Stadnamn på H

 NAMN       Hagabakkan

UTTA        "ha:gabakkad'n

DATI         "ha:gabåkko

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       121,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         213

INFO         Noss, Emil født 1903; Torleiv Sorteberglien, f. 1913

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gamal husmannsplass, ova garden 214 Hagen

 

NAMN       Hagabrotet

UTTA        "ga:gabrå:tæ

DATI         "ga:gabrå:te

PREP        på

LOKA        brot

GBNR       124,2

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       f1

INNR         205

INFO         Svein Thune, 1912

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Høgaste punkt på brotet i gamle stigen mot 239 Tunehago

 

NAMN       Hagabrui

UTTA        "ha:gabru:ne

DATI         "ha:gabru:n

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E3

INNR         128

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bru over Votna. Gamalt brustøe ved sida, truleg etter brui for den V‑re kyrkjevegen til Hol.

 

NAMN       Hagabrui

UTTA        "ha:gabru:ne

DATI         "ha:gabru:n

PREP        på

LOKA        bru

GBNR       8,1

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e4

INNR         22

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Der den gamle brui gjekk over åni ved 1 Torpehagen.

 

NAMN       Hagabrunnen

UTTA        "ha:gabrunn

DATI         "ha:gabrunne

PREP        i

LOKA        brunn

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g4

INNR         236

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Brunn i 237 Hagan.

 

NAMN       Hagabruplassen

UTTA        "ha:gabrupLass'n

DATI         "ha:gabrupLasse

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       8,15

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       e4

INNR         19

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Tidlegare husmannsplass, ikkje langt frå 22. Hagabrui.

 

NAMN       Hagaeikra

UTTA        "ha:gaaikra

DATI         "ha:gaaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       84,2

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f5

INNR         157

INFO         Mari Dokken, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Eikre UNV for tunet på 150 Brattegard. Høyrde før utskiftningi til 84,3.

 

NAMN       Hagagrindi

UTTA        "ha:gagrinde

DATI         "ha:gagrinde

PREP        ved

LOKA        ?

GBNR       107,22

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g4

INNR         125

INFO         Myregard, Botolv født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Grind i bygdevegen, mot hamnehagan.

 

NAMN       Hagagrovi

UTTA        "ha:gagro:ve

DATI         "ha:gagro:væn

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       ‑

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A 1‑2

INNR         29

INFO         Per Holto, født 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Bekk gjennom Hagan.

 

NAMN       Hagahaugen

UTTA        "ha:gahåugæn

DATI         "ha:gahåuji

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       94,3,8

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       g3

INNR         120

INFO         Per Holto, 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Haug i 118 Hagan.

 

NAMN       Hagahaugen

UTTA        "ha:gahåugæn

DATI         "ha:gahåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       55/12

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       F4

INNR         229

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Haug S for tunet i 228 Tveitehagen.

 

NAMN       Hagahaugen

UTTA        "ha:gahåugæn

DATI         "ha:gahåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       94,11‑12

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       A3

INNR         14

INFO         Bekkestad, Elling O. født 1907

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Haug like neda tunet i 140 Holtehagen.

 

NAMN       Hagahaugen

UTTA        "ha:gahåugæn

DATI         "ha:gahåuji

PREP        på

LOKA        høgde

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         70

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Eit høgdeplatå aller øvst i 68 Hajin.

 

NAMN       Hagaheimstølan

UTTA        "ha:gahaimstø:lad'n

DATI         "ha:gahaimstø:lo

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       8,1

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       H1

INNR         103

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Heimstøl, til garden Hagen.

 

NAMN       Hagahovda

UTTA        "ha:gahåvda

DATI         "ha:gahåvdae

PREP        på/i

LOKA        hovde

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G4

INNR         86

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Hovda ved 113 Hagastølane.

 

NAMN       Hagajordet

UTTA        "ha:gajo:Le

DATI         "ha:gajo:Le

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       128,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         136

INFO         Ola Breiehagen, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Husmannsplass i 142 Breiehagen. Same som 128 Plassen.

 

NAMN       Hagakamben

UTTA        "ha:gakambæn

DATI         "ha:gakambe

PREP        på/i

LOKA        kamb

GBNR       91,10,12

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D2

INNR         157

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Kammen i åsbrotet N for 125 Arnegardshagen og 180 Skarsgardhagen. Også tale om "øvre‑" og "nedre Kamben".

 

NAMN       Hagaledet

UTTA        "ha:gale:æ

DATI         "ha:gale:e

PREP        i

LOKA        grind

GBNR       128,1,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a5

INNR         102

INFO         Asle Viken, 1918

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Grind i gamle riksvegen, i V‑re skiftegarden til 142 Breiehagen.

 

NAMN       Hagamoan

UTTA        "ha:gamo:ad'n

DATI         "ha:gamo:o

PREP        på

LOKA        mo

GBNR       91,10,12

GBNR       92,2,3

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       D3

INNR         131

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Langs bygdevegen over flatene på 91,10,12 og 92,2,3.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hage

GBNR       fleire

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         142

INFO         Lappegard, Lars født 1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Like ova (utanfor) heimehamni åt gardane.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       70,9

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D4

INNR         144

INFO         Espegard, Eirik E. født 1926

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Hamnehagar, ved åni (Votna).

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        uppi

LOKA        hamn

GBNR       77,1,2

KART        ØK BO 063‑5‑1 To‑åsen

KARU       B5

INNR         109

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Heimehamni langs 97 Kjellargardgrovi, N for 107 Åkeren oppi haugen

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hage

GBNR       65,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         262

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Hamnehagar i dalbotten.

 

NAMN       Hagan

UTTA        'ha:gad'n

DATI         'ha:go

PREP        i

LOKA        hage

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g3

INNR         151

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare felles beitehagar. No dyrka.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       fleire

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       g4

INNR         237

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Tidlegare felles hamnehagar.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       94,6 o.fl.

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       g3

INNR         118

INFO         Per Holto, 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Tidlegare felles hamnehagar for Holte‑gardane.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       24,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d2‑3

INNR         243

INFO         Medgard, Asle født 1912

OPPS       Per Medgard 1981.

KOMM      Hamnehagar.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        hage

GBNR       22,5 ‑ 22,194

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g1

INNR         385

INFO         Opheim, Hermann født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Tidlegare hamnehagar ‑ hestehagar.

 

NAMN       Hagan

UTTA        "ha:gad'n

DATI         "ha:go

PREP        i

LOKA        område

GBNR       Gn. 44

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f‑g3‑4

INNR         240

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Ola Ellingsgard 1985.

KOMM      Større område, som før utskiftingi i 1920‑åri var sams hamnehagar for gardar i Søre Votndalen. Tidlegare stølar.

 

NAMN       Haganattan

UTTA        "ha:ganattad'n

DATI         "ha:ganatto

PREP        på

LOKA        knaus

GBNR       fleire

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         141

INFO         Lappegard, Lars født1916

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      To fjellknausar med grensemerker, like ova 142 Hagan.

 

NAMN       Hagaplassen

UTTA        "ha:gapLass'n

DATI         "ha:gapLasse

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       8,5

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       g4

INNR         20

INFO         Vestenfor, Asle født 1904

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Bruk.

 

NAMN       Hagarøysi

UTTA        "ha:garåyse

DATI         "ha:garåys'n

PREP        på

LOKA        røys

GBNR       28,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       c4

INNR         90

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Margit Vindegg 1981

KOMM      Røys, inn til kjøkenhagen.

