaKin

DATI  "fantæbakka

PREP  på/i

LOKA  stad

GBNR  9,1,2

KART  ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU  b‑c3

INNR  100

INFO  Skjerping, Olav født 1916

OPPS  Ola Ellingsgard 1984.

KOMM  Stad i skogen. Tuft og akerflekk.

 

NAMN  Fantebrotet

UTTA  "fantæbrå:tæ

DATI  "fantæbrå:te

PREP  på

LOKA  stykke

GBNR  108,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  g3

INNR  246

INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Stykke, dyrka ("brote") av ein omfarande kar.

 

NAMN  Fantegrovin

UTTA  "fantægro:vid'n

DATI  "fantægro:vo

PREP  i

LOKA  sandhaugar

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  C 2

INNR  117

INFO  Opsata, Lars født 1899

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Sandhaugar med djupe holer mellom. Segn om at

      tjuvpakk held til der.

 

NAMN  Fantehalli

UTTA  "fantæhalle

DATI  "fantæhall'n

PREP  i

LOKA  hall

GBNR  Sameige

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  d‑e1

INNR  225

INFO  Torleiv Brattegard, f. 1899

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  S‑sida av 272. Fantehovda.

 

NAMN  Fantehovda

UTTA  "fantæhåvda

DATI  "fantæhåvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  78,9

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  d‑e1

INNR  272

INFO  Eirik Brattegard, f. 1924

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Lite hovda V for utfallsbekken frå Hovdatjønni.

      Grensepunkt.

 

NAMN  Fareslettan

UTTA  "fa:ræslettad'n

DATI  "fa:ræsletto

PREP  burti

LOKA  lende

LOKA  myr

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G1

INNR  52

INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Flatt lende og myrar. Litt skog.

 

NAMN  Fareslettan

UTTA  "fa:ræslettad'n

DATI  "fa:ræsletto

PREP  på

LOKA  myr

GBNR  fleire

KART  ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU  A‑B 1

INNR  28

INFO  Olav Sletto, født 1926

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Myrar og flatt lende. Går inn på ØK Tolleivstølen BQ

      063‑5‑3, og er også registrert der.

 

NAMN  Fareslettbekken

UTTA  "fa:ræslettbækkæn

DATI  "fa:ræslettbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  F‑G 1

INNR  51

INFO  Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Bekk V for 52 Fareslettan.

 

NAMN  Fareslettberget

UTTA  "fa:ræslettbærgæ

DATI  "fa:ræslettbærji

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  21,15

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G1

INNR  76

INFO  Kolsrud, Erik født 1928

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM  Kolle/haug nær stølen (Fareslettan, nr.52). God

      utsikt.

 

NAMN  Fareslettkloppi

UTTA  "fa:ræslettkLøppe

DATI  "fa:ræslettkLøppæn

PREP  på

LOKA  stokkeklopp

GBNR  21,3/21,8

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  G1

INNR  71

INFO  Medhus, Sigurd O. født 1920

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Tidlegare stokkeklopp over 72 Fareslettbekken.

 

NAMN  Fareslettmyran

UTTA  "fa:ræslettmy:ran !

DATI  "fa:ræslettmy:ro

PREP  i

LOKA  myr

GBNR  14,2

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  F‑G1

INNR  77

INFO  Kolsrud, Erik født 1928

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM  Myrar ved 52 Fareslettan.

 

NAMN  Farforsteinen

UTTA  'fa:rfoSTain

DATI  'fa:rfoSTaine

LOKA  stein

GBNR  91,6

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  E2

INNR  103

INFO  Ådnegard, Knut født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Stor, flat stein oppe under bakkane. Høyet (foret)

      som vart slege ovanfor, måtte berast dit. Lenger kom

      ein ikkje med hest og slede.

 

NAMN  Fargarøyni

UTTA  "fargaåyne

DATI  "fargaåyn

PREP  i

LOKA  bruk

GBNR  32,71

KART  ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU  d1‑2

INNR  56

INFO  Noss, Nils født 1918

OPPS  Nils Noss 1981

KOMM  Lite bruk. Namnet etter "Fargaren", Ole Arnegard

      budde der. Sjå 34. Stamparhølen.

 

NAMN  Fattigmannsteigen

UTTA  "fattigmanstaigæn

DATI  "fattigmanstaiji

PREP  på, i

LOKA  åker

GBNR  74,1

KART  ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU  DE1

INNR  25

INFO  Thon, Embrik S. født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Tidlegare åker, bratt, ned frå (S for) våningshuset

      i 18. Myljo‑Toni, ned til fylkesvegen.

 

NAMN  Fattigstigen

UTTA  "fattigsti:gæn

DATI  "fattigsti:ji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  115,32+36

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  e1

INNR  399

INFO  Leif Stave,f. 1923

OPPS  Leif Stave 1983

KOMM  Beinveg mellom Øvre‑og Nedre‑Ål. Brukt mykje av

      tiggarar. Frå Øvre Gjeldokk, ned 400. Skalleberget

      til 323. Bergo. Syner litt enno.

 

NAMN  Faugli

UTTA  'fåugli

DATI  'fåugli

PREP  i

LOKA  støl

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  E 1

INNR  162

INFO  Opsata, Lars født 1899

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Gamal nedlagt støl. Det skal syne tufter ved 102.

      Fauglifoss, på A‑sida av grovi. Ogso Faugèli, med è

 

NAMN  Fauglifoss

UTTA  'fåugælifåss

DATI  'fåugælifåsse

PREP  i

LOKA  foss

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  E1

INNR  102

INFO  Opsata, Lars født 1899

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Foss. Her skal syne merke etter den gamle stølen

      162. Faugli. Fossen er grensemerke. Også Faugeli,

      med è.

 

NAMN  Fauksdalsletta

UTTA  'fåuksdaLslettan

DATI  'fåuksdaLsletto

PREP  ?

LOKA  glenn

GBNR  25,7

KART  ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU  e1

INNR  80

INFO  Medgard, Per født 1921

OPPS  Per Medgard 1983

KOMM  Opne glenner i skogen, nær heimstølen Fauksdalen,

      som er reg. på BP 063‑5‑2.

 

NAMN  Fekjahovda

UTTA  "fe:Kahøvda

DATI  "fe:Kahøvdae

PREP  på

LOKA  hovde

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E5

INNR  134

INFO  Barskrind, Embrik født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Hovda med flate vidder omkring.

 

NAMN  Fekjamyri

UTTA  "fe:Kamy:re

DATI  "fe:Kamy:n.

PREP  på/i

LOKA  myr

GBNR  62,2

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  F5

INNR  374

INFO  Hagen, Olav født 1917

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Myr ved bruket 375 Fekjan.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko:

PREP  på

LOKA  slette

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  E3

INNR  65

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Sletter S for 43. Eitrestølen, S for 46. Eitra.

      Tuft.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  flate

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E‑F4

INNR  4

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Svensgård, Olav 1983

KOMM  Finntoppflater. Blir helst sett frå 82.

      Gaurhovdstølan, nemnt "Nepå fekjo" i motsetning til

      "Nord på fekjø", d.s. som 93. Fekjan.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  flate

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E4

INNR  93

INFO  Ruud, Lars født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Finntoppflater. Blir gjerne nemnt "Nord på fekjo", i

      motsetning til "Ne på fekjo", nr.4 Fekjan. Namni er

      gjevne frå 82.Gaurhovdstølan. NB!: I daglegtale

      heiter det N om V.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n/"fe:Kan

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  flate

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C4

INNR  123

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Finnetoppflater

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  flate

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  F6

INNR  73

INFO  Rue, Ola T. født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Finntoppflater. Stig går over der.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  flate

KONR  0620 Hol

GBNR  13,3

KART  ØK BN 062 Austlivatnet

KARU  C5

INNR  103

INFO  Nedremyr, Pål født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Fintoppflater. Stigar over. Kast, merka R på kartet.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på ("nepå")

LOKA  mark

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  D3

INNR  137

INFO  Espegard, Eirik født 1926

OPPS  Hagen, Ola E. 1981

KOMM  Flat fastmark mellom åni/osen og myrane.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  bruk

GBNR  61,4

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  F5

INNR  375

INFO  ‑

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Nyare gardsbruk, frå ca. 1925.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  stølslag

GBNR  fleire

KART  ØK BP 060 Nyset

KARU  G4

INNR  20

INFO  Haugen, Knut født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Stølslag. Langstølar. Svak helling.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  stølsvoll

GBNR  112,3

KART  ØK BP 061‑5‑4 Presttjørn

KARU  A‑B1

INNR  17

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  "Stølsvoll under Klokkerhusene". Delvis dyrka.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  slette

GBNR  sameige

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  B5

INNR  87

INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  Sletter langs vegen/stigen.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  sletter

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  B3

INNR  4

INFO  Ola K. Trintrud, 1916

OPPS  Ola K. Trintrud 1982

KOMM  Sletter ved 61. Lya.

