Samklang ungdomslag


- Ein del årsmeldingar for Hallingdal fylkeslag frå om lag 1952  1977.
- Ein del konvoluttar med skriv til og frå ungdomslaget
- Ein del årsmøtepapir for Noregs ungdomslag i 1970-åra
- Konvolutt med oversyn over styre i ungdomslaget 1938, 1939, 1941, 1942, 1946, 1948
- Resultat av akekonkurranse i 1949 og påmelding til hoppkonkurranse frå Fjellet i 1955
- Konvolutt med skriv med aksjon for distriktskontor i NRK 1974
- Konvolutt med rekningsbilag frå 1959
- Konvolutt med plakatar/oppslag frå rundt 1950
- Konvolutt med ein del papir som gjeld Hallingdal Husflitsentral 1934 – 1955
- 8 nummer av Jul i Hallingdal i tida 1959 – 1980
- Årgangangane av Norsk Ungdom 1957 – 1966

_DSC8805
- Papir sende ut av Ål kommune i samband med etablering av Ål Ungdomsråd 1972
- Årsmelding frå Tevlingsnemnda 1976
- Fylkeslagets samandrag av årsmeldingane frå laga (medlemstal, tal på møte, rekneskap m.m.)
- Upritt – bok åt samtalelaget ”Ordhag” 1937 – 1951
- Møtebok for samtalelaget ”Ordhag” 1937 – 1950
- Rekneskapsbok for ungdomslaget Samklang 1903 – 1910
- Rekneskapsbok for ungdomslaget Samklang 1913 – 1920, samt oversyn over lagslemer 1914 - 1922
- Rekneskapsbok åt ungdomslaget Samklang 1919 – 1930
- Rekneskapsbok åt ungdomslaget Samklang 1945 – 1956
- 2 sparebankbøker 1922 – 1929 og 1900 – 1927
- Sparebankbok ”Malerfond” 1940
- Sparebankbok ”Byggefond” 1922 – 1924
- Sparebankbok ”Byggefond” 1921 – 1930
- 2 kvitteringsbøker for opptatt lån 1931 – 1954
- Skattebok 1931 – 1934
- Kvitteringsbok for branntrygding 1940 – 1952
- Arbeidsbok for Samklang 1940 – 1950
- Andreas Austlid: Lesebok for folkeskolen. Kristiania
- Sigurd Reinton: Hallingdal Fylkeslag 1902 – 1927. 25 års festskrift
- Skriv og opprop 1942 – 1945
- Knut Knutson Fiane: Kvifor kom Noreg med i krigen? Viking forlag (naziforlag) 1943
- Eit skrift som ser attende på lagsavisa Jallarhornet (”Det var ein gong”)
- Brev- og notatbok:
      * Mottekne og sende brev og telefonar 1936 – 1941
      * Grafisk framstelling av inntekter og utgifter 1927 – 1941
      * Grafisk framstilling over medlemstalet 1905 – 1941
      * Møte og festar 1937 – 1941
      * Kva vi gjorde 1936 - 1938
- Brev- og notatbok: Mottekne og sende brev og telefonar 1942 – 1954, samt årsprogram og merknader 1942(1941) – 1950
- Lover/reglar 1931 for:
      * Ungdomslaget Samklang
      * Bruken av ungdomshuset Liatun
      * Spelemannslaget åt Samklang
      * Samtalelaget Ordhag
      * Idrettslaget Kvikk
- Referatbok Kvikk 1933  1947
- Rekneskapsbok for ungdomshuset Liatun 1928 – 1945
- Retningsliner for oppretting av barnelag
- 2 songbøker
- Årsmøte og landsstemna 1946 og 1975
- Syn og Segn, hefte nr. 8/1961
- Upprit frå samtalelaget Ordhag 1935 – 1937
- Referat Samklang 1925 – 1936
- Referat Samklang 1936 – 1945
- Referat Samklang 1945 – 1949
- Referat Samklang 1949 – 1963
- Gjallarhornet - lagsavisa 1905 – 1906
- Gjallarhornet 1913 – 1918
- Gjallarhornet 1920 – 1921
- Gjallarhornet 1927 – 1931
- Gjallarhornet 1935 – 1938
- Gjallarhornet 1950 – 1975

_DSC8804
- Avtaler/søknader som gjeld tilbygg til Liatun (badstu, boksamling)
- Gjallarhornet 1898 – 1899
- Gjallarhornet 1905
- Gjallarhornet 1907 – 1908
- Gjallarhornet 1908 – 1910 (Innlevert av Torbjørn Oppsata sept. 2008. Arkiv etter Tolleiv Kvammen)
- Gjallarhornet 1918 – 1920
- Gjallarhornet 1922 – 1927
- Gjallarhornet 1932 – 1935 med 40-årsjubileum og helsingar bakerst i boka
- Gjallarhornet 1939 – 1941
- Gjallarhornet 1941 – 1950
- Medlemsoversyn 1927 – 1976
- Arbeidsskriv og kontrakt ungdomshuset Liatun 1930
- Opplysningar om forsamlingshus i Ål til Norsk etnologisk gransking 1990 ved Nils Noss
- Lover til Samklang og idrettsgruppa 1980
- Bruks- og verneavtale av kulturminnet ”Danseplassen på Hovda” 1992
- Kortfatta historie frå 1895 til om lag 1930.
- Formannsliste 1895 – om lag 1930.
- Papir for Samklang og Liatun for 1980 – 1981 samt noko frå åra før.
- Papir frå 1983 

Fotoalbum:
- Bilete frå lystspelet ”Det spøker” av Kirsten Brunvoll