 

NAMN       Hagaskoghytta

UTTA        "ha:gaskoghytta

DATI         "ha:gaskoghyttun

PREP        i

LOKA        hytte

GBNR       7,14 ‑ 8,14

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       d2

INNR         15

INFO         Flatland, Halvor født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Nyare skogshytte, i skogen til Haga.

 

NAMN       Hagaskorri

UTTA        "ha:gaskårre

DATI         "ha:gaskårr'n

PREP        i

LOKA        hylle

GBNR       121,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         209

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Hylle i heimehamni.

 

NAMN       Hagastølan

UTTA        "ha:gastø:lad'n

DATI         "ha:gastø:lo

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       G4

INNR         113

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Stølslag ‑ langstølar.

 

NAMN       Hagastølen

UTTA        "ha:gastø:l'n

DATI         "ha:gastø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       62,2

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       F1

INNR         26

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Heimstøl som høyrer til garden Hagen.

 

NAMN       Hagatjørni

UTTA        "ha:gaKødne

DATI         "ha:gaKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       F4

INNR         93

INFO         Myro, Knut A. født 1924

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn nær 113 Hagastølan.

 

NAMN       Hagavegen

UTTA        "ha:gavægæn

DATI         "ha:gavæji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       117,3

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       a‑b4

INNR         25

INFO         Sevat Teigen, født 1918

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Skogsveg som kjem fram i 214 Hagen.

 

NAMN       Hagavegnaskjelet

UTTA        "ha:gavægnasje:læ

DATI         "ha:gavægnasje:le

PREP        i

LOKA        vegskil

GBNR       ‑

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         336

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Vegskil ved 370 Hagen.

 

NAMN       Hagavollen

UTTA        "ha:gavøll'n

DATI         "ha:gavølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,51

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F1

INNR         125

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl til Hagen.

 

NAMN       Hagaøyni

UTTA        "ha:gaåyne

DATI         "ha:gaåyn

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       126.26

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       E 2

INNR         35

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Tidlegare bruk. Høyrde til Breiehagen.

 

NAMN       Hagaåkereikrun

UTTA        "ha:gaå:kæraikrud'n

DATI         "ha:gaå:kæraikro

LOKA        eikre

GBNR       91,3,7

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       F2

INNR         85

INFO         Arnegård, Svein født 1895

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Små eikror, NNA for tunet på 74 Søre Arnegard.

 

NAMN       Hagaåkeren

UTTA        "ha:gaå:kæN

DATI         "ha:gaå:kære

PREP        på/i

LOKA        åker

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d‑e 5

INNR         87

INFO         Styrkestad, Gunhild født 1898

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      åker

 

NAMN       Hagaåkeren

UTTA        "ha:gaå:kæN

DATI         "ha:gaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       34,3

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       g5

INNR         35

INFO         Opsata, Lars født 1899

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Åker nær husi ved hagen.

 

NAMN       Hagaåkeren

UTTA        "ha:gaå:kæN

DATI         "ha:gaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       29,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       5c

INNR         164

INFO         Ola Opsata, f.1913

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Åker, nær både noverande tun og 159 Tuftin.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        i

LOKA        hamnehage

GBNR       66,16

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         219

INFO         Oleivsgard, Ola S. født 1895

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Hamnehage. Tidlegare ogso kalla Hestehagen.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       62,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G5

INNR         370

INFO         Hagen, Olav født 1917

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bruk, ogso kalla Håkunsgardhagjin. Frådelt Håkonsgard.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D3

INNR         68

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Namn på den delen av 67 Bakkan som ligg A. for grovi. Her låg ein husmannsplass, kalla Qvindegaardshagen. Tuftene synes litt, i djupaste kvelvi.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       121,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b4

INNR         214

INFO         Noss, Emil født 1903;Torleiv Sorteberglien

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Daglegnamn på Arnegard, ein av 198 Nasagardan.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        på

LOKA        jordet

GBNR       32,14

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f5‑6

INNR         81

INFO         Roen, Nils O. født 1890

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      SA‑re hjørna av jordet i 80 Gamli. Dei i 71 Roni kalla det "Uppå Haga". Truleg øvre 405 Satahagane/‑hagen.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       14,2

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       b3

INNR         208

INFO         Per Kolsrud, 1894

OPPS       Per Egil Kolsrud 1986

KOMM      Stykke på jordet, med bærbusker og nokre epletre.

 

NAMN       Hagen

UTTA        "ha:jin

DATI         "ha:ga

PREP        i

LOKA        træde

GBNR       4,42

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a‑b5

INNR         6

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Lite træde.

 

NAMN       Hagonystølen

UTTA        "ha:gonystø:l'n

DATI         "ha:gonystø:le

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       110,413

KART        ØK BQ 061 Bossetstølane

KARU       B4

INNR         11

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Heimstøl, høyrde tidlegare til Hago.

 

NAMN       Hagoskuten

UTTA        "ha:gosku:t'n

DATI         "ha:gosku:te

PREP        på

LOKA        Uthengende berg

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A5

INNR         17

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Utoverhengande berg, delemerke, ova 88 Nørdre Hago

 

NAMN       Hahaugen

UTTA        'ha:håugæn

DATI         'ha:håuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       124,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a‑b2

INNR         32

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Liten rund, spiss haug ved heimstølen. Før skogsnau.

 

NAMN       Hakkerud

UTTA        "hakkæru

DATI         "hakkæru

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       123,101

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e4

INNR         223

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Nedlagt bruk/plass.

 

NAMN       Hakkerudgrovi

UTTA        "hakkærugro:ve

DATI         "hakkærugro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       Fleire

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e‑f4‑5

INNR         224

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Grov ved 223 Hakkerud.

 

NAMN       Halankerbakken

UTTA        "ha:laGkærbaKin

DATI         "ha:laGkærbakka

PREP        på/i

LOKA        bakke

GBNR       59,1

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B4

INNR         75

INFO         Etterlid, Aslaug født 1915

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      I heimehamni. Ingi forklaring på namnet.

 

NAMN       Hallbjørhagen

UTTA        "hallbjørha:jin

DATI         "hallbjørha:ga

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       35,12

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e5

INNR         21

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Tidlegare husmannsplass.

 

NAMN       Halldalen

UTTA        "hallda:N

DATI         "hallda:Le

PREP        i

LOKA        dal

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       390 475

INNR         166

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Tverrdal mot V frå 118 Fødalen. Deler seg i 126 vestre‑, og 128 austre H.

 

NAMN       Halldalen

UTTA        "hallda:N

DATI         "hallda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       mange

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B‑G5‑6

INNR         92

INFO         ‑

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Stølsdal med skog. Munnar ut mot Skurdalen.

 

NAMN       Halldalslii

UTTA        "halldaSli:e

DATI         "halldaSli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       126,2

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       D‑E5

INNR         85

INFO         Breiehagen, Paul født 1922

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Lii på N‑sida av 91 Halldalsvatnet.

 

NAMN       Halldalsmønet

UTTA        "halldaSmø:ne

DATI         "halldaSmø:ne

PREP        på/i

LOKA        fjellrygg

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       385 493

INNR         130

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Fjellryggen N for 128 Austre Halldalen.

 

NAMN       Halldalsnuten

UTTA        "halldaSnu:t'n

DATI         "halldaSnu:te

PREP        på/i

LOKA        nut

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       383 464

INNR         125

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      S for 126 Vestre Halldalen.

 

NAMN       Halldalstjørni

UTTA        "halldaSKødne

DATI         "halldaSKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       382 471

INNR         127

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      I 126 Vestre Halldalen.

 

NAMN       Halldalsvatnet

UTTA        "halldaSvatnæ

DATI         "halldaSvatne

PREP        på/i

LOKA        vatn

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       C‑E5‑6

INNR         91

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Stort fjellvatn i 92 Halldalen. Går ogso inn på BO 058.