 

NAMN  Fekjan

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  ?

GBNR  1,11

KART  ØK Rundehovda BR 061

KARU  B3

INNR  29

INFO  Løvsletten, Ole født 1913

OPPS  Ola Ellingsgard 1984

KOMM  Finntoppfetar.

 

NAMN  Fekjastølan

UTTA  "fæKastø:lad'n

DATI  "fæKastø:lo

PREP  på

GBNR  fleire

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  A ‑ B 3 ‑4

INNR  12

INFO  Ola K. Trintrud, 1916

OPPS  Ola K. Trintrud 1982

KOMM  Stølsgrend ‑ langstølar. Sjå 4. Fekjan.

 

NAMN  Fekjastølen

UTTA  "fe:Kastø:l'n

DATI  "fe:Kastø:le

PREP  på

LOKA  tuft

LOKA  heimstøl

GBNR  75,2

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  C3

INNR  79

INFO  Thon, Embrik E. født 1912

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Tufter på dei flate vollane ASA for 80.

      Fekjastølmyri. Tidlegare heimstøl.

 

NAMN  Fekjastølen

UTTA  "fe:Kastø:l'n

DATI  "fe:Kastø:le

PREP  på

LOKA  langstøl

GBNR  127,70

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  A4

INNR  57

INFO  Breie, Torstein S. født 1914

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Langstøl.

 

NAMN  Fekjastølgutu

UTTA  "fe:Kastølgu:tu

DATI  "fe:Kastølgu:tun

PREP  i

LOKA  bufarveg/kløvveg

GBNR  fleire

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  A 3‑4

INNR  8

INFO  Ola K. Trintrud, 1916

OPPS  Ola K. Trintrud 1982

KOMM  Bufarveg/kløvveg gjenom stølsgrendi 12.

      Fekjastølan. Gjerde på sidene.

 

NAMN  Fekjastølløken

UTTA  fæKastølø:kæn

DATI  fæKastølø:Ki

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  fleire

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  A ‑ C  3‑4

INNR  13

INFO  Ola K. Trintrud, 1916

OPPS  Ola K. Trintrud 1982

KOMM  Bekken i myrane og på flatene S for 12. Fekjastølen.

 

NAMN  Fekjastølmyri

UTTA  "fe:Kastølmy:re

DATI  "fe:Kastølmy:n.

PREP  på, i

LOKA  myr

GBNR  75,2

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  C23

INNR  80

INFO  Thon, Embrik E. født 1912

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Stor myr VNV for 79. Fekjastølen. Torvtak

      (brenntorv).

 

NAMN  Fekjatjørnan

UTTA  "fe:KaKødnad'n

DATI  "fe:KaKødno

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  sameige

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  B5

INNR  86

INFO  Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  2 små myrtjørnar ved 87 Fekjan.

 

NAMN  Fekjavegen

UTTA  "fe:Kavæ:gæn

DATI  "fe:Kavæ:ji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  111,3

KART  ØK BQ 059 Såtenatten

KARU  c‑d‑e2

INNR  63

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1982

KOMM  Stig frå 32. Olset til Fekjan, på Nyset BP 060.

 

NAMN  Fekjaåni

UTTA  "fe:Kaå:ne

DATI  "fe:Kaå:n

PREP  i

LOKA  ån

GBNR  127,17/126,1

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  B5

INNR  52

INFO  Breie, Torstein S. født 1914

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Åni som renn framom 57 Fekjastølen.

 

NAMN  Fekjo

UTTA  "fe:Kad'n

DATI  "fe:Ko

PREP  på

LOKA  slette

GBNR  sameige

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  F3

INNR  170

INFO  Holo, Syver T. født 1913

OPPS  Holo, Syver T. 1981

KOMM  Sletter langs stigen. Namnet blir visst stundom ogso

      brukt i nemneform Fékjadn.

 

NAMN  Feletjørni

UTTA  "fe:læKødne

DATI  "fe:læKødd'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  C5

INNR  35

INFO  Myrestølen, Lars født 1906

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Liti tjørn i myrane i stølshamni. Liknar ei fele.

 

NAMN  Felægeret

UTTA  "fe:læ:gæræ

DATI  "fe:læ:gære

PREP  på

LOKA  stad

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  496 405

INNR  4

INFO  Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Stad der driftefeet ( i motsetning til bufeet) vart

      samla og salta, då ein driftekar hadde fe i

      stølseigni Geitevassstølen, i midten av 1800‑talet.

 

NAMN  Femfiskarsteinen

UTTA  'fæmfiskaSTain

DATI  'fæmfiskaSTain

PREP  ved

LOKA  fiskeplass

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  B5

INNR  43

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Netlag.

 

NAMN  Fesholet

UTTA  "fe:shå:Læ

DATI  "fe:shå:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  119,1

KART  ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU  c3

INNR  87

INFO  Brenno, Eirik født 1913

OPPS  Sigmund Grue, 1982

KOMM  Dal på jordet. Samanlikningsnamn, sett frå Vestlii.

 

NAMN  Feslisti

UTTA  "fe:sliste

DATI  "fe:sliste

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  125,7

KART  ØK BP 059 Rødungen

KARU  C2

INNR  6

INFO  Dalseide, Ingrid født 1929

INFO  Dalseide, Jon født 1929

OPPS  Eikra, Birgit 1983

KOMM  Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN  Festningen

UTTA  "fæstniggæn

DATI  "fæstnigji

PREP  på

LOKA  knaus

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  593 404

INNR  51

INFO  Knut Gurigard, f. 1900

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Fjellknaus, midt i relativt flatt lende.

      Posteringsplass under reinsjakti.

 

NAMN  Fetaberget

UTTA  "fe:tabærgæ

DATI  "fe:tabærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  58,6

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  C3

INNR  30

INFO  Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Berg ova 28 Løkensgardfeten.

 

NAMN  Fetadalen

UTTA  "fe:tada:n.

DATI  "fe:tada:Le

PREP  i

LOKA  dal

GBNR  58,6

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  C3

INNR  29

INFO  Løkensgard, Johs. født 1897

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Dal ved 28 Løkensgardfeten.

 

NAMN  Fetademba

UTTA  "fe:tadæmba

DATI  "fe:tadæmbun

PREP  i

LOKA  dam

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  651 363

INNR  244

INFO  Ola O. Lappegard, f 1914

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  Vassdamm ved stølsvollen til Feten.

 

NAMN  Fetaflotin

UTTA  "fe:tafLå:tid'n

DATI  "fe:tafLå:to

PREP  på

LOKA  flate

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  A5

INNR  153

INFO  Håheim, Torstein født 1894

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Flater, der stølen til Liv T. Håheim, 112,9, er

      bygt.

 

NAMN  Fetagarden

UTTA  "fe:taga:n.

DATI  "fe:taga:t.e

PREP  på

LOKA  gard

GBNR  123.53

KART  ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU  G 6

INNR  27

OPPS  Kristi Brattåker 1983

KOMM  Ein av 22. Strandagardan. Tidlegare kalla

      Gudbrandsgard.

