Aal flyveklubb

SKIPA 1. FEBRUAR 1933

- Protokoll. Har sidetal, men dei første 19 sidene er rivne ut. Sannsynleg brukt til noko anna før flyklubben: 
¤ Lover side 20, kassekonto side 22 – 38 for 1933 – 1934
¤ Medlemsoversyn 1933 – 1934 side 35
¤ Forhandlingsprotokoll 1933 – 1938 frå side 65
- Heftet ”Flygolycka på Kinnekulle: 11 dødade”. Om ulukka der Lars Bergo omkom.
- Rekneskapsbok 1934 – 1950.

Opplysningar om Lars Bergo
- Dagbok 15.1. – 24.5.1941
- 4 foto
- Kopi av luftfartssertifikat
- Ark med opplysningar
- Kvittering for dei overnemnde gåvene frå Øystein Molstad Andresen, som i sin tur fekk dagboka og det øvrige som arv etter Ingeborg Molstad Andresen, søster til Lars Bergo.

- Kopi av heftet ”Kurirflyg. En livlina under andra världskriget” av Lars-Axel Nilsson og Leif A. Sandberg.
- Mange kopi av artiklar om Ål Flyklubb, om seilflyging i Norge og om medlemmer av Ål Flyklubb, m.a. ein artikkel om Kari Kragerud, den første kvinnelege seglflygaren i Norge. I tillegg ein del korrespondanse.
- Flysertifikata til Lars Bergo og Albert Kragerud, samt kopi av sertifikatet til Ivar Rolland
- Aktuelle dato om medlemmene på kartotekkort
- Lover for Norsk Aero Klubb
- Ein konvulutt med avsendar Aal Flyveklubb påtrykt.
- Øystein Molstad Andresen: ”Stockholmsruten”. Arbeidstittel og manuskript til bok? Med kart.
- Oversyn over artiklar i Hallingdølen om Ål Flyklubb/Lars Bergo
- Scanna bilete om aktivitet i flyklubben.
- Kopi av arbeidsbok for Peder Romslo.
- Kopi av flysertifikat Peder Romslo

- kopi av artikkel ”Aal flyveklubbs glidefly godkjent”.
- Rekningsbilag
- 4 brev frå Norsk Aero Klubb 1949 – 1950.
- ”Rulleblad” for vernepliktig flyver Christian Pleym Urholt
- Gjeldsbrev til Aal sparebank på 150 kroner 1934.
- Kvitteringsbok for gjelda
- Kopi av artikkel om ”Mehank”, det første norskbygde glideflyet, fotografert på Strandafjorden.
- ”Portobok”
- Bilete som viser gravsteinen etter dei omkomne flygarane. På biletet Eirik Guldvog som forrretta ved gravferda 4. september 1944. Han var feltprest ved transittleiren Foresta.

2 lydbandopptak:
- Prest Eirik Guldvog og Tore Sanderud (som overlevde flyulukka).
- Holger Hammerstad og Arvid Piltingsrud.

Bil for opptrekk av seilfly
For å få flya i lufta nytta dei mellom anna ein bil med bakhjula løfta opp frå bakken slik at den kunne fungere som motor for ein visnj.