 

NAMN       Halldalsåni

UTTA        "halldaSå:ne

DATI         "halldaSå:n

PREP        i

LOKA        ån

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       398 473

INNR         167

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Åni frå 166 Halldalen.

 

NAMN       Halldisberget

UTTA        "haldisbærgæ

DATI         "haldisbærji

PREP        på, i

LOKA        knatt

KART        ØK BL 065 Vallidn

KARU       F4

INNR         21

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bergknatt i stupi mellom 19 Svaranuten og 20 Åberget. Ei jente skal ha falle utfor der ein gong.

 

NAMN       Halldisdokk

UTTA        "halldisdåkk

DATI         "halldisdåkk

PREP        i

LOKA        tuft

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         85

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Tufter etter støl. Segn: Høgset har hatt støl der. Namnet blir ogso brukt om dokki NV‑over frå stølsvollen.

 

NAMN       Halldisdokkhovda

UTTA        "haldisdåkkhåvda

DATI         "haldisdåkkhåvdae

PREP        på

LOKA        hovde

GBNR       38,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       B2

INNR         27

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Hovda ved 26 Halldisdokk.

 

NAMN       Halldisløken

UTTA        "halldislø:kæn

DATI         "halldislø:Ki

PREP        i

LOKA        løk

GBNR       fleire

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D‑E 3‑4

INNR         32

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Løk som renn framom 31 Haldisslættet.

 

NAMN       Halldisslættet

UTTA        "halldislette

DATI         "halldislette

PREP        i

LOKA        slått

GBNR       4,1

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       D3

INNR         31

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Utslått. Halldisnamnet ogso heime på garden.

 

NAMN       Halldisåkeren

UTTA        "halldiså:kæN

DATI         "halldiså:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       4,6

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       c5

INNR         30

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Halldisnamnet ogso i stølssameiga for garden.

 

NAMN       Hallebrot

UTTA        "hallæbrå:t

DATI         "hallæbrå:t

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       120,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         105

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Småbruk.

 

NAMN       Hallebrotseikra

UTTA        "hallæbråtsaikra

DATI         "hallæbråtsaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       120,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         192

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Eikre på 105 Hallebrot.

 

NAMN       Halleset

UTTA        "hallæsæ:t

DATI         "hallæsæ:t

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       94,7

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         178

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Ola Ellingsgard, 1983

KOMM      Ein av 174 Holtogardan. Namnet truleg brukt frå midten av 1700‑talet, då garden vart (skild frå 174 Holto.

 

NAMN       Hallesetbakken

UTTA        "hallæsætbaKin

DATI         "hallæsætbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       117,5

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         186

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Bratt bakke i hamni ova garden.

 

NAMN       Halleseteikra

UTTA        "hallæsætaikra

DATI         "hallæsætaikrun

PREP        på

LOKA        eikre

GBNR       94,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       B3

INNR         48

INFO         Lars Holtehagen, født 1943

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Eikre som høyrde til 178 Halleset før utskiftingi

 

NAMN       Hallevegen

UTTA        'hallævæ:gæn

DATI         'hallævæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       sameige

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       B‑C4

INNR         64

INFO         Hoff, Lars Th. født 1916

OPPS       Haug‑Varberg, Oddmund 1982

KOMM      Krøterstig opp hallene frå stølen.

 

NAMN       Hallevieran

UTTA        'hallævi:æran

DATI         'hallævi:æro

PREP        i

LOKA        område

GBNR       sameige

KART        ØK BO 063‑5‑4 Låstølen

KARU       B3‑4

INNR         65

INFO         Hoff, Lars Th. født 1916

OPPS       Haug‑Varberg, Oddmund 1982

KOMM      Beiteområde med mykje vier.

 

NAMN       Halleåkeren

UTTA        "hallæå:kæN

DATI         "hallæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         14

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Åker ova 13 Halli.

 

NAMN       Hallfarbekken

UTTA        "hallfarbækkæn

DATI         "hallfarbæKi

PREP        i

LOKA        bekk

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       C‑D 1‑3

INNR         24

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Bekk der det var halvreist til heimstølane Helsingset.

 

NAMN       Hallfarbekkslåtta

UTTA        "hallfarbækkslåtta

DATI         "hallfarbækkslåttun

PREP        på

LOKA        slåtte

GBNR       22,11

KART        ØK BQ 063 Tolleivstølen

KARU       D1

INNR         38

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1985

KOMM      Utslåtte.

 

NAMN       Hallfarhella

UTTA        "hallfarhælla

DATI         "hallfarhælla

PREP        ved

LOKA        helle

GBNR       10,12

KART        ØK BR 062 Ivjunatten

KARU       b3

INNR         30

INFO         Olav Sire, 1918; Ole Løvsletten, 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Stor, langstrakt helle i gamle kløvvegen.

 

NAMN       Hallhaugan

UTTA        "hallhåugad'n

DATI         "hallhåugo

PREP        på/i

LOKA        høgde

GBNR       63,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A2

INNR         41

INFO         Gurigard, Margit Dokk født 1914

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Høgde med haugar. NA‑hellingi vender mot 33 Breastølen.

 

NAMN       Hallhaugan

UTTA        'hallhåugad'n

DATI         'hallhåugo

LOKA        haug

GBNR       63,1

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       G2

INNR         195

INFO         Lappegard, Knut M. født 1911

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      196 Skardet (eller Hallskardet) går mellom H.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       28,1

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       C2

INNR         87

INFO         Kvelprud, Asle født 1914

OPPS       Vindegg, Margit 1982

KOMM      Hall i heimstølhamni.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         13

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Bratt hall på jordet, tidlegare åker.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        langstøl

GBNR       sameige

KART        ØK BO 062‑5‑2 Primhovda

KARU       A2

INNR         29

INFO         Haug, Oddmund født 1928

OPPS       Haug, Oddmund 1983

KOMM      Langstøl.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       14,12

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         152

INFO         Kolsrud, Erik født 1928

OPPS       Kolsrud, Per‑Egil 1983

KOMM      Ei hall der snøen ligg lenge.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        voll

GBNR       91,6

KART        ØK BM 063 Ausand

KARU       G2

INNR         18

INFO         Arnegard, Gunnar født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Stølsvoll på 10 Rødnungstølen.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C3

INNR         87

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Bratt åker.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         209

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Hall på jordet.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       19,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C5

INNR         92

INFO         Kjell Grøthe, født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Tidlegare åker.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       4,20s

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       C‑D5

INNR         66

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Sørhellingi av 3 Hovdun.

 

NAMN       Halli

UTTA        'halle

DATI         'hall'n

PREP        i

LOKA        støl

GBNR       95,9

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       g2

INNR         32

INFO         Ola S. Gurigard, født 1899

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Langstøl, som ligg i ei V‑hall.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       23,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       d4

INNR         205

INFO         Sørbøen, Ola født 1905

INFO         Roen, Ola S. født 1920

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Brattvore stykke på jordet.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       82,1,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g5

INNR         92

INFO         Luksengard, Lars født 1897

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratte jordstykke N for 91 Tverrugarden på 87 Logsengard

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

LOKA        hall

GBNR       Hesthovdstølen sameige

KART        ØK BN 064‑10 Reine

KARU       D5

INNR         153

INFO         Brattegard, Torleiv født 1899

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hallene NV for 17 Storetjørni.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        hall

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E2

INNR         89

INFO         Kjellargard, Ola født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hallene V‑over frå 79 Veslebreda.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       F2

INNR         43

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1983

KOMM      Hellingar i Stølshamni.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       sameige

KART        ØK BQ 064 Gaurhovd

KARU       E2

INNR         66

INFO         Torpo, Eivind født 1938

OPPS       Torpo, Margit 1983

KOMM      Hellingar A for (i daglegtale S for) stølen.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        li

GBNR       sameige

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       F3

INNR         40

INFO         Eivind Torpe, født 1938

OPPS       Ola Ellingsgard 1984/Margit Torpo 1983

KOMM      Bratt furuli.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        nèi

LOKA        slått

GBNR       15,13

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       D5

INNR         88

INFO         Olav Sletto, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Bratt slåttemark, nedst i jordet.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        helling

GBNR       3,3s 4,55s

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       B 4‑5

INNR         34

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Hellingane ned mot 50 Belgevatnet og innfallsbekken

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       95,4

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       a2

INNR         9

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Hallene ned mot 17 Lomtjørnstølen.