 

NAMN  Fetagjerda

UTTA  "fe:tajæ:La

DATI  "fe:tajæ:Lun

PREP  på

LOKA  gjerde

GBNR  95,3

KART  ØK Holu BO062‑5‑3

KARU  b5

INNR  65

INFO  Thorleif Sorteberglien, 1913

OPPS  Thor Warberg 1981

KOMM  Stølsgjerda til Fetagarden Strand.

 

NAMN  Fetahaugan

UTTA  "fe:tahåugad'n

DATI  "fe:tahåugo

LOKA  haug

GBNR  84,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  F1

INNR  13

INFO  Brattegard, Lars født 1902

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Haugar med skog, N for fylkesvegen. N for 12.

      Brattegardfeten.

 

NAMN  Fetahaugen

UTTA  "fe:tahåugæn

DATI  "fe:tahåuji

LOKA  haug

GBNR  88,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  D2

INNR  126

INFO  Berg, Sigurd født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Liten haug lengst N og A i skogen til 88,1, nær 134.

      Fetastølen.

 

NAMN  Fetaholet

UTTA  "fe:tahå:Læ

DATI  "fe:tahå:Le

PREP  i

LOKA  dokk

GBNR  71,5

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  C3

INNR  45

INFO  Lislelien, Ola født 1924

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Ei dokk, hole, ved grensa mot 56 Feten.

 

NAMN  Fetahovda

UTTA  "fe:tahåvda

DATI  "fe:tahåvdae

LOKA  hovde

GBNR  88,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  D3

INNR  127

INFO  Berg, Sigurd født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Hovda opp for (S for) 126. Fetahaugen og SSA for

      134. Fetastølen.

 

NAMN  Fetamyri

UTTA  "fe:tamy:re

DATI  "fe:tamy:n.

LOKA  myr

GBNR  88,2

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  D2

INNR  135

INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Myr i S‑ og SA‑re kanten av 134. Fetastølen.

 

NAMN  Fetarova

UTTA  "fe:taro:va

DATI  "fe:taro:vun

LOKA  tange

GBNR  86,2

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  E‑F1‑2

INNR  74

INFO  Hovdegard, Embrik født 1930

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Tangen (framhald av 73. Hovdegardfeten) som går N

      mellom Votna og 7. Vatsfjorden og sidan krøkjer seg

      mot A. Etter oppskr. av Hovdeg., O. født 1896.

 

NAMN  Fetastølen

UTTA  "fe:tastø:l'n

DATI  "fe:tastø:le

LOKA  heimstøl

GBNR  88,2

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  C2

INNR  134

INFO  Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Heimstøl til 88,2 også kalla Feten. På flatene like

      S for Votna. Hus står enno.

 

NAMN  Fetavegen

UTTA  "fe:tavæ:gæn

DATI  "fe:tavæ:ji

PREP  på/i

LOKA  stig

GBNR  59,2/72,3

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A5

INNR  95

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Vegstig ned til 94 Feten.

 

NAMN  Fetberget

UTTA  'fe:tbærgæ

DATI  'fe:tbærji

PREP  på

LOKA  berg

GBNR  55,6

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  G5

INNR  111

INFO  Teigen, Sevat født 1913

OPPS  Teigen, Sevat 1982

KOMM  Berg N for 110 Feten.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  langstøl

GBNR  128,1‑2‑10

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  A4

INNR  56

INFO  Breie, Torstein S. født 1914

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Langstøl.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  55,21

KART  ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU  G5

INNR  110

INFO  Teigen, Sevat født 1913

OPPS  Teigen, Sevat 1982

KOMM  Nedlagt heimstøl.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  sameige

KART  ØK BP 060 Nyset

KARU  D2

INNR  54

INFO  Haugen, Knut født 1919

OPPS  Ellingsgard, Ola 1981

KOMM  Øydestøl. Brukt både som heimstøl og langstøl.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  slette

GBNR  94,7

KART  ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU  B3

INNR  43

INFO  Ola S. Gurigard, født 1900

OPPS  Thor Warberg 1981

KOMM  Grasslette ved åni.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  104,18

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  d2

INNR  291

INFO  Styrkestad, Arne født 1923

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Heimstøl med flat voll.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  94,7

KART  ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU  d3

INNR  39

INFO  Ola S. Gurigard, født 1899

OPPS  Thor Warberg, 1982

KOMM  Nedlagd langstøl. Tufter. Flatt, med myrar omkring.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

LOKA  voll

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  G5

INNR  197

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Gamal stølsvoll.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  slætte

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E5

INNR  96

INFO  Gåsterud, Helge født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Eit slætte. Tuft etter løe.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:tæn

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  voll

GBNR  78,4/59,2‑3

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A5

INNR  94

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Nedlagt stølsvoll ved Hesteåni. Flatt.

 

NAMN  Feten

UTTA  'fe:t'n

DATI  'fe:te

PREP  på

LOKA  gard

GBNR  72,2

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  C3

INNR  56

INFO  Feten, Daniel født 1897

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Gard, tidl. husmannsplass. Ligg i dalbotnen, ved åni

      (Votna). Flatt.

 

NAMN  Fethaugan

UTTA  'fethåugæn

DATI  'fethåugo

PREP  i

LOKA  haug

GBNR  56.5

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  G1

INNR  188

INFO  Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS  Teigen, Sevat K. 1982

KOMM  Haugar S for heimstølen Feten, reg. på BP063‑5‑1.

 

NAMN  Fetjalhaugen

UTTA  "fe:Kalhåugæn

DATI  "fe:Kalhåuji

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C2

INNR  192

INFO  Medhus, Sigurd O. født 1920

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Lang, låg haug. der krøteri brukte å kvile. Det same

      som 200.Fetjalholhaugen.

 

NAMN  Fetjalholhaugen

UTTA  "feKalhøLhåugæn

DATI  "feKalhøLhåuji

PREP  på

LOKA  haug

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C2

INNR  200

INFO  Medhus, Sigurd O. født 1920

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Det same som 192.Fetjalhaugen.

 

NAMN  Fetjastølan

UTTA  "fe:Kastø:lan

DATI  "fe:Kastø:lo

PREP  på

LOKA  langstøl

GBNR  123,58/124,1‑2

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  E3

INNR  7

INFO  Thune, Svein født 1912

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Langstølar (eller "millom"‑stølar?)

 

NAMN  Fetjastølnatten

UTTA  "fe:Kastølnatt'n

DATI  "fe:Kastølnatte

PREP  på/i

LOKA  natt

GBNR  124,2

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  E2

INNR  12

INFO  Thune, Svein født 1912

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  E33 184. NV for 7 Fetjastølan.

 

NAMN  Fettjørni

UTTA  'fe:tKødne

DATI  'fe:tKødd'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  fleire

KART  ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU  G1

INNR  88

INFO  ‑

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  Tjørn, SA for heimstølen Feten på BP 063‑5‑1.

 

NAMN  Finevadet

UTTA  "fi:næva:æ

DATI  "fi:næva:e

PREP  i

LOKA  vad

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  701 374

INNR  311

INFO  [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS  Ola E.Hagen 1981.

KOMM  Eit "fint, godlendt" vad over grovi, der dei sanka

      krøteri (jaga dei ut på beite) frå Blåbergstølen.

 

NAMN  Finnesgardmyran

UTTA  "finnæsgaLmy:rad'd

DATI  "finnæsgaLmy:ro

PREP  på

LOKA  myr

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  G2

INNR  37

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Svensgård, Olav 1983

KOMM  Myrar neda 38. Finnesgardvollen.

 

NAMN  Finnesgardvollen

UTTA  "finnæsgaLvøll'n

DATI  "finnæsgaLvølle

PREP  på

LOKA  voll

KONR  0617 Gol

GBNR  19,1

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  ?

