Torleiv Perstølen Skredderi


- Arbeidsbok (oversyn over kundar og tingingar) 1925 – 1950
- Rekneskap etter buet og oppgåver til skifteretten mars 1951.
- Privatbrev til Ragnhild og Aslaug, samt til Einfrid (Perstølen?)