 

NAMN       Hallin

UTTA        "hallid'n

DATI         "hallo

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       94,10

KART        ØK Holu BO062‑5‑3

KARU       e2

INNR         117

INFO         Per Holto, 1900

OPPS       Thor Warberg 1981

KOMM      Skoghaller NV‑a garden.

 

NAMN       Hallingskeid

UTTA        "halligsjai

DATI         "halligsjai

PREP        på

LOKA        dal

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       394 550

INNR         140

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      N‑spissen av 118 Fødalen. Vass‑skille. Grensepunkt mellom Buskerud og Sogn. I daglegtale ofte Skeiet‑Skjeie.

 

NAMN       Hallmyri

UTTA        "hallmy:re

DATI         "hallmy:N

PREP        på

LOKA        myr

GBNR       63,1

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       A2

INNR         42

INFO         Gurigard, Margit Dokk født 1914

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Stor myr NA for 41 Hallhaugen.

 

NAMN       Hallsteinfossen

UTTA        "hallstainføss'n

DATI         "hallstainføsse

PREP        i

LOKA        foss

GBNR       4,26

KART        ØK BR 062 Bjørøyen

KARU       D3

INNR         34

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Foss, der Hallstein Løvsletten hadde kvernhus.

 

NAMN       Hallvordbakken

UTTA        "hallvo:LbaKin

DATI         "hallvo:Lbakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       52,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f3

INNR         48

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Hallvordmålet

UTTA        "hallvoLmå:Læ

DATI         "hallvoLmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       81,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       g5

INNR         59

INFO         Havardsgard, Vetle født 1926

INFO         Havardsgard, Oleiv født 1885

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Gamal åker i 50 Havardsgard, N for fylkesvegen, N for løa neda vegen.

 

NAMN       Hallvordmålet

UTTA        "halvoLmå:Læ

DATI         "halvoLmå:Le

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       118,4

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         62

INFO         Brenno, Eirik født 1913

OPPS       Sigmund Grue, 1982

KOMM      Jordstykke, dyrka av ein Hallvor.

 

NAMN       Hallvordnatten

UTTA        "hallvo:Lnatt'n

DATI         "hallvo:Lnatte

PREP        på/i

LOKA        nos

GBNR       84,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       f4

INNR         149

INFO         Brattegard, Lars født 1902

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bratt fjellnos, lengst N i heimehamni til 130 Brattegard. "Ein Halvor skal ha dotte utover der ein gong".

 

NAMN       Hallvordskorri

UTTA        "halvoLskårre

DATI         "halvoLskåN

PREP        i

LOKA        skorr

GBNR       117/12

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       G 4

INNR         63

INFO         Sevat Teigen, 1918

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Smal skorr der stigen/vintervegen går.

 

NAMN       Hallvordstølen

UTTA        "hallvoSTø:l'n

DATI         "hallvoSTø:le

PREP        på

LOKA        bruk

GBNR       127,19

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F5

INNR         122

INFO         ‑

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Småbruk.

 

NAMN       Hallvordstølodden

UTTA        "hallvoSTølådd'n

DATI         "hallvoSTølådda

PREP        på

LOKA        odde

GBNR       127.28

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       F 1

INNR         9

INFO         Viken, Asle født 1918

OPPS       Asle Viken 1983

KOMM      Odde i fjorden, ned for Halvorstølen.

 

NAMN       Hallvordåkeren

UTTA        "hallvoLå:kæN

DATI         "hallvoLå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       3,7

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       d4

INNR         120

INFO         Liahagen, Vigger født 1900

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Åker i 104 Liahagen.

 

NAMN       Hallvordåkeren

UTTA        "halvoLå:kæN

DATI         "halvoLå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       121,2

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       d3

INNR         174

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Åker, oppbrote av ein Hallvor.

 

NAMN       Halsan

UTTA        "ha:Sad'n

DATI         "ha:So

PREP        i

LOKA        sund

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       455 401

INNR         20

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Sundet lengst S. i 60 Djupsvatnet, litt ovanfor den tid­legare utfallsosen. Mange øyar og viker neddemde. Kommunegrense mot Hol.

 

NAMN       Halsan

UTTA        "ha:Sad'n

DATI         "ha:So

PREP        i

LOKA        sund

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       435 415

INNR         100

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Sundet mellom 60 Djupsvatnet og 99 Iungsdalsvatnet.

 

NAMN       Halsen

UTTA        'ha:S'N

DATI         'ha:S'e

PREP        i

LOKA        jordstykke

GBNR       105,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       d‑e6

INNR         302

INFO         Gudrun Ådnegarg, født 1919

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Jordstykke mellom røys og berg.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       40,3 ‑ 42,1 ‑ 43,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b5

INNR         428

INFO         Nils Arnegard, 1903

OPPS       Ola Ellingsgard 1986

KOMM      Tidlegare åker. No slett flate ‑ terasse i hamni/skogen.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       12,2,16

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a6

INNR         83

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Åker.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        jordstykke

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         205

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Stykke på jordet.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         27

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Øvre del av 26 Haugaåkeren. Sikraste åkerflekken mot frost. Høyrde før utskiftningi til br.nr. 2.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       69,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       D4

INNR         198

INFO         Gudbrandsgard, Syver født 1925

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åkerflekk, oml. 1/2 mål stor.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       67,2

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         207

INFO         Veslegard, Birgit født 1892

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       66,16

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E4

INNR         221

INFO         Oleivsgard, Ola S. født 1895

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Tidlegare åker.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       58,3

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         100

INFO         Løken, Hroar født 1930

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Åker.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55.22

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         210

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Åker som var 1/2 mål.

 

NAMN       Halvemålet

UTTA        "haLvæmå:Læ

DATI         "haLvæmå:Le

PREP        på

LOKA        tomt

GBNR       110,54

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       h6

INNR         319

INFO         Lars Hus, født 1905

OPPS       Tor Underberg, 1983;Ola Ellingsgard

KOMM      Tomt i Sundre sentrum, frådelt Nigarden Sundre 1881.

 

NAMN       Halvemålgjøta

UTTA        "haLvæmåLjø:ta

DATI         "haLvæmåLjø:tun

PREP        i

LOKA        dalsøkk

GBNR       58,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C1

INNR         15

INFO         Løkensgard, Kari født 1902

INFO         Løkensgard, Jehans født 1897

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Dalsøkk på jordet.

 

NAMN       Halvorsgard

UTTA        "halvoSga:L

DATI         "halvoSga:L

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       37,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         94

INFO         Stølen, Olav født 1909 Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS       Olav Stølen 1983.

 

NAMN       Halvorsgardberget

UTTA        "halvoSgaLbærgæ

DATI         "halvoSgaLbærji

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       37,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         399

INFO         Stølen, Olav født 1909

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Berg ova 94 Halvorsgard.