INNR  38

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Svensgård, Olav 1983

KOMM  Stølsvoll til Finnesgard

 

NAMN  Finnestølen

UTTA  "finnæstø:l'n

DATI  "finnæstø:le

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  19,1

KART  ØK BR 063 Pålset

KARU  F4

INNR  46

INFO  Haugen, Thorvald født 1918

OPPS  Ellingsgard, Ola 1987

KOMM  Heimstøl til Finnegarden, namn nr. 78 på ØK Lien BR

      063‑5‑3.

 

NAMN  Finntoppfeten

UTTA  "finntåppfe:t'n

DATI  "finntåppfe:te

PREP  på

LOKA  ?

GBNR  127.40

KART  ØK BO 060 Sangenuten

KARU  E2

INNR  19

INFO  Viken, Asle født 1918

OPPS  Asle Viken 1983

KOMM  Flatvore, mykje finnskjegg.

 

NAMN  Finntoppfeten

UTTA  "finntåppfe:t'n

DATI  "finntåppfe:te

LOKA  flate

GBNR  88,1

KART  ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU  C1

INNR  110

INFO  Berg, Sigurd født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Flate med finntopp (Nardus stricta), A for gards‑

      vegen til 104. Nørdre Berg der denne nærmar seg

      delet mot 140. Søre Toresgard.

 

NAMN  Finntoppflati

UTTA  "finntåppfLa:te

DATI  "finntåppfLa:t'n

PREP  på

LOKA  flate

GBNR  92,21

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  C4

INNR  292

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Udyrka, 40‑50 m SA for husi på 290. Bjørkheim.

 

NAMN  Finntoppflati

UTTA  "finntåppfLa:te

DATI  "finntåppfLa:t'n

PREP  på

LOKA  slette

GBNR  73,1

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  A3

INNR  16

INFO  Ødelien, Botolv født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Slette med "finntopp", (Nardus stricta), S for 15

      Veslestølen, ved stigen. Finntoppen var det hardaste

      graset å slå med ljå ‑ ofte brukt i namn her i

      bygdi.

 

NAMN  Firemåli

UTTA  'fi:ræmå:Le

DATI  'fi:ræmå:Lo

PREP  på

LOKA  stykke

GBNR  101,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  D4

INNR  49

INFO  Styrkestad, Arne født 1923

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Stykke på heimstølen. Noko dyrka.

 

NAMN  Firemåli

UTTA  'fi:ræmå:Le

DATI  'fi:ræmå:Lo

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  106,1

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  e5

INNR  203

INFO  Kristi Helling, født 1911

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  åker

 

NAMN  Firemåli

UTTA  'fi:ræmå:Le

DATI  'fi:ræmå:Lo

PREP  på

LOKA  stykke

GBNR  89,2

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  b5

INNR  235

INFO  Ola H. Berg, f. 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Slettvore, men ikkje dyrka, stykke NV for tunet på

      Toresgard, nørdre.

 

NAMN  Firemåli

UTTA  'fi:ræmå:Le

DATI  'fi:ræmå:Lo

LOKA  slåttemark

GBNR  91,3,7

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  F2

INNR  80

INFO  Arnegård, Svein født 1895

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Slåttestykke på 74. Søre Arnegard. A ved delet mot

      91,2, N og NNV for 75. Illvershaugen.

 

NAMN  Firemåli

UTTA  'fi:ræmå:Le

DATI  'fi:ræmå:Lo

PREP  på

LOKA  slåttemark

GBNR  92,4

KART  ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU  C4

INNR  239

INFO  Skarsgard, Syver født 1896

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Flatt slåttestykke, i hjørna mellom bygdevegen og

      209. Skardgrovi.

 

NAMN  Firkanten

UTTA  "fi:rkant'n

DATI  "fi:rkante

PREP  på

LOKA  jordstykke

GBNR  127,21,22

KART  ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU  b4

INNR  17

INFO  Bekkestad, Elling født 1914

OPPS  Birgit Eikra 1981‑82

KOMM  Stykke på jordet, åker/eng.

 

NAMN  Firkanten

UTTA  "fi:rkant'n

DATI  "fi:rkante

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  105,6

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  e3

INNR  55

INFO  Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS  Astrid Sorteberg 1981.

KOMM  Gamal åker.

 

NAMN  Firkanthovda

UTTA  "fi:rkanthåvda

DATI  "fi:rkanthåvdae

PREP  på, i

LOKA  hovde

KART  ØK BM 064 Tvist

KARU  F3

INNR  72

INFO  Kjellargard, Ola født 1907

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Kantut hovda med vardar.

 

NAMN  Fiskeberget

UTTA  "fiskæbærgæ

DATI  "fiskæbærgæ

PREP  ved

LOKA  fiskeplass

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  B4

INNR  59

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Netlag.

 

NAMN  Fiskebuleinin

UTTA  "fiskæbulainid'n

DATI  "fiskæbulaino

PREP  i

LOKA  helling

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  469 396

INNR  5

INFO  Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Slake hellingar ned til N‑re strandi av Geitvatnet.

      Delvis neddemd. Namnet brukt i dokument frå

      1720‑åri. Ogso i bruk i dag.

 

NAMN  Fiskegrovi

UTTA  "fiskægro:ve

DATI  "fiskægro:væn

PREP  i

LOKA  grov

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  D‑E 2‑4

INNR  122

INFO  Opsata, Lars født 1899

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Grov, som renn ut i 61. Lya.

 

NAMN  Fiske‑Halvorladen*

LOKA  slætte

GBNR  22,142

KART  ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU  C 2‑3

INNR  21

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1985

KOMM  Slætte med tufter, nær åni. Namnet er funne i gamalt

      dokument. Namnet er ikkje i bruk.

 

NAMN  Fiskehovda

UTTA  "fiskæhåvda

DATI  "fiskæhåvdae

PREP  på/i

LOKA  hovda

GBNR  111,3

KART  ØK BQ 059 Såtenatten

KARU  f3

INNR  42

INFO  Ulshagen, Ole født 1908

OPPS  Ola Ellingsgard 1982

KOMM  Hovda ved 41. Olsettjørni.

 

NAMN  Fiskehuset

UTTA  "fiskæhu:sæ

DATI  "fiskæhu:se

PREP  i

LOKA  tuft

GBNR  78,1

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  B5

INNR  123

INFO  Langegard, Ola født 1920

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Tuft etter hus for rognutklekking, A for 122.

      Timoteistykket.

 

NAMN  Fiskehuset

UTTA  "fiskæhu:sæ

DATI  "fiskæhu:sæ

PREP  ved

LOKA  hus

GBNR  107,9

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  g5

INNR  167

INFO  Underberg, Tor født 1910

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Ved Fiskehuset er staden rundt eit utklekkingshus

      for ørretyngel. Det var i bruk fram til ca. 1920.

 

NAMN  Fiskehuset

UTTA  "fiskæhu:sæ

DATI  "fiskæhu:sæ

PREP  ved

LOKA  hus

GBNR  107,9

KART  ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU  g5

INNR  255

INFO  Lars Skrattegard, født 1924

OPPS  Tor Underberg, 1983

KOMM  Utklekkingshus for aureyngel.

 

NAMN  Fiskekollen

UTTA  "fiskækåll'n

DATI  "fiskækåll'n

PREP  ved

LOKA  fiskeplass

KONR  0620 Hol

GBNR  sameige

KART  ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU  B5

INNR  44

INFO  Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Netlag.

 

NAMN  Fiskekrokan

UTTA  "fiskækro:kad'n

DATI  "fiskækro:ko

PREP  i

LOKA  sving

GBNR  sameige

KART  ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU  D 3

INNR  123

INFO  Opsata, Lars født 1899

INFO  Kvelprud, Asle født 1914

OPPS  Margit Vindegg 1982

KOMM  Svingar i 122. Fiskegrovi.

 

NAMN  Fiskeløken

UTTA  "fiskælø:kæn

DATI  "fiskælø:Ki

LOKA  løk

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  FG23

INNR  189

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN  Fiskeløkhalli

UTTA  "fiskæløkhalle

DATI  "fiskæløkhall'n

LOKA  hall

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  FG2

INNR  191

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN  Fiskeløkhovda

UTTA  "fiskæløkhåvda

DATI  "fiskæløkhåvdae

LOKA  hovde

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  G2

INNR  203

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Stort hovda med kløvveg og kjerreveg. NA for 189.

      Fiskeløken.

 

NAMN  Fiskeløkslettan

UTTA  "fiskæløkslettad'n

DATI  "fiskæløksletto

LOKA  støl

LOKA  flate

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  G2

INNR  190

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Flater ved 189. Fiskeløken. No fellesstøl for geit.

 

NAMN  Fiskeløktjørni

UTTA  "fiskæløkKødne

DATI  "fiskæløkKødd'n

LOKA  tjørn

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  G3

INNR  202

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN  Fisketjørni

UTTA  "fiskæKødne

DATI  "fiskæKødd'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  92,4

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  G5‑6

INNR  2

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Liti tjørn med myr omkring.

 

NAMN  Fisketjørni

UTTA  "fiskæKød'n

DATI  "fiskæKødne

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  128,1‑2‑10

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  A2

INNR  62

INFO  Breie, Torstein S. født 1914

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN  Fisketjørni

UTTA  "fiskæKødne

DATI  "fiskæKødne

PREP  på/i

LOKA  tjørn

GBNR  111,6

KART  ØK BP 059 Rødungen

KARU  G2‑3

INNR  43

INFO  Jonset, Arvid født 1934

OPPS  Ellingsgard, Ola 1983

KOMM  Fisketjørn nær stølen.

 

NAMN  Fisketjørnjuvi

UTTA  "fiskæKødd'nju:ve

DATI  "fiskæKød'nju:væn

PREP  i

LOKA  skard

GBNR  92,4

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  G5

INNR  3

INFO  Randen, Olav T. født 1908

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Skard der bekken frå 2 Fisketjørni renn ut.

 

NAMN  Fisketjørnskardet

UTTA  "fiskæKød'nska:Læ

DATI  "fiskæKødd'nska:Le

PREP  i

LOKA  skard

GBNR  92,4

KART  ØK BM 063 Ausand

KARU  G5

INNR  71

INFO  Rue, Ola T. født 1914

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Det same som 3 Fisketjørnjuvi og 35 Ælingskardet.

      Namnet står i dokument frå ca. 1800.

 

NAMN  Fiskeviki

UTTA  "fiskævi:Ki

DATI  "fiskævi:kæn

PREP  i

LOKA  vik

GBNR  127,17

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  C6

INNR  8

INFO  Breie, Einar født 1946

OPPS  Breie, Einar 1982

KOMM  Vik med fleire netstøde.

 

NAMN  Fiskeøyni

UTTA  "fiskæåyne

DATI  "fiskæåyn

PREP  på

LOKA  øy

GBNR  127,17

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  C6

INNR  7

INFO  Breie, Einar født 1946

OPPS  Breie, Einar 1982

KOMM  Øy. Der var ogso fiskehytte i gamal tid.

 

NAMN  Fivilhav

UTTA  'fi:villha:v

DATI  'fi:villha:v

PREP  i

LOKA  område

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C4

INNR  113

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Område rundt ei liti tjørn. Storrslåttar. Det finst

      fivil i myri. I gamalt dok. er nemnt

      "Fivilhavstenen".

 

NAMN  Fivilhav

UTTA  'fi:vilha:v

DATI  'fi:vilha:v

PREP  på/i

LOKA  vasskulp

GBNR  5,7

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  F2

INNR  63

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Liten vasskulp ved 66 Hestetjørni.

 

NAMN  Fivilhavbekken

UTTA  'fi:vilhavbækkæn

DATI  'fi:vilhavbæKi

PREP  i

LOKA  bekk

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C4

INNR  186

INFO  Sletto, Olav O. født 1925

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Bekken ved 113.Fivilhav.

 

NAMN  Fivilhaugen

UTTA  'fi:vilhåugæn

DATI  'fi:vilhåuji

PREP  på/i

LOKA  haug

GBNR  5,7

KART  ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU  F2

INNR  64

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Haug austfor 63 Fivilhav.

 

NAMN  Fivilhavtjørni

UTTA  'fi:vilhavKædne

DATI  'fi:vilhavKæd'n

PREP  i

LOKA  tjørn

GBNR  sameige

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  C4

INNR  181

INFO  Sletto, Olav O. født 1925

OPPS  Kolsrud, Per‑Egil 1984

KOMM  Liti tjørn, dam, ved 113.Fivilhav.

 

NAMN  Fivilstølen

UTTA  'fi:vilstø:l'n

DATI  'fi:vilstø:le

PREP  på

LOKA  heimstøl

LOKA  husmannsplass

GBNR  74,2,9

KART  ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU  E45

INNR  45

INFO  Thon, Ola L. født 1915

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

KOMM  Heimstøl til Søre Toni, namn nr. 8. på ØK BO

      063‑5‑3. Ei tid plass der dei fødde 4 kyr, 6‑700 m

      NNV for tunet. Åkerlappar.

 

NAMN  Fjellanbergi

UTTA  "fjællanbærji

DATI  "fjællanbærgo

PREP  på/i

LOKA  fjellrygg

KART  M711 1516 IV Djup

KARU  493 437

INNR  48

INFO  Ola L. Thon, f. 1915

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Lang fjellrygg, frå 47. Djupsgjenget og ANA‑over. "

      skard igjenom, 49. Veslegjenget og 50. Storegjenget.

 

NAMN  Fjellbakkan

UTTA  "fjællbakkad'n

DATI  "fjællbakko

PREP  i

LOKA  bakke

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  641 366

INNR  246

INFO  Ola O. Lappegard, f. 1914

OPPS  Knut M. Lappegard, 1981.

KOMM  V for stølsvollane på 242. Lauvdalen.

 

NAMN  Fjellbu

UTTA  "fjællbu:

DATI  "fjællbu:

PREP  ?

LOKA  hytte

GBNR  16,4

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  F4

INNR  6

INFO  Svensgård, Olav født 1918

OPPS  Svensgård, Olav 1983

KOMM  Hytte. Tomta frådelt 1908.

 

NAMN  Fjellbu

UTTA  "fjællbu

DATI  "fjællbu

PREP  på

LOKA  tomt

GBNR  128,1‑2‑10

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  A4

INNR  70

INFO  Breiehagen, Ola T. født 1924

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Hyttetomt.

 

NAMN  Fjellbu

UTTA  "fjællbu

DATI  "fjællbu

PREP  i

LOKA  tomt

GBNR  30,19

KART  ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU  c‑d6

INNR  9

INFO  Moen, Ola S. født 1888

OPPS  Nils Noss 1983

KOMM  Bustadtomt, frådelt 1948.

 

NAMN  Fjelldalen

UTTA  "fjællda:n.

DATI  "fjællda:Le

PREP  i

LOKA  dal

KONR  0616 Nes

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 060 Dyna

KARU  G2

INNR  102

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Dal i fjellhamni.

 

NAMN  Fjelldokki

UTTA  "fjælldøKi

DATI  "fjælldøkkæn

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  9,5/7

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  E2

INNR  54

INFO  Torpo, Eivind født 1938

OPPS  Torpo, Margit 1983

KOMM  Laugstøl.

 

NAMN  Fjellheim

UTTA  "fjællhaim

DATI  "fjællhaim

PREP  på

LOKA  tomt

GBNR  69,23

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  D4

INNR  199

INFO  Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Bustadtomt, frådelt 1942.

 

NAMN  Fjellheim

UTTA  "fjællhaim

LOKA  bruk

GBNR  82,2

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  g5

INNR  21

INFO  Luksengard, Lars født 1897

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Småbruk, frådelt Logsengard i 1918, I daglegtale

      "Syverhaugen", sjå nr. 23.

 

NAMN  Fjellhaug

UTTA  "fjællhåug

DATI  "fjællhåug

PREP  på

LOKA  tomt

GBNR  68,17

KART  ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU  D4

INNR  202

INFO  Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS  Lappegard, Knut M. 1980

KOMM  Bustadtomt, frådelt 1970.