 

NAMN       Halvorsgarden

UTTA        "hallvoSga:N

DATI         "hallvoSga:Le

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       123,5,6,7,8

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       a5

INNR         454

INFO         ‑

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Ein av Strandgardane, dei fleste på BO 061‑5‑2.

 

NAMN       Halvorsgardhagen

UTTA        "hallvoSgaLha:jin

DATI         "hallvoSgaLhaga

PREP        i

LOKA        bruk

GBNR       37,12

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e5

INNR         129

INFO         Olav Øygard, 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Bruk.

 

NAMN       Halvorsgardolla

UTTA        "hallvoSgaLålda

DATI         "hallvoSgaLåldun

PREP        i

LOKA        kjelde

GBNR       37,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d5

INNR         103

INFO         Stølen, Olav født 1909; Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Sikker vasskjelde ova 94 Halvorsgard.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        stein

GBNR       124,8

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       124,8

INNR         225

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Stor stein, eller berg, ved vasskanten.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        pynt

GBNR       sameige

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G2

INNR         168

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Holo, Syver T. 1981

KOMM      Fjellpynt.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        fjellhamar

GBNR       sameige

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       G 1

INNR         164

INFO         Ivar Helling, 1925

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1984.

KOMM      Fjellhamar nær stølane.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        hamar

GBNR       123,48

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e3

INNR         236

INFO         Breie, Torleiv A. født 1924

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Berghamar ved fjorden.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        klant

GBNR       35,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       f4

INNR         26

INFO         Skjervheim, Nils E. født 1919

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Ein bergklant i hjørna av jordet i 109 Nedreskorr.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:maN

DATI         "ha:mare

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       50,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g2

INNR         143

INFO         Guri M. Holo, 1897

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Bergknatt i heimehamni.

 

NAMN       Hamaren

UTTA        "ha:ma:N

DATI         "ha:mare

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       4,43 ‑ 44

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a5

INNR         10

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Tidlegare husmannsplass. Berghamar ovanfor.

 

NAMN       Hamarklanten

UTTA        "ha:markLant'n

DATI         "ha:markLante

PREP        på

LOKA        Framspring i berg

GBNR       110,1

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       B4

INNR         12

INFO         Sundrehagen, Helge født 1913

OPPS       Margit Vindegg 1982

KOMM      Framspringande bergklant i 86 Sundreberget. Flat oppå.

 

NAMN       Hamarstjørni

UTTA        "ha:maSKædne

DATI         "ha:maSKæd'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KONR       0616 Nes

GBNR       ‑

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       D5

INNR         72

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Tjørn i fjellhamni.

 

NAMN       Hamnebakkan

UTTA        "habnæbakkad'n

DATI         "habnæbakko

PREP        i

LOKA        heimehamn

GBNR       104,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D4

INNR         58

INFO         Styrkestad, Arne født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Heimehamn.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       87,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d5

INNR         211

INFO         Ola H. Berg, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      To tufter (heimstøl?) mellom berghamrar. I heimehamni til Søre Berg.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        i/på

LOKA        berg

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       c5

INNR         228

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Småberg i bakkane ova hytteveggen i heimehamni til N Berg

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

LOKA        hamar

GBNR       88,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         108

INFO         Berg, Sigurd født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Belte med små berghamrar frå 106 Rustelubakken og NV‑over inn på granneeigni. Sjå nr. 143 Hamran. Dobbeltregistrert

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

LOKA        hamar

GBNR       89,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C1

INNR         143

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Små berghamrar i eit belte over jordet på 140 Søre Toresgard. Same beltet går over eigedomen A‑for, sjå 108. Dobbelregistrert.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

LOKA        hamar

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A‑B1

INNR         180

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Berghamrar N for tunet på 165 Torkjellsgard.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        på/i

LOKA        haug

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E3

INNR         59

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Haugar V for 63 Steinstølen. Stup mot S.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        i

LOKA        hamar

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       C2

INNR         101

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Berghamar i heimehamni.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n/hamran

DATI         "hamro

PREP        i

LOKA        berg

LOKA        bakke

GBNR       58,5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2

INNR         39

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891

OPPS       Hagen, Ola E. 1981

KOMM      Rekke med vekselvis berghamrar og grasbakkar.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        i

LOKA        berg

GBNR       54,1

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       C4

INNR         93

INFO         ‑

OPPS       Ellingsgard, Ola 1983

KOMM      Berghamrar i lii. Tufter.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         77

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Berghamrar og ei hengbratt bjørkehall ova 75 Skorri.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       96,4

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         109

INFO         Eirik Kvinnegard, født 1918

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Bratt hall, med berg i.

 

NAMN       Hamran

UTTA        "hamrad'n

DATI         "hamro

PREP        på/i

LOKA        hamar

GBNR       100,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       D5

INNR         31

INFO         Lars Laa, født 1922

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Berghamar.

 

NAMN       Hamrebakkan

UTTA        "hamræbakkad'n

DATI         "hamræbakko

PREP        i/uppå

LOKA        bakke

GBNR       87,1

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       d5

INNR         212

INFO         Ola H. Berg, f. 1911

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Berg og bratte bakkar S og SV for 211 Hamran.

 

NAMN       Hamrebakkan

UTTA        "hamræbakkad'n

DATI         "hamræbakko

PREP        i

LOKA        berg

GBNR       123,16,17

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b5

INNR         14

INFO         Lars A. Strand, født 1913

OPPS       Kristi Brattåker, 1983

KOMM      Berghamrar på innmarki.

 

NAMN       Hamredalen

UTTA        "hamræda:N

DATI         "hamræda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       4,43‑44

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a4

INNR         59

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Djup dal, oppover frå 10 Hamaren.

 

NAMN       Hamrehaugen

UTTA        "hamræhåugæn

DATI         "hamræhåuji

PREP        på

LOKA        haug

GBNR       59,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B4

INNR         87

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Haug i heimehamni.

 

NAMN       Hamrelii

UTTA        "hamræli:e

DATI         "hamræli:n

PREP        i

LOKA        li

GBNR       32,2 ‑ 32,13 ‑ 32,69

KART        ØK BQ 062‑5‑3 Satalii

KARU       a‑b5‑6

INNR         22

INFO         Haugen, Eirik født 1915

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Del av skoglii, med mange berg.

 

NAMN       Hamremyri

UTTA        "hamræmy:re

DATI         "hamræmy:N

PREP        på/i

LOKA        myr

GBNR       59,3

KART        ØK BP 063‑5‑1 Løkenstjørn

KARU       B4

INNR         88

INFO         Haug, Knut født 1934

OPPS       Lappegard, Knut M. 1981

KOMM      Myr ved 87 Hamrehaugen.

 

NAMN       Hamretjørni

UTTA        "hamræKødne

DATI         "hamræKød'n

PREP        på/i

LOKA        tjørn

GBNR       fleire

KART        ØK BQ 060 Dyna

KARU       E4

INNR         69

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Tjørn ca. 500 m SA for 59 Hamran.

 

NAMN       Hamrevegen

UTTA        "hamrævæ:gæn

DATI         "hamrævæ:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       4,42 o.fl.

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a‑b5

INNR         37

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Stig frå 57 Slåtta til 10 Hamaren.

 

NAMN       Hamrevegen

UTTA        "hamrævæ:gæn

DATI         "hamrævæ:ji

PREP        i

LOKA        veg

GBNR       Fleire

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       g2‑4

INNR         228

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Veg opp lii, omlag frå 225 Hamaren.

 

NAMN       Hanen

UTTA        "ha:nen

DATI         "ha:nen

PREP        ved

LOKA        fiskeplass

KONR       0620 Hol

GBNR       sameige

KART        ØK BO 061‑5‑1 Fekjastølan

KARU       A‑B4

INNR         57

INFO         Reinton, Sigurd O. født 1900

OPPS       Ellingsgard, Ola 1982

KOMM      Netlag.

 

NAMN       Handklefetjan

UTTA        "haGkLæfe:Kad'n

DATI         "haGkLæfe:Ko

PREP        på

LOKA        fet

GBNR       127,17

KART        ØK BO 059 Teinhovdstølen

KARU       B5

INNR         51

INFO         Breie, Torstein S. født 1914

OPPS       Eikra, Birgit 1982

KOMM      Flatvore, langs åni.

 

NAMN       Hansebakken

UTTA        "hansæbaKin

DATI         "hansæbakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       22,9,44

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       e2

INNR         371

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Skibakke.

 

NAMN       Hansedalen

UTTA        "hansæda:N

DATI         "hansæda:Le

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       110,8

KART        ØK BP 061 Veståsen

KARU       C1

INNR         14

INFO         Myrestølen, Lars født 1906

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Dal opp frå gamle uthus i 11 Bråten. lauvsoping.

 

NAMN       Harabakken

UTTA        "ha:rabaKin

DATI         "ha:rabakka

PREP        i

LOKA        bakke

GBNR       123.50

KART        ØK BO 061‑5‑2 Klyvset

KARU       F 5‑6

INNR         17

OPPS       Kristi Brattåker 1983

KOMM      Bratt bakke i heimehamni.

 

NAMN       Harabakken

UTTA        "ha:rabaKin

DATI         "ha:rabakka

PREP        i

LOKA        åker

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       c4

INNR         115

INFO         Svein Eikra, 1950

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Åker, i utkanten av jordet.

 

NAMN       Haragarden

UTTA        "ha:raga:N

DATI         "ha:raga:La

PREP        i

LOKA        stykke

GBNR       52,1,2

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       f4

INNR         78

INFO         Ola Høgset Sandelien, 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1983.

KOMM      Lite halvdyrka stykke i skogen, 1,5 ‑ 2 da. Ikkje gjerde.

 

NAMN       Harahaugen

UTTA        "ha:rahåugæn

DATI         "ha:rahåuji

PREP        på/i(?)

LOKA        husmannsplass

GBNR       109,2

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         73

INFO         Ulshagen, Hermann født 1908

OPPS       Hermann Ulshagen 1982

KOMM      Husmannsplass. Tufter

 

NAMN       Haramo

UTTA        "ha:ramo:

DATI         "ha:ramo:

LOKA        tomt

GBNR       89,10

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C2

INNR         142

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Hyttetomt, frådelt 89,9 i 1960.

 

NAMN       Haraslettan

UTTA        "ha:raslettan

DATI         "ha:rasletto

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       53,1

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       d3

INNR         75

INFO         Sorteberg, Torstein T. født 1905

OPPS       Astrid Sorteberg 1981.

KOMM      Attlagd heimstøl.

 

NAMN       Haraslettan

UTTA        "ha:raslettad'n

DATI         "ha:rasletto

PREP        på

LOKA        flate

KART        ØK BM 064 Tvist

KARU       E4

INNR         39

INFO         Dengerud, Helge født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Finntoppflater.

 

NAMN       Harasletti

UTTA        "ha:raslette

DATI         "ha:raslett'n

PREP        på

LOKA        flate

GBNR       30,1

KART        ØK BQ 062‑5‑1 Liagardan

KARU       b3

INNR         197

INFO         Ola Tormodsgard, f. 1918

OPPS       Asle Kvelprud 1982.

KOMM      Liti flate i skogen.

 

NAMN       Harasmettet

UTTA        "ha:rasmætte

DATI         "ha:rasmætte

PREP        i

LOKA        dal

GBNR       96,5

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       E2

INNR         71

INFO         Kvinnegard, Lars H. født 1911

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Ein liten dal eller hole i heimehamni.

 

NAMN       Harasmettet

UTTA        "ha:rasmætte

DATI         "ha:rasmætte

PREP        i

LOKA        smette

GBNR       96,1

KART        ØK BD Kvinnegardslie 062‑5‑4

KARU       D2

INNR         88

INFO         Kvinnegard, Ivar født 1929

OPPS       Lars H. Kvinnegard, 1980

KOMM      Smette mellom 2 bergklantar.

 

NAMN       Harastigen

UTTA        "ha:rasti:gæn

DATI         "ha:rasti:ji

PREP        i

LOKA        stig

GBNR       57,2

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       B2‑3

INNR         151

INFO         Trintrud, Ola K. født 1916

OPPS       Trintrud, Ola K. 1982

KOMM      Bratt stig på skrå opp lii.

 

NAMN       Harastokklanten

UTTA        "ha:raståkkLant'n

DATI         "ha:raståkkLante

PREP        på

LOKA        klant

GBNR       129,2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F4

INNR         17

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Eikra, Birgit 1983

KOMM      Sjå 119 Harastokkleini.

 

NAMN       Harastokkleini

UTTA        "ha:raståkklaine

DATI         "ha:raståkklain

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       129,1‑2

KART        ØK BO 061‑5‑3 Kvannehovda

KARU       F4

INNR         119

INFO         Bekkestad, Erling født 1907

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Snau hall i skogen. Der var det vanleg at ein støkte harar. Sjå ogso 17 Harastokklanten.

 

NAMN       Harpemyri

UTTA        "harpæmy:re

DATI         "harpæmy:N

LOKA        jorde

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       A1

INNR         171

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Jordstykke på 165. Torkjellsgard. Mellom 167. Storeåkeren og 169. Embrikstykket.

 

NAMN       Harpereina

UTTA        "harpæraina

DATI         "harpærainun

PREP        på

LOKA        reine

GBNR       62,3

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       G4

INNR         326

INFO         Torsteinsrud, Sigvat født 1889

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åkerreine.

 

NAMN       Haslehiet

UTTA        "haZæhi:æ

DATI         "haZæhi:e

PREP        i

LOKA        ‑

KART        M711 1516 IV Djup

KARU       414 473

INNR         151

INFO         Haug, Trygve født 1931

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Eit av dei gamle felægri i 118 Fødalen. I N‑enden av vatnet, under dei bratte 152 Hibergi. Restar etter steinbu der.

 

NAMN       Hatteberget

UTTA        "hattæbærgæ

DATI         "hattæbærji

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       47,1

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c4

INNR         15

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Høgaste toppen ova 4 Øvre Damtjørni.

 

NAMN       Hatten

UTTA        'hatt'n

DATI         'hatte

PREP        på

LOKA        berg

GBNR       45,1‑45,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       e2

INNR         259

INFO         Botolv Sehl, 1909

OPPS       Botolv Sehl 1981.

KOMM      Bergkoll som liknar ein hatt.

 

NAMN       Hatten

UTTA        'hatt'n

DATI         'hatte

PREP        på/i

LOKA        tjørn

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       554 444

INNR         94

INFO         Torand Stave, f. 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Liti tjørn, S for stigen til 237 Skålen. Liknar ein hatt.

 

NAMN       Hattefurubergi

UTTA        "hattæfurubærji

DATI         "hattæfurubærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       47,1,5

KART        ØK BP 063‑5‑4 Svartetjørni

KARU       c4

INNR         14

INFO         Øygard, Olav født 1909

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Namn etter ei furu. Berre stuven står att no.