 

NAMN  Fjellset

UTTA  "fjællsæ:t

DATI  "fjællsæ:t

PREP  på

LOKA  heimstøl

GBNR  87,1 ‑ 88,1 ‑ 89,1 ‑ 89,2

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU  b‑c4‑5

INNR  218

INFO  Ola H. Berg, f. 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  4 heimstølar i rekke ‑høyrar til Berg‑søre,

      Berg‑nørdre, Toresgard‑søre og Toresgard‑nørdre.

      Ikkje sameigehamn. På alle vollane er tufter etter

      bu og løe, ikkje fjøs. Sjå namn nr. 214,224,232,237‑

      nemningar i daglegtalen.

 

NAMN  Fjellset

UTTA  "fjællsætt

DATI  "fjællsætt

PREP  på

LOKA  langstøl

GBNR  126,1

KART  ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU  B4

INNR  60

INFO  Breie, Torstein S. født 1914

OPPS  Eikra, Birgit 1982

KOMM  Langstøl.

 

NAMN  Fjellsetbakkan

UTTA  "fjællsætbakkad'n

DATI  "fjællsætbakko/båkko

PREP  i

LOKA  bakke

GBNR  86,2 ‑ 87,1 ‑ 88,1

KART  ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

INNR  215

INFO  Ola H. Berg, f. 1911

OPPS  Ola Ellingsgard 1980

KOMM  Brattvorne bakkar i heimehamnene ovanfor (N for)

      heimstølane (Fjellset, namn nr. 218)

 

NAMN  Fjellsetdyna

UTTA  "fjællsætdy:na

DATI  "fjællsætdy:nun

PREP  på/i

LOKA  høgdedrag

KONR  0616 Nes

GBNR  fleire

KART  ØK BQ 060 Dyna

KARU  G2

INNR  101

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Langt høgdedrag, SV for 100 Fjellsetvatnet.

      (Fjellset er seternamn, på ØK BR 060).

 

NAMN  Fjellsetvatnet

UTTA  "fjællsætvatnæ

DATI  "fjællsætvatne

PREP  på/i

LOKA  vatn

KONR  0616 Nes

GBNR  ‑

KART  ØK BQ 060 Dyna

KARU  H1‑2

INNR  100

INFO  Myro, Knut A. født 1924

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Fiskevatn i fjellhamni.

 

NAMN  Fjellstølen

UTTA  "fjællstø:l'n

DATI  "fjællstø:le

PREP  på

LOKA  stølslag

GBNR  ‑

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A4‑5

INNR  89

INFO  Haug, Knut født 1934

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Stølslag ‑ langstølar.

 

NAMN  Fjellstølmyran

UTTA  "fjællstølmy:rad'n

DATI  "fjællstølmy:ro

PREP  på/i

LOKA  myr

GBNR  72,3/59,2‑3

KART  ØK BO 064 Kråkhamar

KARU  A5

INNR  93

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

INFO  Haug, Knut født 1934

OPPS  Lappegard, Knut M. 1981

KOMM  Vide myra S for 89 Fjellstølen.

 

NAMN  Fjellstøltjørni

UTTA  "fjællstølKødne

DATI  "fjællstølKødd'n

LOKA  tjørn

KART  ØK BN 064‑10 Reine

KARU  G4

INNR  198

INFO  Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1980

 

NAMN  Fjelltjørni

UTTA  "fjællKødne

DATI  "fjællKød'n

PREP  på/i

LOKA  tjørn

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  706 364

INNR  340

INFO  [etter] Springgard, Kari født 1891.; Kari Løkensgard, f. 1902

OPPS  Ola E.Hagen 1981.

 

NAMN  Fjelltjørnløken

UTTA  "fjællKød'nlø:kæn

DATI  "fjællKød'nlø:Ki

PREP  i

LOKA  løk

KART  M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU  697 362

INNR  420

INFO  [etter] Springgard, Kari født 1891

INFO  Løkensgard, Kari født 1902

OPPS  Ola E. Hagen 1981

KOMM  Løken som renn ut or 340. Fjelltjørni.

 

NAMN  Fjellvegen

UTTA  "fjællvæ:gæn

DATI  "fjællvæ:ji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  mange

KART  ØK BN 062 Austlivatnet

KARU  A‑G 3‑4

INNR  33

INFO  Tveito, Syver O. født 1905

OPPS  Ellingsgard, Ola 1982

KOMM  Mykje nyta stølsveg, kløvveg, over heile kartbladet.

      Eit stykke er F. kommunegrense, og eit stykke

      eigedomsgrense.

 

NAMN  Fjellvegen

UTTA  "fjællvæ:gæn

DATI  "fjællvæ:ji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  fleire

KART  ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU  A‑E5‑6

INNR  42

INFO  Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Kløvvegen/bufarvegen til langfjelli.

 

NAMN  Fjellvegen

UTTA  "fjællvægæn

DATI  "fjællvæji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  mange

KART  ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU  a‑g5‑6

INNR  27

INFO  Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS  Thor Warberg, 1982

KOMM  Mykje brukt bufarveg‑stig.

 

NAMN  Fjellvegen

UTTA  "fjællvæ:gæn

DATI  "fjællvæ:ji

PREP  på/i

LOKA  veg

GBNR  Fleire

KART  ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU  b1‑3

INNR  38

INFO  Underberg, Tor født 1910

OPPS  Tor Underberg 1983

KOMM  Bufarveg til langstølane.

 

NAMN  Fjerdingen

UTTA  "fjæ:LiGæn

DATI  "fjæ:LiGi

PREP  på

LOKA  åker

GBNR  127.30

KART  ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU  E 1

INNR  23

INFO  Viken, Asle født 1918

OPPS  Asle Viken 1983

KOMM  Åker, 4 mål stor.

 

NAMN       Fjordheim

UTTA        "fjo:Lhaim

DATI         "fjo:Lhaim

PREP        ?

LOKA        småbruk

GBNR       123,106

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       ef2

INNR         242

INFO         Oppskrivaren, 1916

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Småbruk

 

NAMN       Fjøka

UTTA        "fjø:ka

DATI         "fjø:kun

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       12,4,8,17

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a6

INNR         69

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare husmannsplass. I 1863 er nemnt "Føkja", i samband med 70. Rangdiplassen.

 

NAMN       Fjørdungstokkmyri

UTTA        "fjø:LuGstøkmy:re

DATI         "fjø:LuGstøkmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       22,17

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       F3

INNR         48

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Ved denne myri var det 1/4 av vegen frå Reppen midt i bygdi til stølane Helsingset.

 

NAMN       Fjøsbakken

UTTA        "fjø:sbaKin

DATI         "fjø:sbakka

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       94,2

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         9

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Åker (?) nær fjøset.

 

NAMN       Fjøsberget

UTTA        "fjø:sbærgæ

DATI         "fjø:sbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       12,1 ‑ 18,22

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       d3

INNR         26

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Lite berg nær fjøset på heimstølen.

 

NAMN       Fjøsdalen

UTTA        "fjøsda:N

DATI         "fjøsda:Le

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         233

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Stykke på jordet, nedover frå husi.

 

NAMN       Fjøseikra

UTTA        "fjø:saikra

DATI         "fjø:saikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         115

INFO         Knut Settingsgard, f. 1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Eikre, S for gamlefjøset på 107. Settungsgard. S for grendevegen.

 

NAMN       Fjøsgjøta

UTTA        "fjø:sjø:ta

DATI         "fjø:sjø:tun

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       73,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       B4

INNR         4

INFO         Ødelien, Botolv født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liten dalsøkk, i ASA‑leg retning, frå fjøset i det gamle tunet, før utskiftningi 1916‑19.

 

NAMN       Fjøshalli

UTTA        "fjø:shalle

DATI         "fjø:shall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       b3‑4

INNR         77

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Hall ned frå fjøset på heimstølen

 

NAMN       Fjøshaugen

UTTA        "fjø:shåugæn

DATI         "fjø:shåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F4

INNR         85

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Haug ova fjøset på stølen.