 

NAMN       Hatteleinin

UTTA        "hattælainid'n

DATI         "hattælaino

PREP        i

LOKA        hall

KART        M711 1516 I Gyrinosvatnet

KARU       683 379

INNR         329

INFO         [etter] Springgard, Kari født 1891

INFO         Kari Løkensgard, født 1902

OPPS       Ola E.Hagen 1981.

KOMM      Hallene under "Hattane", nr 327 og 328.

 

NAMN       Hatthovda

UTTA        "hatthøvda/"hattæ‑

DATI         "hatthøvdae

PREP        på

LOKA        hovda

KONR       0616 Nes

GBNR       ‑

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       D5

INNR         67

INFO         Løvsletten, Ole født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Hovda i stølshamni. Markert hovda.

 

NAMN       Haug

UTTA        håug

DATI         håug

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       48,1 ‑ 48,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       a4

INNR         362

INFO         Knut L Øygard, 1933

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Det gamle namnet på 35. Øygardan. Er kome heilt or bruk.

 

NAMN       Haugaberg

UTTA        "håugaberg

DATI         "håugaberg

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       107,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         135

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Berg mellom 134 Haugan og 136 Hellinghaugen, heimehamni

 

NAMN       Haugagrindi

UTTA        "håugagrinde

DATI         "håugagrind'n

PREP        ved

LOKA        ?

GBNR       106,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         177

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Led i 176 Haugautgarden

 

NAMN       Haugagrovi

UTTA        "håugagro:ve

DATI         "håugagro:væn

PREP        i

LOKA        grov

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         137

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Grov som renn ned ved 136 Hellinghagen, heiter 156 Hovegrovi lenger ned

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        i

LOKA        hall

GBNR       91,10,12

KART        ØK BN 063‑5‑3 Skardsgard

KARU       E3

INNR         138

INFO         Ådnegard, Torgrim født 1929

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Bjørkehall N for fylkesvegen, A ved delet mot 91,13,25. Heimehamn til 125. Arnegardshagen.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        på

LOKA        hamn

GBNR       107,1

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         134

INFO         Underberg, Tor født 1910

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Større område i heimehamni som går over fleire eigedomar. Sjå ogso nr. 150.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        på

LOKA        stykke

GBNR       107,4

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         150

INFO         Dalseide, Thorleif født 1923

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Stykke i heimehamni. Kan reknast saman med nr. 134.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        "sy"

LOKA        hamnehage

GBNR       121,6

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c‑d3

INNR         182

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Hamnehagar.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        i

LOKA        træe

GBNR       115,16

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       e2

INNR         290

INFO         Sten Rime, f. 1911

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Større del av jordet. Noko skog. Omfattar ogso nr. 280. og 281. Riksveg gjenom. Utstillingsplass.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        i

LOKA        husmannsplass

GBNR       12,9

KART        ØK BQ 062‑5‑2 Torpo

KARU       a5

INNR         74

INFO         Bæra, Ola født 1899

OPPS       Ola Ellingsgard 1984.

KOMM      Gamal husmannsplass.

 

NAMN       Haugan

UTTA        "håugad'n

DATI         "håugo

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       90,1

KART        ØK BN 063‑5‑1 Bergsjø

KARU       g5

INNR         3

INFO         Torkelsgard, Ola født 1896

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Bjørkehaugane neda (S for) heimstølen (4.Øvrestølen)

 

NAMN       Haugaolla

UTTA        "håugaålda

DATI         "håugaåldun

PREP        i

LOKA        olle

GBNR       125,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       e2

INNR         194

INFO         Oddvar Sunbrei, 1924

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Olle nær 193. Sunbreihaugen.

 

NAMN       Haugastølen

UTTA        "håugastø:l'n

DATI         "håugastø:l'n

PREP        på

LOKA        støl

KONR       0616 Nes

GBNR       fleire

KART        ØK Rundehovda BR 061

KARU       G5

INNR         77

INFO         Otto Garnås, født 1913

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Laustøl, sameige med 76.

 

NAMN       Haugatrollbergi

UTTA        "håugatrållbærji

DATI         "håugatrållbærgo

PREP        på/i

LOKA        berg

GBNR       94,7

KART        ØK Mykingstølen BO 062‑5‑1

KARU       b3

INNR         13

INFO         Gudrun Ådnegard, født 1919

OPPS       Thor Warberg, 1982

KOMM      Berg mellom stølane 12 Brekkun, 17 Lontjørnstølen og 39 Feten.

 

NAMN       Haugautgarden

UTTA        "håugaugga:N

DATI         "håugaugga:Le

PREP        på/i

LOKA        gard

GBNR       106,8

KART        ØK Øvre Ål BP 062‑5‑3

KARU       f4

INNR         176

INFO         Helling, Eivind født 1918

OPPS       Tor Underberg, 1983

KOMM      Skiftegard mot 136 Hellinghaugen

 

NAMN       Haugavollen

UTTA        "håugavøll'n

DATI         "håugavølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       7,4

KART        ØK BR 063 Pålset

KARU       B3

INNR         12

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Svensgård, Olav 1982

KOMM      Voll på 10 Pålset. Høyrde eingong til Tretterudhaugen.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       44,3,9

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c5

INNR         211

INFO         Engebret Gunhildgard, 1908

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Åker på ein haug.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       66,4‑5

KART        ØK BO 063‑5‑2 Leveld

KARU       E3

INNR         222

INFO         Oleivsgard, Ola S. født 1895

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker på flatvoren haug. Same haugen som 212 soknar til.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugå:kæn

DATI         "håugå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       56.5

KART        ØK BP 063‑5‑3 Trintrud

KARU       D4

INNR         172

INFO         Teigen, Sevat K. født 1913

OPPS       Teigen, Sevat K. 1982

KOMM      Åker på ein haug.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        Åkerflekk

GBNR       101,17

KART        ØK Sundre BP 062‑5‑4

KARU       A4

INNR         106

INFO         Varberg, Oddmund Haug født 1928

OPPS       Ola Ellingsgard 1983

KOMM      Åkerflekk i skogen ("i haugo").

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       19,1

KART        ØK Vermelii BQ 063‑5‑4

KARU       C5

INNR         76

INFO         Barskrind, Embrik født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1984

KOMM      Gamal åker.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       129,1

KART        ØK BO Breie 061‑5‑4

KARU       a4

INNR         164

INFO         Pukerud, Knut født 1949

OPPS       Birgit Eikra 1981‑82

KOMM      Bratt åker, like ved utmarki.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå: kæN

DATI         "håugaå:kære

LOKA        åker

GBNR       88,2

KART        ØK BN 063‑5‑4 Hovdegard

KARU       C2

INNR         131

INFO         Skarsgard, Ola T. født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Åker i bakken ova (N for) tunet til 128 Nedre Berg Bergshaugen. Åkeren er SSA‑sida av ein morenehaug.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       84,5

KART        ØK BN 063‑5‑2 Hesthovd

KARU       e5

INNR         187

INFO         Haga, Torleiv født 1908

OPPS       Ola Ellingsgard 1980

KOMM      Åkerflekk, omlag (sjå 186. Træet) der våningshuset i 184. Brattegardhagen står no.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       74,1

KART        ØK BO 063‑5‑3 Tonatten

KARU       E1

INNR         26

INFO         Thon, Embrik S. født 1914

OPPS       Ellingsgard, Ola 1980

KOMM      Tidlegare åker, S for driftsbygningen i 18. Myljo‑Toni ‑ ned bakken.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       47,2

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       b4

INNR         284

INFO         Olav L Skrindo, 1899

OPPS       Olav Øygard 1981.

KOMM      Haug, der det var åker.