 

NAMN       Fjøshaugen

UTTA        "fjø:shåugæn

DATI         "fjø:shåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       10,1

KART        ØK BQ 063‑5‑2 Ringhovdstølan

KARU       e4

INNR         40

INFO         Skjerping, Olav født 1916

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Haug nær fjøset nå heimstølen.

 

NAMN       Fjøsteigen

UTTA        "fjø:staigæn

DATI         "fjø:staiji

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       62,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       A4

INNR         47

INFO         Haug, Harald født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Stykke nær gamlefjøset.

 

NAMN       Fjøsviki

UTTA        "fjø:svi:Ki

DATI         "fjø:svi:kæn

PREP        i

LOKA        vik

KONR       0620 Hol

GBNR       ?

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A4

INNR         34

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Vik ut for fjøset på stølen.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

LOKA        åker

GBNR       89,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         148

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker på 140. Søre Toresgard. Like A for 147. Låveåkeren. Bekk i mellom.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

LOKA        åker

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       B1

INNR         160

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Like S for tunet på 152. Nørdre Toresgard.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       51,3

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         154

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker nær fjøset.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

LOKA        åker

GBNR       91,1

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       G1

INNR         33

INFO         Sissel Ruud født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      ASA for tunet på 26. Tullegarden, inn til 90,4.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

LOKA        åker

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       EF2

INNR         79

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker S for driftsbygningen på 74. Søre Arnegard.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       91,8

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E3

INNR         164

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker, S for driftsbygningen på 159. Nørdre Arnegard.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       69,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D3

INNR         173

INFO         Lappegard, Turid født 1910

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker neda uthusi.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       60,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         353

INFO         Veslehaug, Botolv født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker, nær fjøset.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

KONR       0620 Hol

GBNR       4,1

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       B5

INNR         78

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Åker i 76 Øvre Reinton.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55.2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 5

INNR         250

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Liten åker S for fjøset.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B4

INNR         1

INFO         Helge Sundrehagen 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Gamal åker, vest for det gamle tunet.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       94,6

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         30

INFO         Per Holto, født 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Åker, ved fjøset før utskiftingi.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         102

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Åker. No delt av vegen.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       105,2

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       e6

INNR         262

INFO         Nils Gjeldokk, født 1911

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         31

INFO         Lars Opsata,f. 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Åker neda uthusi.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       51,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f2

INNR         162

INFO         Paul Medhus, 1928

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Åker. Ikkje fjøs der no, men kanskje før garddelingi.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127.30

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 1

INNR         25

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Åker bak fjøset.

 

NAMN       Fjøsåkeren

UTTA        "fjø:så:kæN

DATI         "fjø:så:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       127,21,22

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b4

INNR         10

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Åker nær fjøset.

 

NAMN       Fjøsåkerhaugan

UTTA        "fjøsåkærhåugad'n/‑håugan

DATI         "fjøsåkærhåugo

PREP        i

LOKA        skog

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B4

INNR         2

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Skog, sørvest for 1.Fjøsåkeren.No bustadfelt.

 

NAMN       Flabergbekken

UTTA        "fLa:bærbækkæn

DATI         "fLa:bærbækkæn

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       E‑F3

INNR         26

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Bekk ved 25 Flabergi.

 

NAMN       Flabergi

UTTA        "fLa:bærji

DATI         "fLa:bærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       111,6

KART        ØK BP 059 Rødungen

KARU       F3

INNR         25

INFO         Jonset, Arvid født 1934

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Mykje svaberg, med myrar mellom.

 

NAMN       Flateeikra

UTTA        "fLatæaikra

DATI         "fLatæaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       30,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b4

INNR         193

INFO         Ola Tormodsgard, f. 1918

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

 

NAMN       Flatesteinan

UTTA        "fLa:tæstainad'n

DATI         "fLa:tæstaino

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       89,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       b5

INNR         238

INFO         Ola H. Berg, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Vide steinar, like S for bufarvegen i heimehamni til Toresgard, nørdre.

 

NAMN       Flatesteinen

UTTA        "fLa:tæstain

DATI         "fLa:tæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       84,3

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       ikkje kartfest

INNR         175

INFO         Brattegard, Eirik født 1924

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Stor stein, NA for 174. Kveflåti.

 

NAMN       Flatesteinen

UTTA        "fLa:tæstain

DATI         "fLa:tæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       D 2

INNR         112

INFO         Opsata, Lars født 1899

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Stor stein som er flat oppå.

 

NAMN       Flatesteinen

UTTA        "fLa:tæstain

DATI         "fLa:tæstaine

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       23,2

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       f6

INNR         3

INFO         Moen, Ola S. født 1888

OPPS       Nils Noss 1983

KOMM      Stor stein, skogadele.

 

NAMN       Flateøyni

UTTA        "fLa:tæåyne

DATI         "fLa:tæåyn

PREP        på

LOKA        øy

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       608 437

INNR         19

INFO         Ellingsgard, Ola født 1920

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti, låg øy i det gamle 114. Gyrinosvatnet. Neddemd.

 

NAMN       Flathagaåkeren

UTTA        "fLa:thagaå:kæN

DATI         "fLa:thagaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         235

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Kjøpt til garden 1890. Sjå 203 Flathagen, nedanfor.

 

NAMN       Flathagen

UTTA        "fLa:tha:jin

DATI         "fLa:tha:ga

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         203

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Flathagen

UTTA        "fLa:tha:jin

DATI         "fLa:tha:ga

PREP        i

LOKA        jorde

GBNR       20,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b1‑2

INNR         98

INFO         Ruud, Lars født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Del av jordet.

 

NAMN       Flathaugan

UTTA        "fLa:thåugad'n

DATI         "fLa:thåugo

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       33,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B3

INNR         41

INFO         Bøygard, Ola A. født 1907

OPPS       Medgard, Per 1983

KOMM      Flate haugar ved myr.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       94,3,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         26

INFO         Ivar Hotto, født 1909

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Flatt stykke på jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       14,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         217

INFO         Asle Kolsrud, 1912

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Flat del av jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       9,1,2,5

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       d3

INNR         137

INFO         Eivind Torpe, 1938

OPPS       Margit Torpo 1983

KOMM      Slette nær stabburet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        eng

GBNR       80,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g5

INNR         32

INFO         Embrik Kaslegard, f. 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Engstykke, N for 31. Langeåkeren.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         119

INFO         Svein Eikra, 1950

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Liti flate på jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       b5

INNR         131

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       75,2

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       C1

INNR         75

INFO         Thon, Embrik S. født 1912

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liti eikre i Nørdre Toni, nr. 65. på ØK BO 063‑5‑1. Like V for Teigegrovi, like S for grendevegen.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       72,4

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         74

INFO         Snogsrud, Ågot født 1912

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Flate på jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på (nedpå)

LOKA        jorde

GBNR       66,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         231

INFO         Oleivsgard, Odd født 1939

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Flat del av jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       62,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         338

INFO         Haug, Harald født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Flatvore stykke av jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'fLa:te

DATI         'fLa:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       54,6‑8‑14

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C2‑3

INNR         147

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Flate på jordet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'ft.a:te

DATI         'ft.a:t'n

PREP        på

LOKA        jorde

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       E 3

INNR         175

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Flatene på jordet neda tunet.

 

NAMN       Flati

UTTA        'ft.a:te

DATI         'ft.a:t'n

PREP        på

LOKA        ?

GBNR       ?

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         212

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Flat på jordet.

 

NAMN       Flati neda vegen

UTTA        'fLa:te "ne:a 'væ:gæn

DATI         'fLa:t'n "ne:a 'væ:gæn

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       59,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         60

INFO         Etterlid, Aslaug født 1915

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Stykke på jordet, ved bygdevegen.

 

NAMN       Flati ova vegen

UTTA        'fLa:te "å:va 'væ:gæn

DATI         'fLa:t'n "å:va 'væ:gæn

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       59,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B5

INNR         61

INFO         Etterlid, Aslaug født 1915

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Stykke ova jordet, ved bygdevegen.

 

NAMN       Flatin

UTTA        "fLa:tid'n

DATI         "fLa:to

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       22,1

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       E2

INNR         58

INFO         Opheimsjordet, Ola født 1909

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Flater langs vegen. Stundom ogso kalla Moadn.

 

NAMN       Flatin

UTTA        "fLa:tid'n

DATI         "fLa:to

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F1

INNR         46

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Flatt lende oppå fjellet.

 

NAMN       Flatin

UTTA        "fLå:tid'n

DATI         "fLå:to

PREP        på

LOKA        flate

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       675 424

INNR         384

INFO         Gjeldokk, Nils født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1981

KOMM      Grassletter der stigen gjekk.

 

NAMN       Flatin

UTTA        "fLa:tid'n

DATI         "fLa:to

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         207

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Flatin

UTTA        "fLa:tid'n

DATI         "fLå:to

PREP        på

LOKA        teig

GBNR       107,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f5

INNR         127

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Flatvoren del av jordet.

 

NAMN       Flati uppi Trædet

UTTA        'fLate uppi "træ:e

DATI         'fLat'n uppi "træ:e

PREP        på

LOKA        innmark

GBNR       19,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C5

INNR         91

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Flat del av 90. Trædet. Dyrka.

 

NAMN       Flatland

UTTA        "fLa:tlann

DATI         "fLa:tlann

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       4,49‑4,85

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       G2

INNR         59

INFO         Sire, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Ny gard, frådelt 1920‑25.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        FLa:tå:kæN

DATI         FLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       107,7

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

INNR         111

INFO         Myregard, Botolv født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Namnet i oppskrift frå 1928‑30. Kan ikkje stadfestast nøye no.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       107,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4‑5

INNR         132

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       108,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         245

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Åker.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       117,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         16

INFO         Sevat Teigen, født 1918

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Åker i 26. Belluteigen.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       20,26

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b2

INNR         235

INFO         Ivar Helling, 1925

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        fLa:tå:kæN

DATI         fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       49,1,8

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         220

INFO         Solve Håheim, 1924

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Flatvoren åker.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       b5

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       3

INNR         3

INFO         Bekkestad, Elling født 1914

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Åker på flatene nede ved fjorden.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

LOKA        åker

GBNR       89,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         146

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare to åkrar, Søre og Nørdre F. på jordet til 140. Søre Toresgard. No samandyrka. Midt på eigni litt nedanfor det brattaste.

 

NAMN       Flatåkeren

UTTA        "fLa:tå:kæN

DATI         "fLa:tå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       63,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G3

INNR         316

INFO         Gurigard, Jørand født 1894

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN  Flei

UTTA  'fLæ:e

DATI  'fLæ:n

PREP  på

LOKA  støl

GBNR  22,52

KART  ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU  B4

INNR  114

INFO  Haugen, Harald født 1917

OPPS  Ellingsgard, Ola 1984

KOMM  Langstøl.

 

NAMN       Flekan

UTTA        "fLæ:Kad'n

DATI         "fLæ:Ko

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d3

INNR         246

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Skogsnaue stykke i 243. Hagan.

 

NAMN       Flekkan

UTTA        "fLæKid'n

DATI         "fLæKo

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       23,9

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d3

INNR         141

INFO         Sørbøen, Ola H. født 1905

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Snaue flekkar i hamnehagen. Kanskje slått der.

 

NAMN       Flekkeberget

UTTA        "fLækkæbærgæ

DATI         "fLækkæbærji

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A5

INNR         49

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Flinkenberg

UTTA        'fLinkænbærg

DATI         'fLinkænbærg

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       99,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       B5

INNR         9

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Lite berg, med flate oppå. like ved den gamle bygdevegen. Danseplass "So liten plass at det knapt kunne danse 4 par om gongen."

 

NAMN       Flisehovda

UTTA        "fLi:sæhåvda

DATI         "fLi:sæhåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       C3

INNR         40

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hovda i fjellhamni, i kommunegrensa.

 

NAMN       Flishovda

UTTA        "fLi:shøvda

DATI         "fLi:shøvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       A3

INNR         98

INFO         Grøgard, Halvard født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Hovda i fjallhamni. Same namnet på nr.40.

 

NAMN       Flogi

UTTA        /fLå:ji

DATI         /fLå:go

PREP        på/i

LOKA        berghyller

GBNR       110,208

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A5

INNR         145

INFO         Myrestøl, Lars født 1906

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Bratte berg ova austre delen av Sundre sentrum. Hyller i bergi der krøtteri stundom gjekk seg fast.

 

NAMN       Flotaguthaugen

UTTA        "fLå:taguthåugæn

DATI         "fLå:taguthåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3‑2

INNR         126

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Haug i heimehamni. Bygdeoriginalen "Flòtaguten" var født på 125. Flòti.

 

NAMN       Flotastugu

UTTA        "fLø:tastu:gu

DATI         "fLø:tastu:gun

PREP        i

LOKA        stugu

KONR       0620 Hol

GBNR       5/1

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A2

INNR         91

INFO         Teigen, Levor født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Her stod tidlegare ei stugu der Fløtén budde.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

LOKA        flot

GBNR       87,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         79

INFO         Berg, Ola født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flata oppå 78. Reina.

 

NAMN       Floti

UTTA        fLå:te

DATI         fLå:t'n

PREP        på

LOKA        flot

GBNR       92,21

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       B4

INNR         297

INFO         Randen, Olav T. født 1908

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Flatt, dyrka stykke, V for 296. Steinknausen.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       76,1

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       C5

INNR         90

INFO         Dokken, Ola født 1910

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Liti slette med steinrøys, oml. 250 m N for husi i 85. Dokki. I heimehamni.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        del

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         72

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Del av stølsvollen.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       57,7

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D3

INNR         122

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Flate ved tunet.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        husmannsplass

GBNR       95,5,8

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       C3

INNR         125

INFO         Haldis Ruud, født 1909

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1982

KOMM      Gamal husmannsplass.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        slette

GBNR       114,23

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       f2

INNR         382

INFO         Olav Natten, f. 1908

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Opphaveleg ei slette i skogen, slåttemark, der Skogstad no er bygd.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        jordet

GBNR       35,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5

INNR         10

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Flataste delen av jordet.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         36

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       24,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         258

INFO         Medgard, Eilev født 1917

INFO         Medgard, Engebret født 1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Del av 256. Storeåkeren.

 

NAMN       Floti

UTTA        fLå:te

DATI         fLå:t'n

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       24,3

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c3

INNR         264

INFO         Medgard, Eilev født 1917

INFO         Medgard, Engebret født 1919

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Stykke på jordet. Same namnet på nr. 258. ‑ på same garden.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLå:te

DATI         'fLå:t'n

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       54,1,17

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d2

INNR         95

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Floti

UTTA        'fLø:te

DATI         'fLø:t'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       4,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         29

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Flate på jordet.

 

NAMN       Flotin

UTTA        "fLå:tid'n

DATI         "fLå:to

PREP        på

LOKA        slåttemark

GBNR       85,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         198

INFO         Ola Dusegard, f. 1935

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Slåttemark, ikkje dyrka, oml. 150 m NV for tunet på 192. Dusegarden.

 

NAMN       Flotin

UTTA        "fLå:tid'n

DATI         "fLå:to

PREP        på

LOKA        botn

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4‑5

INNR         143

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bottar i heimehamni på 130. Brattegard, V ved delet mot 84,2.

 

NAMN       Flotin

UTTA        "fLå:tid'n

DATI         "fLå:to

PREP        på

LOKA        lende

GBNR       83,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         119

INFO         Knut Settingsgard, f.1907

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Flatvore lende lengst A og S i heimehamni på 107. Settungsgard.

 

NAMN       Flotin

UTTA        "fLåtid'n

DATI         "fLåto

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       82,1,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g4

INNR         90

INFO         Luksengard, Lars født 1897