 

NAMN       Haugaåkeren

UTTA        "håugaå:kæN

DATI         "håugaå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       49,2,4

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       g3

INNR         198

INFO         Gunvor Bakke, 1922

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Haugforma åker.

 

NAMN       Haugegarden

UTTA        "håugæga:n.

DATI         "håugæga:Le

PREP        på

LOKA        gard

GBNR       119,1

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       c3

INNR         196

INFO         Noss, Emil født 1903

OPPS       Sigmund Grue 1982

KOMM      Gard. Bratt, kupert.

 

NAMN       Haugegjerda

UTTA        "håugæje:La

DATI         "håugæje:Lun

PREP        på

LOKA        slåttestykke

GBNR       4,43 ‑ 44

KART        ØK BR 063‑5‑3 Lien

KARU       a‑b5

INNR         7

INFO         Svensgård, Olav født 1918

OPPS       Olav Svensgård 1982

KOMM      Slåttestykke nedst i jordet.

 

NAMN       Haugehusgjerda

UTTA        "håugæhusjæ:La

DATI         "håugæhusjæ:Lun

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       120,6

KART        ØK BN 062 Austlivatnet

KARU       F2

INNR         113

INFO         Tveito, Syver O. født 1905

OPPS       Warberg, Thor 1984

KOMM      Stølsvollen til Hago, som før utflytting heitte Haugehuso

 

NAMN       Haugehølen

UTTA        "håugæhø:N

DATI         "håugæhø:Le

PREP        i

LOKA        høl

GBNR       ‑

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       f2

INNR         373

INFO         Arnfinn Haugo, 1923

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Høl i 351. Lya, nedunder 346. Haugo.

 

NAMN       Haugen

UTTA        'håugæn

DATI         'håuji

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       72,1

KART        ØK BO 063 5 2 Leveld

KARU       C3

INNR         84

INFO         Oleivsgard, Ola født 1901

OPPS       Lappegard, Knut M. 1980

KOMM      Åker, no noko utplanert.

 

NAMN       Haugen

UTTA        'håugæn

DATI         'håuji

PREP        på

LOKA        holt

GBNR       37,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       d6

INNR         97

INFO         Stølen, Olav født 1909; Botolv Halvorsgard, 1920

OPPS       Olav Stølen 1983.

KOMM      Tidlegare bjørkehall på jordet. No vekkrydde. Ikkje haug i vanleg meining.

 

NAMN       Haugen

UTTA        'håugæn

DATI         'håuji

PREP        i

LOKA        gard

GBNR       12,14

KART        ØK BQ Liagardan 062‑5‑1

KARU       g6

INNR         355

INFO         Noss, Nils født 1918

OPPS       Ola Ellingsgard 1987

KOMM      Gard. Tidlegare husm.plass under Skjerping "Skjerping­haugen".

 

NAMN       Haugen

UTTA        'håugæn

DATI         'håuji

PREP        i

LOKA        haug

GBNR       127,10

KART        ØK BO Breie 061 5 4

KARU       c4

INNR         117

INFO         Svein Eikra, 1950

OPPS       Birgit Eikra 1983

KOMM      Nedre delen av jordet. Røysar og skog.

 

NAMN       Haugerud

UTTA        "håugæru:

DATI         "håugæru:

PREP        i

LOKA        eigedom

GBNR       123,51

KART        ØK BO Breie 061 5 4

KARU       e2

INNR         241

INFO         Oppskrivaren, 1916

OPPS       Kristi Brattåker 1982

KOMM      Liten eigedom med bustad.

 

NAMN       Haugestad

UTTA        "håugæsta

DATI         "håugæsta

PREP        i

LOKA        bustad

KONR       0620 Hol

GBNR       5/99

KART        ØK BO 060‑5‑1 Kleivi

KARU       A1

INNR         135

INFO         O.M. Slettemoen, 1901

OPPS       Engebret Rudningen 1984

KOMM      Bustadtomt.

 

NAMN       Haugestølan

UTTA        "håugæstø:lad'n

DATI         "håugæstø:lo

PREP        på

LOKA        støl

GBNR       51,1/51,2/69,5

KART        ØK BO 064 Kråkhamar

KARU       G2

INNR         167

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Holo, Syver T. 1981

KOMM      Stølssameige. Stølslag der kvar gard har sin voll, man felles hamn. Dei fleste av vollane ligg på ØK BP 064.

 

NAMN       Haugestølan

UTTA        "håugæstø:lad'n

DATI         "håugæstø:lo

PREP        på

LOKA        langstølar

GBNR       fleire

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       B 3

INNR         47

INFO         Holo, Syver T. født 1913

OPPS       Syver T. Holo 1982.

KOMM      Langstølar. Nørdre H. er reg. på ØK Kråkhamar BO 064.

 

NAMN       Haugestølen

UTTA        "håugæstø:l'n

DATI         "håugæstø:le

PREP        på

LOKA        tuft

GBNR       sameige

KART        ØK BP 060 Nyset

KARU       F3

INNR         12

INFO         Haugen, Knut født 1919

OPPS       Ellingsgard, Ola 1981

KOMM      Tufter etter gamal støl.

 

NAMN       Haugestølen

UTTA        "håugæstø:l'n

DATI         "håugæstø:le

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       115,20

KART        ØK Nedre‑Ål BP 061‑5‑1

KARU       b‑c1

INNR         398

INFO         Leif Stave,f. 1923

OPPS       Leif Stave 1983

KOMM      Heimstøl til 350. Rimehaugen. Halvparten av stølen var husmannsplass til ca. 1931.

 

NAMN       Haugetjørni

UTTA        "håugæKædne

DATI         "håugæKæd'n

PREP        i

LOKA        tjørn

GBNR       22.53

KART        ØK BP 064 Gaukelinatten

KARU       G 3

INNR         163

INFO         Ivar Helling, 1925

OPPS       Per‑Egil Kolsrud 1984

KOMM      Liti tjørn på/ved stølsvollen til Haugo i Torpo.

 

NAMN       Haugevollen

UTTA        "håugævøll'n

DATI         "håugævølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,53

KART        ØK BP 063‑5‑2 Ørnedokki

KARU       F2

INNR         124

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ellingsgard, Ola 1984

KOMM      Heimstøl til Haugo.

 

NAMN       Haugevollen

UTTA        "håugævøll'n

DATI         "håugævølle

PREP        på

LOKA        heimstøl

GBNR       22,3

KART        ØK BQ 063‑5‑1 Dråpalii

KARU       D2

INNR         22

INFO         Haugen, Harald født 1917

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Heimstøl til Haugo.

 

NAMN       Haugevollen

UTTA        "håugævøll'n

DATI         "håugævølle

PREP        på

LOKA        voll

GBNR       22,53

KART        ØK BQ Dråpalii 063‑5‑1

KARU       D5

INNR         44

INFO         Hermann Opheim, født 1926

OPPS       Ola Ellingsgard 1985

KOMM      Voll til garden Haugo. Same heimstølnamnet på nr. 22.

 

NAMN       Haugeåkeren

UTTA        "håugæå:kæN

DATI         "håugæå:kære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       40,1

KART        ØK BP 062‑5‑2 Votndalen

KARU       c6

INNR         167

INFO         Botolv Baklien, 1914

OPPS       Olav Øygard 1981

KOMM      Namnet finst i dok. frå 1691, men er ogso i bruk i dag.

 

NAMN       Haugeåkeren

UTTA        "håugæå:æn.

DATI         "håugæå:ære

PREP        på

LOKA        åker

GBNR       55,4,5

KART        ØK BP 062‑5‑1 Svarteberg

KARU       e2

INNR         181

INFO         Margit Gunhildgard, 1908